Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doświadczalnictwo zajmuje się porównaniem dwóch i więcej obiektów eksperymentalnych oraz oceną różnic między nimi. Definicje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doświadczalnictwo zajmuje się porównaniem dwóch i więcej obiektów eksperymentalnych oraz oceną różnic między nimi. Definicje."— Zapis prezentacji:

1

2 Doświadczalnictwo

3 zajmuje się porównaniem dwóch i więcej obiektów eksperymentalnych oraz oceną różnic między nimi. Definicje

4 Obiekt eksperymentalny Odmiana Zabieg Sposób uprawy Sposób stabilizacji Metoda ekstrakcji Definicje

5 Hipoteza statystyczna: Każde przypuszczenie dotyczące nieznanego układu badanej cechy o prawdziwości lub fałszywości którego wnioskuje się w oparciu o pobraną próbę. Definicje

6 Populacja: Zbiór mający przynajmniej jedną cechę właściwość wspólną dla wszystkich jego elementów, kwalifikującą je do tego zbioru. Definicje

7 Test statystyczny: weryfikuje stawiane hipotezy statystyczne, np. o braku różnic między obiektami jest to metoda postępowania, która każdej możliwej próbce x 1 ….x n przyporządkowuje z ustalonym prawdopodobieństwem decyzję przyjęcia lub odrzucenia sprawdzonej hipotezy Definicje

8 Czynnik Odmiana Zabieg Sposób uprawy Sposób stabilizacji Metoda ekstrakcji Definicje

9 Poziom czynnika Odmiana A, Odmiana B, Odmiana C, Zabieg: oprysk, nawadnianie Sposób uprawy: osłony, ściółkowanie, na płask, na redlinach Sposób stabilizacji: suszenie konwekcyjne, liofilizacja, mrożenie, Metoda ekstrakcji: ekstrakcja ciągła, ekstrakcja periodyczna

10 Doświadczanie 1 - jednoczynnikowe Tabela 1. Czynniki doświadczenia i ich poziomy CzynnikRodzaj osłony Poziomy czynnika kontrola; folia PE perforowana 100 otworów/m 2 ; folia PE perforowana 500 otworów/m 2 ; włóknina PP 17 g/m 2

11 Doświadczanie 2 - jednoczynnikowe Tabela 2. Czynniki doświadczenia i ich poziomy CzynnikSposób uprawy Poziomy czynnika gleba nie ściółkowana; gleba ściółkowana czarną folią; gleba ściółkowana folią przezroczystą

12 Doświadczanie 3 - dwuczynnikowe Tabela 3. Czynniki doświadczenia i ich poziomy CzynnikA Wiek nasion [lata] B Odczyn podłoża [pH] Poziomy czynnika 1; 2; 33,5; 5,5; 6,5

13 Doświadczanie 3 - dwuczynnikowe Tabela 4. Czynniki doświadczenia i ich poziomy CzynnikA Metoda ekstrakcji B Ekstrahent Poziomy czynnika ekstrakcja periodyczna; ekstrakcja ciągła wyczerpująca woda; etanol; metanol

14 Doświadczanie 4 - trzyczynnikowe Tabela 4. Czynniki doświadczenia i ich poziomy CzynnikA odczyn podłoża [pH] B temperatura [°C] C dostęp światła Poziomy czynnika 3,5; 5,5; 6,510; 15; 20 światło; ciemność

15 Skąd się biorą błędy? Błędy

16 W procesie pomiaru można wyróżnić trzy etapy: 1.wyznaczenie szukanej wielkości fizycznej, 2.określenie błędu pomiaru, 3.podanie przypuszczalnych przyczyn błędów. Błędy

17 Rodzaje błędów: błędy grube wynikłe z nieuwagi i z pomyłek eksperymentatora błędy systematyczne wynikłe ze złego (mało dokładnego) ustawienia samego eksperymentu błędy przypadkowe wynikłe z niedokładności odczytu, fluktuacji warunków pomiaru, z nieokreślenia samej mierzonej wielkości fizycznej itd. Błędy

18 Ze względu na źródła powstania rozróżnia się błędy pomiarowe spowodowane przez: przyrządy pomiarowe, np. nieliniowość wskazań lub niedoskonałość ich wzorcowania metody pomiarowe Błędy

19 mała dokładność mała precyzja duża dokładność mała precyzja mała dokładność duża precyzja duża dokładność duża precyzja

