Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ugustum-Annen-Gymnasium Görlitz D wujęzyczny/dwunarodowy profil polsko- niemiecki ugustum-Annen-Gymnasium Görlitz D wujęzyczny/dwunarodowy profil polsko-

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ugustum-Annen-Gymnasium Görlitz D wujęzyczny/dwunarodowy profil polsko- niemiecki ugustum-Annen-Gymnasium Görlitz D wujęzyczny/dwunarodowy profil polsko-"— Zapis prezentacji:

1 ugustum-Annen-Gymnasium Görlitz D wujęzyczny/dwunarodowy profil polsko- niemiecki ugustum-Annen-Gymnasium Görlitz D wujęzyczny/dwunarodowy profil polsko- niemiecki Organ prowadzący: Saksońska Agencja Oświatowa, Oddział Regionalny w Budziszynie

2 Informacje ogólne Położenie geograficzne miasta Zgorzelec jako miasta granicznego oraz bliskie więzi z miastem partnerskim Görlitz wpływają w sposób szczególny na kształtowanie stosunków pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, zwłaszcza województwem dolnośląskim, a Wolnym Państwem Związkowym Saksonią. Gimnazjum Augustum-Annen w Görlitz uczestniczy w tym procesie między innymi poprzez ofertę dwujęzycznego toku nauczania, który dzięki temu, iż od klasy 7 biorą w nim udział uczniowie z Polski, uzyskuje charakter dwunarodowy. Jest to szczególna forma pogłębionego kształcenia językowego i międzykulturowego na poziomie gimnazjalnym w Saksonii oraz poziomie gimnazjalno/licealnym w Polsce, a zarazem unikalne rozwiązanie w skali obu krajów.

3 Informacje ogólne Dwujęzyczny/dwunarodowy polsko niemiecki profli nauczania w Gimnazjum Augustum-Annen w Görlitz istnieje od roku szkolnego 2002/2003. Kształcenie odbywa się w ramach specjalnie opracowanego nowoczesnego programu nauczania, który ma za cel rozwój kompetencji zarówno językowych jak i społecznych i interkulturowych. Do nauki w profilu uczniowie przygotowywani są w swoich krajach ojczystych, gdzie w klasie 5 i 6 opanowują podstawy języka sąsiada. Od klasy 7 uczniowie z Polski i z Niemiec wspólnie kontynuują naukę klasie dwunarodowej.

4 Cele kształcenia Rozwój kompetencji językowych poprzez: intensywną i odpowiednio poszerzoną naukę języka sąsiada i innych języków obcych wspieranie nauki języka polskiego w regionie Rozwój kompetencji międzykulturowych poprzez: wspólną naukę w polsko-niemieckiej klasie poznanie kraju sąsiada, jego mieszkańców, kultury i historii, prowadzące do dobrych stosunków sąsiedzkich wdrażanie myśli proeuropejskiej oraz przygotowanie młodych ludzi do życia w Unii Europejskiej

5 Zasady rekrutacji dla uczniów z Polski nauka języka niemieckiego w szkole podstawowej egzamin wstępny do klasy 7: egzamin pisemny z języka niemieckiego czas trwania – 80 minut rozmowa wstępna w jezyku niemieckim i polskim (w grupach), czas trwania około 20 minut !!! Rekrutacja uczniów możliwa jest w szczególnych przypadkach również na wyższym poziomie nauczania. Szczegółowych informacji udziela p. Agnieszka Korman, Tel.: 75 61 26 469 (wieczorem).

6 Struktura profilu – klasy 5-10 5 / bin 6 / bin j. pol./j. ang. W przypadku języka polskiego podział na grupy Język niemiecki jako jezyk obcy Egzamin wstępny 7 / bin 8 / bin Częściowo narodowe zajęcia grupowe 9 / bin 10 / bin Profil językowy Profil matematyczno - przyrodniczy Profil artystyczny Rozmowa wstępna 14 polskich uczniów Egzamin wstępny Przygotowanie w polskich szkolach podstawowych Dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego

7 Rozkład godzin dla klas 5-10

8 Przykładowy rozkład godzin dla poziomu maturalnego roz. 1język niemiecki lub matematyka 5 roz. 2język polskijęz. ang. historia lub fizyka 5 roz. 3jęz. ang. historia lub fizykajęzyk polski 5 pods.matematyka lub język niemiecki 4 plastyka lub muzyka 2 język angielski 2 / 0 historia 2 / 0 stosunki polsko-niemieckie 2 wiedza o społeczeństwie lub geografia 2 fizyka 2 / 0 chemia lub biologia 2 / 0 religia lub etyka 2 wychowanie fizyczne 2 razem : 3535

9 Zajęcia i projekty uzupełniające Obóz integracyjny dla uczniów klasy 7 polsko-niemieckiej Obóz narciarski w klasie 7 Wspólne projekty i wymiana uczniów z polskimi szkołami podstawowymi, gimnazjami i liceami Praktyki w klasie 9 w zakładach i placówkach sąsiedniego kraju Projekty dotyczące polskiej geografii i historii dla uczniów klas 8 i 9 Wymiany uczniów dla klas 10

10 Udział w projektach Unii Europejskiej Saksońskiej Agencji Oświatowej Uczniowie Gimnazjum Augustum-Annen mają możliwość uczstniczenia w finasowanych ze środków Unii Europejskiej transgranicznych projektach Saksońskiej Agencji Oświatowej (odpowiednik polskiego kuratorium) Obecnie są to: Obywatele dla wolności. Odwaga cywilna w warunkach dyktatury. Saksonia i Dolny Śląsk w latach 1945-1989, w którym uczniowie pełniąc w ramach laboratoriów historycznych rolę detektywów historii, przygotowują materiały do planowanej na jesień 2012 wystawy dotyczącej historii miasta Zgorzelec/Görlitz w latach 1945-1989. InterKulturManagement – projekt bazujący na współpracy 3 polskich i 3 niemieckich szkonych firm uczniowskich, zajmujących się organizacją imprez kulturalnych. Punktem kulminacyjny projektu, podczas którego uczniowie na licznych warsztatach szkoleniowych zdobywają wiedzę z zakresu managementu kultury, ma być polsko-niemiecki Festiwal Kultury Uczniowskiej BOOMfest Zgorzelec/Görlitz 2012.

11 Informacje szczegółowe na stronie internetowej szkoły http://www.anne-augustum.de Dyrektor szkoły Friedhelm Neumann osoba kontaktowa Agnieszka Korman Koordynator do spraw edukcji uczniów z Polski w Gimnazjum Augustum-Annen w Görlitz e-mail: agakorm@o2.pl Informacje szczegółowe na stronie internetowej szkoły http://www.anne-augustum.de Dyrektor szkoły Friedhelm Neumann osoba kontaktowa Agnieszka Korman Koordynator do spraw edukcji uczniów z Polski w Gimnazjum Augustum-Annen w Görlitz e-mail: agakorm@o2.pl Tel.: 75 61 26 469 (wieczorem). http://www.anne-augustum.deagakorm@o2.pl http://www.anne-augustum.deagakorm@o2.pl


Pobierz ppt "Ugustum-Annen-Gymnasium Görlitz D wujęzyczny/dwunarodowy profil polsko- niemiecki ugustum-Annen-Gymnasium Görlitz D wujęzyczny/dwunarodowy profil polsko-"

Podobne prezentacje


Reklamy Google