Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład 3 Określanie wymagań Inżynieria wymagań Dr inż. Marek Miłosz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład 3 Określanie wymagań Inżynieria wymagań Dr inż. Marek Miłosz."— Zapis prezentacji:

1

2 Wykład 3 Określanie wymagań Inżynieria wymagań Dr inż. Marek Miłosz

3 © M.MiłoszPSI-3 2/34 Plan Istota fazy określania wymagań Problemy inżynierii wymagań Metody rozpoznania wymagań Wymagania funkcjonalne i nie- Dokument: Specyfikacja wymagań Formalne metody definiowania wymagań

4 © M.MiłoszPSI-3 3/34 Istota fazy określania wymagań Cel: ustalenie wymagań klienta wobec tworzonego SI Zamiana celów klienta na konkretne wymagania zapewniające osiągnięcie tych celów Proces wspólnej pracy: analityk systemowy + klient + eksperci dziedzinowi Konieczność dużego zaangażowania klienta Weryfikacja wymagań

5 © M.MiłoszPSI-3 4/34 Czynniki uwzględniane przy definiowaniu wymagań (1) Możliwości systemu (zestaw funkcji systemu z pozycji użytkownika) Wielkość systemu (liczba użytkowników, objętość baz danych) Szybkość działania (czas realizacji operacji, natężenie operacji) Dokładność (liczba miejsc znaczących) Ograniczenia (zakres zmienności) Wg Software Engineering Guides

6 © M.MiłoszPSI-3 5/34 Czynniki uwzględniane przy definiowaniu wymagań (2) Interfejsy komunikacyjne (sieć, protokoły) Interfejsy sprzętowe (sprzęt, wymagania środowiska pracy) Interfejsy oprogramowania (kompatybilność) Interakcja człowiek-maszyna (interfejs użytkownika, sprzęt, język, komunikaty)

7 © M.MiłoszPSI-3 6/34 Czynniki uwzględniane przy definiowaniu wymagań (3) Adaptowalność (zmiana) Bezpieczeństwo (poufność, prywatność, odporność) Odporność na awarie Standardy Zasoby (finansowe, ludzkie) Skala czasowa (ograniczenia czasu wykonania)

8 © M.MiłoszPSI-3 7/34 Problemy inżynierii wymagań Klient nie potrafi zdefiniować celów i wymagań Cele klienta mogą być osiągnięte na wiele sposobów Wielu użytkowników - wiele celów, sprzeczność, różnorodność terminologii Zleceniodawcy a użytkownicy - przewidywalność potrzeb, sprzeczność interesów Niejednoznaczność języka

9 © M.MiłoszPSI-3 8/34 Poziomy opisu wymagań Definicja wymagań Definicja wymagań - opis ogólny w języku naturalnym Specyfikacja wymagań Specyfikacja wymagań - częściowo ustrukturalizowany zapis wykorzystujący zarówno język naturalny, jak i proste, sformalizowane notacje (tablice, diagramy) Specyfikacja oprogramowania Specyfikacja oprogramowania - w pełni formalny opis wymagań

10 © M.MiłoszPSI-3 9/34 Formalizacja Formalny <> matematyczny Formalny = dokładny, jednoznaczny, nie stwarzający okazji do różnej interpretacji Notacje: schematy, formularze Podstawa do testowania akceptacyjnego SI

11 © M.MiłoszPSI-3 10/34 Jakość opisu wymagań Kompletność i niesprzeczność (spójność) Jednoznaczność, dokładność Realistyczność, osiągalność Wyraźna specyfikacja ograniczeń Opis zewnętrznych zachowań SI Możliwość modyfikacji i zmian Opis zachowania się SI i rozwiązywania problemów w sytuacjach wyjątkowych

12 © M.MiłoszPSI-3 11/34 Metody rozpoznania wymagań Wywiady i przeglądy procesów oraz zdarzeń (MBP - jeśli było przeprowadzone) Analiza istniejącego oprogramowania Analiza wymagań innych SI Studium wykonalności Prototypowanie

