Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konkursy łączone w priorytecie NMP 27 kwietnia 2004 r. Warszawa Zbigniew Turek Krajowy Punkt Kontaktowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konkursy łączone w priorytecie NMP 27 kwietnia 2004 r. Warszawa Zbigniew Turek Krajowy Punkt Kontaktowy."— Zapis prezentacji:

1 Konkursy łączone w priorytecie NMP 27 kwietnia 2004 r. Warszawa Zbigniew Turek Krajowy Punkt Kontaktowy

2 Wsparcie zintegrowanych badań nad nanotechnologiami, materiałami, procesami produkcyjnymi, narzędziami, urządzeniami oraz zastosowaniami w wielu sektorach.... Działania na potrzeby przedsiębiorstw opartych na wiedzy! Priorytet 3(NMP) 1.300 milionów

3 Program tematyczny dla priorytetu 3 koncentruje się na: i)Nanotechnologii jako sztandarowego spojrzenia dla przyszłej rewolucji przemysłowej ii)Wielo-funcjonalnych materiałach opartych na wiedzy, jako krytycznych motorach innowacji iii)Nowych procesach produkcyjnych i urządzeniach jako kluczy dla harmonijnego rozwoju

4 Przejście w kierunku społeczeństwa opartego na wiedzy i harmonijnego rozwoju Od podejścia konsumpcyjnego do podejścia opartego na wiedzy Promocja badań stosowanych a nie badań podstawowych Zintegrowane podejście do wzorca produkcja - konsumpcja Integracja kształcenia i rozwój umiejętności Ogólne podejście i zadania

5 Dwa obszary natury ogólnej Nanotechnologie i nanonauki: Długo-terminowe badania interdyscyplinarne dla zrozumienia zjawisk, procesów i rozwój narzędzi badawczych Nanobiotechnologie Techniki inżynierii nanometrycznej dla tworzenia materiałów i komponentów, Urządzenia pomiarowe i sprzęt Zastosowania (zdrowie, chemia, energia, optyka, żywność...) Wielo-funkcjonalne materiały oparte na wiedzy: Rozwój podstawowej wiedzy Technologie związane z przetwarzaniem i obróbką wielo- funkcjonalnych materiałów opartych na wiedzy i bio- materiałów Wykorzystanie inżynierii dla tworzenia materiałów wielo- funkcjonalnych

6 Procesy i urządzenia dla wsparcia transformacji przemysłu tradycyjnego na przemysł opartego na wiedzy –Elastyczne i inteligentne systemy produkcyjne –Badania systemów i kontrola zagrożeń –Optymalizacja cyklu życia systemów przemysłowych, produktów i usług Jeden obszar integrujący Integracja nanotechnologii, nowych materiałów i nowoczesnych technologii produkcjiTechnologie dla budownictwa, chemii i transportu - przyjazne, bezpieczne i oszczędne budownictwo – IP - nowa generacja wielofunkcjonalnych materiałów i technologii dla transportu powierzchniowego – IP - produkty chemiczne i tworzenie eko-sprawnych procesów i syntez - IP Jeden obszar natury socjo-ekonomicznej

7 Zadanie: Nowe podejście do materiałoznawstwa, produkcji i inżynierii Promocja tworzenia europejskiego przemysłu nanotechnologicznego oraz przejmowania nanotechnologii przez istniejący przemysł Promocja rozwoju nowych zawodów i umiejętności 3.1. Nanotechnologie i nanonauki

8 Zadanie: Materiały z dużą zawartością wiedzy, wiodące partnerstwo RTD i badania ryzykowne Krytyczne motory innowacji w technologiach, urządzeniach i systemach prowadzące do harmonijnego rozwoju i konkurencyjności Rozwiązania przełomowe w materiałach, nowych procesach produkcyjnych i nowych podejściach 3.2 Materiały wielo- funkcjonalne oparte na wiedzy

9 Zadanie : Transformacja europejskiego przemysłu (konkurencyjność, harmonijność) Współpraca sektora badań i przemysłu w ramach wytwarzanie w 2010 roku Nowe koncepcje produkcji – przełom w organizacji jakości i rozwoju technologicznego 3.3 Nowe procesy produkcyjne i urządzenia

10 Zadanie: Materiałoznawstwo i zaawansowane technologie przemysłowe i urządzenia na potrzeby –Budownictwa (przyjazne, bezpieczne i wydajne) –chemii (nowe eko-wydajne procesy- synteza) –Transportu (nowe materiały dla lekkich pojazdów) 3.4 Integracja nanotechnologii, nowych materiałów i nowych technologii produkcyjnych dla poprawy budownictwa, chemii i transportu powierzchniowego

