Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nauczycielka Bibliotekarka Pisarka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nauczycielka Bibliotekarka Pisarka"— Zapis prezentacji:

1 Nauczycielka Bibliotekarka Pisarka
Krystyna Bęczkowska Nauczycielka Bibliotekarka Pisarka

2 MOJA POEZJA Moja poezja niekłamana, niewyszukana,
lecz z bólu i cierpienia zrodzona. Ludzkich przeżyć nie chcę kreować, lecz wiernie je rejestrować. Do wyrażania własnych przeżyć niepotrzebne mi metafory, ani trudne, współczesne, poetyckie wzory. Chcę pisać sercem nie głową, chcę, by ludzkie cierpienie wyrażało moje słowo. Kocham człowieka, który w bólu siebie wyraża, piękne jest to słowo, które cierpienie wiernie odtwarza. Stalowa Wola, Urodziła się 1 stycznia 1940 r. w Przedmieściu Górkach koło Zawichostu w powiecie sandomierskim. Pochodzi z rodziny chłopskiej. Córka Stanisławy i Leona Bęczkowskich. W 1959 roku ukończyła Liceum Pedagogicznego w Sandomierzu, a w 1969 roku zdała egzamin magisterski na filologii polskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Przez wiele lat pracowała jako nauczycielka języka polskiego w szkolnictwie podstawowym w Darominie, Obrazowie, Baranowie Sandomierskim oraz Liceum Ogólnokształcącym w Grębowie i jako nauczycielka bibliotekarka w Szkole Podstawowej nr 4 w Tarnobrzegu. Obecnie jest na emeryturze. Mieszka w Tarnobrzegu.

3 1992 Wiersze Bęczkowskiej to ustawiczna pogoń za niespełnioną miłością, tęsknota ubrana w refleksy słowne od których ciśnienia nie może się poetka uwolnić.(...) Źródłem tematów dla Krystyny Bęczkowskiej są jej własne przeżycia. Przede wszystkim te, które przynoszą smutki i łzy. Dlatego wiersze z tomiku „Wynurzenia” mają nostalgiczny charakter i nie są napisane ku rozweseleniu. Z rec. J.M.[Józefa Myjaka] pt. „Ból słów”, „Tygodnik Nadwiślański” nr 18, r. Na jej dorobek piśmienniczy składają się liczne artykuły i wiersze w czasopismach, opowiadanie pt. „Okupacyjne wspomnienia matki” , tomików poetyckich , między innymi wydane w 1992 roku wiersze pt. „Wynurzenia”. Józef Myjak w swojej recenzji napisał: „Wiersze Bęczkowskiej to ustawiczna pogoń za niespełnioną miłością, tęsknota ubrana w refleksy słowne, od których ciśnienia nie może się poetka uwolnić.(...) Źródłem tematów dla Krystyny Bęczkowskiej są jej własne przeżycia. Przede wszystkim te, które przynoszą smutki i łzy. Dlatego wiersze z tomiku „Wynurzenia” mają nostalgiczny charakter i nie są napisane ku rozweseleniu”.

4 1993 W poezji tej odbija się stan psychiczny współczesnego świata. Wiele w niej egzystencjalnego niepokoju, krzyku o życzliwego człowieka lub idee, która zdolna byłaby uporządkować bałagan intelektu. Przed zbyt serio traktowaną oceną powstrzymuje mnie szacunek dla postawy poetki, dla której pisanie wiersza jest kołem ratunkowym i konfesjonałem. Z rec. Jana Borowego pt. „Koło ratunkowe”, „Tygodnik Nadwiślański” nr 44, r. W 1993 roku ukazały się „Pejzaże poetyckie” - W poezji tej odbija się stan psychiczny współczesnego świata. Wiele w niej egzystencjalnego niepokoju, krzyku o życzliwego człowieka lub ideę, która zdolna byłaby uporządkować bałagan intelektu. Przed zbyt serio traktowaną oceną powstrzymuje mnie szacunek dla postawy poetki, dla której pisanie wiersza jest kołem ratunkowym i konfesjonałem – napisał Jan Borowy w recenzji pt. „Koło ratunkowe” w Tygodniku Nadwiślańskim.

