Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOLNICTWO W POWIECIE LĘBORSKIM Prezentacja dn. 29.01.2013r. dla Zespołu ds. oświaty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOLNICTWO W POWIECIE LĘBORSKIM Prezentacja dn. 29.01.2013r. dla Zespołu ds. oświaty."— Zapis prezentacji:

1 SZKOLNICTWO W POWIECIE LĘBORSKIM Prezentacja dn. 29.01.2013r. dla Zespołu ds. oświaty

2 Szkoły publiczne / 4791 uczniów i 486 słuchaczy/ 1. Zespół Szkół Budowlanych - 952 uczniów i 110 słuchaczy 2. Zespół Szkół Mechanicznych – 999 uczniów i 18 słuchaczy 3. Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu – 956 uczniów 4. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - 632 uczniów i 175 słuchaczy 5. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 558 uczniów i 183 słuchaczy 6. Zespół Szkół Ekonomicznych - 480 uczniów 7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy- 173 uczniów SP, 30 Gimnazjum, 111 ZSZ Szkoły niepubliczne 1. Anglojęzyczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące – 172 uczniów 2. Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - 402 słuchaczy 3. Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych - 164 słuchaczy 4. Policealne Studium Służby Ochronno-Detektywistycznej 5. Technikum Odzieżowe dla Dorosłych

3 SZKOLNICTWO PUBLICZNE W POWIECIE LĘBORSKIM 1999 i 2012 ROK 1999 Szkoły publiczne / 4791 uczniów i 486 słuchaczy/ ROK 2012 Szkoły publiczne / 2974 uczniów 50 słuchaczy 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 3. Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu 4. Zespół Szkół Mechanicznych 5. Zespół Szkół Ekonomicznych 6. Zespół Szkół Budowlanych 7. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 3. Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu 4. Zespół Szkół Mechanicznych – Informatycznych 5. Powiatowe Centrum Edukacyjne- ZSP 6. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy

4 STAN OSOBOWY W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH 200320082012 liczba etatów nauczycieli358,79363,16295,41 liczba etatów pracowników niepedagogicznych132118,35106,1 LICZBA UCZNIÓW / SŁUCHACZY liczba uczniów - młodzież359637332974 liczba oddziałów dla młodzieży125148120 liczba słuchaczy - dorośli83013550 liczba oddziałów dla dorosłych2852 RAZEM liczba uczniów i słuchaczy442638683024 RAZEM liczba oddziałów153 122 NABÓR liczba uczniów - młodzież13061139874 liczba oddziałów dla młodzieży413729 liczba słuchaczy - dorośli 4335 liczba oddziałów dla dorosłych 11 RAZEM liczba uczniów i słuchaczy13061182909 RAZEM liczba oddziałów413830

5 Stan osobowy uczniów w szkolnictwie publicznym w latach 1999, 2003, 2008, 2012

6 Stan osobowy uczniów w szkolnictwie niepublicznym w latach 1999, 2003, 2008, 2012

7 STAN OSOBOWY NAUCZYCIELI WG STOPNI AWANSU stan na 30 września 2012r., łącznie 295,41 etatów. Stażyści Kontraktowi Mianowani Dyplomowani 2,5 etatów 35,72 etatów 78,06 etatów 295,41 etatów

8 Szkoły na terenie Powiatu Lęborskiego, STAN OBECNY SZKOŁY PUBLICZNE -5 ZESPOŁÓW + sosw Powiat Lęborski jest organem prowadzącym dla: 7 typów szkół publicznych dla młodzieży, 1 szkoły publicznej dla dorosłych, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. SZKOŁY NIEPUBLICZNE 5 szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, 12 szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla dorosłych.

9 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Stefana Żeromskiego ul. Dygasińskiego 14, Lębork 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Karola Wojtyły ul. Marcinkowskiego 1, Lębork 3. Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych im. Henryka Mierzejewskiego ul. Marcinkowskiego 1, Lębork 4. Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu im. Gryfa Pomorskiego ul. Warszawska 17, Lębork 5. Powiatowe Centrum Edukacyjne – ZSP im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ul. Pionierów 16, Lębork Centrum Kształcenia Ustawicznego Centrum Kształcenia Praktycznego 6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka Ul. M. Reja 18, Lębork Szkoły publiczne - lokalizacja

10 - Technik informatyk / ZSM-I i ZSGŻiA/ - Technik żywienia i usług gastronomicznych / PCE-ZSP i ZSGŻiA/ - Technik technologii żywności - Technik architektury krajobrazu - Technik hotelarstwa - Technik agrobiznesu - Technik ekonomista - Technik teleinformatyk - Technik elektryk - Technik mechanik - Technik technologii odzieży - Technik budownictwa - Zsz- wielozawodowa / PCE-ZSP i ZSM-I/ - Zsz- sprzedawca / PCE-ZSP i ZSM-I/ - Zsz- mechanik monter maszyn i urządzeń - Zsz- mechanik pojazdów samochodowych - Zsz- kucharz - Zsz- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - Zsz- technolog robót wykończeniowych w budownictwie - Zsz- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych - Zsz- stolarz - Zsz- fryzjer Zawody, w których kształcą szkoły publiczne:

