Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Model absolwenta szkoły zawodowej wyzwaniem dla jej dyrektora

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Model absolwenta szkoły zawodowej wyzwaniem dla jej dyrektora"— Zapis prezentacji:

1 Model absolwenta szkoły zawodowej wyzwaniem dla jej dyrektora
Elżbieta Walkowiak Wielkopolski Kurator Oświaty

2 Kluczowe zadanie szkolnictwa zawodowego
Przygotowywać absolwentów przydatnych dla przedsiębiorców, pamiętając o tym, że każdy przedsiębiorca chce być: użyteczny dla klienta, konkurencyjny (lepiej zaspakajać potrzeby klienta od konkurencji), generować zyski, aby móc tworzyć miejsca pracy. Przygotowanie do rynku pracy czy do KREAWANIA RZECZYWISTOŚCI NA TYM RYNKU PRACY?

3 Oczekiwania wobec studentów Politechniki Poznańskiej
Postawy - student powinien: Wierzyć w siebie, być optymistą Mieć pasje Chcieć być dobrym Widzieć sens Być cierpliwym, wytrwałym, konsekwentnym, nie poddawać się, „dopóki człowiek żyje ma szanse” Identyfikować się z kierunkiem, celami, przyjętą filozofią i strategią postępowania Wiedzieć, że początki mogą nie być łatwe, często coś ważnego jakiś impuls zmienia człowieka

4 Oczekiwania wobec studentów Politechniki Poznańskiej
Umiejętności: Biegłość matematyczna Szybko reagować Kojarzenie i wnioskowanie Kojarzenie spójnych technik, dostrzeżenie gdzie w maszynie jest matematyka, fizyka itp. Ważne to przychodzi czasami dopiero na III roku studiów, bo wcześniej studenci nie mogą przełamać barier przedmiotowego uczenia się.

5 Wybrane problemy i dylematy szkolnictwa zawodowego
Bezrobocie to nie problem ucznia ani nauczyciela, to problem absolwenta, władz lokalnych, urzędów pracy ? Nauczyciel nie powie uczniowi, że zawód który zdobywa i treści których się uczy nie gwarantują zatrudnienia Szkoły zawodowe kojarzone są jako te dla słabszych uczniów Istnieje przekonanie o znikomej wartości wykształcenia zawodowego !!! Ale Nauczyciele często mają przekonanie, że praca w szkole zawodowej to orka na ugorze.

6 Wybrane problemy i dylematy szkolnictwa zawodowego
kadra dydaktyczna: trudności z pozyskaniem dobrych nauczycieli zawodu z doświadczeniem i przygotowaniem pedagogicznym mało popularna jest edukacja zawodowa dorosłych- w 2010 r. tylko 5,33% osób w wieku lat się dokształcało (wg IBE) Stosunek środowiska, jednostek samorządu terytorialnego do kształcenia (drogie)

7 Nic mi nie wyjdzie bo jestem z zawodówki!
Strach się bać! Konkurencja coraz większa Roboty odbierają mi posadę Media straszą bezrobociem Nauczyciele źle o mnie myślą Nikt we mnie nie wierzy Nic mi nie wyjdzie bo jestem z zawodówki!

8 Szkołą jest zbiorowością ludzi o różnym poczuciu własnej wartości
Jestem osobą wartościową i godną szacunku Znam swoje silne strony, możliwości …….. Lubię siebie taką jaka jestem Jestem najwspanialszy A co mi tam inni Nienawidzę siebie Mnie nikt nie lubi Nie lubię:……. Żądam należytego traktowania mnie Pragnę być lubiana i akceptowana

9 Wyzwania dla dyrektora szkoły zawodowej
Rekrutacja - Planowanie kierunków, oddziałów Polityka kadrowa, Doskonalenie, wsparcie nauczycieli, Doradztwo zawodowe, Przygotowanie młodzieży do egzaminów zewnętrznych, Możliwość odbywania praktyk, współpraca z pracodawcami, Organizowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, Rozwój szkoły jej bazy itp.

10 (o 25% więcej niż uczniów)
Dane liczbowe dotyczące rekrutacji – rok szkolny 2012/2013 Liczba uczniów kl. III gimnazjum (rok szkolny 2011/2012) 38 716 Liczba uczniów przyjętych do kl. I szkół ponadgimnazjalnych (zgłoszeni do Elektronicznego Naboru) 35 245 Liczba uczniów niezgłoszonych do Elektronicznego Naboru 3 471 (9% uczniów) Liczba planowanych oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych 1 745 Liczba planowanych miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych 48 259 (o 25% więcej niż uczniów) Liczba uczniów kl. III gimnazjum (rok szkolny 2010/2011) 39 518 Liczba uczniów kl. III gimnazjum zmniejszyła się o 802 (2%) w porównaniu do roku ubiegłego. Liczba uczniów kl. III gimnazjum zmniejszyła się o (7%) w porównaniu do 2010 roku.

