Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA w 6

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA w 6"— Zapis prezentacji:

1 MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA w 6
MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA w 6. Programie Ramowym Unii Europejskiej Dr Aleksander Bąkowski Krajowy Punkt Kontaktowy 5PR UE Program Innowacje i MŚP Październik 2002 r. 3/26/

2 Udział MŚP w projektach 6.PR
Projekty CRAFT (Cooperative research) Projekty sektorowe (Collective research) Sieci doskonałości (Networks of excellence) Projekty zintegrowane (Integrated projects) Projekty celowe (Specific Targeted Projects) 3/26/

3 MŚP w nowym Programie Ramowym Networks of Excellence
Sposób przystąpienia do projektów Others and SMEs SME-Specific Mainly: Integrated Projects Networks of Excellence CRAFT & Collective Research ETI 3/26/ 13

4 Economic & Technological Inteligence
Promocja innowacji w mśp Działania wspomagajace tworzenie grup przedsiębiorstw (izb) innowacyjnych Udział mśp w projektach 6PR Analizy i upowszechnianie na temat rozwoju technologicznego, zastosowań i rynku Upowszechnianie najlepszych praktyk Kombinacja działań: informacja, konferencje, seminaria, rozpowszechnianie, studia, analizy, grupy ekspertów 3/26/

5 Cooperative research Projekty CRAFT
Projekty realizowane przez ośrodki badawcze na rzecz grupy przedsiębiorstw (MŚP) o wspólnych zainteresowaniach z różnych krajów europejskich lub przez high-tech MŚP we współpracy z ośrodkami badawczymi i uniwersytetami. 3/26/

6 Projekty CRAFT Cel : Umożliwienie MŚP opracowania innowacyjnych technologii poprzez zlecanie prac badawczo-rozwojowych stronom trzecim MŚP jest koordynatorem projektu Wykonawcy badań są podwykonawcami dla MŚP Prawa własności intelektualnej należą do MŚP MŚP jest właścicielem i użytkownikiem wyników 3/26/

7 C SMEs Projekt CRAFT RTD Performers R&D - service European Commission
3/26/ 13

8 Kto może uczestniczyć 3 niezależne mśp z dwóch różnych krajów UE lub krajów stowarzyszonych, z których min. jedno z kraju UE lub kandydackiego min. 2 BRT niezależne od pozostałych uczestników z 2 różnych krajów j.w. Razem reprezentowane 3 kraje UE lub kraje stowarzyszone, z których min. dwa z kraju UE lub kandydackiego inne przedsiębiorstwa (duże) lub użytkownicy końcowi (end-users). 3/26/

9 CRAFT Koordynator: mśp lub BRT Budżet: 295 mln euro (2003-2006)
koszt 1 projektu: Meuro czas trwania: lat Finansowanie poprzez dotację do budżetu (kosztów) 1 stopniowa ocena 6 kryteriów oceny 3/26/

10 CRAFT Działania: Finasowanie UE:
Badania i innowacje (ochrona IPR, upowszechnianie,studia, przejęcie) Zarządzanie konsorcjum Finasowanie UE: Badania i innowacje - do 50% Zarządzanie konsorcjum - do 100% (max. 7% całego dofinansowania) 3/26/

11 CRAFT Wymagania specjalne 1 mśp max. 40% kosztów mśp+end-users łącznie
mśp+end-user z tego samego kraju max. 60% kosztów BRT min. 40% kosztów na badania i innowacje przewidywane w projekcie BRT musi otrzymać 100% kosztów ponoszonych na badania Musi być podpisana umowa konsorcjum 3/26/

12 CRAFT Kryteria oceny Zgodność z celami Cooperative Research
Doskonałość naukowa i technologiczna Potencjalne oddziaływanie projektu Jakość konsorcjum Jakość zarządzania Posiadane zasoby do realizacji celów 3/26/

