Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentację przygotowały: Kramarz Paulina Poźniak Magdalena Rusznica Katarzyna Wasąg Agnieszka PRZEDMIOT: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM TURYSTYCZNYM Promocja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentację przygotowały: Kramarz Paulina Poźniak Magdalena Rusznica Katarzyna Wasąg Agnieszka PRZEDMIOT: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM TURYSTYCZNYM Promocja."— Zapis prezentacji:

1 Prezentację przygotowały: Kramarz Paulina Poźniak Magdalena Rusznica Katarzyna Wasąg Agnieszka PRZEDMIOT: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM TURYSTYCZNYM Promocja oferty przedsiębiorstwa turystycznego Prowadzący: mgr Łukasz Stokłosa

2 TURYSTYKA NALEŻY DO NAJBARDZIEJ DYNAMICZNIE ROZWIJAJĄCYCH SIĘ GAŁĘZI GOSPODARKI, A WACHLARZ PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH ULEGA STAŁEMU POSZERZENIU. SUKCES PRZEDSIĘBIORSTWA TURYSTYCZNEGO ZALEŻY OD UMIEJĘTNEGO ROZPOZNANIA SYTUACJI RYNKOWEJ, ZBUDOWANIA ATRAKCYJNEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO, JEGO WŁAŚCIWEJ PROMOCJI I SPRAWNEGO ZARZĄDZANIA. ROSNĄCE WYMAGANIA ODBIORCÓW USŁUG TURYSTYCZNYCH I ROSNĄCA KONKURENCJA NA RYNKU STAWIAJĄ NOWE WYZWANIA PRZED KADRAMI W TURYSTYCE.

3 Promocja jest formą komunikowania się sprzedawcy z rynkiem, dlatego też nazywana bywa również komunikacją marketingową. Decyzje o podejmowaniu działań promocyjnych w każdej działalności, zatem i w turystycznej, wynikają z konieczności: poinformowania o nowej propozycji, ofercie, przekonania o szczególnych walorach oferty lub miejsca docelowego, podtrzymania popytu, pozbycia się w krótkim terminie przygotowanych produktów, przeciwdziałania konkurencji, budowania lub utrzymania pozytywnego wizerunku POJĘCIE PROMOCJI

4 System komunikacji rynkowej Aby odnieść sukces na rynku, przedsiębiorstwo musi rozpoznać potrzeby konsumenta i zaoferować we właściwym miejscu i czasie stosowny produkt oraz zachęcić potencjalnego konsumenta do dokonania zakupu. Oddziaływanie przedsiębiorstwa na odbiorców wymaga stworzenia odpowiedniego systemu komunikowania się z rynkiem, którego podstawą jest system promocji. Instrumenty komunikacji rynkowej Narzędziami komunikacji z rynkiem w szerokim tego słowa znaczeniu są wszystkie elementy kompozycji marketingowej (produkt, cena, kanały i formy sprzedaży, promocja), w znaczeniu ścisłym – różne sposoby bezpośredniego i pośredniego aktywizowania sprzedaży (promocja sprzedaży). PROMOCJA - ISTOTNY INSTRUMENT KONKURENCJI NA GLOBALNYM RYNKU TURYSTYCZNYM

5 Do celów promocji przedsiębiorstwa turystycznego zalicza się: budzenie potrzeby poznania nowej oferty przedsiębiorstwa, przekonywanie o szczególnych walorach oferty firmy, podtrzymywanie popytu na produkty już znane, przekonywanie o potrzebie nabycia większego wolumenu produktów (np. częstsze wyjazdy, przedłużenie pobytu), zachęcanie do zakupów usług świadczonych w określonym czasie (np. przed sezonem, po sezonie), kreowanie popytu na usługi świadczone na określonych warunkach (np. czartery, grupowe wycieczki). CELE PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA TURYSTYCZNEGO

6 Działania promocyjne cechuje duża różnorodność, wynikająca z odmiennego charakteru instrumentów i środków promocji, do których zaliczamy: drukowane materiały promocyjne, public relations (PR), reklamę (pocztową, radiową, telewizyjną, internetową) sprzedaż osobistą, targi, promocja sprzedaży. INSTRUMENTY PROMOCJI

7 Drukowane materiały promocyjne Drukowane materiały promocyjne to ulotki i broszury reklamowe służące do prezentacji oferty firmy. Wiele produktów turystycznych ma postać niematerialną, toteż broszura jest ich jedynym materialnym świadectwem. Estetyka materiałów promocyjnych daje przedsmak doznań, jakie czekają turystę po zakupie produktu. Public relations Działania PR cechuje duża różnorodność, obejmują one bowiem zarówno kształtowanie przyjaznego klientom wizerunku personelu, jak i tworzenie lobby w parlamencie, organizowanie konferencji prasowych itd. Reklama Reklama jest instrumentem komunikowania się z szeroką publicznością - odpłatną formą prezentowania oferty. INSTRUMENTY PROMOCJI

8 Sprzedaż osobista To jeden z najbardziej skutecznych instrumentów promocji. Bezpośredni kontakt z klientem umożliwia handlowcowi zindywidualizowanie prezentacji oferty, dostosowanie jej do konkretnych potrzeb i wymagań. W przypadku sektora turystyki sprzedaż osobista polega na przyjmowaniu zamówienia lub rezerwacji, podróże akwizycyjne Targi Targi i giełdy turystyczne są użyteczne nie tylko dla wystawców. Warto je odwiedzać, również po to, by przyjrzeć się ofertom firm konkurencyjnych i poznać ogólne trendy panujące na rynku. Promocja sprzedaży -loterie, konkursy, -informacja turystyczna na miejscu i na rynkach emisji ruchu turystycznego, -dystrybucja pakietów turystycznych turoperatorów, -zmienne ceny: bilety lotnicze i pokoje hotelowe podczas weekendu, po sezonie przy zamówieniu grupowym itd., -oferty w witrynach biur podróży, -kupony upoważniające do uzyskania katalogu, broszury, zniżki. INSTRUMENTY PROMOCJI C.D.

