Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

S e a o f a d v e n t u r e Krok ku demokracji Bałtycki projekt młodzieżowy A Step towards Democracy Baltic Youth Project.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "S e a o f a d v e n t u r e Krok ku demokracji Bałtycki projekt młodzieżowy A Step towards Democracy Baltic Youth Project."— Zapis prezentacji:

1 s e a o f a d v e n t u r e Krok ku demokracji Bałtycki projekt młodzieżowy A Step towards Democracy Baltic Youth Project

2 s e a o f a d v e n t u r e Krok ku demokracji A step towards democracy Cel – rozszerzenie wiedzy młodzieży na temat demokracji przedstawicielskiej, polityki młodzieżowej i aktywności społecznej oraz włączenie jej w proces podejmowania decyzji politycznych. The projects aim is to extend the young peoples knowledge on democracy, youth policy and social activities and including the youth into the political decision making process. Czas realizacji/project duration 1/03/08 – 01/06/09

3 s e a o f a d v e n t u r e Projekt/the Project Partnerzy : Województwo Zachodniopomorskie Kraj Meklemburgia Pomorze Przednie/ partners: Westpomeranian Region - Land Mecklenburg-Vorpommern Uczestnicy: młodzież i pracownicy młodzieżowi z regionów członków Forum Parlamntów Południowego Bałtyku/participants: youth and youth workers from the regions of the Southern Baltic Parliamentarian Forum Koszt projektu: 45030 euro/total cost of the project

4 s e a o f a d v e n t u r e Finansowanie/financing Koszty Costs UE 52% Sekretariat 48% Razem Total Transport/travel 24082222 4630 Zakwaterowanie i wyżywienie/ accommodation and food 10086931019396 Organizacja spotkań/organization of meetings 137612712647 Rozpowszechnianie rezultatów/ dissemination of results 36203341 6961 Inne koszty bezpośrednie/ other direct costs 51064713 9819 Koszty pośrednie/ indirect costs 311337 648 Koszty działań dodatkowych costs of additional activities 483446 929 Razem/total 233902164045030

5 s e a o f a d v e n t u r e Planowane wydarzenia/ activities planned Strona internetowa projektu/projects website Spotkanie przygotowawcze 14-16 Marca 2008 /preparatory meeting Forum Młodzieży podczas VI i VII Forum Parlamentów Południowego Bałtyku/Youth Forum during the VI and VII Southern Baltic Parliamentarian Forums

6 s e a o f a d v e n t u r e www.kudemokracji.pl

7 s e a o f a d v e n t u r e Spotkanie przygotowawcze 14-16 Marca/ preparatory meeting, March 14-16 Cele: integracja grupy, poznanie możliwości, opracowanie planu działania/aims: group integration, group potential, work plan Temat: bezpieczeństwo energetyczne Europy, aktywność młodzieży, polityka młodzieżowa/ topics: security of energy suply, youth activity and youth policy Uczestnicy: młodzież z Polski, Niemiec, Szwecji i Rosji/ participants: youth from Poland, Germany, Sweden and Russia

8 s e a o f a d v e n t u r e Udział młodzieży w VI i VII Forum/ youth participation in the VI and VII Forums Uczestnictwo młodzieży w pracach ekspertów i polityków/ youth participation in experts and polititians work Forum młodzieżowe przed VI i VII Forum/ youth Forum prior to VI and VII Forum Głos młodzieży podczas Forum/youth voice during Forums

9 s e a o f a d v e n t u r e Inne działania projektowe/ other events of the project Konferencja młodzieży południowego Bałtyku – październik 2008/Youth conference October 2008 Warsztaty dla młodzieży/workshops for the young people in regions Publikacja Polityka młodzieżowa w regionach południowego Bałtyku/publication Youth policy in the southern Baltic regions.

10 s e a o f a d v e n t u r e Warunki sukcesu/ conditions of success Zaangażowanie młodzieży/commitment of the youth Współpraca z pomiędzy partnerami good cooperation between partners Autentyczny dialog pomiędzy politykami i młodzieżą/real dialog between polititians and youth Sprawna organizacja/good management

11 s e a o f a d v e n t u r e Dziękuję za uwagę! thank you for your attention! Małgorzata Ludwiczek Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego pl. Orła Białego 2, 70-562 Szczecin tel: +48 91 42 10 322 fax: +48 91 42 11 141 kudemokracji.plkudemokracji@kudemokracji.pl


Pobierz ppt "S e a o f a d v e n t u r e Krok ku demokracji Bałtycki projekt młodzieżowy A Step towards Democracy Baltic Youth Project."

Podobne prezentacje


Reklamy Google