11

12

13

14 Co to? Po co? Dlaczego? Jak? NAUCZAĆ czy INSPIROWAĆ ?
UCZYĆ czy NAUCZYĆ UCZENIA SIĘ? Uczyć: CZEGO czy KOGO ? Uczyć : JAK czy PO CO ? Oceniać (sprawdzać): KOGO czy CZEGO nauczyłam ?; JAK czy PO CO ?

15 Uczniowie mają prawo do:
podtrzymywania i rozbudzania ciekawości, bo jest to zdolność, bez której uczenie się nie jest możliwe; Gdy szkoła podaje wiedzę, zabija ciekawość, gdy się coś odtwarza – mało prawdopodobny jest rozwój, ćwiczeń, dyskusji, eksperymentów, współorganizowania procesu uczenia się i wreszcie samodzielnego zdobywania wiedzy. Samodzielnie nie oznacza w osamotnieniu lub poprzez korepetycje do wymyślania, twórczości, kreatywności.

16 Uczniowie mają prawo do:
intelektualnej samodzielności, pomyłek nauczycieli, którzy będą porządkować wiedzę i uczyć stawiania pytań, współdziałania, spierania się, dyskusji ujawniania i rozwijania zainteresowań i pasji mądrej informacji zwrotnej o postępach w nauce, ale i informacji jak mogą się uczyć,

17 Uczniowie maja prawo: Więcej wiedzieć niż dorośli. „Trener nie skacze dalej od zawodników, ale umie sprawić, żeby oni skakali coraz wyżej i dalej.” Do radości i satysfakcji z dobrze wypełnionego obowiązku, Do ponoszeni odpowiedzialności Stawiania granic i wymogów.

18 Role nauczyciela Ekspert, znawca, źródło wiedzy
Kontrolujący i oceniający Asystent, sufler Obserwator Uczestnik Korepetytor Organizator Menedżer Facylitator Lider Która z ról jest najistotniejsza

19 Co jest podstawą sukcesu w pracy nauczyciela
Osobowość, kompetencje psychologiczno – pedagogiczne, umiejętności komunikacyjne, Kompetencje związane z zarządzaniem ludźmi, organizowaniem ich pracy, Kompetencje związane ze sprawdzaniem i ocenianiem osiągnięć uczniów i efektów własnej pracy, Wiedza przedmiotowa, Umiejętność przekazywania wiedzy i doświadczeń, Kompetencje diagnostyczne, Kompetencje związane z rozwojem zawodowym. 19 19

20 Nie straszmy młodzieży szkołą.
Wyobrażenie o szkole często mija się z rzeczywistością. Dominacja wyobrażenia o szkole nad wyobrażeniem korzyści płynących z edukacji jest przyczyną wielu niepowodzeń uczniowskich. A to świadomość korzyści płynących z edukacji powinna dominować nad poczuciem realizacji przykrego obowiązku chodzenia do szkoły.

21 Wilk jest zły, pokazuje ostre kły

22 Jak cię widzą tak cię piszą - o sukcesie i efektywności nauczania decyduje nauczyciel
Rozdźwięk pomiędzy działaniami promującymi szkołę, a wiarygodnością i prawdziwością nauczycieli jest przyczyną ich porażki.

23 W klasie

24 Uczniowie różnie czują się w szkole

25 Wyobrażenie dobrego ucznia może wpływać na jego efekty kształcenia

26 Bogata baza dydaktyczna nie zawsze skutkuje wysokimi wynikami na egzaminach

27 Do przemyśleń Czy nie za często utożsamiamy ucznia zdolnego z uczniem pilnym? A może chcemy mieć uczniów tylko pilnych, niekłopotliwych, zbyt mało dociekliwych? Czy gotowi jesteśmy do pracy z uczniem zdolnym? Co powinni zrobić nauczyciele, by z powodzeniem pracować z uczniami o różnych możliwościach i specyficznych potrzebach ? Kształcimy człowieka przedsiębiorczego czy pracownika najemnego ?

28 Wewnętrzna spójność celów, metod pracy i oceniania decyduje o sukcesie szkoły
Stołek Danusi Sterny (CEO Warszawa) jak sprawdzamy czego uczymy jak uczymy

29 Czy tak może wyglądać szkoła marzeń
S – spragnieni wiedzy uczniowie Z – znakomici nauczyciele K – koleżeństwo O – otwartość Ł – ławki przyjazne na każdy egzamin A – atmosfera sprzyjająca wspólnej wędrówce w świat wiedzy


Pobierz ppt "Model absolwenta szkoły zawodowej wyzwaniem dla jej dyrektora"

Podobne prezentacje


Reklamy Google