Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

10 20 30 60 70 80 90 100 110 120 150 160 170 0 10 987 6543210 40 50 130 140 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Wymiarowanie Niezbędne przyrządy kreślarskie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "10 20 30 60 70 80 90 100 110 120 150 160 170 0 10 987 6543210 40 50 130 140 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Wymiarowanie Niezbędne przyrządy kreślarskie."— Zapis prezentacji:

1 Wymiarowanie Niezbędne przyrządy kreślarskie do wymiarowania. 1.Ołówek H3 2.Ołówek B3 3.Ekierka 4.Kątomierz 5.Cyrkiel

2 Zanim wykonasz jakikolwiek przedmiot, musisz go najpierw narysować. Sam rysunek nie wystarczy do wykonania tego przedmiotu. Musisz podać na rysunku jego wymiary (długość, szerokość, grubość). Wymiary te muszą być podane w sposób czytelny, aby osoba wykonująca przedmiot na podstawie rysunku i wymiarów nie miała problemów z ich odczytaniem. Opracowano wspólne zasady wymiarowania rysunku. a) wymiary i sposób zapisu - na rysunku podaje się wymiary rzeczywiste, - wymiary podaje się w milimetrach, - przy liczbach wymiarowych nie podaje się jednostki miary mm, - liczby wymiarowe pisane są pismem technicznym, którego wysokość wynosi min. 3,5 mm, - liczby wymiarowe nie dotykają linii wymiarowych i są pisane na środku linii wymiarowych, b) linie - linie wymiarowe są cienkie, zakończone strzałkami i są rysowane w odległości 10 mm od linii konturowych, a następne linie wymiarowe są rysowane w odległości nie mniejszej niż 7 mm od poprzednich, - pomocnicze linie wymiarowe wychodzą ponad grot strzałki 1-2 mm, c) zasady wymiarowania - wymiarowanie rozpoczynamy od podania wymiarów najmniejszych, - nie podaje się wymiarów zbędnych tj. takich, które można odczytać z wymiarów już podanych, - środek otworu podaje się dwoma wymiarami, - średnice otworów do 10 mm podaje się na zewnątrz otworu (strzałki skierowane do środka otworu), a powyżej 10 mm wewnątrz otworu (strzałki skierowane na zewnątrz środka otworu), - linie wymiarowe nie powinny się krzyżować z innymi liniami, - nie powtarza się wymiarów, - grubość przedmiotu podaje się literą x, średnicę o (fi), a promień R, - osie otworów do 12 mm zaznacza się liniami ciągłymi cienkimi, a powyżej 12 mm liniami punktowymi cienkimi, - rysunek po zwymiarowaniu powinien być czytelny.

3 linia wymiarowa

4 pomocnicze linie wymiarowe

5 Linie konturowe

6 Liczby wymiarowe

7 Strzałki wymiarowe

8 Grubość przedmiotu

9 Średnica otworu

10 Promień

11 - na rysunku podaje się wymiary rzeczywiste, - wymiary podaje się w milimetrach, - przy liczbach wymiarowych nie podaje się jednostki miary mm,

12 -strzałki wymiarowe mają długość ok. 3 mm i szerokość ok. 1 mm. Oczywiście ta strzałka narysowana jest w ogromnym powiększeniu. Strzałka naturalnej wielkości wygląda tak. 3 1

13 - liczby wymiarowe pisane są pismem technicznym, którego wysokość wynosi min. 3,5 mm, - liczby wymiarowe nie dotykają linii wymiarowych, są pisane na środku linii wymiarowych i są zawsze nad linią wymiarową

14 - linie wymiarowe są cienkie, zakończone strzałkami i są rysowane w odległości 10 mm od linii konturowych, a następne linie wymiarowe są rysowane w odległości nie mniejszej niż 7 mm od poprzednich, - pomocnicze linie wymiarowe wychodzą ponad grot strzałki 1-2 mm,

15 - wymiarowanie rozpoczynamy od podania wymiarów najmniejszych, - nie podaje się wymiarów zbędnych tj. takich, które można odczytać z wymiarów już podanych, (tego wymiaru nie podajemy ponieważ możemy go obliczyć na podstawie już podanych wymiarów 60-30=30)

16 - środek otworu podaje się dwoma wymiarami,

17 - średnice otworów do 10 mm podaje się na zewnątrz otworu (strzałki skierowane do środka otworu), a powyżej 10 mm wewnątrz otworu (strzałki skierowane na zewnątrz środka otworu),

18 -linie wymiarowe nie powinny się krzyżować z innymi liniami, (dopuszcza się możliwość krzyżowania linii jeżeli nie ma innej możliwości zwymiarowania rysunku tak jak w tym przypadku)

19 - nie powtarza się wymiarów

20 - grubość przedmiotu podaje się literą x, promień R, a średnicę o (fi)

21 - osie otworów do 12 mm zaznacza się liniami ciągłymi cienkimi, a powyżej 12 mm liniami punktowymi cienkimi,

22 - nie zamyka się łańcucha wymiarowego, - rysunek po zwymiarowaniu powinien być czytelny.

23 - etapy wymiarowania rysunku

24 Przykłady prawidłowo zwymiarowanych rysunków

25


Pobierz ppt "10 20 30 60 70 80 90 100 110 120 150 160 170 0 10 987 6543210 40 50 130 140 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Wymiarowanie Niezbędne przyrządy kreślarskie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google