Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ładunki azotu i fosforu pochodzące ze ścieków komunalnych uwalniane bezpośrednio do Morza Bałtyckiego 23% stopień redukcji azotu 47% stopień redukcji fosforu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ładunki azotu i fosforu pochodzące ze ścieków komunalnych uwalniane bezpośrednio do Morza Bałtyckiego 23% stopień redukcji azotu 47% stopień redukcji fosforu."— Zapis prezentacji:

1 Ładunki azotu i fosforu pochodzące ze ścieków komunalnych uwalniane bezpośrednio do Morza Bałtyckiego 23% stopień redukcji azotu 47% stopień redukcji fosforu

2 Ładunki azotu i fosforu pochodzące z przemysłu uwalniane bezpośrednio do Morza Bałtyckiego wzrost ładunków azotu pochodzących z przemysłu chemicznego znaczny spadek ładunków N i P pochodzących z przemysłu wytwarzającego żywność

3 Obieg fotosyntezy i spalania

4 Schemat przekazywania energii zakumulowanej za pomocą fotosyntezy

5 Zanieczyszczenia powietrza (St. Petersburg) St. Petersburg (5 mln mieszkańców) dostarcza w całkowitej emisji gazowych zanieczyszczeń chemicznych 470 tys. ton/rok czyli 1 mln kg/dzień.

6 Zanieczyszczenia wody (St.Petersburg) Ścieki miejskie dostarczone przez St. Petersburg to 4,4 mln m 3 /rok. 50 – 70% ścieków komunalnych jest niesione rzeką Newą lub znajduje się w Zalewie Newskim.

7 Źródła kwasu siarkowego w atmosferze

8 Roczne (1980 – 1988) poziomy stężeń PCBs w wątrobie dorsza (w ppm masy tłuszczu) z Bałtyku Właściwego (Gotlandia) i z Kattegatu From Baltic Marine Environment Protection commision, Helsinki Commision (1990) Bałtyk WłaściwyKattegat

9 ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZŃ ROPOPOCHODNYCH BAŁTYKU (1970-1990) Źródło zanieczyszczeńMasa ton/rok Ścieki miejskie3000 - 9000 Wody burzowe1000 - 5000 Rafinerie163 Huty307 Pozostały przemysł400 - 1000 Terminale olejowe100 - 200 Przewozy morskie160 - 6500 Katastrofy statków200 - 9000 Platformy wydobywcze< 5 Rzeki14000 - 25000 Dopływ z atmosfery1000 – 10000 Suma:21000 - 66000

10 KATASTROFY STATKÓW NA BAŁTYKU I ILOŚĆ ROZLANEJ ROPY ROKSTATEKMASA ROZANEJ ROPA (TONY) 1969Palva200 1969Raphael250 1970Esso Nordica600 1970Pensa500 1979Antonio Gramcsi5500 1980Furenas200 1981Jose Marti1000 1981Globe Asimi16000 1984Eira200 1986Thuntank 5150 - 200 1987Antonio Gramcsi600 - 700 1990Volgoneft800 1993Kihnu70 - 90


Pobierz ppt "Ładunki azotu i fosforu pochodzące ze ścieków komunalnych uwalniane bezpośrednio do Morza Bałtyckiego 23% stopień redukcji azotu 47% stopień redukcji fosforu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google