Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOLNICTWO W POWIECIE LĘBORSKIM Prezentacja dn. 29.01.2013r. dla Zespołu ds. oświaty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOLNICTWO W POWIECIE LĘBORSKIM Prezentacja dn. 29.01.2013r. dla Zespołu ds. oświaty."— Zapis prezentacji:

1 SZKOLNICTWO W POWIECIE LĘBORSKIM Prezentacja dn r. dla Zespołu ds. oświaty

2 Szkoły publiczne / 4791 uczniów i 486 słuchaczy/ 1. Zespół Szkół Budowlanych uczniów i 110 słuchaczy 2. Zespół Szkół Mechanicznych – 999 uczniów i 18 słuchaczy 3. Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu – 956 uczniów 4. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr uczniów i 175 słuchaczy 5. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 558 uczniów i 183 słuchaczy 6. Zespół Szkół Ekonomicznych uczniów 7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy- 173 uczniów SP, 30 Gimnazjum, 111 ZSZ Szkoły niepubliczne 1. Anglojęzyczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące – 172 uczniów 2. Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych słuchaczy 3. Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych słuchaczy 4. Policealne Studium Służby Ochronno-Detektywistycznej 5. Technikum Odzieżowe dla Dorosłych

3 SZKOLNICTWO PUBLICZNE W POWIECIE LĘBORSKIM 1999 i 2012 ROK 1999 Szkoły publiczne / 4791 uczniów i 486 słuchaczy/ ROK 2012 Szkoły publiczne / 2974 uczniów 50 słuchaczy 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 3. Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu 4. Zespół Szkół Mechanicznych 5. Zespół Szkół Ekonomicznych 6. Zespół Szkół Budowlanych 7. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 3. Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu 4. Zespół Szkół Mechanicznych – Informatycznych 5. Powiatowe Centrum Edukacyjne- ZSP 6. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy

4 STAN OSOBOWY W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH liczba etatów nauczycieli358,79363,16295,41 liczba etatów pracowników niepedagogicznych132118,35106,1 LICZBA UCZNIÓW / SŁUCHACZY liczba uczniów - młodzież liczba oddziałów dla młodzieży liczba słuchaczy - dorośli liczba oddziałów dla dorosłych2852 RAZEM liczba uczniów i słuchaczy RAZEM liczba oddziałów NABÓR liczba uczniów - młodzież liczba oddziałów dla młodzieży liczba słuchaczy - dorośli 4335 liczba oddziałów dla dorosłych 11 RAZEM liczba uczniów i słuchaczy RAZEM liczba oddziałów413830

5 Stan osobowy uczniów w szkolnictwie publicznym w latach 1999, 2003, 2008, 2012

6 Stan osobowy uczniów w szkolnictwie niepublicznym w latach 1999, 2003, 2008, 2012

7 STAN OSOBOWY NAUCZYCIELI WG STOPNI AWANSU stan na 30 września 2012r., łącznie 295,41 etatów. Stażyści Kontraktowi Mianowani Dyplomowani 2,5 etatów 35,72 etatów 78,06 etatów 295,41 etatów

8 Szkoły na terenie Powiatu Lęborskiego, STAN OBECNY SZKOŁY PUBLICZNE -5 ZESPOŁÓW + sosw Powiat Lęborski jest organem prowadzącym dla: 7 typów szkół publicznych dla młodzieży, 1 szkoły publicznej dla dorosłych, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. SZKOŁY NIEPUBLICZNE 5 szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, 12 szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla dorosłych.

9 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Stefana Żeromskiego ul. Dygasińskiego 14, Lębork 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Karola Wojtyły ul. Marcinkowskiego 1, Lębork 3. Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych im. Henryka Mierzejewskiego ul. Marcinkowskiego 1, Lębork 4. Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu im. Gryfa Pomorskiego ul. Warszawska 17, Lębork 5. Powiatowe Centrum Edukacyjne – ZSP im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ul. Pionierów 16, Lębork Centrum Kształcenia Ustawicznego Centrum Kształcenia Praktycznego 6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka Ul. M. Reja 18, Lębork Szkoły publiczne - lokalizacja

10 - Technik informatyk / ZSM-I i ZSGŻiA/ - Technik żywienia i usług gastronomicznych / PCE-ZSP i ZSGŻiA/ - Technik technologii żywności - Technik architektury krajobrazu - Technik hotelarstwa - Technik agrobiznesu - Technik ekonomista - Technik teleinformatyk - Technik elektryk - Technik mechanik - Technik technologii odzieży - Technik budownictwa - Zsz- wielozawodowa / PCE-ZSP i ZSM-I/ - Zsz- sprzedawca / PCE-ZSP i ZSM-I/ - Zsz- mechanik monter maszyn i urządzeń - Zsz- mechanik pojazdów samochodowych - Zsz- kucharz - Zsz- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - Zsz- technolog robót wykończeniowych w budownictwie - Zsz- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych - Zsz- stolarz - Zsz- fryzjer Zawody, w których kształcą szkoły publiczne:

