Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kardiowersja. Defibrylacja i kardiowersja wskazania: Defibrylacja – migotanie komór i częstoskurcz komorowy bez tętna Defibrylacja – migotanie komór i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kardiowersja. Defibrylacja i kardiowersja wskazania: Defibrylacja – migotanie komór i częstoskurcz komorowy bez tętna Defibrylacja – migotanie komór i."— Zapis prezentacji:

1 Kardiowersja

2 Defibrylacja i kardiowersja wskazania: Defibrylacja – migotanie komór i częstoskurcz komorowy bez tętna Defibrylacja – migotanie komór i częstoskurcz komorowy bez tętna Kardiowersja – wszystkie pozostałe tachyarytmie (oprócz tych wyżej wymienionych) przebiegające z zaburzeniami hemodynamicznymi. Wyładowanie elektryczne zsynchronizowane z załamkiem R elektrokardiogramu. W ten sposób minimalizuje się indukowanie migotania komór. Kardiowersja – wszystkie pozostałe tachyarytmie (oprócz tych wyżej wymienionych) przebiegające z zaburzeniami hemodynamicznymi. Wyładowanie elektryczne zsynchronizowane z załamkiem R elektrokardiogramu. W ten sposób minimalizuje się indukowanie migotania komór.

3 Kardiowersja: O ile chory nie jest w stanie krytycznym należy bezwzględnie zastosować znieczulenie ogólne. O ile chory nie jest w stanie krytycznym należy bezwzględnie zastosować znieczulenie ogólne.

4 Kardiowersja - wyposażenie: Aparat do EKG Aparat do EKG Defibrylator Defibrylator Żel Żel

5 Kardiowersja - wyposażenie: Obecnie preferuje się defibrylatory dwufazowe, defibrylatorów jednofazowych już się nie produkuje, chociaż wciąż są jeszcze w użyciu. Defibrylatory dwufazowe podają prąd, który płynie w kierunku dodatnim przez określony czas, a następnie kierunek zmienia się na ujemny. Pozwalają na stosowanie niższych energii, bowiem kompensują impedancję klatki piersiowej, a długi okres refrakcji m. serca po wyładowaniu sprzyja blokowaniu fali migotania.

6 Kardiowersja - wyposażenie: Chory w pozycji leżącej na wznak z daleka od wody i metalowych przedmiotów. Chory w pozycji leżącej na wznak z daleka od wody i metalowych przedmiotów. Miejsce przyłożenia elektrod pokryć żelem, a najlepiej użyć specjalnych nakładek żelowych. Miejsce przyłożenia elektrod pokryć żelem, a najlepiej użyć specjalnych nakładek żelowych.

7 Kardiowersja: zapewnić bezpieczeństwo zespołowi resuscytacyjnemu unikać wilgoci w otoczeniu i ubraniu. przed defibrylacją osuszyć mokrą klatkę piersiową unikać bezpośredniego i pośredniego kontaktu z chorym w momencie wyładowania w trakcie defibrylacji nie dotykać sprzętu: zestawu do iniekcji dożylnych, wózka z pacjentem, worka do wentylacji itp.

8 Kardiowersja: osoba wykonująca defibrylację nie dotyka powierzchni elektrod; żel, którym pokrywa się elektrody, nie powinien być rozlany na klatkę piersiową pacjenta. Osoba, która wyzwala wyładowanie energii, musi głośno ostrzec: odsunąć się od pacjenta i upewnić się, że personel to wykonał w strefie defibrylacji nie może być dużego przepływu tlenu (może dojść do zapłonu), maskę twarzową z tlenem, worek samorozprężalny odsunąć na odległość przynajmniej 1 m od pacjenta.

9 Kardiowersja: defibrylator klasyczny należy ładować po przyłożeniu łyżek do klatki piersiowej ratowanego. nie wolno ładować defibrylatora trzymając łyżki w powietrzu. jeśli jest jeden ratownik, może sam zwiększać poziom energii korzystając z regulatora na łyżkach. w przypadku obecności rozrusznika serca łyżki defibrylatora muszą znajdować się w odległości około cm od niego. należy usunąć plastry do przezskórnego podawania leków, jeżeli znajdują się na klatce piersiowej chorego. nadmierne owłosienie klatki piersiowej przed defibrylacją należy usunąć, bowiem sprzyja ono powstawaniu łuku elektrycznego i oparzeniu. elektrody lub łyżki muszą ściśle przylegać do skóry klatki piersiowej.

10 Kardiowersja: Energia dla defibrylatorów jednofazowych: 200j – tachykardia komorowa powyżej uderzeń serca/min. 100j – migotanie przedsionków – częstość skurczu przedsionków /min 50j – trzepotanie przedsionków – częstość skurczu przedsionków /min.

11 Kardiowersja: Jeśli kardiowersja nie przynosi skutku można podać amiodaronu w dawce 150 mg w ciągu 10 min i spróbować ponownie wykonać kardiowersję. W razie potrzeby można jeszcze w ciągu godziny podać 300 mg amiodaronu.

12 Kardiowersja:


Pobierz ppt "Kardiowersja. Defibrylacja i kardiowersja wskazania: Defibrylacja – migotanie komór i częstoskurcz komorowy bez tętna Defibrylacja – migotanie komór i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google