Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oddział w Kielcach INWESTYCJE NA DROGACH KRAJOWYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oddział w Kielcach INWESTYCJE NA DROGACH KRAJOWYCH"— Zapis prezentacji:

1 Oddział w Kielcach INWESTYCJE NA DROGACH KRAJOWYCH
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO LATA 2008 – 2015 Oddział w Kielcach

2 Drogi krajowe województwa świętokrzyskiego
GDDKiA Oddział w Kielcach administruje siecią o długości 732,568 km Klasa drogi Granice administracyjne Ogółem miasto pozamiejskie S 3,055 26,314 29,369 GP 74,346 412,917 487,263 G 31,257 184,679 215,936 108,658 623,910 732,568

3 „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012”
- uchwała RM Nr 163/2007 z r. Zadania ujęte w „Programie ..” na terenie woj. świętokrzyskiego: Poz Budowa drogi S-7 Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów; Poz Budowa drogi S-7 Jędrzejów - gr. woj. świętokrzyskiego; Poz Przebudowa drogi S12/74 Piotrków – Sulejów – Opatów; Poz Budowa drogi S-74 Opatów - Nisko; Poz Przejście przez Starachowice na drodze Nr 42; Poz Budowa obwodnicy Wąchocka na drodze Nr 42; Poz Budowa północnej obwodnicy Jędrzejowa DK 78; Poz Przebudowa drogi Nr 73 Kielce - Morawica wraz z obwodnicą Morawicy i Woli Morawickiej; Poz Budowa mostu przez Wisłę w ciągu drogi Nr 77 wraz z ul. Lwowską - bis w Sandomierzu.

4 „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015”
uchwała RM Nr 10/2011 z r. Zadania ujęte w „Programie ..” na terenie woj. świętokrzyskiego: Załącznik Nr 1- lista zadań inwestycyjnych, których realizacja rozpocznie do 2013r.: Poz. 25. Budowa drogi S-7 Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów (Skarżysko – Występa + obwodnica Kielc); Poz. 34. Przebudowa drogi S12/74 Piotrków – Sulejów – Opatów na odc. Kielce - Cedzyna - wylot wschodni z Kielc; Poz. 52. Budowa północnej obwodnicy Jędrzejowa DK 78; Poz. 72. Budowa mostu przez Wisłę w ciągu dk Nr 77 wraz z ul. Lwowską - bis w Sandomierzu - etap I; Załącznik Nr 1a - lista zadań priorytetowych, których realizacja może zostać rozpoczęta do 2013r.: Poz. 11. Budowa drogi S-7 Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów: (granica - Skarżysko + Chęciny - Jędrzejów); Poz. 12. Budowa drogi S-7 Jędrzejów - gr. woj. świętokrzyskiego; Poz. 17. Budowa obwodnicy Wąchocka na drodze Nr 42; Poz. 28. Budowa ul. Lwowską -bis w Sandomierzu wraz z wzmocnieniem mostu przez Wisłę; Załącznik Nr 2 - lista zadań, których realizacja przewidywana jest po roku 2013r.: Poz. 23. Przebudowa drogi S12/74 Piotrków-Sulejów – Opatów z wyłączeniem odcinka Kielce - Cedzyna – wylot wschodni z Kielc; Poz. 36. Budowa drogi S-74 Opatów - Nisko; Poz. 45. Przejście przez Starachowice na drodze Nr 42;; Poz. 66. Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego na drodze nr 42 i 9; Poz. 71. Przebudowa drogi Nr 73 Kielce - Morawica wraz z obwodnicą Morawicy i Woli Morawickiej;

5 Programy operacyjne Zadania ujęte w Indykatywnym wykazie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – aktualizacja – styczeń 2011r.: Lista podstawowa: PO IiŚ „Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów (na odcinkach Skarżysko – Występa + obwodnica Kielc)” PO IiŚ „Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Jędrzejów-granica woj. świętokrzyskiego” Lista rezerwowa: PO IiŚ „Przebudowa drogi krajowej nr 12/74 do parametrów drogi ekspresowej Piotrków Trybunalski – Sulejów – Opatów” PO IiŚ „Budowa drogi ekspresowej S-74 na odc. Opatów-Nisko” Zadania zapisane w Indykatywnym wykazie Programu Operacyjnego - Rozwój Polski Wschodniej: aktualizacja – sierpień 2011r.: PO RPW „Budowa północnej obwodnicy Jędrzejowa w ciągu drogi nr 78” PO RPW „Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi nr 42”

6 INWESTYCJE DROGOWE 2007-2011 Nazwa zadania ROK Wartość w tys. zł
69 188,7 2008 ,2 2009 ,2 2010 ,5 2011 ,0

7 Inwestycje realizowane w 2008 roku Inwestycje realizowane w 2009 roku
Droga S-7 i 73 - węzeł Kielce - Północ dł. odc. 9,7 km Razem 9,7 km Inwestycje realizowane w 2009 roku Droga S-7 i 73 - węzeł Kielce - Północ roboty zakończone w 2009 roku dł. odc. 9,7 km Droga nr S-7 – budowa drogi S-7 na odc. Skarżysko-Kamienna - Występa dł. odc. 16,7 km Droga nr 74 – wylot Wschodni z Kielc odc. Kielce - Cedzyna, dł. odc. 6,8 km Droga nr 77 – budowa mostu w Sandomierzu dł. odc. 1,0 km Razem 34,2 km Inwestycje realizowane w 2010 roku Droga nr S-7 – odcinek Skarżysko-Kamienna - Występa, dł. odc. 16,7 km Droga nr S-74 – wylot Wschodni z Kielc odc. Kielce - Cedzyna, dł. odc. 6,8 km Droga nr – budowa mostu w Sandomierzu, dł. odc. 1,0 km Droga nr S-7 – odcinek Kielce - Chęciny (obwodnica Kielc), dł. odc. 22,7 km Droga nr – północna obwodnica Jędrzejowa, dł. odc. 7,9 km Razem 55,1 km

