Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOLNICTWO W POWIECIE LĘBORSKIM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOLNICTWO W POWIECIE LĘBORSKIM"— Zapis prezentacji:

1 SZKOLNICTWO W POWIECIE LĘBORSKIM
Prezentacja dn r. dla Zespołu ds. oświaty

2 Baza szkolnictwa przejmowana w czasie powstawania samorządu terytorialnego w 1999 r.
Szkoły publiczne / 4791 uczniów i 486 słuchaczy/ Zespół Szkół Budowlanych uczniów i 110 słuchaczy Zespół Szkół Mechanicznych – 999 uczniów i 18 słuchaczy Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu – 956 uczniów Zespół Szkół Ogólnokształcących nr uczniów i 175 słuchaczy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 558 uczniów i 183 słuchaczy Zespół Szkół Ekonomicznych uczniów Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy- 173 uczniów SP, 30 Gimnazjum, 111 ZSZ Szkoły niepubliczne Anglojęzyczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące – 172 uczniów Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych słuchaczy Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych słuchaczy Policealne Studium Służby Ochronno-Detektywistycznej Technikum Odzieżowe dla Dorosłych

3 SZKOLNICTWO PUBLICZNE W POWIECIE LĘBORSKIM 1999 i 2012
ROK 1999 Szkoły publiczne / 4791 uczniów i 486 słuchaczy/ ROK 2012 Szkoły publiczne / 2974 uczniów 50 słuchaczy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu Zespół Szkół Mechanicznych Zespół Szkół Ekonomicznych Zespół Szkół Budowlanych Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu Zespół Szkół Mechanicznych –Informatycznych Powiatowe Centrum Edukacyjne- ZSP Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

4 STAN OSOBOWY W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH
2003 2008 2012 liczba etatów nauczycieli 358,79 363,16 295,41 liczba etatów pracowników niepedagogicznych 132 118,35 106,1 LICZBA UCZNIÓW / SŁUCHACZY liczba uczniów - młodzież 3596 3733 2974 liczba oddziałów dla młodzieży 125 148 120 liczba słuchaczy - dorośli 830 135 50 liczba oddziałów dla dorosłych 28 5 2 RAZEM liczba uczniów i słuchaczy 4426 3868 3024 RAZEM liczba oddziałów 153 122 NABÓR 1306 1139 874 41 37 29 43 35 1 1182 909 38 30

5 Stan osobowy uczniów w szkolnictwie publicznym w latach 1999, 2003, 2008, 2012

6 Stan osobowy uczniów w szkolnictwie niepublicznym w latach 1999, 2003, 2008, 2012

7 Stażyści Kontraktowi Mianowani Dyplomowani 2,5 etatów 35,72 etatów
STAN OSOBOWY NAUCZYCIELI WG STOPNI AWANSU stan na 30 września 2012r., łącznie 295,41 etatów. Stażyści Kontraktowi Mianowani Dyplomowani 2,5 etatów 35,72 etatów 78,06 etatów 295,41 etatów

8 Szkoły na terenie Powiatu Lęborskiego, STAN OBECNY
SZKOŁY PUBLICZNE -5 ZESPOŁÓW + sosw Powiat Lęborski jest organem prowadzącym dla: 7 typów szkół publicznych dla młodzieży, 1 szkoły publicznej dla dorosłych , Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. SZKOŁY NIEPUBLICZNE 5 szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, 12 szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla dorosłych.

9 Szkoły publiczne - lokalizacja
1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Stefana Żeromskiego ul. Dygasińskiego 14, Lębork 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Karola Wojtyły ul. Marcinkowskiego 1, Lębork 3. Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych im. Henryka Mierzejewskiego 4. Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu im. Gryfa Pomorskiego ul. Warszawska 17, Lębork 5. Powiatowe Centrum Edukacyjne – ZSP im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ul. Pionierów 16, Lębork Centrum Kształcenia Ustawicznego Centrum Kształcenia Praktycznego 6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka Ul. M. Reja 18, Lębork

10 Zawody, w których kształcą szkoły publiczne:
Technik informatyk / ZSM-I i ZSGŻiA/ Technik żywienia i usług gastronomicznych / PCE-ZSP i ZSGŻiA/ Technik technologii żywności Technik architektury krajobrazu Technik hotelarstwa Technik agrobiznesu Technik ekonomista Technik teleinformatyk Technik elektryk Technik mechanik Technik technologii odzieży Technik budownictwa Zsz- wielozawodowa / PCE-ZSP i ZSM-I/ Zsz- sprzedawca / PCE-ZSP i ZSM-I/ Zsz- mechanik monter maszyn i urządzeń Zsz- mechanik pojazdów samochodowych Zsz- kucharz Zsz- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie Zsz- technolog robót wykończeniowych w budownictwie Zsz- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych Zsz- stolarz Zsz- fryzjer

11 Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych
Szkoły dla młodzieży Anglojęzyczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Lęborku Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Lęborku Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Łebie Społeczne Technikum Technologii Żywności i Hotelarstwa w Łebie Społeczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Łebie Szkoły dla dorosłych Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku Zaoczne Liceum Uzupełniające w Lęborku Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Lęborku Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku Społeczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łebie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Nowej Wsi Lęborskiej Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Nowej Wsi Lęborskiej Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne w Lęborku Szkoła Policealna ,,EKSPERT” w Lęborku Społeczna Policealna Szkoła dla Dorosłych w Łebie ,,EXTERNUS”- Studium Zdrowia i Terapii w Lęborku

