Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GIMNAZJUM NR 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zjednoczonej Europy w Lesznie Nous sommes autant d'hommes que de langues que nous connaissons Ile języków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GIMNAZJUM NR 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zjednoczonej Europy w Lesznie Nous sommes autant d'hommes que de langues que nous connaissons Ile języków."— Zapis prezentacji:

1 GIMNAZJUM NR 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zjednoczonej Europy w Lesznie Nous sommes autant d'hommes que de langues que nous connaissons Ile języków znasz, tyle razy jesteś człowiekiem J. W. Goethe

2 Dwujęzyczność (bilingwizm) to umiejętność posługiwania się dwoma różnymi językami jako językami ojczystymi to nie nauka dwóch języków obcych, tylko nauczanie w dwóch językach: w języku polskim i języku obcym nowożytnym, będącym drugim językiem nauczania

3 W naszej szkole elementy nauczania dwujęzycznego realizowane są w zakresie obowiązkowych zajęć edukacyjnych: na fizyce z astronomią, matematyce i biologii z ekologią. To właśnie na nich uczniowie nabywają specjalistyczną terminologią anglojęzyczną. Język angielski jest nauczany w niewielkich grupach w rozszerzonym wymiarze godzin- co najmniej 6 tygodniowo, z podziałem na grupy.

4 Stosowane są najnowsze metody nauczania. W tym: o metody aktywizujące (metoda sytuacyjna, inscenizacja, gry dydaktyczne: symulacyjne, decyzyjne), o metody eksponujące (film, sztuka teatralna, pokaz połączony z przeżyciem), o metody programowane z użyciem komputera, o metody praktyczne: pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne, metoda projektów. Ponadto uczniowie mogą korzystać z międzynarodowego księgozbioru liczącego blisko 100 pozycji.

5 Główne założenia dwujęzyczności w naszym gimnazjum realizacja programu zatwierdzonego przez MEN praca z uczniami w oparciu o standardy międzynarodowego programu edukacyjnego International Baccalaureate. przygotowanie bazy dla klas językowych w szkołach średnich i klasy pre-ibe (klasy wstępnej matury międzynarodowej w II Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie) kształcenie zintegrowane w systemie dwujęzycznym w języku polskim i angielskim zajęcia w języku polskim i angielskim stanowią spójny program i uzupełniają się wzajemnie kształtowanie umiejętności samodzielnej pracy poprzez stosowanie metod pracy z uczniem kształtowanie postaw, poszerzanie horyzontów

6 Cele dwujęzyczności w naszym gimnazjum Zależy nam szczególnie na tym, aby wykształcić w dzieciach: dwujęzyczność, łączącą w sobie umiejętność pracy w języku polskim i angielskim otwartość i ciekawość świata, otwartość na różnorodność kultury, religii umiejętność współpracy, pracy w grupie umiejętność i stosowanie samodzielnego i twórczego myślenia większe szanse rozwoju intelektualnego, pewność siebie w nawiązywaniu kontaktów, większe poczucie własnej wartości a w przyszłości… dwujęzyczność w dorosłym życiu daje nieporównywalną szansę rozwoju zawodowego na arenie światowej

7 Jak zostać uczniem klasy dwujęzycznej naszego gimnazjum? Nabór do klas dwujęzycznych jest pozarejonowy. Przy rekrutacji brane są pod uwagę: oceny ze świadectwa ukończenia klasy V oceny z I półrocza klasy VI wyniki Testu Predyspozycji (test bada ucznia w zakresie jego pamięci, sprawdza umiejętność selekcji informacji i stawianie hipotez)

8 Z życia klas dwujęzycznych współpraca z Zespołem Szkół Dwujęzycznych w Poznaniu współpraca międzynarodowa ze szkołą w Turcji komfortowe warunki nauczania uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym miasta i regionu

9 Naszym przesłaniem jest: umożliwienie uczniom wszechstronnego opanowania języka angielskiego na poziomie znacznie wyższym niż jest to możliwe w tradycyjnym nauczaniu wykreowanie absolwenta o wszechstronnie wykształconej osobowości, swobodnie porozumiewającego się w języku angielskim, umiejącego wykorzystać swoje umiejętności w dalszej edukacj i Serdecznie zapraszamy!


Pobierz ppt "GIMNAZJUM NR 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zjednoczonej Europy w Lesznie Nous sommes autant d'hommes que de langues que nous connaissons Ile języków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google