Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie z poezją Forma pracy pedagogicznej z uczniami

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie z poezją Forma pracy pedagogicznej z uczniami"— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie z poezją Forma pracy pedagogicznej z uczniami
w Gimnazjum nr 1 w Lublinie opracowała Jadwiga Witkowska- Kunach

2 Schemat: Kultura czytelnicza jednostki wg Jadwigi Andrzejewskiej
Dyspozycje motywacyjne. Zachowania czytelnicze. Dyspozycje instrumentalne Przekonania o wartości uprawiania lektury. Aktywność czytelnicza. Kompetencje czytelnicze z zakresu: poszukiwania i wyboru lektury, korzystania z książek, czasopism i recepcji tekstów, utrwalania treści lektury. Potrzeba czytania. Wybory i preferencje czytelnicze. Zamiłowanie do czytania. Zainteresowania. Procesy recepcji lektury. Motywy czytania. Funkcje lektury w procesie samorealizacji Zaspokajanie potrzeb. Rozwój osobowości. Kształtowanie twórczej postawy. Przekonania o wartości uprawiania lektury. Potrzeba czytania Zamiłowanie do czytania Zainteresowania Motywy czytania To jest to!!! Coraz ciszej, jesień, wrzesień …

3 Schemat: Kultura czytelnicza jednostki, forma pracy pedagogicznej (spotkania z poezją)
Dyspozycje motywacyjne Zachowania czytelnicze Dyspozycje instrumentalne 1. Rozwijanie przekonania o wartości czytania tekstów poetyckich. 1. Aktywność czytelnicza w czasie prób i występów przed publicznością. Kompetencje czytelnicze: poszukiwanie i wybory wierszy w księgozbiorze i katalogach biblioteki szkolnej i publicznej, korzystanie z tomików poezji jednego poety lub w antologiach tematycznych, recepcja tekstów, własna interpretacja tekstów przez recytujących i słuchających uczniów, utrwalanie treści tekstów w trakcie prób grupowych i spotkań indywidualnych ucznia z opiekunem oraz występów przed publicznością. 2. Kształcenie potrzeby czytania wierszy. 2. Wybory i preferencje czytelnicze podczas samodzielnych poszukiwań i tworzenia programów montaży słowno-muzycznych przez uczniów. 3. Rozwijanie zamiłowania do czytania, przyjemności obcowania z tekstami poetyckimi. 4. Rozbudzanie zainteresowań poprzez regularne obcowanie z poezją w ciągu pobytu w gimnazjum. 3. Procesy recepcji poezji, czyli odbioru, oddziaływania i wykorzystania treści wierszy. Obejmują różne rodzaje reakcji na czytany tekst: intelektualną, emocjonalną, kształtowanie postaw i działanie. 5. Motywy czytania- nakazy zewnętrzne, wymogi nauczycieli. Autoteliczne-autonakazy zaspokajanie potrzeb psychicznych.

4 Schemat: Kultura czytelnicza jednostki, forma pracy pedagogicznej (spotkania z poezją c.d.)
Funkcje poezji w procesie samorealizacji Zaspokojenie potrzeb (psychicznych) Wiedzy informacji o poecie i jego twórczości, epoce w której żył, kierunkach literackich Weryfikowania opinii i wartości zawartych w utworach Wzorów zachowań obecnych w biografii poety i w przesłaniu poetyckim Przeżyć estetycznych, emocjonalnych w wierszach poety Rozwój osobowości Uczniowie zapamiętują teksty recytowanych wierszy. Pracują w grupie recytatorskiej, dzielą się przemyśleniami, doświadczeniami z koleżankami i kolegami z grupy. Zaspakajają różne potrzeby. Uczniowie konfrontują świat przedstawiony w poezji ze znaną im rzeczywistością. Wzbogacają dzieło twórcy własnymi wyobrażeniami , uczuciami i refleksjami.

5 Funkcje poezji w procesie samorealizacji
Schemat: Kultura czytelnicza jednostki, forma pracy pedagogicznej (spotkania z poezją c.d.) Funkcje poezji w procesie samorealizacji Rozwój osobowości Teksty poetyckie mogą pełnić funkcje : w sferze intelektu: informacyjną (poznawczą), kształcącą (umiejętność myślenia, wypowiadania się), filozoficzno-społeczną- kształtują pogląd na świat, przekonania etyczne, ideały, cele życiowe, wartości.

6 Funkcje poezji w procesie samorealizacji
Schemat: Kultura czytelnicza jednostki, forma pracy pedagogicznej (spotkania z poezją c.d.) Funkcje poezji w procesie samorealizacji Rozwój osobowości Teksty poetyckie mogą pełnić funkcje : w sferze uczuciowej: estetyczną- kształtowanie przeżyć estetycznych związanych z kontemplacją piękna, emocjonalną- umożliwia doświadczanie emocji wyrażanych w utworach, np. radość, trwoga, ból, smutek, napięcie, współczucie, terapeutyczną- kojąca ból, cierpienie, lęk, niepokój, identyfikacyjną - satysfakcja z odkrycia podobieństw do przeżyć podmiotu lirycznego, prestiżową- czytanie poezji, recytowanie wierszy jako środek do uznania w środowisku rówieśniczym.