12 Zawody, w których kształcą szkoły niepubliczne (stan bieżący)
technik technologii żywności kucharz małej gastronomii technik ochrony fizycznej osób i mienia technik bezpieczeństwa i higieny pracy technik administracji opiekun medyczny

13 Kierunki kształcenia wg typów szkół publicznych (bez SOSW)
Kształcenie w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Lęborskiego Kierunki kształcenia wg typów szkół publicznych (bez SOSW) Kierunki kształcenia w szkołach niepublicznych

14 LICZBA ODDZIAŁÓW W SZKOŁACH PUBLICZNYCH, stan obecny 104 oddziały w szkołach publicznych i 17 w SOSW

15 MIGRACJA UCZNIÓW PRZY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH
Spoza powiatu na rok szkolny przyszło: 2003/2004r uczniów 2008/2009r. – 266 uczniów 2012/2013r uczniów Z powiatu odeszło w roku szkolnym: 2003/2004r.- 32 uczniów, spośród 1055 ogółu klas III 2008/2009r.- 96 uczniów, spośród 957 ogółu klas III 2012/2013r uczniów, spośród 815 ogółu klas III

16 ZADANIA POZASZKOLNE POWIATU
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POWIATOWE OGNISKO ARTYSTYCZNE

17 Źródła finansowania szkół
Część oświatowa subwencji ogólnej (na rok 2012 powiat otrzymał zł, prognozowana kwota na 2013r. to zł) Dotacje celowe ( samorząd) Pozostałe dochody JST, w tym wypracowane przez szkoły dochody własne, Środki pozabudżetowe „unijne” Czesne, dotacje z JST – SZKOŁY NIEPUBLICZNE Darowizny, dobrowolne wpłaty rodziców, itp.

18 LICZBA UCZNIÓW W GIMNAZJACH I W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ Liczba uczniów w poszczególnych rocznikach w powiecie lęborskim stan na dzień gimnazjum szkoła podstawowa ROK URODZENIA 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Liczba uczniów 833 789 744 678 688 687 673 644 724 + liczba uczniów spoza powiatu o którą większa jest liczba uczniów w I klasie szkoły ponadgimnazjalnej w stosunku do liczby uczniów kończących klasę III gimnazjum z powiatu lęborskiego - 4,17% (wg stanu na dzień ) 868 822 775 706 717 716 701 671 754

19

20 Liczba uczniów z danego rocznika
PORÓWNANIE LICZBY URODZEŃ W POWIECIE do LICZBY UCZNIÓW W POWIECIE URODZONYCH W LATACH ROK Liczba urodzeń Liczba uczniów z danego rocznika RÓŻNICA ŚREDNIA w latach W OSOBACH W % W% 1997 873 833 -40 -4,58% -39,22 -5,07% 1998 831 789 -42 -5,05% 1999 775 744 -31 -4,00% 2000 773 678 -95 -12,29% 2001 758 688 -70 -9,23% 2002 731 687 -44 -6,02% 2003 711 673 -38 -5,34% 2004 668 644 -24 -3,59% 2005 693 724 31 4,47%

21 Rozkład zainteresowania uczniów typami szkół
Procent liczby uczniów klas pierwszych, w podziale na typy szkół, według stanu na wrzesień kolejno w latach 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 , 2011/2012, 2012,2013 Nabór do klas I w roku szkolnym (stan na wrzesień) Liceum ogólnokształcące Technikum Zasadnicza szkoła zawodowa 2008/2009 26,42% 41,81% 31,76% 2009/2010 28,13% 40,38% 31,49% 2010/2011 30,46% 40,70% 28,84% 2011/2012 32,41% 35,39% 32,20% 2012/2013 30,55% 40,53% 28,92%

22

23 MONITORING ZAWODÓW W POWIECIE LĘBORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU
Zawody deficytowe Zawody w równowadze Robotnik gospodarczy Grafik komputerowy multimediów Pomoc kuchenna Inżynier organizacji i planowania produkcji Pracownik ochrony fizycznej bez licencji Kierowca samochodu dostawczego Recepcjonista Nauczyciel przedszkola Kasjer handlowy Praczka Pielęgniarka Sekretarka Pokojowa Specjalista kontroli jakości Konserwator budynków Technik mechanik maszyn i urządzeń Robotnik gospodarczy w przemyśle przetwórczym Technik poligraf Opiekunka domowa Złotnik - jubiler

24 MONITORING ZAWODÓW W POWIECIE LĘBORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU
Zawody nadwyżkowe Zawody przeważające wśród bezrobotnych osób Krawiec Bez zawodu Stolarz Sprzedawca Stolarz meblowy Technik ekonomista Tokarz w metalu Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych Murarz Technik informatyk Ślusarz Mechanik samochodów osobowych Kucharz Pedagog Kierowca samochodu osobowego Technik prac biurowych Elektromonter instalacji elektrycznych


Pobierz ppt "SZKOLNICTWO W POWIECIE LĘBORSKIM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google