13 © M.MiłoszPSI-3 12/34 Typy wymagań Funkcjonalne Funkcjonalne - czynności/operacje które SI musi wykonywać w reakcji na zdarzenia zewnętrzne (obiekty oddziaływujące na SI lub wykorzystujące rezultaty jego pracy) Niefunkcjonalne Niefunkcjonalne - ograniczenia i dodatkowe uwarunkowania - inne struktury SI (np. struktura techniczna, typ interfejsu, współpraca z BD, wydajność, odporność na awarię, przenośność, łatwość użytkowania)

14 © M.MiłoszPSI-3 13/34 Dokument: Specyfikacja wymagań Wprowadzenie (cel, zakres i kontekst systemu, częściowe wyniki fazy strategicznej) Opis ewolucji systemu (zakres wprowadzanych zmian) Opis wymagań funkcjonalnych Opis wymagań niefunkcjonalnych Model funkcjonalny SI Model funkcjonalny SI Wymagania przedsięwzięcia (czas, zasoby) Słownik terminów (informatycznych i specyficznych)

15 © M.MiłoszPSI-3 14/34 Model funkcjonalny - idea Faktura Rachunek Wykaz Zestawienie Zapytanie Żądanie zapłaty Dyrektywy SI ZDARZENIA - WE Klient Kierownik Bank Klient Kierownik REZULTATY - ZDARZENIA WY OBIEKTY ZEWNĘTRZNE Funkcje

16 © M.MiłoszPSI-3 15/34 Model funkcjonalny SI - struktura Identyfikacja zdarzeń, na które ma reagować SI Identyfikacja obiektów zewnętrznych generujących zdarzenia (osoby, systemy,...) Diagram kontekstowy SI ( Context diagram ) Hierarchiczny model funkcji SI

17 © M.MiłoszPSI-3 16/34 Wykaz zdarzeń Event list Zdarzenie - pojawienie się danych na granicy systemu (do i z systemu) Typy zdarzeń: wymuszone z zewnątrz (obiekty) lub wewnętrzne (związane z upływem czasu) sterowanie (w tym systemowe) Identyfikacja zdarzeń z punktu widzenia otoczenia systemu Identyfikacja wyjątków i zdarzeń niepożądanych

18 © M.MiłoszPSI-3 17/34 Obiekty zewnętrzne Obiekty (lub ich grupy), które dostarczają informacji do SI lub też wykorzystują informację tworzoną w rezultacie pracy SI - generują zdarzenia zewnętrzne Problem: obiekt vs. użytkownik końcowy vs. użytkownik bezpośredni SI Definiowanie granic system-otoczenie

19 © M.MiłoszPSI-3 18/34 Diagram kontekstowy Context diagram wg. metodyki SSADM - Structured System Analysis and Design Method

20 © M.MiłoszPSI-3 19/34 Lista hierarchii 1. Funkcja 1 1.1. Funkcja 1.1 1.2. Funkcja 1.2 1.3. Funkcja 1.3 2. Funkcja 2 3. Funkcja 3 3.1. Funkcja 3.1 3.1.1......... 3.1.2......... 3.1.3......... 3.2. Funkcja 3.2 3.2.1......... 3.2.2......... 3.2.3......... Hierarchiczny model funkcji - techniki przedstawienia (1) Układpionowy

21 © M.MiłoszPSI-3 20/34 Hierarchiczny model funkcji - techniki przedstawienia (2) Układhybrydowy(zalecany) Układpoziomy Wyróżnienia graficzne: - kluczowa funkcja - inne (pominięte) - nierozwinięte poziomy - elementarne

22 © M.MiłoszPSI-3 21/34 Model funkcji - zasady Funkcja = działanie (czasownik) Zwięzłość, jednoznaczność opisu, numerowanie funkcji Na każdym poziomie ten sam poziom szczegółowości Kompletność dekompozycji Kolejność funkcji nie ma znaczenia Funkcje z pozycji użytkownika Podejście top-down