8 Inwestycje realizowane w 2011 roku
Droga nr S7 – odcinek Skarżysko Kamienna – Występa dł. odc. 16,7 km Droga nr S74 – wylot Wschodni z Kielc odc. Kielce - Cedzyna, dł. odc. 6,8 km Droga nr – budowa mostu w Sandomierzu, dł. odc. 1,0 km Droga nr S7 – odcinek Kielce- Chęciny (obwodnica Kielc), dł. odc. 22,7 km Droga nr – północna obwodnica Jędrzejowa, dł. odc. 7,9 km Likwidacja skutków powodzi - dł. 16,7 km, w tym: Droga nr 77 m. Sandomierz Droga nr 79 odc. Sandomierz-Złota Droga nr 79 odc. Szewce-Łoniów Droga nr 79 m. Słupia

9 Droga S7 - przygotowanie do realizacji
Zadanie Dł. km Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe) dł.odc. km Etap zrealizowany Etap w realizacji Lata realizacji DoŚU DoUL PnB / ZRID Budowa drogi S-7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów 125 gr.woj. święt.- Skarżysko Kamienna (DK42) 7,6 x Decyzja WSA o utrzymaniu w mocy ZRID Załącznik 1a Programu Skarżysko Kamienna (DK42) - Występa 16.7 Oddana do ruchu Występa - Kielce (DK 73, w. Wiśniówka) 7,3 Kielce (DK 73 w Wiśniówka – w Chęciny (Obwodnica K) 22,7 W trakcie realizacji robót w. Chęciny-Jędrzejów (pocz. Obwodnicy J) 20,9 - W trakcie opracowania Projekt Budowlany pocz. Obwodnicy m. Jędrzejów - w. Piaski 3,0 oddana do ruchu Budowa drogi S-7 Jędrzejów - gr. woj. świętokrzyskiego 20 Jędrzejów (DK 78, w. Piaski) - gr. woj. świętokrzyskiego 20,0 Złożony wniosek o ZRID – 13 kwietnia 2011r.

10 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
Lp w PO RPW Nazwa zadania Dł.odc. real. km Etap zrealizowany Etap w realizacji Lata realizacji DoŚU DoUL PnB / ZRID Lista podstawowa Poz Budowa północnej obwodnicy Jędrzejowa w ciągu drogi krajowej nr 78 7,9 - W trakcie realizacji Wykonawca Budimex Lista rezerwowa Poz Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42 11,7 Ogłoszono przetarg – Wydany ZRID

11 Droga S74 - przygotowanie do realizacji
Lp w PO IiŚ Wyszczególnienie Dł.km Lata real. Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe) Dł.odc. real. km Etap zrealizowany Etap w realizacji Lata realizacji DoŚU DoUL PnB / ZRID 64 Przebudowa drogi krajowej 12/74 do parametrów drogi ekspresowej Piotrków Trybunalski - Sulejów - Opatów km 165 gr. woj. Świętokrzyskiego -w. Ruda Malenicka (DK 42) - Przełom / Miniów 27,5 - W trakcie opracowania STEŚ II i materiały do DoŚU Przełom / Miniów - Kielce 17,0 Kielce (S7, w. Kostomłoty) - Kielce (DK 73) 6,0 W trakcie opracowania Koncepcja Programowa i materiały do DoŚU Kielce (DK 73) - Cedzyna ` dla kl.S – W trakcie realizacji Cedzyna - Łagów wraz z obwodnicą Łagowa 32,0 W trakcie zatwierdzania STEŚ II i materiały do DoŚU Łagów - Jałowęsy 14,5 Jałowęsy - Opatow (DK 9) obwodnica Opatowa w. Okalina z węzłem  9,8 + DK nr 9 5,8 Opracowano PB , PW i MP. Brak zgody na złożenie wniosku o ZRID

12 POZOSTAŁE ZADANIA UJĘTE W PROGRAMIE BUDOWY DRÓG NA LATA 2011 - 2015
Budowa drogi ekspresowej S74 na odcinku Opatów - granica woj. Świętokrzyskiego- -Nisko (S19)- długość ok. 19 km W trakcie opracowania Studium Techniczno - Ekonomiczno-Środowiskowe. II. Rozbudowa drogi GP nr 73 od . granicy m. Kielce – Wola Morawicka wraz z budową obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej – długość ok. 8,2 km Stan zaawansowania prac: - w 2009 roku rozpoczęto wypłaty odszkodowań za nabywanie nieruchomości na cele budowlane. - I etap ( granica miasta- początek obwodnicy Morawicy)– złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę – - II etap ( obwodnica Morawicy) - w opracowaniu projekt budowlany oraz materiały do ponownej oceny oddziaływania na środowisko OŚ z uwzględnieniem wpływu na NATURĘ 2000 III. Budowa ul. Lwowskiej -bis w Sandomierzu DK nr 77 wraz z wzmocnieniem „starego” mostu przez Wisłę Długość ok. 3 km (odc. dwujezdniowej drogi klasy GP) Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę ( 2011r) 12


Pobierz ppt "Oddział w Kielcach INWESTYCJE NA DROGACH KRAJOWYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google