Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZETWORNIKI POMIAROWE Studia wieczorowe stopnia drugiego Sem III rok akad 2010/2011 Wykł. 2 godz. Lab.2 godz. Prof. Jan Zakrzewski pok 23 Tel.322371806.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZETWORNIKI POMIAROWE Studia wieczorowe stopnia drugiego Sem III rok akad 2010/2011 Wykł. 2 godz. Lab.2 godz. Prof. Jan Zakrzewski pok 23 Tel.322371806."— Zapis prezentacji:

1

2 PRZETWORNIKI POMIAROWE Studia wieczorowe stopnia drugiego Sem III rok akad 2010/2011 Wykł. 2 godz. Lab.2 godz. Prof. Jan Zakrzewski pok 23 Tel

3 Proces pomiarowy 1.Definiowanie problemu 2.Wielkości wpływowe i ich uwzględnianie 3.Błędy i niepewności pomiarów 4.Opracowanie wyników badań 5.Walidacja metod badawczych

4 Obiekty, przedmioty, zjawiska Weryfikacja przez pomiar ObserwacjaPomiar Model matematyczny Model opisowy Analiza modelu Weryfikacja przez obserwację A R

5 Problem wymaga np. analizy chemicznej: Ustalenie wymagań analitycznych Stwierdzenie osiągnięcia założonych wymagań Wykonać badania Opracować metodę Określić metody istniejące, lub opracować nowe metody Ocenić metodę – czy stosowana w laboratorium spełnia wymagania Nie można wykonać badań: podzlecić? Czy można zmniejszyć wymagania Czy możliwe jest udoskonalenie metody Koniec TAK NIE TAK NIE Opracowanie metody pomiarowej

6

7 W V f PN-EN

8 METODA POMIARU NARZĘDZIE POMIAROWE ODTWARZANIE MEZURANDU X M M* N Z V MEZURAND pomiarowo dostępne M Realne narzędzie pomiarowe X N Odtwarzanie Mezurandu (algorytm odtwarzania ) zmierzone mierzalne Z VZVZ V Model narzędzia pomiarowego

9 Dokładność, błąd, niepewność (Accuracy,Trueness -Bias, Uncertainty) Dokładność –określenie jakościowe Błąd (systematyczny?) – różnica pomiędzy wynikiem pomiaru a 1 wartością prawdziwą, 2 wartością poprawną, 3 wartością oczekiwaną. Niepewność (błąd przypadkowy?) – statystyczna miara dokładności pomiaru wyrażana poprzez krotność odchylenia standardowego

10 Y =F (X, V 1, V 2,V 3,...Z 1, Z 2,Z 3...) Model matematyczny charakterystyki przetwarzania toru pomiarowego – metody i narzędzia pomiarowego

11 Struktury przetworników pomiarowych Ilorazowa Równoległa (różnicowa) Szeregowa (posobna) X Y add mul X Y add

12 CZUJNIK M N X A/C TOR PRZETWARZANIA POMIAROWEGO Y Z Struktura szeregowa Y = F( X, Z1, Z2, Z3,...) Korekcja analogowa lub numeryczna Pomiar Z Z

13 Z CZUJNIK 1 CZUJNIK 2 Y1Y1 Y = Y 1 -Y 2 + X A/C TOR PRZETWARZANIA POMIAROWEGO Y3Y3 - Y2Y2 Z (-X) Struktura różnicowa

14 Z CZUJNIK 1 CZUJNIK 2 Y1Y1 Y = Y 1 -Y 2 + X A/C TOR PRZETWARZANIA POMIAROWEGO Y3Y3 - Y2Y2 X0X0 Z Struktura równoległa

15 N CZUJNIK 1 CZUJNIK 2 Y1Y1 X A/C TOR PRZETWARZANIA POMIAROWEGO Y3Y3 Y2Y2 X0X0 Z Z ÷ Struktura ilorazowa

16 NARZĘDZIE POMIAROWE X Y Z Y = F(X, ΔV, ΔZ) Eliminacja przyczyn błędów - zmniejszanie Z Korekcja błędów - uwzględnianie poprawek Kompensacja błędów - zmniejszanie wrażliwości

17 Niepewność jest miarą niewiedzy o wyniku pomiaru Niepewność typu A

18 Niepewność jest miarą niewiedzy o wyniku pomiaru Niepewność typu B a/3 -a +a g( X) X a -a 1/2a X -Dane producenta systemu - nieliniowość -histereza -wpływ temperatury -wpływ innych wielkości... - Dane z poprzednich pomiarów -Niepewność stałych fizycznych -Niepowtarzalność procedur pomiarowych.... INTROL

19 Niepewność jest miarą niewiedzy o wyniku pomiaru g( X) a -a 1/2a X a -a-a 1/a g( X) X -a +a g( X) X INTROL

20 Dodchylkwadraty 20,16+0,080, , , ,07-0,010, ,97-0,110, , , D śr =20,08 u A = 0,043 Suwmiarka ± 0.03 mm u =0,046 U =0,092 D =20,08 ±0,09 A=(314 ± 2,8) mm 2 0,4% 0,9%