11 Szkoły dla młodzieży 1. Anglojęzyczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Lęborku 2. Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Lęborku 3. Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Łebie 4. Społeczne Technikum Technologii Żywności i Hotelarstwa w Łebie 5. Społeczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Łebie Szkoły dla dorosłych 1. Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku 2. Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku 3. Zaoczne Liceum Uzupełniające w Lęborku 4. Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Lęborku 5. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku 6. Społeczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łebie 7. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Nowej Wsi Lęborskiej 8. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Nowej Wsi Lęborskiej 9. Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne w Lęborku 10. Szkoła Policealna,,EKSPERT w Lęborku 11. Społeczna Policealna Szkoła dla Dorosłych w Łebie 12.,,EXTERNUS- Studium Zdrowia i Terapii w Lęborku Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych

12 - technik technologii żywności - kucharz małej gastronomii - technik ochrony fizycznej osób i mienia - technik bezpieczeństwa i higieny pracy - technik administracji - opiekun medyczny

13 Kierunki kształcenia wg typów szkół publicznych (bez SOSW) Kierunki kształcenia w szkołach niepublicznych Kształcenie w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Lęborskiego

14 LICZBA ODDZIAŁÓW W SZKOŁACH PUBLICZNYCH, stan obecny 104 oddziały w szkołach publicznych i 17 w SOSW

15 MIGRACJA UCZNIÓW PRZY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH Spoza powiatu na rok szkolny przyszło: 2003/2004r uczniów 2008/2009r. – 266 uczniów 2012/2013r uczniów Z powiatu odeszło w roku szkolnym: 2003/2004r.- 32 uczniów, spośród 1055 ogółu klas III 2008/2009r.- 96 uczniów, spośród 957 ogółu klas III 2012/2013r uczniów, spośród 815 ogółu klas III

16 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POWIATOWE OGNISKO ARTYSTYCZNE

17 Źródła finansowania szkół Część oświatowa subwencji ogólnej (na rok 2012 powiat otrzymał zł, prognozowana kwota na 2013r. to zł) Dotacje celowe ( samorząd) Pozostałe dochody JST, w tym wypracowane przez szkoły dochody własne, Środki pozabudżetowe unijne Czesne, dotacje z JST – SZKOŁY NIEPUBLICZNE Darowizny, dobrowolne wpłaty rodziców, itp.

18 LICZBA UCZNIÓW W GIMNAZJACH I W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ Liczba uczniów w poszczególnych rocznikach w powiecie lęborskim stan na dzień gimnazjumszkoła podstawowa ROK URODZENIA Liczba uczniów liczba uczniów spoza powiatu o którą większa jest liczba uczniów w I klasie szkoły ponadgimnazjalnej w stosunku do liczby uczniów kończących klasę III gimnazjum z powiatu lęborskiego - 4,17% (wg stanu na dzień )

19

20 PORÓWNANIE LICZBY URODZEŃ W POWIECIE do LICZBY UCZNIÓW W POWIECIE URODZONYCH W LATACH ROK Liczba urodzeń Liczba uczniów z danego rocznika RÓŻNICA ŚREDNIA w latach W OSOBACHW %W OSOBACHW% ,58% -39,22-5,07% ,05% ,00% ,29% ,23% ,02% ,34% ,59% ,47%

21 Procent liczby uczniów klas pierwszych, w podziale na typy szkół, według stanu na wrzesień kolejno w latach 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012,2013 Nabór do klas I w roku szkolnym (stan na wrzesień) Liceum ogólnokształcące Technikum Zasadnicza szkoła zawodowa 2008/200926,42%41,81%31,76% 2009/201028,13%40,38%31,49% 2010/201130,46%40,70%28,84% 2011/201232,41%35,39%32,20% 2012/201330,55%40,53%28,92% Rozkład zainteresowania uczniów typami szkół

22

23 MONITORING ZAWODÓW W POWIECIE LĘBORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Zawody deficytoweZawody w równowadze Robotnik gospodarczyGrafik komputerowy multimediów Pomoc kuchennaInżynier organizacji i planowania produkcji Pracownik ochrony fizycznej bez licencji Kierowca samochodu dostawczego RecepcjonistaNauczyciel przedszkola Kasjer handlowyPraczka PielęgniarkaSekretarka PokojowaSpecjalista kontroli jakości Konserwator budynkówTechnik mechanik maszyn i urządzeń Robotnik gospodarczy w przemyśle przetwórczym Technik poligraf Opiekunka domowaZłotnik - jubiler

24 MONITORING ZAWODÓW W POWIECIE LĘBORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Zawody nadwyżkoweZawody przeważające wśród bezrobotnych osób KrawiecBez zawodu StolarzSprzedawca Stolarz meblowyTechnik ekonomista Tokarz w metaluKrawiec Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych Murarz Technik informatykŚlusarz Mechanik samochodów osobowychKucharz PedagogStolarz Kierowca samochodu osobowegoTechnik prac biurowych Elektromonter instalacji elektrycznychTokarz w metalu


Pobierz ppt "SZKOLNICTWO W POWIECIE LĘBORSKIM Prezentacja dn. 29.01.2013r. dla Zespołu ds. oświaty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google