Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elżbieta Walkowiak Wielkopolski Kurator Oświaty. Przygotowywać absolwentów przydatnych dla przedsiębiorców, pamiętając o tym, że każdy przedsiębiorca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elżbieta Walkowiak Wielkopolski Kurator Oświaty. Przygotowywać absolwentów przydatnych dla przedsiębiorców, pamiętając o tym, że każdy przedsiębiorca."— Zapis prezentacji:

1 Elżbieta Walkowiak Wielkopolski Kurator Oświaty

2 Przygotowywać absolwentów przydatnych dla przedsiębiorców, pamiętając o tym, że każdy przedsiębiorca chce być: użyteczny dla klienta, konkurencyjny (lepiej zaspakajać potrzeby klienta od konkurencji), generować zyski, aby móc tworzyć miejsca pracy. Przygotowanie do rynku pracy czy do KREAWANIA RZECZYWISTOŚCI NA TYM RYNKU PRACY?

3 Postawy - student powinien: Wierzyć w siebie, być optymistą Mieć pasje Chcieć być dobrym Widzieć sens Być cierpliwym, wytrwałym, konsekwentnym, nie poddawać się, dopóki człowiek żyje ma szanse Identyfikować się z kierunkiem, celami, przyjętą filozofią i strategią postępowania Wiedzieć, że początki mogą nie być łatwe, często coś ważnego jakiś impuls zmienia człowieka

4 Umiejętności: Biegłość matematyczna Szybko reagować Kojarzenie i wnioskowanie Kojarzenie spójnych technik, dostrzeżenie gdzie w maszynie jest matematyka, fizyka itp. Ważne to przychodzi czasami dopiero na III roku studiów, bo wcześniej studenci nie mogą przełamać barier przedmiotowego uczenia się.

5 Bezrobocie to nie problem ucznia ani nauczyciela, to problem absolwenta, władz lokalnych, urzędów pracy ? Nauczyciel nie powie uczniowi, że zawód który zdobywa i treści których się uczy nie gwarantują zatrudnienia Szkoły zawodowe kojarzone są jako te dla słabszych uczniów Istnieje przekonanie o znikomej wartości wykształcenia zawodowego !!! Ale Nauczyciele często mają przekonanie, że praca w szkole zawodowej to orka na ugorze.

6 kadra dydaktyczna: trudności z pozyskaniem dobrych nauczycieli zawodu z doświadczeniem i przygotowaniem pedagogicznym mało popularna jest edukacja zawodowa dorosłych- w 2010 r. tylko 5,33% osób w wieku 25-60 lat się dokształcało (wg IBE) Stosunek środowiska, jednostek samorządu terytorialnego do kształcenia (drogie)

7 Konkurencja coraz większa Roboty odbierają mi posadę Media straszą bezrobociem Nauczyciele źle o mnie myślą Nikt we mnie nie wierzy Nic mi nie wyjdzie bo jestem z zawodówki!

8 Jestem osobą wartościową i godną szacunku Znam swoje silne strony, możliwości …….. Lubię siebie taką jaka jestem Jestem najwspanialszy A co mi tam inni Nienawidzę siebie Mnie nikt nie lubi Nie lubię:……. Żądam należytego traktowania mnie Pragnę być lubiana i akceptowana

9 Rekrutacja - Planowanie kierunków, oddziałów Polityka kadrowa, Doskonalenie, wsparcie nauczycieli, Doradztwo zawodowe, Przygotowanie młodzieży do egzaminów zewnętrznych, Możliwość odbywania praktyk, współpraca z pracodawcami, Organizowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, Rozwój szkoły jej bazy itp.

10 Dane liczbowe dotyczące rekrutacji – rok szkolny 2012/2013 Liczba uczniów kl. III gimnazjum (rok szkolny 2011/2012) 38 716 Liczba uczniów przyjętych do kl. I szkół ponadgimnazjalnych (zgłoszeni do Elektronicznego Naboru) 35 245 Liczba uczniów niezgłoszonych do Elektronicznego Naboru 3 471 (9% uczniów) Liczba planowanych oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych 1 745 Liczba planowanych miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych 48 259 (o 25% więcej niż uczniów) Liczba uczniów kl. III gimnazjum (rok szkolny 2010/2011) 39 518 Liczba uczniów kl. III gimnazjum zmniejszyła się o 802 (2%) w porównaniu do roku ubiegłego. Liczba uczniów kl. III gimnazjum zmniejszyła się o 2 739 (7%) w porównaniu do 2010 roku.