21 NARZĘDZIE POMIAROWE X Y Z Y = F(X, ΔZ) Eliminacja przyczyn błędów - zmniejszanie Z Korekcja błędów - uwzględnianie poprawek Kompensacja błędów - zmniejszanie wrażliwości BŁĘDY

22 NARZĘDZIE POMIAROWE X N Z M* = F(M, ΔZ) U = ku±U = ku

23 Korekcja niepewności Kompensacja niepewności Filtracja = tworzenie nowej definicji mezurandu Redukcja niepewności przez lepszą estymację mezurandu

24 System pomiarowy i środowisko pomiaru Wzorcowanie Źródła błędów Korekcja błędów Propagacja błędów Źródła niepewności Budżet niepewności Propagacja niepewności Wynik pomiaru Niepewność Wynik skorygowany Obszar zainteresowań użytkownika Różnice pomiedzy modelem a zbiorem danych doświadczalnych

25 maksymalny błąd dopuszczalny Błąd nieliniowosci Błąd nieliniowości Niepewność nieliniowości (B) Błąd histerezy Niepewność histerezy (B) Błąd powtarzalności Niepewność powtarzalności (A) Błąd kwantyzacji Niepewność kwantyzacji (A) Błąd rozdzielczości Niepewność rozdzielczości (A) Błąd temperaturowy Błąd Temperaturowy Niepewność Temperat.(A), (B) Błąd dynamiczny Niepewność dynamiczna Szumy dynamiczne

26 Wnioski 2. Pprojektant systemu dostarcza danych o współczynnikach korekcyjnych i składnikach niepewności 3. Użytkownik systemu decyduje o zastosowanych korekcjach i o budżecie niepewności 4. Wymagania akredytacyjne powinny doprowadzic do szybkiej i powszechnej akceptacji podanych wyżej zasad 1. Nie należy stosować pojęcia ± błąd. Stosuje się określenie przedział niepewności zawierający niepewności typu A i B

27 INTROL

28 Inne właściwości przetworników miarowych

29 pierwsza cyfra zabezpieczenie przed:druga cyfra zabezpieczenie przed: 0brak zabezpieczenia0 1dużymi przedmiotami1pionowymi kroplami 2przedmiotami średniej wielkości2kroplami padającymi pod kątem nie większym od małymi przedmiotami3kroplami padającymi pod kątem nie większym od elementami powyżej 1 mm4wodą padającą pod dowolnym kątem 5gromadzeniem się kurzu wewnątrz urządzenia 5strumieniem wodnym o dowolnym kierunku 6wnikaniem kurzu6zalaniem wodą --7zanurzeniem do wody przy określonym ciśnieniu i czasie zanurzenia --8zanurzeniem do wody przy określonym ciśnieniu IP (interelement protection)

30 EMC Kompatybilność elektromagnetyczna Emisyjność elektromagnetyczna Odporność elektromagnetyczna Źródła emisji Urządzenia gospodarstwa domowego Linie energetyczne i telefoniczne Łączność naziemna i satelitarna Wyładowania atmosferyczne Im wyższa częstotliwość, tym większe zaburzenie

31 EMC Kompatybilność elektromagnetyczna Zapobieganie Konstrukcja Ekranowanie (klatki Faradaya) Szczelność elektromagnetyczna Badania emisji i odporności Wg. normy 9kHz – 1GHz (bada się do 30GHz) Anteny nadawcze i odbiorcze Kierunkowość pola Przestrzeń do badań, odbicia Komory bezechowe Komory rewerberacyjne (wieloodbiciowe) 10 mln euro 10 m pole pomiarowe

32 EMC Kompatybilność elektromagnetyczna GTEM

33 Zabezpieczenie przeciwwybuchowe Strefy wybuchowości 0-Ciągła 1- Doraźna 2 - okazjonalna 10- ciągłe 11- okazjonalne zagrożenie wybuchem pyłu atmosfera wybuchowa Klasy wybuchowości I-Metan IIA IIB IIC Różne gazy Klasy temperaturowe (maksymalna temperatura powierzchni) T1- do 450 °C, T2- do 300 °C, T3- do 200 °C, T4- do 135 °C, T5- do100 °C, T6- do85 °C,

34 Zabezpieczenie przeciwwybuchowe Rodzaje zabezpieczeń o – olejowe p – nadciśnieniowe q – piaskowe d- ciśnieniowe szczelne e- zwiększonego bezpieczeństwa i - samoistnie bezpieczne EEx qe IIB T5 Oznaczenie norm europejskich (CENELEC)


Pobierz ppt "PRZETWORNIKI POMIAROWE Studia wieczorowe stopnia drugiego Sem III rok akad 2010/2011 Wykł. 2 godz. Lab.2 godz. Prof. Jan Zakrzewski pok 23 Tel.322371806."

Podobne prezentacje


Reklamy Google