Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rysunek techniczny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rysunek techniczny."— Zapis prezentacji:

1 Rysunek techniczny

2 F O R M A T Y A R K U S Z Y P A P I E R U R Y S U N K O W E G O
format podstawowy A4 o wymiarach 297 x 210 mm

3 F O R M A T Y P O C H O D N E

4 Formaty kartonów A5 – (148,5 x 210) A4 – (210 x 297) A3 – (297 x 420)

5 5 tabelka 140 40 Ramka Na kartonie A4 w odległości 5 mm od krańców kartki rysujemy ramkę. W prawym dolnym rogu rysujemy tabelkę o rozmiarach 140 x 40 mm i wpisujemy w niej pismem technicznym imię, nazwisko oraz klasę.

6 Rodzaje linii rysunkowych

7 Podstawowe zastosowanie
Zastosowania linii: Rodzaj linii Podstawowe zastosowanie Linia ciągła gruba widoczne zarysy i krawędzie w widokach i przekrojach, obramowanie arkusza rysunkowego. Linia ciągła cienka linie wymiarowe oraz pomocnicze linie wymiarowe, kreskowanie przekrojów. Linia kreskowa niewidoczne zarysy i krawędzie przedmiotu. Linia punktowa osie symetrii i ślady płaszczyzn symetrii, osie okręgów powyżej 12 mm Linia dwupunktowa rysowanie krańcowego położenia elementu. Linia ciągła falista lub zygzakowata urwanie przedmiotu, oddzielenie widoku od przekroju.

8 Wymiarowanie - umożliwia odczytanie rysunku technicznego i wykonanie przedmiotu zgodnie z wymaganiami konstruktora.

9 Zasady wymiarowania

10 • wymiary podaje się w milimetrach
• na rysunku podaje się wymiary rzeczywiste • wymiary podaje się w milimetrach • przy liczbach wymiarowych nie podaje się jednostki miary „mm” 129 53

11 • liczby wymiarowe pisane są pismem technicznym
• liczby wymiarowe nie dotykają linii wymiarowych i są pisane na środku linii wymiarowych 129 53

12 Pomocnicza linia wymiarowa
129 53 Linia konturowa

13 Linie konturowe rysujemy ołówkiem miękkim typu B.
129 53 Linia konturowa

14 Pomocnicza linia wymiarowa Linia wymiarowa
129 53 Pomocnicze linie wymiarowe i linie wymiarowe rysujemy ołówkiem twardym typu H.

15 Linie wymiarowe są zakończone strzałkami.
Kąt wierzchołkowy strzałki powinien wynosić około 20º. Groty powinny być zaczernione.

16 48 76 25 57 Liczby wymiarowe należy podawać zawsze tak, aby można je było czytać od dołu i prawej strony rysunku.

17 Pomocnicze linie wymiarowe wychodzą ponad grot strzałki 1-2 mm.
48 76 25 57

18 Pierwszą linię wymiarową rysujemy w odległości 10 mm od linii konturowych.
48 76 25 57 10 mm

19 Kolejne linie wymiarowe są rysowane w odległości nie mniejszej niż 6 mm od poprzednich.
48 76 25 57

20 • linie wymiarowe nie mogą się krzyżować
10 27 14 21 30 76 • wymiarowanie rozpoczynamy od podawania wymiarów najmniejszych. • linie wymiarowe nie mogą się krzyżować z innymi liniami.

21 • nie podaje się wymiarów zbędnych tj
• nie podaje się wymiarów zbędnych tj. takich, które można odczytać z wymiarów już podanych. • nie zamyka się również łańcucha wymiarowego. • Na rysunku zawsze podajemy wymiary gabarytowe przedmiotu.

22 • nie powtarza się wymiarów
x15 52 34 86 54

23 • grubość przedmiotu podaje się literą „x”
129 53 x20 • grubość przedmiotu podaje się literą „x”

24 • promień łuku podaje się literą „R”
85 30 R10

25 • średnicę okręgu podaje się literą „  (fi) ”
• środek otworu podaje się dwoma wymiarami 24 8 10 57 17 15 34 21

26 34 24 8 10 57 17 15 21 • średnice otworów do 10 mm włącznie podaje się na zewnątrz otworu, a powyżej 10 mm wewnątrz otworu

27 34 24 8 10 57 17 15 21 • osie otworów do 12 mm zaznacza się liniami ciągłymi, a powyżej 12 mm liniami punktowanymi

28 • umieszczanie grotów przy podawaniu małych wymiarów
5

29 Przy braku miejsca na grot można go zastąpić ukośną kreską lub kropką.

30 • Gdy wymiary są małe można je pisać na przemian nad i pod linią wymiarową.

31 • Linią punktową rysujemy oś symetrii

32 • wymiarowanie od linii bazowej

33 • wymiarowanie szeregowe


Pobierz ppt "Rysunek techniczny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google