Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ładunki azotu i fosforu pochodzące ze ścieków komunalnych uwalniane bezpośrednio do Morza Bałtyckiego 23% stopień redukcji azotu 47% stopień redukcji fosforu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ładunki azotu i fosforu pochodzące ze ścieków komunalnych uwalniane bezpośrednio do Morza Bałtyckiego 23% stopień redukcji azotu 47% stopień redukcji fosforu."— Zapis prezentacji:

1 Ładunki azotu i fosforu pochodzące ze ścieków komunalnych uwalniane bezpośrednio do Morza Bałtyckiego 23% stopień redukcji azotu 47% stopień redukcji fosforu

2 Ładunki azotu i fosforu pochodzące z przemysłu uwalniane bezpośrednio do Morza Bałtyckiego wzrost ładunków azotu pochodzących z przemysłu chemicznego znaczny spadek ładunków N i P pochodzących z przemysłu wytwarzającego żywność

3 Obieg fotosyntezy i spalania

4 Schemat przekazywania energii zakumulowanej za pomocą fotosyntezy

5 Zanieczyszczenia powietrza (St. Petersburg) St. Petersburg (5 mln mieszkańców) dostarcza w całkowitej emisji gazowych zanieczyszczeń chemicznych 470 tys. ton/rok czyli 1 mln kg/dzień.

6 Zanieczyszczenia wody (St.Petersburg) Ścieki miejskie dostarczone przez St. Petersburg to 4,4 mln m 3 /rok. 50 – 70% ścieków komunalnych jest niesione rzeką Newą lub znajduje się w Zalewie Newskim.

7 Źródła kwasu siarkowego w atmosferze

8 Roczne (1980 – 1988) poziomy stężeń PCBs w wątrobie dorsza (w ppm masy tłuszczu) z Bałtyku Właściwego (Gotlandia) i z Kattegatu From Baltic Marine Environment Protection commision, Helsinki Commision (1990) Bałtyk WłaściwyKattegat

9 ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZŃ ROPOPOCHODNYCH BAŁTYKU ( ) Źródło zanieczyszczeńMasa ton/rok Ścieki miejskie Wody burzowe Rafinerie163 Huty307 Pozostały przemysł Terminale olejowe Przewozy morskie Katastrofy statków Platformy wydobywcze< 5 Rzeki Dopływ z atmosfery1000 – Suma:

10 KATASTROFY STATKÓW NA BAŁTYKU I ILOŚĆ ROZLANEJ ROPY ROKSTATEKMASA ROZANEJ ROPA (TONY) 1969Palva Raphael Esso Nordica Pensa Antonio Gramcsi Furenas Jose Marti Globe Asimi Eira Thuntank Antonio Gramcsi Volgoneft Kihnu


Pobierz ppt "Ładunki azotu i fosforu pochodzące ze ścieków komunalnych uwalniane bezpośrednio do Morza Bałtyckiego 23% stopień redukcji azotu 47% stopień redukcji fosforu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google