13 Kryteria oceny 3/26/

14 Terminy Ogłoszenie konkursu: 17.12.02 Terminy składania wniosków:
3/26/

15 Projekty CRAFT&EA z udziałem polskim
3/26/

16 Przykład projektu CRAFT
Akronim: DIEXFIL Tytuł: Technologia filtracji gazów wydechowych silników Diesla w autobusach miejskich. Cele: Opracowanie technologii filtracji gazów wydechowych emitowanych przez silniki wysokoprężne przy wykorzystaniu dodatków do paliwa umożliwiających ciągłą regenerację filtrów. Rezultaty: Wdrożenie nowego układu wylotowego z regenerowanym filtrem spalin; Opracowanie technologii ciągłej regeneracji filtrów spalin; Rozszerzenie asortymentu oferowanych produktów. Instytucje polskie: Spólnota, Polimerc, Instytut Technologii Nafty 3/26/

17 Przykład projektu CRAFT
Koordynator: Spólnota Spółdzielnia Pracy (PL) Konsorcjum: 3 SME (2PL,1D) Partnerzy B+R: 1JBR (PL),1LAB (CH),1SME (CH) Budżet: tys. Euro Koszty konsorcjum: 560 tys. Euro Koszty B+R: 440 tys. Euro Dofinansowanie konsorcjum: 40 tys. Euro Dofinansowanie B+R: 440 tys. Euro 3/26/

18 Przykład projektu CRAFT
Akronim: Media Laser Tytuł: Oparte na mikrolaserze UV urządzenie do diagnostyki medycznej Cele: Opracowanie technologii mikrolasera UV i jego zastosowanie do diagnostyki raka. Rezultaty: Opracowanie lasera UV; Wykorzystanie luminescencji tkanki biologicznej do diagnostyki raka; Badanie skuteczności naturalnych fotouczulaczy w fotodynamicznej diagnostyce raka (PDD). Instytucje polskie: Kolt S.A., Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Centrum Diagnostyki Laserowej PŁ. 3/26/

19 Przykład projektu CRAFT
Koordynator: Kolt S.A.(PL) Konsorcjum: 3 SME (2PL,1D) Partnerzy B+R: 3JBR (2PL,1UK) Budżet: tys. Euro Koszty konsorcjum: 750 tys. Euro Koszty B+R: 500 tys. Euro Dofinansowanie konsorcjum: 125 tys. Euro Dofinansowanie B+R: 500 tys. Euro 3/26/

20 Collective research Projekty sektorowe
Duże projekty badawcze, średniookresowe, realizowane przez ośrodki badawcze na rzecz stowarzyszeń przedsiębiorców lub grup przemysłowych z określonych sektorów gospodarczych zdominowanych na poziomie europejskim przez MŚP Korzyści dla MŚP: bezpośredni i szybki dostęp do wyników projektu; uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku 3/26/

21 Very large numbers of SMEs
Projekty Collective Research RTD Performers EU Funding C “Industrial Groupings” Very large numbers of SMEs 3/26/ 13

22 Collective Research Projekty sektorowe
Typy projektów: Badania mające na celu rozwiązanie wspólnych problemów (np. ochrona środowiska) Badania prowadzące do ustanowienia nowych norm i standardów europejskich Badania poprawiające bazę technologiczną jakiegoś sektora Transfer technologii Opracowanie „narzędzi technologicznych” (np.diagnostyka, bezpieczeństwo, inspekcja) 3/26/

23 Kto może uczestniczyć 2 niezależne stowarzyszenia (izby gospodarcze) firm z dwóch krajów UE lub stowarzyszonych, z których min. jedno z kraju UE lub kandydackiego lub 1 stowarzyszenie firm europejskie min. 2 mśp z co najmniej 2 z krajów j.w. (core group) min. 2 BRT z co najmniej 2 z krajów j.w. Razem reprezentowane 3 kraje 3/26/