11 Pierwszy konkurs dla priorytetu 3 Ogłoszenie 17.12. 2002 Zamknięcie: dla nowych instrumentów, 6 marca 2003 (pierwszy etap); 26 czerwca, 2003 (drugi etap). Dla pozostałych, 10 kwiecień (jeden etap) Budżet: 400 M (z czego 260 M na nowe instrumenty) Obszary priorytetowe: wszystkie z wyjątkiem tych, które otworzono na wspólny konkurs z priorytetem 2. i konkursu zamawianego dla MŚP Konkursy priorytetu NMP (1)

12 drugi konkurs dla priorytetu NMP Ogłoszenie 13.12. 2003 Konkurs na projekty IP & NoE Zamknięcie: dla nowych instrumentów, 2 marca 2004 (pierwszy etap); 26 czerwca, 2004 (drugi etap)? Budżet – 245 mln euro Konkurs na instrumenty tradycyjne Zamknięcie 12 maja (jeden etap) Budżet – 105 mln euro Konkurs dedykowany IP for SME zamknięcie pierwszego etapu 2 marca, drugiego etapu 26 czerwca? Budżet – 80 mln euor Konkurs dedykowany STEEL zamkniecie 17 marca 04 Budżet – 20 mln euro Konkursy priorytetu NMP (2)

13 drugi konkurs dla priorytetu NMP (ciąg dalszy) Ogłoszenie - koniec maja-początek czerwca Budżet 90+90 mln euro. Konkurs IST-NMP (jednoetapowy) Instrumenty – IP, STREP, SSA Zamknięcie – 14.10.2004 Obszary tematyczne 1.Biosensory dla diagnostyki i ochrony zdrowia 2.Materiały, sprzęt i procesy dla produkcji urządzeń nano- fotonicznych i nano-elektronicznych 3.Integracja technologii dla szybkiego i elastycznego przedsiębiorstwa Konkursy priorytetu NMP (3)

14 drugi konkurs dla priorytetu NMP (ciąg dalszy) Ogłoszenie - koniec maja-początek czerwca Budżet 6+6 mln euro. Konkurs EU-NSF (jednoetapowy) Instrumenty – STREP Zamknięcie – 14.10.2004 Obszar tematyczny 1.Numeryczne badania materiałów Konkursy priorytetu NMP (4)

15 polskie sieci doskonałości (finansowane przez KBN) europejskie platformy technologiczne Kluczowe zadania Platform: Rozwój wspólnej długoterminowej wizji rozwoju priorytetowych obszarów techniki przez kluczowych przedstawicieli instytucji publicznych i prywatnych Rozwój koherentnej dynamicznej strategii dla realizacji powyższej wizji Umocnienie lub uzyskanie przodującej pozycji konkurencyjnej w światowej gospodarce Przygotowywane Europejskie Platformy Technologiczne: zaawansowane technologie –technologie wodorowe i ogniwa paliwowe –nanoelektronika –nanobiotechnologia restrukturyzacja tradycyjnych sektorów przemysłowych –niskowęglowa stal –tekstylia i odzież –produkcja –marynarka morska –Budownictwo Inne informacje

16 Konferencja BADANIA-INNOWACYJNOŚĆ-Wzrost gospodarczy 26-27 kwietnia- Warszawa Sesja 4c: NMP (nanotechnologie, materiały, produkcja) Konkursy łączone: –IST-NMP –Europa & Ameryka –Energia-NMP (ogniwa paliwowe i wodorowe) Projekt EnMat (typu Era-Net - koordynacja prac krajowych) i o możliwościach dołączania się Polskie sieci doskonałości w priorytecie NMP i możliwości dołączania się Projekt STEF-NANO-ACC dla wspierania uczestnictwa polskich jednostek naukowych w 6.PR i innych inicjatywach europejskich (np. platformy technologiczne) Europejskie Platformy Technologiczne w priorytecie NMP Polskie Platformy Technologiczne w priorytecie NMP Prelegenci: Christos Tokamanis head of unit priorytetu NMP Komisja Europejska Koordynatorzy polskich sieci doskonałości Zbigniew Turek KPK Inne informacje

17 Krajowy Punkt Kontaktowy www.6pr.pl Zbigniew.Turek@kpk.gov.pl@ Telefon +22 828 74 81 Faks +22-828 53 70 Koniec


Pobierz ppt "Konkursy łączone w priorytecie NMP 27 kwietnia 2004 r. Warszawa Zbigniew Turek Krajowy Punkt Kontaktowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google