Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawowe pojęcia i definicje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawowe pojęcia i definicje."— Zapis prezentacji:

1 Podstawowe pojęcia i definicje.
Rysunek techniczny Podstawowe pojęcia i definicje.

2 Rysunek techniczny jest niezbędnym elementem dokumentacji technicznej wytworu techniki, a dokładniej jest technicznym zapisem informacji konstrukcyjnych wszystkich elementów i zespołów wytworu. Dokumnetacja konstrukcyjna wytworu wraz z dokumentacją technologicznę oraz instrukcjami czynności kontrolnych, transportowych, konserwacyjnych i naprawczych stanowią stanowią pełna dokumentację techniczna wytworu. Bez tej dokumentacji niemozliwe jest uruchomienie procesu produkcyjnego.

3 Format arkusza rysunkowego
- to znormalizowana wielkośc arkusza na jakim wykonany jest lub drukowany rysunek techniczny. Format A0 840 x 1189 Stosowany do kreślenia dużych rysunków zestawieniowych. Format A1 594 x 840 Stosowany do kreślenia rysunków zestawieniowych i aksonometrycznych. Format A2 420 x 594 Stosowany do kreślenia rysunków zestawieniowych podzespołów, rysunków detali, małych rysunków aksonometrycznych. Format A3 297 x 420 Stosowany do kreślenia rysunków detali, schematów. Format A4 210 x 297

4 Podziałka (skala odwzorowania)
Podziałki i ich zastosowanie 50:1 Fragmenty części lub bardzo drobne części mechaniki precyzyjnej. 10:1 Drobne części. 5:1 Części o skomplikowanych kształtach. 2:1 Detale. 1:1 Detale, rysunki złożeniowe (zestawieniowe)małych urządzeń. 1:2 Duże elementy, duże rysunki zestawieniowe. 1:5 Rysunki zestawieniowe dużych maszyn. 1:10 i więcej Rysunki budowlane.

5 Rodzaje linii rysunkowych

6 Zastosowanie linii rysunkowych
Rodzaj linii Podstawowe zastosowanie Linia ciągła bardzo gruba Podstawowe zastosowanie: tabelka numeru rysunku, połączenia klejone, lutowane. Linia ciągła gruba Podstawowe zastosowanie: zarysy przedmiotów, kształty przekrojów, (wyjątkiem jest kład miejscowy, który kreślimy linią cienką), obramowanie arkusza rysunkowego, oznaczenie początku i końca załamania płaszczyzny przekroju, półka do numeru części w rysunku złożeniowym. Linia ciągła cienka Podstawowe zastosowanie: linia wymiarowa, linie pomocnicze odnoszące, znaki chropowatości powierzchni, tabelka tolerancji, kreskowanie przekrojów, osie otworów o średnicy mniejszej lub równej 12 [mm], linie odnoszące w rysunku złożeniowym. Linia kreskowa cienka Podstawowe zastosowanie: linie niewidoczne przedmiotu. Linia punktowa cienka Podstawowe zastosowanie: osie symetrii otworów o średnicy większej niż 12 [mm], linia podziałowa. Linia dwupunktowa cienka Podstawowe zastosowanie: rysowanie krańcowego położenia elementu, środek ciężkości przedmiotu. Linia dwupunktowa gruba Podstawowe zastosowanie: oznaczenie rodzaju, sposobu obróbki cieplnej. Linia cienka falista lub zygzakowata Podstawowe zastosowanie: urwanie przedmiotu, przekrój cząstkowy.

7 Rodzaje rysunków technicznych
Odręczny szkic techniczny Jest to rysunek odręczny, wykonany najczęściej na białym papierze. Szkic techniczny służy do wstępnego zapisu informacji technicznej. Nie musi spełniać wszystkich kryteriów rysunku technicznego. Najczęściej jest to rysunek nieskalowany.

8 Rodzaje rysunków technicznych
Rysunek techniczny wykonawczy Rysunek wykonawczy jest jednym z najważniejszych rysunków. Pozwala odtworzyć kształt przedmiotu z wymiarami. Zawiera informacje na temat dokładności wykonania wytworu, rodzaju materiału. Na rysunku wykonawczym znajdują się konieczne rzuty przedmiotu oraz wymagane przekroje. Rysunek wykonawczy musi być wyposażony w tabelkę rysunkową. Musi ona oprócz wielu koniecznych danych zawierać numer rysunku oraz wielkość podziałki. Numer rysunku powinien być zgodny z numerem części na rysunku zestawieniowym.

9

10 Rodzaje rysunków technicznych
Rysunek techniczny złożeniowy Rysunek złożeniowy jest przedstawieniem wytworu w całości. Na rysunku muszą być uwidocznione wszystkie części wytworu. W związku z tym w rysunkach złożeniowych stosuje się rzutowanie aksonometryczne i przekroje. Wszystkie części wytworu muszą być ponumerowane i opisane w tabelce rysunkowej. Na rysunku przedstawiono przekróje tylnej piasty koła rowerowego. Zwróć uwagę na to, że widoczne są wszysstkie części piasty.

11 .

12 Rodzaje rysunków technicznych
Rysunek techniczny montażowy Rysunek montażowy jak sama nazwa mówi pokazuje nam sposób mntażu wytworu techniki. Nie zawiera wymiarów wytworu (czasem zdarza się, że podane są wymiary gabarytowe).

13

14 Rodzaje rysunków technicznych
Rysunek techniczny schematyczny Rysunek schematyczny przedstawia zasadę działania urządzenia. W rysunkach schematycznych stosuje się daleko idące uproszczenia, a więc zawiera on symbolicznie przedstawione elementy układu, które wchodzą w skład określonego systemu funkcjonalnego. Do tej pory poznałeś rysunki schematyczne kinematyczne. W elektronice stosuje się rysunki schematyczne elektroniczne. Rysunkami schematycznymi są też schematy blokowe.


Pobierz ppt "Podstawowe pojęcia i definicje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google