Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przegląd wypadków dla rurociągów z udziałem niebezpiecznych substancji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przegląd wypadków dla rurociągów z udziałem niebezpiecznych substancji"— Zapis prezentacji:

1 Przegląd wypadków dla rurociągów z udziałem niebezpiecznych substancji
M. Borysiewicz A. Furtek S. Potempski

2 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl
Źródła informacji: European Gas Incident Group, US Department of Transportation, CONCAWE (the oil companies' European organisation for environment, health and safety.) VNIIGAS (Russian Gas Research Institute), FACTS-TNO (TNO Environment, Energy and Process Innovation, the Netherlands) opracowania przygotowane przez Major Accident Hazard Bureau JRC Ispra

3 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl
Prezentacja jest przeglądem wypadków zarejestrowanych przez operatorów w rurociągach lądowych

4 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl
DEFINICJA Rurociąg definiujemy jako rurę lub system rur służących do przekazywania niebezpiecznych substancji do lub z instalacji. Rurociągi zawierają stacje pompujące i inne punkty lub wyposażenie będące ich integralną częścią.

5 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl
Sieci rurociągów Gaz ziemny

6 EGIG The European Gas Incident Group
Rozwój długości, ekspozycji i przepustowości w latach 1964 –1995

7 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl
Ekspozycja systemu transmisji gazu w funkcji średnicy głównej sieci EGIG

8 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl
Ekspozycja systemu transmisji gazu w funkcji ciśnienia głównej sieci EGIG

9 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl
Długość lądowych systemów gazowych w USA i UE według średnicy

10 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl
Rozkład wielkości lądowych systemów gazowych w USA i UE

11 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl
Niebezpieczne ciecze (ropa i chemikalia)

12 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl
Połączona długość ropociągów CONCAWE

13 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl
Długość lądowych rurociągów transmitujących ropę w Europie Zachodniej

14 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl
Roczna przepustowość systemu CONCAWE

15 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl
Przemysł rurociągów gazu i ropy naftowej zdefiniował kilka typów wypadków w zależności od ich przyczyn [EGIG, 1993; US DOT OPS, 1991, CONCAWE, 1996].

16 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl
1. Wpływy zewnętrzne 2.      Korozja 3.      Błędy konstrukcyjne, wady mechaniczne lub materiałowe 4.      Ruchy ziemi lub inne naturalne niebezpieczeństwa 5.      Błędy operacyjne 6.      Inne lub nieznane przyczyny

17 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl
Wielkości wycieków ropy z rurociągów Europy zachodniej ( )

18 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl
Całkowita częstotliwość wypadków w transmisji gazu (x/E)

19 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl
Całkowita częstotliwość wypadków w transmisji niebezpiecznych cieczy (x/E)

20 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl
60% Korozja 50% Wpływy zewnętrzne Defekty konstukcyjne/materiałowe 40% Inne Procent wypadków 30% 20% 10% 0% US Ciecze US Gas EGIG SU Gaz Concawe 1991 Wypadki w systemach gazociągów i rurociągów z niebezpiecznymi cieczami według przyczyny

21 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl
Wypadki z udziałem gazu w rurociągach USA przy ciśnieniu wyższym od 15 barów

22 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl
Częstotliwość wypadków gazowych w wyniku czynników zewnętrznych według średnicy

23 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl
Roczne wypadki z ofiarami związane z transmisją gazu

24 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl
Roczne wypadki z ofiarami związane z transmisją gazu

25 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl
100 90 Licz. wypad. śmiert. Licz. wypad. z obraż. 80 Ofiary Obrażenia 70 60 50 40 30 20 10 Korozja Wpływy Defekty materiałowe Inne zewnętrzne /konstrukcyjne Ofiary związane z transmisją gazu w USA (według przyczyn)

26 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl
Krzywe obrażeń odniesionych w wyniku wypadków gazowych ( )

27 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl
Krzywe obrażeń odniesionych w wyniku wypadków gazowych ( )

28 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl
Całkowita objętość wycieków brutto i netto na ekspozycję systemu

29 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl
Waga głównych wypadków


Pobierz ppt "Przegląd wypadków dla rurociągów z udziałem niebezpiecznych substancji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google