7 Funkcje poezji w procesie samorealizacji
Schemat: Kultura czytelnicza jednostki, forma pracy pedagogicznej (spotkania z poezją c.d.) Funkcje poezji w procesie samorealizacji Rozwój osobowości Wpływ poznawanych tekstów, biografii i osobowości poety na działanie młodzieży. Teksty poetyckie mogą pełnić funkcje : w sferze woli, czyli motywacji : wychowawczą- kształtuje postępowanie wg określonych zasad i wzorów etycznych, inspirująca twórczą postawę- wpływa na życie ucznia w środowisku szkolnym wśród rówieśników, nauczycieli oraz w środowisku rodzinnym wobec rodziców i rodzeństwa.

8 PROGRAM WYCHOWAWCZY- K O Ł O B I B L I O T E C Z N E
Forma pracy pedagogicznej z czytelnikami Wartości Stawiane zadania Przewidywane efekty Spotkania z poezją rozwijanie zainteresowań czytelniczych, wybór poezji i tekstów literackich akcentujących wartości ostateczne: wiarę, miłość bliźniego, szczęśliwą miłość, życie rodzinne itd. Poznawanie biografii poetów i ich dorobku twórczego. Poznawanie opracowań na temat twórczości poety. Czytanie wybranych wierszy twórców podczas prób i występu dla publiczności. Rozwijanie umiejętności interpretacji tekstów poetyckich. Rozwijanie uzdolnień twórczych uczniów: recytatorskich, muzycznych, plastycznych podczas przygotowania programu wieczorków i poranków poetyckich. Wymienia fakty biograficzne z życia poety i jego dorobek twórczy. Uzyskuje informacje na temat epoki, w której żył twórca. Przygotowuje podkład muzyczny wokalny i instrumentalny. Dobiera oprawę plastyczną. Przygotowuje dekoracje do spotkań z poezją w Saloniku Literackim. Współpracuje z grupą przy opracowaniu programów montaży słowno-muzycznych.

9 PROGRAM WYCHOWAWCZY- K O Ł O B I B L I O T E C Z N E (c.d.)
Forma pracy pedagogicznej z czytelnikami Wartości Stawiane zadania Przewidywane efekty Spotkania z poezją rozwijanie zainteresowań czytelniczych, wybór tekstów literackich akcentujących wartości ostateczne wiarę, szczęśliwą miłość, miłość bliźniego, życie rodzinne. Szukanie informacji o twórcach w księgozbiorze biblioteki. Kształcenie postawy aktywności twórczej u młodzieży w trakcie pracy nad tworzeniem programów artystycznych spotkań z poezją. Samodzielnie interpretuje teksty poetyckie. Analizuje znaczenie treści wierszy, przesłanie poety. Opisuje zawarte w nich idee językiem młodego odbiorcy. Wyjaśnia dosłowny i metaforyczny sens dzieła. Odnosi wartości i idee zawarte tekście do wartości głoszonych w świecie współczesnym. Ocenia postawę bohatera lirycznego. Zestawia postawę bohatera lirycznego z postawami napotykanymi w życiu.

10 Spotkania z poezją w Gimnazjum nr 1 w Lublinie
Spotkania z poezją w Gimnazjum nr 1 w latach 1999/2008 organizowane przez nauczyciela bibliotekarza Jadwigę Witkowską– Kunach indywidualnie lub we współpracy z polonistką Katarzyną Życzyńską. Ich celem jest propagowanie poezji wśród młodzieży gimnazjalnej. Czytelnia biblioteki pełni wówczas funkcję Saloniku Literackiego.

11 Spotkania z poezją w Gimnazjum nr 1 w Lublinie
Rok szkolny 1999/ 2000 „Edward Stachura biografia i legenda” w listopadzie 1999 roku- wieczornica prezentowana przez młodzież BSZ 4 uczniom dwóch klas naszej szkoły.

12 Spotkania z poezją w Gimnazjum nr 1 w Lublinie
Rok szkolny 2000/2001 „Jesienne nastroje” październik 2000- poranek poezji o jesieni przygotowany przez koło biblioteczne. Oprawę muzyczną opracowali uczniowie z klasy 1c oraz nauczyciel muzyki. Program obejrzało dziewięć klas gimnazjalnych.

13 Spotkania z poezją w Gimnazjum nr 1 w Lublinie
Rok szkolny 2000/2001 „Odwieczne pytania” kwiecień 2001- poranek poezji Wisławy Szymborskiej przygotowany przez uczniów z klasy 2c. Muzyczne opracowanie- uczennica z klasy 1h. Honorowymi gośćmi byli nauczyciele i uczniowie Gimnazjum nr 9.

