Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w opinii społeczności lokalnej – wyniki badań socjologicznych Robert Bartłomiejski, Jordan Klimek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w opinii społeczności lokalnej – wyniki badań socjologicznych Robert Bartłomiejski, Jordan Klimek."— Zapis prezentacji:

1 Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w opinii społeczności lokalnej – wyniki badań socjologicznych Robert Bartłomiejski, Jordan Klimek

2 Podziękowanie dla osób uczestniczących w badaniach Wysoki stopień zrozumienia potrzeb badań społecznych przez osoby uczestniczące w badaniu; Wysoki stopień zrozumienia potrzeb badań społecznych przez osoby uczestniczące w badaniu; Udzielanie rzetelnych i wiarygodnych odpowiedzi przez badanych; Udzielanie rzetelnych i wiarygodnych odpowiedzi przez badanych; Życzliwość badanych w stosunku do ankieterów; Życzliwość badanych w stosunku do ankieterów; Wysoki poziom realizacji na poszczególnych etapach badań: 91,67% - wywiady z liderami społeczności lokalnej; 98,75% - sondaż na mieszkańcach Szczecina. Wysoki poziom realizacji na poszczególnych etapach badań: 91,67% - wywiady z liderami społeczności lokalnej; 98,75% - sondaż na mieszkańcach Szczecina.

3 Cel główny badania Poznanie opinii zbiorowości lokalnej na temat budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie

4 Metodologia badań - strategia Przyjęta przez autorów strategia badawcza to studium przypadku. Przyjęta przez autorów strategia badawcza to studium przypadku. Zgodnie z definicją K. Puncha (1998) podstawowa koncepcja studium przypadku polega na tym, że zbadamy szczegółowo jeden przypadek (a być może niewielką liczbę przypadków) przy wykorzystaniu każdej metody, która wydaje się właściwa. Podczas gdy może istnieć bogata gama określonych zamierzeń oraz pytań badawczych, to głównym celem jest możliwie najpełniejsze zrozumienie tego przypadku (Silverman, 2008:168). Zgodnie z definicją K. Puncha (1998) podstawowa koncepcja studium przypadku polega na tym, że zbadamy szczegółowo jeden przypadek (a być może niewielką liczbę przypadków) przy wykorzystaniu każdej metody, która wydaje się właściwa. Podczas gdy może istnieć bogata gama określonych zamierzeń oraz pytań badawczych, to głównym celem jest możliwie najpełniejsze zrozumienie tego przypadku (Silverman, 2008:168).

5 Metodologia badań – zastosowane metody i techniki badawcze Projekt podzielono na dwie części: 1) jakościową oraz 2) ilościową. Projekt podzielono na dwie części: 1) jakościową oraz 2) ilościową. W jakościowej części projektu wykorzystano następujące techniki badawcze: analiza danych zastanych, analiza treści, indywidualne wywiady pogłębione. W jakościowej części projektu wykorzystano następujące techniki badawcze: analiza danych zastanych, analiza treści, indywidualne wywiady pogłębione. W części ilościowej projektu posłużono się następującymi technikami gromadzenia danych: wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo (CATI), bezpośrednie wywiady kwestionariuszowe. W części ilościowej projektu posłużono się następującymi technikami gromadzenia danych: wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo (CATI), bezpośrednie wywiady kwestionariuszowe.

6 Metodologia badań – uzyskany materiał badawczy Materiał empiryczny o charakterze jakościowym: 22 wywiady pogłębione z liderami zbiorowości lokalnej. Materiał empiryczny o charakterze jakościowym: 22 wywiady pogłębione z liderami zbiorowości lokalnej. Materiał empiryczny o charakterze ilościowym: 1118 wywiadów telefonicznych z mieszkańcami Szczecina, 231 bezpośrednich wywiadów kwestionariuszowych z mieszkańcami osiedla Międzyodrze-Wyspa Pucka Materiał empiryczny o charakterze ilościowym: 1118 wywiadów telefonicznych z mieszkańcami Szczecina, 231 bezpośrednich wywiadów kwestionariuszowych z mieszkańcami osiedla Międzyodrze-Wyspa Pucka

7 Ramy czasowe badań Analiza danych zastanych (zapoznanie się z materiałami prasowymi, zwiad socjologiczny, analiza treści forum internetowego egos.pl) – od XII 2008 do I 2009 Analiza danych zastanych (zapoznanie się z materiałami prasowymi, zwiad socjologiczny, analiza treści forum internetowego egos.pl) – od XII 2008 do I 2009 Wywiady pogłębione z liderami zbiorowości lokalnej – od I do III 2009 Wywiady pogłębione z liderami zbiorowości lokalnej – od I do III 2009 Badanie sondażowe na mieszkańcach Szczecina – od III do IV 2009 Badanie sondażowe na mieszkańcach Szczecina – od III do IV 2009 Badanie sondażowe na mieszkańcach osiedla Międzyodrze-Wyspa Pucka – od IV do VI 2009 Badanie sondażowe na mieszkańcach osiedla Międzyodrze-Wyspa Pucka – od IV do VI 2009

8 Stopień identyfikacji problemu miejskich odpadów przez mieszkańców Szczecina

9 Opinia mieszkańców Szczecina na temat stopnia wywiązywania się przez Urząd Miasta Szczecin z obowiązków związanych z gospodarką odpadami

10 Stopień aprobaty dla budowy spalarni śmieci – mieszkańcy osiedla Międzyodrze-Wyspa Pucka

11 Stopień aprobaty dla budowy spalarni śmieci – mieszkańcy osiedla Międzyodrze-Wyspa Pucka (zamieszkane ulice) zdecydowanie nieraczej nie trudno powiedzieć raczej tak zdecydowanie tak brak danychrazem Bulwar Beniowskiego Flisacka Gdańska Górnośląska Heyki Kanałowa Marynarska Piesza Pucka Wiejska razem

