Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ECOWAS Wspólnota Gospodarcza Krajów Afryki Zachodniej Traktat z Lagos, podpisany 18.05.1975 przez 15 krajów, zweryfikowany w 1993 roku (nacisk na integrację)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ECOWAS Wspólnota Gospodarcza Krajów Afryki Zachodniej Traktat z Lagos, podpisany 18.05.1975 przez 15 krajów, zweryfikowany w 1993 roku (nacisk na integrację)"— Zapis prezentacji:

1 ECOWAS Wspólnota Gospodarcza Krajów Afryki Zachodniej Traktat z Lagos, podpisany przez 15 krajów, zweryfikowany w 1993 roku (nacisk na integrację) Powierzchnia: 6.1 mln km² Ludność: 210 mln PKB : mld USD ( 60% - Nigeria) Siedziba: Abuja, Nigeria

2 Benin Burkina Faso W-y Zielonego Przylądka (od 1977) Wybrz. Kości Słoniowej Gambia Ghana Gwinea Gwinea - Bissau Liberia Mali Mauretania wycofała się (2000) Kraje członkowskie ECOWAS Niger Nigeria Senegal Sierra Leone Togo

3 Cel ogólny: Wspieranie współpracy gospodarczej, społecznej i kulturalnej krajów członkowskich i dążenie do ich pełnej integracji jako sposobu na stymulowanie rozwoju gospodarczego Afryki Zachodniej. Cele szczegółowe: zniesienie ceł i barier pozataryfowych wprowadzenie wspólnej zewnętrznej taryfy celnej harmonizacja polityki gospodarczej i finansowej stworzenie unii monetarnej

4 Instytucje ECOWAS 1.Konferencja Głów Państw i Szefów Rządów Najwyższy organ ECOWAS. Zbiera się raz do roku. Przewodniczący wybierany jest na dwuletnią kadencję, na zasadzie rotacyjnej. Obecnie: Kofi Konadu Apraku, minister spraw zagranicznych Ghany. Podstawowym zadaniem jest określanie ogólnej polityki ECOWAS, harmonizacja polityk krajów członkowskich oraz czuwanie nad realizacją celów Traktatu. 2.Rada Ministrów Każdy kraj ma dwóch przedstawicieli w Radzie. Rada zbiera się 2 razy w roku. Zadaniem Rady jest bieżące zarządzanie Wspólnotą. 3.Sekretariat Wykonawczy + 8 Komisji Specjalnych Kadencja 4-letnia. Obecnie restrukturyzowany.

5 Nowe Instytucje ECOWAS (od 1993) 4. Trybunał Sprawiedliwości Powołany w 1999 roku. Zajmuje się rozstrzyganiem sporów pomiędzy krajami członkowskimi. Skład się z Przewodniczącego oraz 7 sędziów 5. Parlament Wspólnoty Składa się ze 120 parlamentarzystów, wybieranych przez kraje członkowskie spośród posłów własnych parlamentów. Podział miejsc: przynajmniej 5 miejsc na kraj; pozostałe miejsca są przyznawane wg wielkości kraju – najwięcej (35) ma Nigeria. 6. Rada Społeczno – Gospodarcza Czuwa nad koordynacją polityki gospodarczej i społecznej oraz współpracą krajów członkowskich w tym zakresie. Na utrzymanie tych instytucji wprowadzono obowiązkowy 0,5% podatek importowy na towary pochodzące z krajów trzecich.

6 Osiągnięcia ECOWAS Współpraca w zakresie liberalizacji handlu Program, zaakceptowany w 1980 roku, przewiduje utworzenie unii celnej krajów ECOWAS do 2005 roku. Oznacza to usunięcie wszystkich barier w obrocie wewnętrznym oraz wprowadzenie wspólnej taryfy celnej. 12 krajów zlikwidowało bariery w obrocie towarami nieprzetworzonymi. Tylko Benin usunął wszystkie bariery w obrocie towarami przemysłowymi. 7 krajów (Benin, Burkina Faso, Ghana, Mali, Niger, Nigeria and Togo) podjęło w roku 2000 decyzję o zniesieniu granic w obrocie handlowym. Stworzono ECOBANK do finansowania transakcji pomiędzy krajami (oddziały w 11 krajach członkowskich)

7 Osiągnięcia ECOWAS Swobodny przepływ ludności Program został zaakceptowany w 1978 roku i przewidywał zniesienie wiz, uregulowanie przepisów związanych z pobytem i zamieszkaniem w krajach członkowskich wszystkie kraje zniosły wizy 8 krajów wprowadziło tzw. Certyfikat Podróżny wprowadzono czeki podróżne akceptowane we wszystkich krajach

8 Osiągnięcia ECOWAS Integracja monetarna Ustalono kryteria konwergencji w celu przygotowania krajów do utworzenia unii monetarnej ECOWAS od 2004 roku: deficyt budżetowy maks. 4% PKB do roku 2002 inflacja maks. 5% do roku 2003 stopień finansowania deficytu budżetowego przez bank centralny maks. 10% zeszłorocznych przychodów z podatków wielkość rezerw walutowych – min. 6 miesięczna wartość importu. Kryteria dodatkowe obejmują wpływy z podatków, niezaleganie ze składkami członkowskimi, wielkość inwestycji publicznych, stabilny realny kurs walutowy, nieujemne realne stopy procentowe

9 Osiągnięcia ECOWAS Działania na rzecz pokoju i bezpieczeństwa w regionie Protokół o nieagresji z 1978 roku i wzajemnej pomocy w zakresie obrony z 1981 roku W 1998 roku wypracowano mechanizm zapobiegania, zarządzania i rozwiązywania konfliktów (system monitorowania sytuacji, system wczesnego ostrzegania) ECOMOG – oddziały monitorujące ECOWAS powołane w 1990 roku. Uczestnictwo w misjach pokojowych w Liberii, Sierra Leone i Gwinei Bissau


Pobierz ppt "ECOWAS Wspólnota Gospodarcza Krajów Afryki Zachodniej Traktat z Lagos, podpisany 18.05.1975 przez 15 krajów, zweryfikowany w 1993 roku (nacisk na integrację)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google