11

12

13

14 NAUCZAĆ czy INSPIROWAĆ ? UCZYĆ czy NAUCZYĆ UCZENIA SIĘ? Uczyć: CZEGO czy KOGO ? Uczyć : JAK czy PO CO ? Oceniać (sprawdzać): KOGO czy CZEGO nauczyłam ?; JAK czy PO CO ?

15 podtrzymywania i rozbudzania ciekawości, bo jest to zdolność, bez której uczenie się nie jest możliwe; Gdy szkoła podaje wiedzę, zabija ciekawość, gdy się coś odtwarza – mało prawdopodobny jest rozwój, ćwiczeń, dyskusji, eksperymentów, współorganizowania procesu uczenia się i wreszcie samodzielnego zdobywania wiedzy. Samodzielnie nie oznacza w osamotnieniu lub poprzez korepetycje do wymyślania, twórczości, kreatywności.

16 intelektualnej samodzielności, pomyłek nauczycieli, którzy będą porządkować wiedzę i uczyć stawiania pytań, współdziałania, spierania się, dyskusji ujawniania i rozwijania zainteresowań i pasji mądrej informacji zwrotnej o postępach w nauce, ale i informacji jak mogą się uczyć,

17 Więcej wiedzieć niż dorośli. Trener nie skacze dalej od zawodników, ale umie sprawić, żeby oni skakali coraz wyżej i dalej. Do radości i satysfakcji z dobrze wypełnionego obowiązku, Do ponoszeni odpowiedzialności Stawiania granic i wymogów.

18 18 Ekspert, znawca, źródło wiedzy Kontrolujący i oceniający Asystent, sufler Obserwator Uczestnik Korepetytor Organizator Menedżer Facylitator Lider Która z ról jest najistotniejsza

19 19 Osobowość, kompetencje psychologiczno – pedagogiczne, umiejętności komunikacyjne, Kompetencje związane z zarządzaniem ludźmi, organizowaniem ich pracy, Kompetencje związane ze sprawdzaniem i ocenianiem osiągnięć uczniów i efektów własnej pracy, Wiedza przedmiotowa, Umiejętność przekazywania wiedzy i doświadczeń, Kompetencje diagnostyczne, Kompetencje związane z rozwojem zawodowym. 19 Co jest podstawą sukcesu w pracy nauczyciela

20 Wyobrażenie o szkole często mija się z rzeczywistością. Dominacja wyobrażenia o szkole nad wyobrażeniem korzyści płynących z edukacji jest przyczyną wielu niepowodzeń uczniowskich. A to świadomość korzyści płynących z edukacji powinna dominować nad poczuciem realizacji przykrego obowiązku chodzenia do szkoły.

21

22 Rozdźwięk pomiędzy działaniami promującymi szkołę, a wiarygodnością i prawdziwością nauczycieli jest przyczyną ich porażki.

23

24

25

26

27 Czy nie za często utożsamiamy ucznia zdolnego z uczniem pilnym? A może chcemy mieć uczniów tylko pilnych, niekłopotliwych, zbyt mało dociekliwych? Czy gotowi jesteśmy do pracy z uczniem zdolnym? Co powinni zrobić nauczyciele, by z powodzeniem pracować z uczniami o różnych możliwościach i specyficznych potrzebach ? Kształcimy człowieka przedsiębiorczego czy pracownika najemnego ?

28 Stołek Danusi Sterny (CEO Warszawa) czego uczymy jak uczymy jak sprawdzamy

29 S – spragnieni wiedzy uczniowie Z – znakomici nauczyciele K – koleżeństwo O – otwartość Ł – ławki przyjazne na każdy egzamin A – atmosfera sprzyjająca wspólnej wędrówce w świat wiedzy


Pobierz ppt "Elżbieta Walkowiak Wielkopolski Kurator Oświaty. Przygotowywać absolwentów przydatnych dla przedsiębiorców, pamiętając o tym, że każdy przedsiębiorca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google