Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Science, research and development European Commission PROMOTION OF INNOVATION AND ENCOURAGEMENT OF PARTICIPATION OF SMEs B. Magis ACT/campagneinfo/slides/PME/5P/pmespecmeasSME.ppt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Science, research and development European Commission PROMOTION OF INNOVATION AND ENCOURAGEMENT OF PARTICIPATION OF SMEs B. Magis ACT/campagneinfo/slides/PME/5P/pmespecmeasSME.ppt."— Zapis prezentacji:

1 Science, research and development European Commission PROMOTION OF INNOVATION AND ENCOURAGEMENT OF PARTICIPATION OF SMEs B. Magis ACT/campagneinfo/slides/PME/5P/pmespecmeasSME.ppt 1/15/2014 - 1 MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA w 6. Programie Ramowym Unii Europejskiej 2002-2006 Październik 2002 r. Dr Aleksander Bąkowski Krajowy Punkt Kontaktowy 5PR UE Program Innowacje i MŚP abak@ippt.gov.pl

2 Science, research and development European Commission PROMOTION OF INNOVATION AND ENCOURAGEMENT OF PARTICIPATION OF SMEs B. Magis ACT/campagneinfo/slides/PME/5P/pmespecmeasSME.ppt 1/15/2014 - 2 Udział MŚP w projektach 6.PR Projekty CRAFT (Cooperative research) Projekty sektorowe (Collective research) Sieci doskonałości (Networks of excellence) Projekty zintegrowane (Integrated projects) Projekty celowe (Specific Targeted Projects)

3 Science, research and development European Commission PROMOTION OF INNOVATION AND ENCOURAGEMENT OF PARTICIPATION OF SMEs B. Magis ACT/campagneinfo/slides/PME/5P/pmespecmeasSME.ppt 1/15/2014 - 3 SME-Specific Mainly: Integrated Projects Networks of Excellence andSMEs Others and SMEs CRAFT & Collective Research ETI MŚP w nowym Programie Ramowym Sposób przystąpienia do projektów

4 Science, research and development European Commission PROMOTION OF INNOVATION AND ENCOURAGEMENT OF PARTICIPATION OF SMEs B. Magis ACT/campagneinfo/slides/PME/5P/pmespecmeasSME.ppt 1/15/2014 - 4 Economic & Technological Inteligence Promocja innowacji w mśp Działania wspomagajace tworzenie grup przedsiębiorstw (izb) innowacyjnych Udział mśp w projektach 6PR Analizy i upowszechnianie na temat rozwoju technologicznego, zastosowań i rynku Upowszechnianie najlepszych praktyk Kombinacja działań: informacja, konferencje, seminaria, rozpowszechnianie, studia, analizy, grupy ekspertów

5 Science, research and development European Commission PROMOTION OF INNOVATION AND ENCOURAGEMENT OF PARTICIPATION OF SMEs B. Magis ACT/campagneinfo/slides/PME/5P/pmespecmeasSME.ppt 1/15/2014 - 5 Cooperative research Projekty CRAFT Projekty realizowane przez ośrodki badawcze na rzecz grupy przedsiębiorstw (MŚP) o wspólnych zainteresowaniach z różnych krajów europejskich lub przez high-tech MŚP we współpracy z ośrodkami badawczymi i uniwersytetami.

6 Science, research and development European Commission PROMOTION OF INNOVATION AND ENCOURAGEMENT OF PARTICIPATION OF SMEs B. Magis ACT/campagneinfo/slides/PME/5P/pmespecmeasSME.ppt 1/15/2014 - 6 Projekty CRAFT Cel : Cel : Umożliwienie MŚP opracowania innowacyjnych technologii poprzez zlecanie prac badawczo- rozwojowych stronom trzecim MŚP jest koordynatorem projektu Wykonawcy badań są podwykonawcami dla MŚP Prawa własności intelektualnej należą do MŚP MŚP jest właścicielem i użytkownikiem wyników

7 Science, research and development European Commission PROMOTION OF INNOVATION AND ENCOURAGEMENT OF PARTICIPATION OF SMEs B. Magis ACT/campagneinfo/slides/PME/5P/pmespecmeasSME.ppt 1/15/2014 - 7 Projekt CRAFT European Commission RTD Performers SMEs C R&D - service

8 Science, research and development European Commission PROMOTION OF INNOVATION AND ENCOURAGEMENT OF PARTICIPATION OF SMEs B. Magis ACT/campagneinfo/slides/PME/5P/pmespecmeasSME.ppt 1/15/2014 - 8 Kto może uczestniczyć –3 niezależne mśp z dwóch różnych krajów UE lub krajów stowarzyszonych, z których min. jedno z kraju UE lub kandydackiego –min. 2 BRT niezależne od pozostałych uczestników z 2 różnych krajów j.w. –Razem reprezentowane 3 kraje UE lub kraje stowarzyszone, z których min. dwa z kraju UE lub kandydackiego –inne przedsiębiorstwa (duże) lub użytkownicy końcowi (end-users).

