Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obwałowania Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obwałowania Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej."— Zapis prezentacji:

1 Obwałowania Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej

2 Moduł odpływu Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej MQ - moduł odpływu [mm], Vr - odpływ średni z wielolecia [10 6 m 3 ], A - powierzchnia obszaru [km 2 ].

3 Przekrój poprzeczny – schemat zbiorowisk Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej

4 Przekrój poprzeczny – schemat zbiorowisk Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej

5 Przekrój poprzeczny – powierzchnia Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej

6 Przekrój poprzeczny – spiętrzenie Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej

7 Analiza obwałowania Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej Dwa podstawowe cele analizy rozmycia wału jako zapory ziemnej to: - Prognoza hydrografu odpływu z akwenu z uszkodzonym brzegiem. - Transformacja prognozowanego hydrografu wzdłuż doliny rzeki lub/i na jej zawale.

8 Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej Prognoza hydrografu wiąże się z kolei z: - Określeniem charakterystyk rozmycia zapory: kształtu, głębokości, szerokości i tempa formowania się wyłomu. - Transformacją fali przez zbiornik i dopływem fali do wyłomu w nasypie. Analiza obwałowania

9 Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej Metody stosowane do tych analiz można podzielić na cztery kategorie: - Metody oparte na równaniach fizyki prognozują rozwój wyłomu w zaporze i będący jego rezultatem hydrograf odpływu wykorzystując także model erozji, bazując na prawach hydrauliki, transportu rumowiska i mechaniki gruntów. - Metody parametryczne – wykorzystują informacje pochodzące z przestudiowania wybranych przypadków awarii do: - określenia czasu rozmycia zapory, - wyznaczenia końcowej geometrii wyłomu, - symulacji procesu wzrostu rozmiarów wyłomu przy założeniu że wzrost ten jest liniowa funkcją czasu, - wyznaczenia odpływu przez wyłom bazując na odpowiednich równaniach hydrauliki. Analiza obwałowania

10 Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej Metody stosowane do tych analiz można podzielić na cztery kategorie: - Równania predykcji – określają maksymalny odpływ z wyłomu na podstawie równania empirycznego, wyprowadzonego na podstawie danych pochodzących z analizy szeregu przypadków awarii (ang, case studies), przy założeniu, bliskiego rzeczywistemu (odtworzonego) kształtu hydrografu odpływu. - Metody oparte na analizie porównawczej – jeśli analizowana zapora jest zbliżona, rozmiarem, kształtem i konstrukcją do zapory która uległa awarii a awaria ta została dobrze udokumentowana, odpowiednie parametry wyłomu lub dane dotyczące maksymalnego odpływu dla analizowanej zapory mogą zostać określone na zasadzie analogii.

11 Wyłom w obwałowaniu Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej Istniejące metody przewidywania parametrów wyłomu Analiza konsekwencji awarii zapory wału przeciwpowodziowego dzieli się zasadniczo na trzy etapy: - Przewidywanie hydrografu odpływu spowodowanego awaria. - Transformacja hydrografu odpływu w dół doliny ( za pomocą odpowiednich modeli przepływu-odpływu). - Przewidywanie wielkości strat i liczby ofiar w ludziach.

12 Wyłom w obwałowaniu Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej Szerokość wyłomu B = 2,5h w + C b gdzie: h w - głębokość wody na zaporze w momencie katastrofy C b - jest funkcja pojemności zbiornika zmieniającego się od wartości 6.1 dla zbiorników o pojemności 1,23 10 7 m 3

13 Wyłom w obwałowaniu Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej Czas formowania się wyłomu gdzie: t f - musi być dane w [godz.], h w - w [m] t = 0,02h w + 0,25 t = 0,015h w dla materiałów trudno erodujących dla materiałów łatwo wymywalnych

14 Wyłom w obwałowaniu Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej Czas formowania się wyłomu gdzie: - jest złożoną średnią szerokością wyłomu, - h w określone w [m] dla materiałów łatwo wymywanych dla materiałów trudno erodujących

15 Długość przerwania Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej gdzie: Q b - chwilowa objętość wypływu wody na zawale, ΔX - długość cząstkowa korony wału gwarantująca jednorodny wypływ na zawale, H -chwilowa grubość warstwy wody nad koroną wału.

16 Parametry wyłomu Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej

17 Schemat zasilania polderu za pomocą przelewu bocznego Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej gdzie: A b - chwilowa zwilżona powierzchnia wyłomu.

18 Przepływy miarodajne dla projektowania wałów na wielką wodę z roztopów śniegowych Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej

19 Spiętrzenie i rozstawa wałów Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej gdzie: B r - szerokość regulacyjna trasy, B 0 - h w określone w [m], n' - współczynnik szorstkości średni w międzywalu, n - współczynnik szorstkości średni w dolinie, h - napełnienie w dolinie wielkiej wody [m]. spiętrzenie

20 Spiętrzenie i rozstawa wałów Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej gdzie: y- napełnienie w międzywalu [m], y = Δh + h rozstawa

21 Przesunięcie wierzchołka łuku Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej

22 Strefy ruchu opóźnionego przy koncentrycznym usytuowaniu łuków wału i koryta właściwego Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej

23 Obwałowania Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej


Pobierz ppt "Obwałowania Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google