Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

F O R M A T Y A R K U S Z Y P A P I E R U R Y S U N K O W E G O format podstawowy A4 o wymiarach 297 x 210 mm.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "F O R M A T Y A R K U S Z Y P A P I E R U R Y S U N K O W E G O format podstawowy A4 o wymiarach 297 x 210 mm."— Zapis prezentacji:

1

2 F O R M A T Y A R K U S Z Y P A P I E R U R Y S U N K O W E G O format podstawowy A4 o wymiarach 297 x 210 mm

3 F O R M A T Y P O C H O D N E

4 Formaty kartonów A5 – (148,5 x 210)A5 – (148,5 x 210) A4 – (210 x 297)A4 – (210 x 297) A3 – (297 x 420)A3 – (297 x 420) A2 – (420 x 594)A2 – (420 x 594) A1 – (594 x 840)A1 – (594 x 840) A0 – (840 x 1188)A0 – (840 x 1188)

5 5 tabelka Ramka Na kartonie A4 w odległości 5 mm od krańców kartki rysujemy ramkę. W prawym dolnym rogu rysujemy tabelkę o rozmiarach 140 x 40 mm i wpisujemy w niej pismem technicznym imię, nazwisko oraz klasę.

6 Rodzaje linii rysunkowych

7 Zastosowania linii: Rodzaj liniiPodstawowe zastosowanie Linia ciągła gruba widoczne zarysy i krawędzie w widokach i przekrojach, obramowanie arkusza rysunkowego. Linia ciągła cienka linie wymiarowe oraz pomocnicze linie wymiarowe, kreskowanie przekrojów. Linia kreskowa niewidoczne zarysy i krawędzie przedmiotu. Linia punktowa osie symetrii i ślady płaszczyzn symetrii, osie okręgów powyżej 12 mm Linia dwupunktowa rysowanie krańcowego położenia elementu. Linia ciągła falista lub zygzakowata urwanie przedmiotu, oddzielenie widoku od przekroju.

8 - umożliwia odczytanie rysunku technicznego i wykonanie przedmiotu zgodnie z wymaganiami konstruktora. Wymiarowanie

9 Zasady wymiarowania

10 na rysunku podaje się wymiary rzeczywiste wymiary podaje się w milimetrach przy liczbach wymiarowych nie podaje się jednostki miary mm

11 liczby wymiarowe pisane są pismem technicznym liczby wymiarowe nie dotykają linii wymiarowych i są pisane na środku linii wymiarowych

12 Pomocnicza linia wymiarowa Linia konturowa Linia wymiarowa

13 Linia konturowa Linie konturowe rysujemy ołówkiem miękkim typu B.

14 Pomocnicza linia wymiarowa Linia wymiarowa Pomocnicze linie wymiarowe i linie wymiarowe rysujemy ołówkiem twardym typu H.

15 Linie wymiarowe są zakończone strzałkami. Kąt wierzchołkowy strzałki powinien wynosić około 20º. Groty powinny być zaczernione.

16 Liczby wymiarowe należy podawać zawsze tak, aby można je było czytać od dołu i prawej strony rysunku

17 Pomocnicze linie wymiarowe wychodzą ponad grot strzałki 1-2 mm

18 Pierwszą linię wymiarową rysujemy w odległości 10 mm od linii konturowych mm

19 Kolejne linie wymiarowe są rysowane w odległości nie mniejszej niż 6 mm od poprzednich

20 wymiarowanie rozpoczynamy od podawania wymiarów najmniejszych. linie wymiarowe nie mogą się krzyżować z innymi liniami

21 nie podaje się wymiarów zbędnych tj. takich, które można odczytać z wymiarów już podanych. nie zamyka się również łańcucha wymiarowego. Na rysunku zawsze podajemy wymiary gabarytowe przedmiotu.

22 nie powtarza się wymiarów x

23 grubość przedmiotu podaje się literą x x20

24 85 30 R10 promień łuku podaje się literą R

25 środek otworu podaje się dwoma wymiarami średnicę okręgu podaje się literą (fi)

26 średnice otworów do 10 mm włącznie podaje się na zewnątrz otworu, a powyżej 10 mm wewnątrz otworu

27 osie otworów do 12 mm zaznacza się liniami ciągłymi, a powyżej 12 mm liniami punktowanymi

28 umieszczanie grotów przy podawaniu małych wymiarów 5

29 Przy braku miejsca na grot można go zastąpić ukośną kreską lub kropką.

30 Gdy wymiary są małe można je pisać na przemian nad i pod linią wymiarową.

31 Linią punktową rysujemy oś symetrii

32 wymiarowanie od linii bazowej

33 wymiarowanie szeregowe


Pobierz ppt "F O R M A T Y A R K U S Z Y P A P I E R U R Y S U N K O W E G O format podstawowy A4 o wymiarach 297 x 210 mm."

Podobne prezentacje


Reklamy Google