Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PKB : mld USD ( 60% - Nigeria) Siedziba: Abuja, Nigeria

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PKB : mld USD ( 60% - Nigeria) Siedziba: Abuja, Nigeria"— Zapis prezentacji:

1 PKB : 106.7 mld USD ( 60% - Nigeria) Siedziba: Abuja, Nigeria
ECOWAS Wspólnota Gospodarcza Krajów Afryki Zachodniej Traktat z Lagos, podpisany przez 15 krajów, zweryfikowany w 1993 roku (nacisk na integrację) Powierzchnia: 6.1 mln km² Ludność: 210 mln PKB : mld USD ( 60% - Nigeria) Siedziba: Abuja, Nigeria

2 Kraje członkowskie ECOWAS
Benin Liberia Burkina Faso Mali W-y Zielonego Przylądka (od 1977) Niger Wybrz. Kości Słoniowej Nigeria Gambia Senegal Ghana Sierra Leone Gwinea Togo Mauretania wycofała się (2000) Gwinea - Bissau

3 Cel ogólny: Cele szczegółowe:
Wspieranie współpracy gospodarczej, społecznej i kulturalnej krajów członkowskich i dążenie do ich pełnej integracji jako sposobu na stymulowanie rozwoju gospodarczego Afryki Zachodniej. Cele szczegółowe: zniesienie ceł i barier pozataryfowych wprowadzenie wspólnej zewnętrznej taryfy celnej harmonizacja polityki gospodarczej i finansowej stworzenie unii monetarnej

4 Instytucje ECOWAS Konferencja Głów Państw i Szefów Rządów
Najwyższy organ ECOWAS. Zbiera się raz do roku. Przewodniczący wybierany jest na dwuletnią kadencję, na zasadzie rotacyjnej. Obecnie: Kofi Konadu Apraku , minister spraw zagranicznych Ghany. Podstawowym zadaniem jest określanie ogólnej polityki ECOWAS, harmonizacja polityk krajów członkowskich oraz czuwanie nad realizacją celów Traktatu. Rada Ministrów Każdy kraj ma dwóch przedstawicieli w Radzie. Rada zbiera się 2 razy w roku. Zadaniem Rady jest bieżące zarządzanie Wspólnotą. Sekretariat Wykonawczy + 8 Komisji Specjalnych Kadencja 4-letnia. Obecnie restrukturyzowany.

5 „Nowe” Instytucje ECOWAS (od 1993)
4. Trybunał Sprawiedliwości Powołany w 1999 roku. Zajmuje się rozstrzyganiem sporów pomiędzy krajami członkowskimi. Skład się z Przewodniczącego oraz 7 sędziów 5. Parlament Wspólnoty Składa się ze 120 parlamentarzystów, wybieranych przez kraje członkowskie spośród posłów własnych parlamentów. Podział miejsc: przynajmniej 5 miejsc na kraj; pozostałe miejsca są przyznawane wg wielkości kraju – najwięcej (35) ma Nigeria. 6. Rada Społeczno – Gospodarcza Czuwa nad koordynacją polityki gospodarczej i społecznej oraz współpracą krajów członkowskich w tym zakresie. Na utrzymanie tych instytucji wprowadzono obowiązkowy 0,5% podatek importowy na towary pochodzące z krajów trzecich.

6 Współpraca w zakresie liberalizacji handlu
Osiągnięcia ECOWAS Współpraca w zakresie liberalizacji handlu Program, zaakceptowany w 1980 roku, przewiduje utworzenie unii celnej krajów ECOWAS do 2005 roku. Oznacza to usunięcie wszystkich barier w obrocie wewnętrznym oraz wprowadzenie wspólnej taryfy celnej. 12 krajów zlikwidowało bariery w obrocie towarami nieprzetworzonymi. Tylko Benin usunął wszystkie bariery w obrocie towarami przemysłowymi. 7 krajów (Benin, Burkina Faso, Ghana, Mali, Niger, Nigeria and Togo) podjęło w roku 2000 decyzję o zniesieniu granic w obrocie handlowym. Stworzono ECOBANK do finansowania transakcji pomiędzy krajami (oddziały w 11 krajach członkowskich)

7 Swobodny przepływ ludności
Osiągnięcia ECOWAS Swobodny przepływ ludności Program został zaakceptowany w 1978 roku i przewidywał zniesienie wiz, uregulowanie przepisów związanych z pobytem i zamieszkaniem w krajach członkowskich wszystkie kraje zniosły wizy 8 krajów wprowadziło tzw. Certyfikat Podróżny wprowadzono czeki podróżne akceptowane we wszystkich krajach

8 Osiągnięcia ECOWAS Integracja monetarna
Ustalono kryteria konwergencji w celu przygotowania krajów do utworzenia unii monetarnej ECOWAS od 2004 roku: deficyt budżetowy maks. 4% PKB do roku 2002 inflacja maks. 5% do roku 2003 stopień finansowania deficytu budżetowego przez bank centralny maks. 10% zeszłorocznych przychodów z podatków wielkość rezerw walutowych – min. 6 miesięczna wartość importu. Kryteria dodatkowe obejmują wpływy z podatków, niezaleganie ze składkami członkowskimi, wielkość inwestycji publicznych, stabilny realny kurs walutowy, nieujemne realne stopy procentowe

9 Działania na rzecz pokoju i bezpieczeństwa w regionie
Osiągnięcia ECOWAS Działania na rzecz pokoju i bezpieczeństwa w regionie Protokół o nieagresji z 1978 roku i wzajemnej pomocy w zakresie obrony z 1981 roku W 1998 roku wypracowano mechanizm zapobiegania, zarządzania i rozwiązywania konfliktów (system monitorowania sytuacji, system wczesnego ostrzegania) ECOMOG – oddziały monitorujące ECOWAS powołane w 1990 roku. Uczestnictwo w misjach pokojowych w Liberii, Sierra Leone i Gwinei Bissau


Pobierz ppt "PKB : mld USD ( 60% - Nigeria) Siedziba: Abuja, Nigeria"

Podobne prezentacje


Reklamy Google