9 Science, research and development European Commission PROMOTION OF INNOVATION AND ENCOURAGEMENT OF PARTICIPATION OF SMEs B. Magis ACT/campagneinfo/slides/PME/5P/pmespecmeasSME.ppt 1/15/2014 - 9 CRAFT Koordynator: mśp lub BRT Budżet: 295 mln euro (2003-2006) koszt 1 projektu: 0.5 - 2 Meuro czas trwania: 1 - 2 lat Finansowanie poprzez dotację do budżetu (kosztów) 1 stopniowa ocena 6 kryteriów oceny

10 Science, research and development European Commission PROMOTION OF INNOVATION AND ENCOURAGEMENT OF PARTICIPATION OF SMEs B. Magis ACT/campagneinfo/slides/PME/5P/pmespecmeasSME.ppt 1/15/2014 - 10 CRAFT Działania: –Badania i innowacje (ochrona IPR, upowszechnianie,studia, przejęcie) –Zarządzanie konsorcjum Finasowanie UE: –Badania i innowacje - do 50% –Zarządzanie konsorcjum - do 100% (max. 7% całego dofinansowania )

11 Science, research and development European Commission PROMOTION OF INNOVATION AND ENCOURAGEMENT OF PARTICIPATION OF SMEs B. Magis ACT/campagneinfo/slides/PME/5P/pmespecmeasSME.ppt 1/15/2014 - 11 CRAFT Wymagania specjalne 1 mśp max. 40% kosztów mśp+end-users łącznie mśp+end-user z tego samego kraju max. 60% kosztów BRT min. 40% kosztów na badania i innowacje przewidywane w projekcie BRT musi otrzymać 100% kosztów ponoszonych na badania Musi być podpisana umowa konsorcjum

12 Science, research and development European Commission PROMOTION OF INNOVATION AND ENCOURAGEMENT OF PARTICIPATION OF SMEs B. Magis ACT/campagneinfo/slides/PME/5P/pmespecmeasSME.ppt 1/15/2014 - 12 CRAFT Kryteria oceny –Zgodność z celami Cooperative Research –Doskonałość naukowa i technologiczna –Potencjalne oddziaływanie projektu –Jakość konsorcjum –Jakość zarządzania –Posiadane zasoby do realizacji celów

13 Science, research and development European Commission PROMOTION OF INNOVATION AND ENCOURAGEMENT OF PARTICIPATION OF SMEs B. Magis ACT/campagneinfo/slides/PME/5P/pmespecmeasSME.ppt 1/15/2014 - 13 Kryteria oceny

14 Science, research and development European Commission PROMOTION OF INNOVATION AND ENCOURAGEMENT OF PARTICIPATION OF SMEs B. Magis ACT/campagneinfo/slides/PME/5P/pmespecmeasSME.ppt 1/15/2014 - 14 Terminy Ogłoszenie konkursu: 17.12.02 Terminy składania wniosków: –25.03.03 –27.11.03 –25.11.04 –24.11.05

15 Science, research and development European Commission PROMOTION OF INNOVATION AND ENCOURAGEMENT OF PARTICIPATION OF SMEs B. Magis ACT/campagneinfo/slides/PME/5P/pmespecmeasSME.ppt 1/15/2014 - 15 Projekty CRAFT&EA z udziałem polskim

16 Science, research and development European Commission PROMOTION OF INNOVATION AND ENCOURAGEMENT OF PARTICIPATION OF SMEs B. Magis ACT/campagneinfo/slides/PME/5P/pmespecmeasSME.ppt 1/15/2014 - 16 Przykład projektu CRAFT Akronim: DIEXFIL Tytuł: Technologia filtracji gazów wydechowych silników Diesla w autobusach miejskich. Cele: Opracowanie technologii filtracji gazów wydechowych emitowanych przez silniki wysokoprężne przy wykorzystaniu dodatków do paliwa umożliwiających ciągłą regenerację filtrów. Rezultaty: Wdrożenie nowego układu wylotowego z regenerowanym filtrem spalin; Opracowanie technologii ciągłej regeneracji filtrów spalin; Rozszerzenie asortymentu oferowanych produktów. Instytucje polskie: Spólnota, Polimerc, Instytut Technologii Nafty