23 © M.MiłoszPSI-3 22/34 Dekompozycja Top-down funkcja f1 funkcja f1.4.3 funkcja f1.4.2 funkcja f1.4.1 funkcja f1.4 funkcja f1.3.2 funkcja f1.3.3 funkcja f1.3 funkcja f1.1 funkcja f1.2 funkcja f1.3.1 funkcja f1 funkcja f1.4 funkcja f1.3 funkcja f1.1 funkcja f1.2 funkcja f1

24 © M.MiłoszPSI-3 23/34 Formularz opisu funkcji

25 © M.MiłoszPSI-3 24/34 Wymagania niefunkcjonalne Dodatkowe uwarunkowania i ograniczenia Wynikają z wymagań użytkownika Weryfikowalność wymagań: liczebniki a nie przymiotniki uzasadnienie (koszt)

26 © M.MiłoszPSI-3 25/34 Podsumowanie Określanie wymagań jest początkiem budowy SI a jednocześnie przygotowaniem do testowania Należy zadbać o dokładność i jednoznaczność określeń Formalizacja i podejście metodyczne jest gwarancją sukcesu Błąd w specyfikacji popełnia się łatwo a jego usunięcie kosztuje bardzo dużo

27 Przykład Wypożyczalnia rowerów Szybki Bill

28 © M.MiłoszPSI-3 27/34 SI SzyB (Szybki Bill) Wywiad z właścicielem Właściciel wypożyczalni rowerów Szybki Bill potrzebuje system informatyczny, który zautomatyzuje mu obszar ewidencji wypożyczeń rowerów z przygotowaniem danych do posiadanego programu F-K oraz gospodarkę rowerami. Każde wypożyczenie powinno być odnotowywane w systemie w sposób umożliwiające naliczenie opłat, jak też i dokładną identyfikację osoby wypożyczającej. Wypożyczalnia ma sporo stałych klientów. Prowadzi dla nich system rezerwacji rowerów. Rowery niekiedy się psują i wymagają napraw w warsztacie remontowym.

29 © M.MiłoszPSI-3 28/34 SI SzyB Specyfikacja - Wprowadzenie Cel: automatyzacja obsługi procesów ewidencji rowerów, rezerwacji, wypożyczeń, naliczania opłat Zakres: gospodarka rowerami (ewidencja, remonty, złomowanie) ewidencja klientów i wypożyczeń rozliczanie wypożyczeń rezerwowanie rowerów (przyjęcie rezerwacji, rezygnacja) cennik zestawienia wynikowe Kontekst systemu: SI SzyB ma współpracować z istniejącym systemem F-K na istniejącym sprzęcie

30 © M.MiłoszPSI-3 29/34 SI SzyB Wymagania niefunkcjonalne SI SzyB ma być zaimplementowany przy pomocy MS Access 2000 na komputerze z MS Windows 2000 Do szybkiej identyfikacji rowerów mają być użyte naklejki i czytniki kodu kreskowego Musi istnieć możliwość obsługi przy pomocy: myszy, klawiatury i/lub ekranu dotykowego Wymiana z F-K ma się odbywać przy pomocy pliku tekstowego w formacie opisanym w dokumentacji systemu F-K System ma mieć możliwość obsługi w języku polskim i angielskim z przełączaniem w locie

31 © M.MiłoszPSI-3 30/34 SI SzyB Identyfikacja zdarzeń i obiektów

32 © M.MiłoszPSI-3 31/34 SI SzyB Diagram kontekstowy SzyB Klient Dostawca Właściciel Pracownik Policja Warsztat Dane roweru Dane klienta Oferta Dane o wypożyczeniu Dane o zwrocie (braku) Zgłoszenie kradzieży F-K Dane o opłacie Zlecenie naprawy Status roweru Cennik Raporty Rezerwacja Rezygnacja Typ roweru

33 © M.MiłoszPSI-3 32/34 SI SzyB Model funkcji

34 © M.MiłoszPSI-3 33/34 Opis funkcji 2.1

35 © M.MiłoszPSI-3 34/34 SI SzyB Model funkcji (alternatywny)


Pobierz ppt "Wykład 3 Określanie wymagań Inżynieria wymagań Dr inż. Marek Miłosz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google