14 Spotkania z poezją w Gimnazjum nr 1 w Lublinie
Rok szkolny 2001/2002 „Wiara, nadzieja i miłość w wierszach Jana Twardowskiego” marzec 2002- program spotkania z poezją przygotowany przez uczniów z klasy 3 c.

15 Spotkania z poezją w Gimnazjum nr 1 w Lublinie
Rok szkolny 2002/2003 „Program literacko- muzyczny” zaprezentowany w kwietniu z okazji 60. rocznicy powstania Armii Krajowej. Występ uczniów Gimnazjum nr 9 pod opieką nauczyciela historii i muzyki.

16 Spotkania z poezją w Gimnazjum nr 1 w Lublinie
Rok szkolny 2002/2003 „Edward Stachura biografia i legenda” październik spotkanie z poezją prezentowane przez uczniów klasy 1c.Opracowanie muzyczne- uczennica z klasy 3 h.

17 Spotkania z poezją w Gimnazjum nr 1 w Lublinie
Rok szkolny 2003/2004 „Wspomnijcie mnie czasem pięknie” grudzień poranek poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Montaż słowno- muzyczny na podstawie scenariusza pochodzącego z czasopisma „Biblioteka w Szkole”, wzbogacony fragmentami książki „Zielony Konstanty” Kiry Gałczyńskiej. Program poranka zaprezentowali uczniowie klasy 1b i 1c.

18 Spotkania z poezją w Gimnazjum nr 1 w Lublinie
Rok szkolny 2004/2005 „O miłości wierszem” marzec 2005-wiersze z różnych epok wybrały Katarzyna Życzyńska i Jadwiga Witkowska- Kunach.

19 Spotkania z poezją w Gimnazjum nr 1 w Lublinie
Rok szkolny 2005/2006 „Dajmy się zaskoczyć miłości” październik spotkanie poświęcone poezji Agnieszki Osieckiej.

20 Spotkanie z poezją Jana Twardowskiego
Rok szkolny 2005/2006 „Zapomnij, że jesteś, gdy mówisz, że kochasz” maj poranek poświęcony poezji księdza Jana Twardowskiego w związku ze śmiercią kapłana, poety. Scenariusz napisany przez nauczycielkę języka polskiego Elizę Majewską.

21 Spotkania z poezją w Gimnazjum nr 1 w Lublinie
Rok szkolny 2006/2007 „Kolory jesieni” listopad spotkanie z poezją w auli przekształconej w kawiarenkę literacką. Uczniowie z klasy 2 f zaprezentowali program zaproszonym gościom z Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, z Kuratorium Oświaty, z Rady Dzielnicy Dziesiąta, rodzicom i członkom rodzin występujących uczniów. Chór szkolny zaśpiewał 5 piosenek.

22 Spotkania z poezją w Gimnazjum nr 1 w Lublinie
Rok szkolny 2006/2007 „Twórczość Ireny Ciesielskiej- Piech” kwiecień wiersze wybrane wspólnie z poetką napisane na cześć harcerzy lubelskiej drużyny i Jana Pawła II recytowali uczniowie z klasy 2f z koła bibliotecznego.

23 Poranek poezji Ireny Ciesielskiej- Piech

24 Spotkania z poezją w Gimnazjum nr 1 w Lublinie
Rok szkolny 2007/2008 „Spotkanie z poezją Grażyny Chrostowskiej” w Saloniku Literackim biblioteki w marcu 2008-montaż słowno- muzyczny napisały Katarzyna Życzyńska i Jadwiga Witkowska- Kunach na podstawie książki Alojzego Leszka Gzelli p.t. „Jakby minęło już wszystko”. Koło recytatorskie z klas trzecich zaprezentowało smutne, nostalgiczne wiersze poetki.

25 Spotkanie z poezją Grażyny Chrostowskiej

26 Spotkania z poezją w Gimnazjum nr 1 w Lublinie
Rok szkolny 2008/2009 „Spotkanie z poezją Juliusza Słowackiego w Saloniku Literackim biblioteki w czerwcu 2009 roku- montaż słowno- muzyczny napisany przez nauczyciela języka polskiego- Katarzynę Życzyńską i bibliotekarza- Jadwigę Witkowską- Kunach.

27 Spotkanie z poezją Juliusza Słowackiego
„Nie podobało się już w „Balladynie”(…) Że w grobie leżąc Alina nie zbrzydła Lecz piękna z dzbankiem na głowie martwica jest jak duch z woni malin i z księżyca…”

28 Spotkania z poezją w Gimnazjum nr 1 w Lublinie
Bibliografia: Andrzejewska Jadwiga: Bibliotekarstwo szkolne: teoria i praktyka. T. 2: Praca pedagogiczna biblioteki. Warszawa: Wydaw. SBP, 1996 Prezentację opracowała Jadwiga Witkowska- Kunach Dziękuję !


Pobierz ppt "Spotkanie z poezją Forma pracy pedagogicznej z uczniami"

Podobne prezentacje


Reklamy Google