17 Science, research and development European Commission PROMOTION OF INNOVATION AND ENCOURAGEMENT OF PARTICIPATION OF SMEs B. Magis ACT/campagneinfo/slides/PME/5P/pmespecmeasSME.ppt 1/15/2014 - 17 Przykład projektu CRAFT Koordynator: Spólnota Spółdzielnia Pracy (PL) Konsorcjum: 3 SME (2PL,1D) Partnerzy B+R: 1JBR (PL),1LAB (CH),1SME (CH) Budżet: 1 000 tys. Euro Koszty konsorcjum: 560 tys. Euro Koszty B+R: 440 tys. Euro Dofinansowanie konsorcjum: 40 tys. Euro Dofinansowanie B+R: 440 tys. Euro

18 Science, research and development European Commission PROMOTION OF INNOVATION AND ENCOURAGEMENT OF PARTICIPATION OF SMEs B. Magis ACT/campagneinfo/slides/PME/5P/pmespecmeasSME.ppt 1/15/2014 - 18 Przykład projektu CRAFT Akronim: Media Laser Tytuł: Oparte na mikrolaserze UV urządzenie do diagnostyki medycznej Cele: Opracowanie technologii mikrolasera UV i jego zastosowanie do diagnostyki raka. Rezultaty: Opracowanie lasera UV; Wykorzystanie luminescencji tkanki biologicznej do diagnostyki raka; Badanie skuteczności naturalnych fotouczulaczy w fotodynamicznej diagnostyce raka (PDD). Instytucje polskie: Kolt S.A., Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Centrum Diagnostyki Laserowej PŁ.

19 Science, research and development European Commission PROMOTION OF INNOVATION AND ENCOURAGEMENT OF PARTICIPATION OF SMEs B. Magis ACT/campagneinfo/slides/PME/5P/pmespecmeasSME.ppt 1/15/2014 - 19 Przykład projektu CRAFT Koordynator: Kolt S.A.(PL) Konsorcjum: 3 SME (2PL,1D) Partnerzy B+R: 3JBR (2PL,1UK) Budżet: 1 250 tys. Euro Koszty konsorcjum: 750 tys. Euro Koszty B+R: 500 tys. Euro Dofinansowanie konsorcjum: 125 tys. Euro Dofinansowanie B+R: 500 tys. Euro

20 Science, research and development European Commission PROMOTION OF INNOVATION AND ENCOURAGEMENT OF PARTICIPATION OF SMEs B. Magis ACT/campagneinfo/slides/PME/5P/pmespecmeasSME.ppt 1/15/2014 - 20 Collective research Projekty sektorowe Duże projekty badawcze, średniookresowe, realizowane przez ośrodki badawcze na rzecz stowarzyszeń przedsiębiorców lub grup przemysłowych z określonych sektorów gospodarczych zdominowanych na poziomie europejskim przez MŚP Korzyści dla MŚP: –bezpośredni i szybki dostęp do wyników projektu; uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku

21 Science, research and development European Commission PROMOTION OF INNOVATION AND ENCOURAGEMENT OF PARTICIPATION OF SMEs B. Magis ACT/campagneinfo/slides/PME/5P/pmespecmeasSME.ppt 1/15/2014 - 21 Projekty Collective Research RTD Performers C EU Funding Very large numbers of SMEs Industrial Groupings

22 Science, research and development European Commission PROMOTION OF INNOVATION AND ENCOURAGEMENT OF PARTICIPATION OF SMEs B. Magis ACT/campagneinfo/slides/PME/5P/pmespecmeasSME.ppt 1/15/2014 - 22 Collective Research Projekty sektorowe Typy projektów: –Badania mające na celu rozwiązanie wspólnych problemów (np. ochrona środowiska) –Badania prowadzące do ustanowienia nowych norm i standardów europejskich –Badania poprawiające bazę technologiczną jakiegoś sektora –Transfer technologii –Opracowanie narzędzi technologicznych (np.diagnostyka, bezpieczeństwo, inspekcja)

