Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.gddkia.gov.pl INWESTYCJE NA DROGACH KRAJOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO LATA 2008 – 2015 Oddział w Kielcach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.gddkia.gov.pl INWESTYCJE NA DROGACH KRAJOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO LATA 2008 – 2015 Oddział w Kielcach."— Zapis prezentacji:

1 www.gddkia.gov.pl INWESTYCJE NA DROGACH KRAJOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO LATA 2008 – 2015 Oddział w Kielcach

2 www.gddkia.gov.pl GDDKiA Oddział w Kielcach administruje siecią o długości 732,568 km Klasa drogi Granice administracyjne Ogółem miastopozamiejskie S3,0552 6,31429,369 GP74,34641 2, 917 487,263 G31,257184,679215,936 108,658623,910732,568

3 www.gddkia.gov.pl Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012 - uchwała RM Nr 163/2007 z 25.09.2007r. Zadania ujęte w Programie.. na terenie woj. świętokrzyskiego: Poz. 46. Budowa drogi S-7 Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów ; Poz. 47. Budowa drogi S-7 Jędrzejów - gr. woj. świętokrzyskiego ; Poz. 64. Przebudowa drogi S12/74 Piotrków – Sulejów – Opatów ; Poz. 77. Budowa drogi S-74 Opatów - Nisko ; Poz. 102. Przejście przez Starachowice na drodze Nr 42 ; Poz. 103. Budowa obwodnicy Wąchocka na drodze Nr 42 ; Poz. 113. Budowa północnej obwodnicy Jędrzejowa DK 78 ; Poz. 142. Przebudowa drogi Nr 73 Kielce - Morawica wraz z obwodnicą Morawicy i Woli Morawickiej ; Poz. 144. Budowa mostu przez Wisłę w ciągu drogi Nr 77 wraz z ul. Lwowską - bis w Sandomierzu.

4 www.gddkia.gov.pl Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 uchwała RM Nr 10/2011 z 25.01.2011r. Zadania ujęte w Programie.. na terenie woj. świętokrzyskiego: Załącznik Nr 1- lista zadań inwestycyjnych, których realizacja rozpocznie do 2013r.: Poz. 25. Budowa drogi S-7 Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów (Skarżysko – Występa + obwodnica Kielc); Poz. 34. Przebudowa drogi S12/74 Piotrków – Sulejów – Opatów na odc. Kielce - Cedzyna - wylot wschodni z Kielc; Poz. 52. Budowa północnej obwodnicy Jędrzejowa DK 78; Poz. 72. Budowa mostu przez Wisłę w ciągu dk Nr 77 wraz z ul. Lwowską - bis w Sandomierzu - etap I; Załącznik Nr 1a - lista zadań priorytetowych, których realizacja może zostać rozpoczęta do 2013r.: Poz. 11. Budowa drogi S-7 Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów: (granica - Skarżysko + Chęciny - Jędrzejów); Poz. 12. Budowa drogi S-7 Jędrzejów - gr. woj. świętokrzyskiego; Poz. 17. Budowa obwodnicy Wąchocka na drodze Nr 42; Poz. 28. Budowa ul. Lwowską -bis w Sandomierzu wraz z wzmocnieniem mostu przez Wisłę; Załącznik Nr 2 - lista zadań, których realizacja przewidywana jest po roku 2013r.: Poz. 23. Przebudowa drogi S12/74 Piotrków-Sulejów – Opatów z wyłączeniem odcinka Kielce - Cedzyna – wylot wschodni z Kielc; Poz. 36. Budowa drogi S-74 Opatów - Nisko ; Poz. 45. Przejście przez Starachowice na drodze Nr 42; ; Poz. 66. Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego na drodze nr 42 i 9; Poz. 71. Przebudowa drogi Nr 73 Kielce - Morawica wraz z obwodnicą Morawicy i Woli Morawickiej ;