11 Szkoły dla młodzieży 1. Anglojęzyczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Lęborku 2. Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Lęborku 3. Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Łebie 4. Społeczne Technikum Technologii Żywności i Hotelarstwa w Łebie 5. Społeczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Łebie Szkoły dla dorosłych 1. Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku 2. Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku 3. Zaoczne Liceum Uzupełniające w Lęborku 4. Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Lęborku 5. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku 6. Społeczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łebie 7. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Nowej Wsi Lęborskiej 8. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Nowej Wsi Lęborskiej 9. Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne w Lęborku 10. Szkoła Policealna,,EKSPERT w Lęborku 11. Społeczna Policealna Szkoła dla Dorosłych w Łebie 12.,,EXTERNUS- Studium Zdrowia i Terapii w Lęborku Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych

12 - technik technologii żywności - kucharz małej gastronomii - technik ochrony fizycznej osób i mienia - technik bezpieczeństwa i higieny pracy - technik administracji - opiekun medyczny

13 Kierunki kształcenia wg typów szkół publicznych (bez SOSW) Kierunki kształcenia w szkołach niepublicznych Kształcenie w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Lęborskiego

14 LICZBA ODDZIAŁÓW W SZKOŁACH PUBLICZNYCH, stan obecny 104 oddziały w szkołach publicznych i 17 w SOSW

15 MIGRACJA UCZNIÓW PRZY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH Spoza powiatu na rok szkolny przyszło: 2003/2004r. -283 uczniów 2008/2009r. – 266 uczniów 2012/2013r.- 170 uczniów Z powiatu odeszło w roku szkolnym: 2003/2004r.- 32 uczniów, spośród 1055 ogółu klas III 2008/2009r.- 96 uczniów, spośród 957 ogółu klas III 2012/2013r.- 183 uczniów, spośród 815 ogółu klas III

16 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POWIATOWE OGNISKO ARTYSTYCZNE

17 Źródła finansowania szkół Część oświatowa subwencji ogólnej (na rok 2012 powiat otrzymał 28 264 160 zł, prognozowana kwota na 2013r. to 27 959 881 zł) Dotacje celowe ( samorząd) Pozostałe dochody JST, w tym wypracowane przez szkoły dochody własne, Środki pozabudżetowe unijne Czesne, dotacje z JST – SZKOŁY NIEPUBLICZNE Darowizny, dobrowolne wpłaty rodziców, itp.

18 LICZBA UCZNIÓW W GIMNAZJACH I W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.09.2012 Liczba uczniów w poszczególnych rocznikach w powiecie lęborskim stan na dzień 30.09.2012 gimnazjumszkoła podstawowa ROK URODZENIA 199719981999200020012002200320042005 Liczba uczniów 833789744678688687673644724 + liczba uczniów spoza powiatu o którą większa jest liczba uczniów w I klasie szkoły ponadgimnazjalnej w stosunku do liczby uczniów kończących klasę III gimnazjum z powiatu lęborskiego - 4,17% (wg stanu na dzień 30.09.2012) 868822775706717716701671754

19

20 PORÓWNANIE LICZBY URODZEŃ W POWIECIE do LICZBY UCZNIÓW W POWIECIE URODZONYCH W LATACH 1997-2005 ROK Liczba urodzeń Liczba uczniów z danego rocznika RÓŻNICA ŚREDNIA w latach 1997-2005 W OSOBACHW %W OSOBACHW% 1997873833-40-4,58% -39,22-5,07% 1998831789-42-5,05% 1999775744-31-4,00% 2000773678-95-12,29% 2001758688-70-9,23% 2002731687-44-6,02% 2003711673-38-5,34% 2004668644-24-3,59% 2005693724314,47%

21 Procent liczby uczniów klas pierwszych, w podziale na typy szkół, według stanu na wrzesień kolejno w latach 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012,2013 Nabór do klas I w roku szkolnym (stan na wrzesień) Liceum ogólnokształcące Technikum Zasadnicza szkoła zawodowa 2008/200926,42%41,81%31,76% 2009/201028,13%40,38%31,49% 2010/201130,46%40,70%28,84% 2011/201232,41%35,39%32,20% 2012/201330,55%40,53%28,92% Rozkład zainteresowania uczniów typami szkół

22

23 MONITORING ZAWODÓW W POWIECIE LĘBORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Zawody deficytoweZawody w równowadze Robotnik gospodarczyGrafik komputerowy multimediów Pomoc kuchennaInżynier organizacji i planowania produkcji Pracownik ochrony fizycznej bez licencji Kierowca samochodu dostawczego RecepcjonistaNauczyciel przedszkola Kasjer handlowyPraczka PielęgniarkaSekretarka PokojowaSpecjalista kontroli jakości Konserwator budynkówTechnik mechanik maszyn i urządzeń Robotnik gospodarczy w przemyśle przetwórczym Technik poligraf Opiekunka domowaZłotnik - jubiler

24 MONITORING ZAWODÓW W POWIECIE LĘBORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Zawody nadwyżkoweZawody przeważające wśród bezrobotnych osób KrawiecBez zawodu StolarzSprzedawca Stolarz meblowyTechnik ekonomista Tokarz w metaluKrawiec Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych Murarz Technik informatykŚlusarz Mechanik samochodów osobowychKucharz PedagogStolarz Kierowca samochodu osobowegoTechnik prac biurowych Elektromonter instalacji elektrycznychTokarz w metalu


Pobierz ppt "SZKOLNICTWO W POWIECIE LĘBORSKIM Prezentacja dn. 29.01.2013r. dla Zespołu ds. oświaty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google