24 Collective Research Koordynator: stowarzyszenie lub BRT
Budżet: 100mln euro ( ) koszt 1 projektu: Meuro czas trwania: lat Finansowanie poprzez dotację do budżetu (kosztów) 2 stopniowa ocena 6 kryteriów oceny 3/26/

25 Rola izby gospodarczej
Komitet Sterujący powiązanie z członkami (mśp) upowszechnianie i eksploatacja wyników szkolenia wykorzystanie sieci ew. koordynacja administracyjna i techniczna 3/26/

26 Rola grupy mśp Zdefiniowanie zapotrzebowania
udział w spotkaniach projektu aktywny udział w pracach projektu kluczowa rola w zarządzaniu technicznym testowanie, wdrożenie i eksploatacja wyników instalacja pilotażowa szkolenia personelu i innych mśp 3/26/

27 Rola realizatora BRT Prowadzenie badań
raportowanie, prezentacja wyników bliska współpraca z innymi uczestnikami projektu przygotowanie materiałów informacyjnych i publikacyjnych szkolenia 3/26/

28 Collective Research Działania: Finasowanie UE:
Badania i innowacje (ochrona IPR, upowszechnianie,studia, przejęcie) Szkolenia Zarządzanie konsorcjum Finasowanie UE: Badania i innowacje - do 50% Szkolenia - do 100% Zarządzanie konsorcjum - do 100% (max. 7% całego dofinansowania) 3/26/

29 Collective Research Wymagania specjalne Równowaga między uczestnikami
BRT min. 50% kosztów na badania i innowacje przewidywane w projekcie BRT musi otrzymać 100% kosztów ponoszonych na badania Musi być podpisana umowa konsorcjum 3/26/

30 Collective Research Kryteria oceny 1 faza oceny
Zgodność z celami Collective Research Potencjalne oddziaływanie projektu 2 faza oceny Doskonałość naukowa i technologiczna Jakość konsorcjum Jakość zarządzania Posiadane zasoby do realizacji celów 3/26/

31 Kryteria oceny 3/26/

32 Terminy Ogłoszenie konkursu: 17.12.02 Terminy składania wniosków:
( ) ( ) ( ) 3/26/

33 Przykładowy projekt „Research and Demonstration Actions for Lead- and Halogen- Free Technology and Materials” Fachverband Elektronik (DE), KIGEiT (PL) Politechnika Warszawska i ITR (PL) Institut Josef Stefan (SLO), Technische Univ. (DE), Fraunhofer Inst. (DE) Firmy PL, SLO, DE, NL 3/26/

34 Kategorie kosztów FC Koszt pełny tzn. z rzeczywistymi kosztami pośrednimi FCF Koszt pełny ze stałym narzutem 20% kosztów (bez podwykonawstwa) ACF Koszt dodatkowyze stałym narzutem 20% kosztów (bez podwykonawstwa) w całym 6PR instytucja może uczestniczyć w jednym wybranym trybie 3/26/

35 Wspomaganie udziału MŚP w PR
Refundacja kosztów przygotowania projektu CRAFT Dofinansowanie kosztów własnych (KBN)* Premia za koordynację (KBN)* Bezpłatne konsultacje w zakresie przygotowania i składania wniosków (KPK) Projekty celowe (KBN) * Rozporządzenie Przewodniczącego KBN z r. (Dz.U.Nr146, poz.1642) 3/26/

36 SIEĆ KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY
Ogólna informacja o 5PR, priorytetowe obszary badań, zasady uczestnictwa Informacje o aktualnych konkursach projektowych Informacje o stypendiach Informacje o wsparciu dla MŚP Pomoc w przygotowywaniu wniosków Pomoc w poszukiwaniu partnerów Lobbing w Komisji Europejskiej 3/26/

37 3/26/

38 Z kim się kontaktować Krajowy Punkt Kontaktowy Aleksander Bąkowski
Aleksander Bąkowski , Aneta Maszewska Regionalne Punkty Kontaktowe 3/26/


Pobierz ppt "MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA w 6"

Podobne prezentacje


Reklamy Google