20 Ze względu na źródła powstania rozróżnia się błędy pomiarowe spowodowane przez: przyrządy pomiarowe, np. nieliniowość wskazań lub niedoskonałość ich wzorcowania metody pomiarowe mierzącego, np. brak doświadczenia, skłonności, zmęczenie, nawyki obliczenia - błędy przy niewłaściwym zaokrąglaniu, niewłaściwe metody wyrównywania błędów wpływ otoczenia na mierzącego, na przyrządy i na mierzoną wielkość Błędy

21 Błędy przypadkowe: błąd bezwzględny : różnica pomiędzy wartością zmierzoną (X), a wartością dokładną (X R ) ΔX = X - X R błąd względny : iloraz modułu błędu bezwzględnego i wartości dokładnej (X R ) δ x = I X - X R I × X R -1 Błędy

22 Wybór układu: Wybierać należy taki schemat eksperymentalny, który w przypadku fałszywości hipotezy pozwala ją odrzucić z możliwie najmniejszym ryzykiem błędu i który dostarcza możliwie krótkiego przedziału ufności dla różnicy średnich obiektów Układy doświadczalne

23 Proste doświadczenie systematyczne A1, A1, A1, A2, A2, A2, A3, A3, A3 A1, A2, A3, A1, A2, A3, A1, A2, A3 Układy doświadczalne

24 Układ całkowicie losowy np. A1, A1, A2, A3, A2, A3, A1, A2, A3 Układy doświadczalne

25 Zasada: bloki w poprzek do kierunku zmienności Ilość bloków: tyle ile powtórzeń Układy doświadczalne > układ bloków losowych

26 Układ klasyczny Układy doświadczalne > układ bloków losowych Tabela 5. Czynniki doświadczenia i ich poziomy CzynnikAB Poziomy czynnika 1; 2; 31; 2 Liczba powtórzeń: 4

27 Układ klasyczny Układy doświadczalne > układ bloków losowych Tabela 5. Czynniki doświadczenia i ich poziomy CzynnikAB Poziomy czynnika 1; 2; 31; 2 Liczba powtórzeń: 4

28 Układ klasyczny Układy doświadczalne > układ bloków losowych

29 Układ klasyczny Układy doświadczalne > układ bloków losowych

30 Układ klasyczny Układy doświadczalne > układ bloków losowych

31 Układ klasyczny Układy doświadczalne > układ bloków losowych A1 B1

32 Układ klasyczny Układy doświadczalne > układ bloków losowych A1 B1 A1 B2

33 Układ klasyczny Układy doświadczalne > układ bloków losowych A1 B1 A1 B2 A3 B2

34 Układ klasyczny Układy doświadczalne > układ bloków losowych A1 B1 A1 B2 A3 B2 A2 B2

35 Układ klasyczny Układy doświadczalne > układ bloków losowych A1 B1 A1 B2 A3 B2 A2 B2 A3 B1

36 Układ klasyczny Układy doświadczalne > układ bloków losowych A1 B1 A1 B2 A3 B2 A2 B2 A3 B1 A2 B1

37 Układ split-plot Układy doświadczalne > układ bloków losowych Tabela 5. Czynniki doświadczenia i ich poziomy CzynnikAB Poziomy czynnika 1; 2; 31; 2 Liczba powtórzeń: 4

38 Układ split-plot Układy doświadczalne > układ bloków losowych Tabela 5. Czynniki doświadczenia i ich poziomy CzynnikAB Poziomy czynnika 1; 2; 31; 2 Liczba powtórzeń: 4

39 Układ split-plot Układy doświadczalne > układ bloków losowych

40 Układ split-plot Układy doświadczalne > układ bloków losowych

41 Układ split-plot Układy doświadczalne > układ bloków losowych

42 Układ split-plot Układy doświadczalne > układ bloków losowych

43 Układ split-plot Układy doświadczalne > układ bloków losowych A2A1A3

44 Układ split-plot Układy doświadczalne > układ bloków losowych A2A1A3 B2 B1

45 Układ split-plot Układy doświadczalne > układ bloków losowych A2A1A3 B2 B1

46 Układ split-plot Układy doświadczalne > układ bloków losowych A2A1A3 B2 B1 B2

47 Kwadrat łaciński Układy doświadczalne > układ bloków losowych A1A3A2 A3A2A1 A2A1A3


Pobierz ppt "Doświadczalnictwo zajmuje się porównaniem dwóch i więcej obiektów eksperymentalnych oraz oceną różnic między nimi. Definicje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google