12 Stopień aprobaty dla budowy spalarni śmieci – mieszkańcy Szczecina

13 Stopień aprobaty dla budowy spalarni śmieci – mieszkańcy osiedla vs mieszkańcy Szczecina

14 Preferowana przez mieszkańców osiedla Miedzyodrze-Wyspa Pucka lokalizacja spalarni

15 Preferowana przez mieszkańców osiedla Miedzyodrze-Wyspa Pucka lokalizacja spalarni (zamieszkane ulice) Gdańska Ostrów Grabowski inne miejsce Szczecina poza granicami Szczecina trudno powiedzieć brak danychrazem Bulwar Beniowskiego 2 24 Flisacka Gdańska Górnośląska 2 35 Heyki Kanałowa Marynarska Piesza Pucka Wiejska razem

16 Poziom zagrożenia mieszkańców osiedla Międzyodrze-Wyspa Pucka budową spalarni śmieci

17 Poziom zagrożenia mieszkańców Szczecina budową spalarni śmieci

18 Poziom zagrożenia budową spalarni śmieci w opinii mieszkańców osiedla i mieszkańców Szczecina

19 Rodzaj identyfikowanych przez mieszkańców osiedla zagrożeń związanych z budową spalarni rodzaj identyfikowanych zagrożeńliczebnośćodsetek odór wydobywający się ze spalarni8637,23% emisja szkodliwych substancji wydobywających się z kominów spalarni7130,74% dym wydobywający się z kominów spalarni6025,97% rakotwórcze oddziaływanie spalarni na organizm ludzki3213,85% pył wydobywający się z kominów spalarni3113,42% wzmożony ruch samochodów ciężarowych na terenie osiedla125,19% brak wiary w zapewnienia ekspertów dotyczące ekologicznego charakteru spalarni52,16% spadek wartości mienia31,30% zanieczyszczenie środowiska naturalnego31,30% szkodliwy wpływ na zdrowie ludzkie31,30% utylizacja wszystkich odpadów bez uprzedniego ich wyselekcjonowania20,87% brak możliwości produkcji rolnej w obszarze bezpośredniego sąsiedztwa ze spalarnią20,87% pojawienie się ciężkiego sprzętu na osiedlu10,43% wzrost opłat za wywóz odpadów10,43%

20 Rodzaj identyfikowanych przez mieszkańców Szczecina zagrożeń związanych z budową spalarni

21 Preferowane formy kompensaty ryzyka związanego z budową spalarni

22 Uwłaszczenie rolników z Wyspy Puckiej – opinia mieszkańców osiedla

23 Uwłaszczenie rolników z Wyspy Puckiej – opinia mieszkańców Szczecina

24 Przyznanie lokali zastępczych dla mieszkańców budynku przy ulicy Gdańskiej – opinia mieszkańców osiedla

25 Przyznanie lokali zastępczych dla mieszkańców budynku przy ulicy Gdańskiej – opinia mieszkańców Szczecina

26 Remont budynku przy ulicy Gdańskiej – opinia mieszkańców osiedla

27 Remont budynku przy ulicy Gdańskiej – opinia mieszkańców Szczecina

28 Budowa ekranu dźwiękochłonnego wzdłuż budynku przy ulicy Gdańskiej – opinia mieszkańców osiedla

29 Budowa ekranu dźwiękochłonnego wzdłuż budynku przy ulicy Gdańskiej – opinia mieszkańców Szczecina

30 Umożliwienie wykupu najmowanych lokali mieszkańcom budynku przy ulicy Gdańskiej – opinia mieszkańców osiedla

31 Umożliwienie wykupu najmowanych lokali mieszkańcom budynku przy ulicy Gdańskiej – opinia mieszkańców Szczecina

32 Budowa boiska sportowego na terenie osiedla – opinia mieszkańców osiedla

33 Budowa boiska sportowego na terenie osiedla – opinia mieszkańców Szczecina

34 Budowa świetlicy integracyjnej na terenie osiedla – opinia mieszkańców osiedla

35 Budowa świetlicy integracyjnej na terenie osiedla – opinia mieszkańców Szczecina

36 Modernizacja nawierzchni drogowych na terenie osiedla – opinia mieszkańców osiedla

37 Modernizacja nawierzchni drogowych na terenie osiedla – opinia mieszkańców Szczecina

38 Budowa systemu kanalizacyjnego na terenie osiedla – opinia mieszkańców osiedla

39 Budowa systemu kanalizacyjnego na terenie osiedla – opinia mieszkańców Szczecina

40 Poziom zaufania zbiorowości lokalnej do Urzędu Miasta

41 Stopień aprobaty dla inicjatywy podpisania umowy społecznej – opinia mieszkańców osiedla

42 Stopień aprobaty dla inicjatywy podpisania umowy społecznej – opinia mieszkańców Szczecina

43 Poziom zaufania zbiorowości lokalnej do Rady Osiedla

44 Preferowane przez mieszkańców Szczecina sposoby informowania zbiorowości lokalnej na temat działań Urzędu Miasta w zakresie gospodarki odpadami

45 Dziękujemy za uwagę UNI-STAT Badania i Projekty Europejskie dla Biznesu Robert Bartłomiejski, Jordan Klimek Spółka Cywilna Szczecin, ul. Żubrów 6 pok


Pobierz ppt "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w opinii społeczności lokalnej – wyniki badań socjologicznych Robert Bartłomiejski, Jordan Klimek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google