Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podprojekt ASTIR (c/17/K) (Assessment Study on Requirements for Technologies, Decision Making Tools and Baseline Information Requirements for Operational.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podprojekt ASTIR (c/17/K) (Assessment Study on Requirements for Technologies, Decision Making Tools and Baseline Information Requirements for Operational."— Zapis prezentacji:

1 Podprojekt ASTIR (c/17/K) (Assessment Study on Requirements for Technologies, Decision Making Tools and Baseline Information Requirements for Operational Oceanography and Integrated Coastal Zone Management) Studium oceny wymagań stawianych technologiom i procesom podejmowania decyzji oraz określenia podstawowych wymogów informacyjnych dla oceanografii operacyjnej i zintegrowanego zarządzania morską strefą brzegową Partnerzy: HYDROMOD Scientific Consulting, Bahnhofstr. 52, D-22880 Wedel, Niemcy (koordynator podprojektu) IFREMER – Centre de Brest, Technopole de Brest-Iroise, BP 70, 29280 PLOUZANE, Francja Instytut Budownictwa Wodnego PAN (IBW PAN), Kościerska 7, 80-328 Gdańsk, Polska

2 Podpisanie umowy (Subsidy Contract): 24-28 października 2005 r. Czas trwania podprojektu: 01.08.2005 r. – 31.12.2006 r. Spotkanie rozpoczynające realizację podprojektu: Brest, 28.10.2005 r. Spotkanie podczas wystawy Oceanology London 2006: 21-23.03.2006 Spotkanie w Gdańsku: 29-31 maja 2006 r. Planowane spotkanie w Niemczech: koniec listopada lub grudzień 2006 r.

3 Cele podprojektu ASTIR: zebranie i analiza doświadczeń naukowych, technicznych i organizacyjnych dotyczących monitoringu morskiego i oceanografii operacyjnej w trzech regionach europejskich reprezentowanych przez partnerów projektu: HYDROMOD Scientific Consulting – Wedel (Niemcy), IFREMER – Brest (Francja) i IBW PAN – Gdańsk (Polska); analiza funkcjonowania instalacji i procedur pomiarowych, zakresu rejestrowanych parametrów, technik pomiarowych, systemów przetwarzania i przepływu danych pomiarowych, dostępności tych danych, ich dokładności i wiarygodności, jak również możliwości ich stosowania do kalibracji lub weryfikacji modeli teoretycznych; ocena trendów rozwoju sprzętu pomiarowego, perspektyw modernizacji istniejącego oprzyrządowania i udoskonalania procedur pomiarowych; sformułowanie sugestii i zaleceń pod adresem producentów sprzętu i instytucji prowadzących pomiary w morskiej strefie brzegowej.

4 Zadania IBW PAN w podprojekcie ASTIR: przegląd instalacji monitoringu morskiego oraz technik i metodologii pomiarowych stosowanych w woj. pomorskim; ocena wpływu nowinek technicznych i trendów rozwojowych na potencjał oceanografii operacyjnej i monitoringu morskiego w celu optymalizacji tego monitoringu, oszczędności kosztów i wzrostu efektywności; identyfikacja luk metodologiczno-technologicznych i prognoza przyszłych potrzeb związanych z oceanografią operacyjną i monitoringiem prowadzonym przez instytucje krajowe, regionalne i lokalne (nauka, przemysł, firmy prywatne, administracja); udział w analizie porównawczej możliwości techniczno-organizacyjnych oceanografii operacyjnej i monitoringu morskiej strefy brzegowej w trzech regionach europejskich reprezentowanych przez partnerów projektu.

5 Działalność w IBW PAN od stycznia 2006 r. identyfikacja i przegląd instytucji/organizacji prowadzących pomiary/monitoring w morskiej strefie brzegowej; przegląd informacji o danych terenowych zamieszczonych w Trójmiejskim Integratorze Pomiarów (www.ibwpan.gda.pl/tip);www.ibwpan.gda.pl/tip opracowanie raportu pt. Regional marine monitoring and technology state-of-the-art assessment in Pomerania (Poland); wykonanie strony internetowej podprojektu ASTIR (www.ibwpan.gda.pl/astir);www.ibwpan.gda.pl/astir opracowanie posterów dla celów promocji uczestnictwa IBW PAN w podprojekcie ASTIR.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Przykład informacji z TIP

16 Strona internetowa projektu ASTIR

17

18

19 Wykorzystanie budżetu (stan w dniu 30 czerwca 2006 r.): płace – 86%, koszty promocji – 104%, koszty spotkania w Gdańsku – 50%, koszty podróży służb. – 24%. Lipiec – październik 2006: kosztów brak. Ogółem koszty poniesione od rozpoczęcia realizacji podprojektu do końca października 2006 r.: 75% całkowitego budżetu projektu. Wydatki planowane w listopadzie i grudniu 2006 r.: płace i koszty wyjazdu 2-3 osób na spotkanie w Hamburgu. Niewykorzystane środki ze spotkania w Gdańsku (za zgodą Partnera Wiodącego) ==> płace + pokrycie nadmiernych kosztów promocji. Zakończenie podprojektu ASTIR – zgodnie z planem, tj. 31 grudnia 2006 r.


Pobierz ppt "Podprojekt ASTIR (c/17/K) (Assessment Study on Requirements for Technologies, Decision Making Tools and Baseline Information Requirements for Operational."

Podobne prezentacje


Reklamy Google