Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MATRYCE. Matryca (łac. mater - matka) to ogólne określenie formy do wykonywania kopii. w druku (zarówno w grafice warsztatowej, jak i poligrafii) matryca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MATRYCE. Matryca (łac. mater - matka) to ogólne określenie formy do wykonywania kopii. w druku (zarówno w grafice warsztatowej, jak i poligrafii) matryca."— Zapis prezentacji:

1 MATRYCE

2 Matryca (łac. mater - matka) to ogólne określenie formy do wykonywania kopii. w druku (zarówno w grafice warsztatowej, jak i poligrafii) matryca jest formą służącą m.in. do powielania odbitek, a nosi nazwę formy drukowejw druku (zarówno w grafice warsztatowej, jak i poligrafii) matryca jest formą służącą m.in. do powielania odbitek, a nosi nazwę formy drukowej w tradycyjnym zecerstwie matryce służyły do odlewania czcionek, lub też mechanicznego składu tekstu (monotypowego lub linotypowego)w tradycyjnym zecerstwie matryce służyły do odlewania czcionek, lub też mechanicznego składu tekstu (monotypowego lub linotypowego) w technice matrycą nazywa się potocznie każdą wgłębną formę z wykrojami odpowiadającymi kształtom w odlewnictwie, tłoczeniu, jak i galwanoplastycew technice matrycą nazywa się potocznie każdą wgłębną formę z wykrojami odpowiadającymi kształtom w odlewnictwie, tłoczeniu, jak i galwanoplastyce w fotografii wykorzystuje się matryce CCDw fotografii wykorzystuje się matryce CCD

3 Matryce są rysunkami obwodu drukowanego i służą do wykonania fotoszablonu, tj. maski fotograficznej używanej przy naświetlaniu selektywnym emulsji światłoczułej pokrywającej folie miedzianą płytki laminowej Matryce są rysunkami obwodu drukowanego i służą do wykonania fotoszablonu, tj. maski fotograficznej używanej przy naświetlaniu selektywnym emulsji światłoczułej pokrywającej folie miedzianą płytki laminowej.

4

5 Matryce w zależności od wymaganej dokładności i stopnia zagęszczenia obwodu, wykonuje się w podziałce 1:11:1 2:12:1 4:14:1

6 Metody wykonywania matryc: Ręczna (rysunek wymaga znacznych powiększeń)Ręczna (rysunek wymaga znacznych powiększeń) Mechaniczna (rysunek w wielkości naturalnej)Mechaniczna (rysunek w wielkości naturalnej) Automatyczna (rysunek w wielkości naturalnej)Automatyczna (rysunek w wielkości naturalnej)

7

8 W pracach konstrukcyjnych przyjęto umownie posługiwanie się graficznym systemem odniesienia w formie siatki obwodów drukowanych z rastrem metrycznym lub calowym.

9 Siatki obwodów drukowanych Siatka podstawowa metryczna – ma odstępy między liniami równe 2,500 mm,Siatka podstawowa metryczna – ma odstępy między liniami równe 2,500 mm, Siatka podstawowa calowa – ma odstępy między liniami równe 2,540 mmSiatka podstawowa calowa – ma odstępy między liniami równe 2,540 mm Siatka pośrednia z rastrem metrycznym –1,250 mmSiatka pośrednia z rastrem metrycznym –1,250 mm Siatka pośrednia z rastrem calowym – 1,270 mmSiatka pośrednia z rastrem calowym – 1,270 mm Siatka wtórna z rastrem metrycznym – 0,625 mmSiatka wtórna z rastrem metrycznym – 0,625 mm Siatka wtórna z rastrem calowym – 0,635 mmSiatka wtórna z rastrem calowym – 0,635 mm

10 Do znormalizowania rastrów są dostosowane wyprowadzenia końcówek podzespołów. Jest to szczególnie ważne dla układów scalonych. Przecięcia linii poziomych i pionowych stanowią węzły sieci i określają położenia punktów lutowniczych oraz otworów montażowych Do znormalizowania rastrów są dostosowane wyprowadzenia końcówek podzespołów. Jest to szczególnie ważne dla układów scalonych. Przecięcia linii poziomych i pionowych stanowią węzły sieci i określają położenia punktów lutowniczych oraz otworów montażowych.

11 Celowość wprowadzenia siatek obwodów drukowanych Ułatwienie wykonania dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej,Ułatwienie wykonania dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej, Uzyskanie powtarzalności wyników przy wytwarzaniu obwodów drukowanych,Uzyskanie powtarzalności wyników przy wytwarzaniu obwodów drukowanych, Ułatwienie montażu elementów elektronicznych,Ułatwienie montażu elementów elektronicznych,

12 Wprowadzenie siatki obwodów drukowanych narzuca jednoznaczne sposoby konstruowania rysunku i ogranicza swobodę postępowania (dowolność). Konsekwencją wprowadzenia siatek jest przyjęcie zasady, że punkty lutownicze oraz otwory montażowe powinny się znajdować w węzłach siatki, a ścieżki paskowe muszą być prowadzone po liniach poziomych i pionowych siatki lub ukośnie.

13 W odniesieni do ścieżek stawia się jeszcze dalszy warunek, że początek, koniec i punkty zmiany kierunku muszą znajdować się w węzłach siatki. Ponadto ze względów elektrycznych przyjmuje się zasadę, że głównie kierunki ścieżek po dwóch stronach płytki powinny się przecinać pod kątem prostym.

14 Opracował Arkadiusz Frontczak kl.I A


Pobierz ppt "MATRYCE. Matryca (łac. mater - matka) to ogólne określenie formy do wykonywania kopii. w druku (zarówno w grafice warsztatowej, jak i poligrafii) matryca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google