9 Współpraca z izbami turystyki stwarza możliwość uczestnictwa w rozmaitych inicjatywach promocyjnych. Regionalne izby turystyki wykonują często następujące zadania: koordynują działania promocyjne; prowadzą doradztwo strategiczne i poradnictwo dla organizacji turystycznych; monitorują standardy jakości, np. dokonują oceny usług hotelarskich; pomagają w rozwijaniu sieci punktów informacyjnych i kanałów dystrybucji w celu zapewnienia konsumentom dostępu do informacji i ułatwienia zakupu. WSPÓŁPRACA Z IZBAMI TURYSTYKI

10 W wydawnictwach przedsiębiorstw turystycznych (np. w ogłoszeniach prasowych często można dostrzec adres witryny internetowej. Coraz częściej można go także spotkać wśród informacji umieszczonych przez przedsiębiorstwa na nośnikach zewnętrznych. Przedsiębiorstwa korzystają także z portali turystycznych (np. Pascal, Wakacje), gdzie udostępniają informacje o usługach i produktach innych przedsiębiorstw. Możliwości rozszerzenia swojej obecności w Internecie daje współpraca z takimi portalami jak : onet, wirtualna polska itp. oraz wypromowanymi już stronami internetowymi. PROMOCJA INTERNETO WA PRZEDSIĘB IORSTW TURYSTYCZ NYCH

11 Najczęściej spotykane formy partnerstwa z branżą miejsca docelowego to: bezpłatne lub zniżkowe usługi noclegowe dla uczestników podróży studyjnych i dziennikarskich, sponsorowanie posiłków lub transportu, umieszczanie danych adresowych i logo firm w broszurach promocyjnych, dofinansowanie udziału branży na stoiskach targowych lub udostępnianie bezpłatnej powierzchni, współfinansowanie reklamy. PARTNERSTWA Z BRANŻĄ MIEJSCA DOCELOWEGO

12 Natomiast partnerstwo z branżą rynku generującego prowadzone jest najczęściej przez placówki Narodowej Organizacji Turystycznej i może przybierać następujące formy: organizacja podróży studyjnych dla przedstawicieli potencjalnych klientów grupowych organizacja szkoleń dla sieci sprzedaży turoperatora, organizacja podróży dziennikarskich, aby w części praktycznej reportażu prasowego ukazała się rekomendacja biura X jako sprzedawcy produktu, prezentacja miejsca docelowego w biuletynie partnera, adresowanym do klientów w ramach marketingu bezpośredniego. prezentacja miejsca docelowego na portalu internetowym udostępnianie powierzchni stoiska na targach dla konsumentów. PARTNERSTWO Z BRANŻĄ RYNKU GENERUJĄCEGO

13 Zadaniem wszystkich placówek promocyjnych jest organizowanie podróży studyjnych przedstawicieli lokalnej branży turystycznej sprzedającej kraj promowany lub zamierzający wprowadzić takie produkty do oferty. Zapraszanymi mogą być również osoby: opiniotwórcze, niekoniecznie wprost z sektora turystycznego. Osoby, dla których warto organizować podróże studyjne: właściciele/zarządzający biurem turoperatorskim, odpowiedzialni w biurze turoperatorskim za produkcję lub marketing, agenci podróży, sprzedawcy, przedstawiciele przewoźników, przedstawiciele świata kultury i sztuki, prezesi stowarzyszeń turystycznych, automobilklubów itp. Cel podróży: poznanie atrakcji i infrastruktury, zebranie maksymalnie najwięcej informacji praktycznych, promocja, edukacja. PODRÓŻ STUDYJNA (STUDY TOUR)

14 Tworzenie instytucji odpowiedzialnych za promocję turystyczną na rynkach emisji ruchu turystycznego jest zjawiskiem powszechnym we współczesnej turystyce, gdyż pozwala to na: budowanie obrazu turystycznego kraju/regionu, dostarczanie lokalnym turoperatorom informacji o stanie infrastruktury turystycznej, atrakcjach, walorach, umożliwiających zbudowanie i wprowadzenie do sprzedaży produktu turystycznego, pobudzanie popytu turystycznego. W krajach europejskich promocja za granicą prowadzona jest przez przedstawicielstwa instytucji odpowiadających za promocję turystyczną, najczęściej pod ogólną nazwą Narodowej Organizacji Turystycznej, lub rzadziej przez stosowne jednostki organizacyjne ambasad. ORGANIZACJA I FINANSOWANIE PROMOCJI ZA GRANICĄ

15 C. Marcinkiewicz, Marketing usług turystycznych. Częstochowa Bibliografia Zygmunt Kruczek, Bartłomiej Walas, Promocja i informacja turystyczna, PROKSENIA Kraków 2004 Aleksander S. Kornak, Zarządzanie turystyką, PWN Warszawa 1996


Pobierz ppt "Prezentację przygotowały: Kramarz Paulina Poźniak Magdalena Rusznica Katarzyna Wasąg Agnieszka PRZEDMIOT: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM TURYSTYCZNYM Promocja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google