5 1995 Cierpimy, bo pragniemy, jesteśmy samotni, bo nie możemy podjąć decyzji, by opuścić swoje cztery ściany, tęsknimy, bo nie umiemy pogodzić się z przemijaniem, z nieuchronnością rozstania w powitaniu, serce nie boli dopóty, dopóki trwamy w izolacji od bólu. Gdy bólem się stajemy, bolą nawet kwiaty w ogródku. Dlatego „Rytmy serca” Krystyny Bęczkowskiej porażają cierpieniem, jakby na całym świecie nie było ani jednego zielonego listka nadziei. Z rec. pt. „Pożar serca”, „Silva Revum” nr 4(30)/1996 Następny tomik wierszy - „Rytmy serca” ukazał się w 1995 r. Oto krótki fragment recenzji , która ukazała się w Silva Revum – „Cierpimy, bo pragniemy, jesteśmy samotni, bo nie możemy podjąć decyzji, by opuścić swoje cztery ściany, tęsknimy, bo nie umiemy pogodzić się z przemijaniem, z nieuchronnością rozstania w powitaniu, serce nie boli dopóty, dopóki trwamy w izolacji od bólu. Gdy bólem się stajemy, bolą nawet kwiaty w ogródku. Dlatego „Rytmy serca” Krystyny Bęczkowskiej porażają cierpieniem, jakby na całym świecie nie było ani jednego zielonego listka nadziei”.

6 1996 Ta książka powstawała przez lata. Długie lata walki Krystyny Bęczkowskiej z chorobą. Walki o bycie wśród ludzi kimś. Jakże trudno to było osiągnąć stopniowo, krok po kroku, gdy wszyscy widzieli tylko chorobę i dyskredytowali każde, najmniejsze choćby, powodzenie w pracy zawodowej, działalności społecznej , próbach formowania życia osobistego.(...) Jeśli Czytelnika poruszą zmagania Autorki z żywiołem choroby i „ostracyzmem” dla „inności”, zyska on , być może, trochę hartu i dla siebie. Ze „Wstępu” Stanisława Nyczaja W 1996 roku Krystyna Bęczkowska napisała wspomnienia „Głos żywych kamieni”. We wstępie do książki Stanisław Nyczaj napisał: Ta książka powstawała przez lata. Długie lata walki Krystyny Bęczkowskiej z chorobą. Walki o bycie wśród ludzi kimś. Jakże trudno to było osiągnąć stopniowo, krok po kroku, gdy wszyscy widzieli tylko chorobę i dyskredytowali każde, najmniejsze choćby, powodzenie w pracy zawodowej, działalności społecznej , próbach formowania życia osobistego.(...) Jeśli Czytelnika poruszą zmagania Autorki z żywiołem choroby i „ostracyzmem” dla „inności”, zyska on , być może, trochę hartu i dla siebie.

7 1998 W 1998 roku ukazał się tomik wierszy – „Barwy mojego czasu” oraz wiersze i opowiadania dla dzieci „Dzieci i świat”

8 2000 W niniejszej rozprawie Autorka dokonała charakterystyki i analizy różnych motywów i tematów we współczesnej poezji o dziecku i dla dziecka, ustaliła hierarchę potrzeb dziecka w różnych stadiach jego rozwoju psychicznego. Krystyna Bęczkowska szeroko omówiła kwestię wyboru przez dziecko określonych wartości wychowawczych, religijnych , moralnych , poznawczych i estetycznych. W wyniku analizy współczesnej literatury dla dzieci Autorka udowodniła, że dziecko ma swój własny, specyficzny, kolorowy, czarowny świat, nie pozbawiony niejednokrotnie dramatów i krzywd, nie zawsze dostrzegany i rozumiany przez dorosłych. W 2000 roku nakładem Oficyny wydawniczej Ston 2 ukazała się rozprawa - „Wartości w świecie dziecka we współczesnej literaturze dla dzieci”. Autorka dokonuje w niej charakterystyki i analizy różnych motywów i tematów we współczesnej poezji o dziecku i dla dziecka, ustala hierarchę potrzeb dziecka w różnych stadiach jego rozwoju psychicznego. Krystyna Bęczkowska szeroko omawia kwestię wyboru przez dziecko określonych wartości wychowawczych, religijnych, moralnych, poznawczych i estetycznych.