23 Science, research and development European Commission PROMOTION OF INNOVATION AND ENCOURAGEMENT OF PARTICIPATION OF SMEs B. Magis ACT/campagneinfo/slides/PME/5P/pmespecmeasSME.ppt 1/15/2014 - 23 Kto może uczestniczyć –2 niezależne stowarzyszenia (izby gospodarcze) firm z dwóch krajów UE lub stowarzyszonych, z których min. jedno z kraju UE lub kandydackiego lub –1 stowarzyszenie firm europejskie –min. 2 mśp z co najmniej 2 z krajów j.w. (core group) –min. 2 BRT z co najmniej 2 z krajów j.w. –Razem reprezentowane 3 kraje

24 Science, research and development European Commission PROMOTION OF INNOVATION AND ENCOURAGEMENT OF PARTICIPATION OF SMEs B. Magis ACT/campagneinfo/slides/PME/5P/pmespecmeasSME.ppt 1/15/2014 - 24 Collective Research Koordynator: stowarzyszenie lub BRT Budżet: 100mln euro (2003-2006) koszt 1 projektu: 2 - 5 Meuro czas trwania: 2 - 3 lat Finansowanie poprzez dotację do budżetu (kosztów) 2 stopniowa ocena 6 kryteriów oceny

25 Science, research and development European Commission PROMOTION OF INNOVATION AND ENCOURAGEMENT OF PARTICIPATION OF SMEs B. Magis ACT/campagneinfo/slides/PME/5P/pmespecmeasSME.ppt 1/15/2014 - 25 Rola izby gospodarczej Komitet Sterujący powiązanie z członkami (mśp) upowszechnianie i eksploatacja wyników szkolenia wykorzystanie sieci ew. koordynacja administracyjna i techniczna

26 Science, research and development European Commission PROMOTION OF INNOVATION AND ENCOURAGEMENT OF PARTICIPATION OF SMEs B. Magis ACT/campagneinfo/slides/PME/5P/pmespecmeasSME.ppt 1/15/2014 - 26 Rola grupy mśp Zdefiniowanie zapotrzebowania udział w spotkaniach projektu aktywny udział w pracach projektu kluczowa rola w zarządzaniu technicznym testowanie, wdrożenie i eksploatacja wyników instalacja pilotażowa szkolenia personelu i innych mśp

27 Science, research and development European Commission PROMOTION OF INNOVATION AND ENCOURAGEMENT OF PARTICIPATION OF SMEs B. Magis ACT/campagneinfo/slides/PME/5P/pmespecmeasSME.ppt 1/15/2014 - 27 Rola realizatora BRT Prowadzenie badań raportowanie, prezentacja wyników bliska współpraca z innymi uczestnikami projektu przygotowanie materiałów informacyjnych i publikacyjnych szkolenia

28 Science, research and development European Commission PROMOTION OF INNOVATION AND ENCOURAGEMENT OF PARTICIPATION OF SMEs B. Magis ACT/campagneinfo/slides/PME/5P/pmespecmeasSME.ppt 1/15/2014 - 28 Collective Research Działania: –Badania i innowacje (ochrona IPR, upowszechnianie,studia, przejęcie) –Szkolenia –Zarządzanie konsorcjum Finasowanie UE: –Badania i innowacje - do 50% –Szkolenia - do 100% –Zarządzanie konsorcjum - do 100% (max. 7% całego dofinansowania )

29 Science, research and development European Commission PROMOTION OF INNOVATION AND ENCOURAGEMENT OF PARTICIPATION OF SMEs B. Magis ACT/campagneinfo/slides/PME/5P/pmespecmeasSME.ppt 1/15/2014 - 29 Collective Research Wymagania specjalne Równowaga między uczestnikami BRT min. 50% kosztów na badania i innowacje przewidywane w projekcie BRT musi otrzymać 100% kosztów ponoszonych na badania Musi być podpisana umowa konsorcjum

30 Science, research and development European Commission PROMOTION OF INNOVATION AND ENCOURAGEMENT OF PARTICIPATION OF SMEs B. Magis ACT/campagneinfo/slides/PME/5P/pmespecmeasSME.ppt 1/15/2014 - 30 Collective Research Kryteria oceny 1 faza oceny –Zgodność z celami Collective Research –Potencjalne oddziaływanie projektu 2 faza oceny –Doskonałość naukowa i technologiczna –Jakość konsorcjum –Jakość zarządzania –Posiadane zasoby do realizacji celów