5 www.gddkia.gov.pl Zadania ujęte w Indykatywnym wykazie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – aktualizacja – styczeń 2011r.: Lista podstawowa: PO IiŚ 8.2-9 Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów (na odcinkach Skarżysko – Występa + obwodnica Kielc) PO IiŚ 8.2-10 Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Jędrzejów-granica woj. świętokrzyskiego Lista rezerwowa: PO IiŚ 8.2-16 Przebudowa drogi krajowej nr 12/74 do parametrów drogi ekspresowej Piotrków Trybunalski – Sulejów – Opatów PO IiŚ 8.2-17 Budowa drogi ekspresowej S-74 na odc. Opatów-Nisko Zadania zapisane w Indykatywnym wykazie Programu Operacyjnego - Rozwój Polski Wschodniej: aktualizacja – sierpień 2011r.: Lista podstawowa: PO RPW 4.1-27 Budowa północnej obwodnicy Jędrzejowa w ciągu drogi nr 78 Lista rezerwowa: PO RPW 4.1-25 Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi nr 42 Programy operacyjne

6 www.gddkia.gov.pl Nazwa zadania ROKWartość w tys. złINWESTYCJEDROGOWE 2007 69 188,7 2008115 763,2 2009511 787,2 2010648 700,5 2011647 300,0

7 www.gddkia.gov.pl Droga S-7 i 73 - węzeł Kielce - Północ roboty zakończone w 2009 roku dł. odc. 9,7 km Droga nr S-7 – budowa drogi S-7 na odc. Skarżysko-Kamienna - Występa dł. odc. 16,7 km Droga nr 74 – wylot Wschodni z Kielc odc. Kielce - Cedzyna, dł. odc. 6,8 km Droga nr 77 – budowa mostu w Sandomierzu dł. odc. 1,0 km Inwestycje realizowane w 2009 roku Inwestycje realizowane w 2010 roku Droga nr S-7 – odcinek Skarżysko-Kamienna - Występa,dł. odc. 16,7 km Droga nr S-74 – wylot Wschodni z Kielc odc. Kielce - Cedzyna,dł. odc. 6,8 km Droga nr 77 – budowa mostu w Sandomierzu, dł. odc. 1,0 km Droga nr S-7 – odcinek Kielce - Chęciny (obwodnica Kielc),dł. odc. 22,7 km Droga nr 78 – północna obwodnica Jędrzejowa,dł. odc. 7,9 km Razem 34,2 km Razem 55,1 km Inwestycje realizowane w 2008 roku Droga S-7 i 73 - węzeł Kielce - Północ dł. odc. 9,7 km Razem 9,7 km

8 www.gddkia.gov.pl Inwestycje realizowane w 2011 roku Droga nr S7 – odcinek Skarżysko Kamienna – Występa dł. odc. 16,7 km Droga nr S74 – wylot Wschodni z Kielc odc. Kielce - Cedzyna,dł. odc. 6,8 km Droga nr 77 – budowa mostu w Sandomierzu, dł. odc. 1,0 km Droga nr S7 – odcinek Kielce- Chęciny (obwodnica Kielc),dł. odc. 22,7 km Droga nr 78 – północna obwodnica Jędrzejowa,dł. odc. 7,9 km Likwidacja skutków powodzi - dł. 16,7 km, w tym: Droga nr 77 m. Sandomierz Droga nr 79 odc. Sandomierz-Złota Droga nr 79 odc. Szewce-Łoniów Droga nr 79 m. Słupia

9 www.gddkia.gov.pl Zadanie Dł. km Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe) dł.o dc. km Etap zrealizowany Etap w realizacji Lata realizacji DoŚUDoULPnB / ZRID Budowa drogi S-7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów 125 gr.woj. święt.- Skarżysko Kamienna (DK42) 7,610.2008 x5.08.2010 Decyzja WSA o utrzymaniu w mocy ZRID Załącznik 1a Programu Skarżysko Kamienna (DK42) - Występa 16.706.200603.2007 02.2008Oddana do ruchu2009-2011 Występa - Kielce (DK 73, w. Wiśniówka) 7,3Oddana do ruchu2007-2009 Kielce (DK 73 w Wiśniówka – w Chęciny (Obwodnica K) 22,708.200812.200818.08.2010 W trakcie realizacji robót 2010-2012 w. Chęciny-Jędrzejów (pocz. Obwodnicy J) 20,909.2010x - W trakcie opracowania Projekt Budowlany Załącznik 1a Programu pocz. Obwodnicy m. Jędrzejów - w. Piaski 3,0oddana do ruchu Budowa drogi S-7 Jędrzejów - gr. woj. świętokrzyskie go 20 Jędrzejów (DK 78, w. Piaski) - gr. woj. świętokrzyskiego 20,0 - - Złożony wniosek o ZRID – 13 kwietnia 2011r. Załącznik 1a Programu Droga S7 - przygotowanie do realizacji