9 2001 W tej rozprawie Autorka kontynuuje rozważania o wartościach w świecie młodzieży we współczesnej literaturze dla nastolatków. Podobnie jak w poprzedniej rozprawie Krystyna Bęczkowska podnosi aspekty psychologiczne, pedagogiczne, socjologiczne literatury dla młodzieży i jako novum wprowadza badania z zakresu recepcji tej literatury przez ucznia – odbiorcę Książkę mogą wykorzystaćw swej praktyce dydaktyczno - pedagogicznej nauczyciele poloniści, bibliotekarze, metodycy nauczania. Wyniosą z niej też niemało rodzice i starsza młodzież. „Oblicza młodości. Współczesna proza dla nastolatków i jej recepcja” z 2001 r. to druga rozprawa, w której Autorka kontynuuje rozważania o wartościach w świecie młodzieży we współczesnej literaturze dla nastolatków. Podobnie jak w poprzedniej rozprawie Krystyna Bęczkowska podnosi aspekty psychologiczne, pedagogiczne, socjologiczne literatury dla młodzieży i jako novum wprowadza badania z zakresu recepcji tej literatury przez ucznia – odbiorcę.

10 2004 Ta, kolejna rozprawa wprowadza czytelników w problematykę współczesnej poezji o dzieciach i dla dzieci w różnym wieku – począwszy od przedszkolnego, po wiek odbiorców – uczniów VI klasy szkoły podstawowej i nie tylko. Autorka ukazuje zawarte w tej poezji wartości poznawcze, wychowawcze, etyczne i estetyczne. Z pewnością ta książka jest pozycją interesującą, pożyteczną i potrzebną, i może stanowić podstawę do większej syntezy polskiej liryki dla dzieci XX wieku. Krystyna Bęczkowska od dawna zdradza inklinacje badawcze, do czego jest dobrze przygotowana jako absolwentka polonistyki, długoletnia nauczycielka, wychowawczyni i bibliotekarka. To autentyczna entuzjastka tego typu literatury. Z rec. Zenona Drzewieckiego pt. “Poezja dla dzieci i jej wartości”, “Poezja i dziecko”, nr 2(6) 2004 Najnowszą jej pracą jest rozprawa pt. „Współczesna poezja dla dzieci i jej wartości” (2004 ).Krystyna Bęczkowska wprowadza Czytelników w problematykę współczesnej poezji o dzieciach i dla dzieci w różnym wieku – począwszy od przedszkolnego, po wiek odbiorców - uczniów VI klasy szkoły podstawowej i nie tylko. Autorka ukazuje zawarte w tej poezji wartości poznawcze, wychowawcze, etyczne i estetyczne. Autorka swoja rozprawę podzieliła na trzy rozdziały: Poezja o dzieciach, Poezja dla dzieci i O walorach poetyckiego warsztatu, w przystępny sposób, referując to, co najciekawszego, jej zdaniem, dzieje się obecnie w poezji dla dzieci w ciągu ostatnich 50 lat. Książka przeznaczona jest głównie dla nauczycieli, bibliotekarzy, studentów polonistyki, rodziców i wszystkich odbiorców, którym bliskie są problemy: poezja współczesna – dziecko. Krystyna Bęczkowska stwierdza za poetką Joanną Kulmową, że „poezja dla dzieci jest nieskażoną formą pieśni gminnej, baśni ludowej, która zawiera trwałe archetypy, ukazuje nierzeczywistość, charakteryzuje się ponadto dowcipem, skrótem myślowym, aforyzmem – najmniej starzejącymi się wytworami ludzkiego myślenia, i to jest właśnie zwycięstwo, i dlatego warto jest pisać dla dzieci


Pobierz ppt "Nauczycielka Bibliotekarka Pisarka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google