31 Science, research and development European Commission PROMOTION OF INNOVATION AND ENCOURAGEMENT OF PARTICIPATION OF SMEs B. Magis ACT/campagneinfo/slides/PME/5P/pmespecmeasSME.ppt 1/15/2014 - 31 Kryteria oceny

32 Science, research and development European Commission PROMOTION OF INNOVATION AND ENCOURAGEMENT OF PARTICIPATION OF SMEs B. Magis ACT/campagneinfo/slides/PME/5P/pmespecmeasSME.ppt 1/15/2014 - 32 Terminy Ogłoszenie konkursu: 17.12.02 Terminy składania wniosków: –25.03.03 (10.09.03) –11.02.04 (15.09.04) –09.02.05 (14.09.05)

33 Science, research and development European Commission PROMOTION OF INNOVATION AND ENCOURAGEMENT OF PARTICIPATION OF SMEs B. Magis ACT/campagneinfo/slides/PME/5P/pmespecmeasSME.ppt 1/15/2014 - 33 Przykładowy projekt Research and Demonstration Actions for Lead- and Halogen- Free Technology and Materials Fachverband Elektronik (DE), KIGEiT (PL) Politechnika Warszawska i ITR (PL) Institut Josef Stefan (SLO), Technische Univ. (DE), Fraunhofer Inst. (DE) Firmy PL, SLO, DE, NL

34 Science, research and development European Commission PROMOTION OF INNOVATION AND ENCOURAGEMENT OF PARTICIPATION OF SMEs B. Magis ACT/campagneinfo/slides/PME/5P/pmespecmeasSME.ppt 1/15/2014 - 34 Kategorie kosztów FC Koszt pełny tzn. z rzeczywistymi kosztami pośrednimi FCF Koszt pełny ze stałym narzutem 20% kosztów (bez podwykonawstwa) ACF Koszt dodatkowyze stałym narzutem 20% kosztów (bez podwykonawstwa) w całym 6PR instytucja może uczestniczyć w jednym wybranym trybie

35 Science, research and development European Commission PROMOTION OF INNOVATION AND ENCOURAGEMENT OF PARTICIPATION OF SMEs B. Magis ACT/campagneinfo/slides/PME/5P/pmespecmeasSME.ppt 1/15/2014 - 35 Wspomaganie udziału MŚP w PR Refundacja kosztów przygotowania projektu CRAFT Dofinansowanie kosztów własnych (KBN)* Premia za koordynację (KBN)* Bezpłatne konsultacje w zakresie przygotowania i składania wniosków (KPK) Projekty celowe (KBN) * Rozporządzenie Przewodniczącego KBN z 30.11.2001r. (Dz.U.Nr146, poz.1642)

36 Science, research and development European Commission PROMOTION OF INNOVATION AND ENCOURAGEMENT OF PARTICIPATION OF SMEs B. Magis ACT/campagneinfo/slides/PME/5P/pmespecmeasSME.ppt 1/15/2014 - 36 SIEĆ KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY Ogólna informacja o 5PR, priorytetowe obszary badań, zasady uczestnictwa Informacje o aktualnych konkursach projektowych Informacje o stypendiach Informacje o wsparciu dla MŚP Pomoc w przygotowywaniu wniosków Pomoc w poszukiwaniu partnerów Lobbing w Komisji Europejskiej

37 Science, research and development European Commission PROMOTION OF INNOVATION AND ENCOURAGEMENT OF PARTICIPATION OF SMEs B. Magis ACT/campagneinfo/slides/PME/5P/pmespecmeasSME.ppt 1/15/2014 - 37

38 Science, research and development European Commission PROMOTION OF INNOVATION AND ENCOURAGEMENT OF PARTICIPATION OF SMEs B. Magis ACT/campagneinfo/slides/PME/5P/pmespecmeasSME.ppt 1/15/2014 - 38 Z kim się kontaktować Krajowy Punkt Kontaktowy –http://www.npk.gov.pl/prog_hor_2/ Aleksander Bąkowski –22 828 74 81, 502 572 903 –abak@ippt.gov.pl Aneta Maszewska –22 828 74 83 –amasz@ippt.gov.pl Regionalne Punkty Kontaktowe –http://www.npk.gov.pl/adresy/index.html


Pobierz ppt "Science, research and development European Commission PROMOTION OF INNOVATION AND ENCOURAGEMENT OF PARTICIPATION OF SMEs B. Magis ACT/campagneinfo/slides/PME/5P/pmespecmeasSME.ppt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google