10 www.gddkia.gov.pl Lp. w PO RPW Nazwa zadania Dł.odc. real. km Etap zrealizowany Etap w realizacjiLata realizacji DoŚUDoUL PnB / ZRID Lista podstawowa Poz. - 4.1-27 Budowa północnej obwodnicy Jędrzejowa w ciągu drogi krajowej nr 78 7,9 30.05.2008 - 27.08.2010 W trakcie realizacji Wykonawca Budimex 2010-2012 Lista rezerwowa Poz. - 4.1-25 Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42 11,7 15.01.2009 - - Ogłoszono przetarg – 04. 2010 Wydany ZRID 17.03.2011 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

11 www.gddkia.gov.pl Lp w PO IiŚ Wyszcze gólnienie Dł. km Lata real. Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe) Dł.odc. real. km Etap zrealizowany Etap w realizacjiLata realizacji DoŚUDoUL PnB / ZRID 64 Przebudow a drogi krajowej 12/74 do parametró w drogi ekspresow ej Piotrków Trybunals ki - Sulejów - Opatów km 165 200 8 - 201 4 gr. woj. Świętokrzyskiego -w. Ruda Malenicka (DK 42) - Przełom / Miniów 27,5 - - - W trakcie opracowania STEŚ II i materiały do DoŚU Przełom / Miniów - Kielce 17,0 - - W trakcie opracowania STEŚ II i materiały do DoŚU Kielce (S7, w. Kostomłoty) - Kielce (DK 73) 6,0 W trakcie opracowania Koncepcja Programowa i materiały do DoŚU Kielce (DK 73) - Cedzyna `03.2008 dla kl.S – 09. 2008 04.2009W trakcie realizacji 2009 -2011 Cedzyna - Łagów wraz z obwodnicą Łagowa 32,0 - - - W trakcie zatwierdzania STEŚ II i materiały do DoŚU Łagów - Jałowęsy14,5 - - - W trakcie zatwierdzania STEŚ II i materiały do DoŚU Jałowęsy - Opatow (DK 9) obwodnica Opatowa w. Okalina z węzłem 9,8 + DK nr 9 5,8 10.2008 - - Opracowano PB, PW i MP. Brak zgody na złożenie wniosku o ZRID Droga S74 - przygotowanie do realizacji

12 www.gddkia.gov.pl POZOSTAŁE ZADANIA UJĘTE W PROGRAMIE BUDOWY DRÓG NA LATA 2011 - 2015 I.Budowa drogi ekspresowej S74 na odcinku Opatów - granica woj. Świętokrzyskiego- -Nisko (S19)- długość ok. 19 km W trakcie opracowania Studium Techniczno - Ekonomiczno-Środowiskowe. II. Rozbudowa drogi GP nr 73 od. granicy m. Kielce – Wola Morawicka wraz z budową obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej – długość ok. 8,2 km Stan zaawansowania prac: - w 2009 roku rozpoczęto wypłaty odszkodowań za nabywanie nieruchomości na cele budowlane. - I etap ( granica miasta- początek obwodnicy Morawicy)– złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę – 14.01.2011 - II etap ( obwodnica Morawicy) - w opracowaniu projekt budowlany oraz materiały do ponownej oceny oddziaływania na środowisko OŚ z uwzględnieniem wpływu na NATURĘ 2000 III. Budowa ul. Lwowskiej -bis w Sandomierzu DK nr 77 wraz z wzmocnieniem starego mostu przez Wisłę Długość ok. 3 km (odc. dwujezdniowej drogi klasy GP) Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę ( 2011r)


Pobierz ppt "Www.gddkia.gov.pl INWESTYCJE NA DROGACH KRAJOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO LATA 2008 – 2015 Oddział w Kielcach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google