Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.kpk.gov.pl Jak napisać dobry projekt w 7. Programie Ramowym? 12 kwietnia 2007, Poznań Piotr Świerczyński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.kpk.gov.pl Jak napisać dobry projekt w 7. Programie Ramowym? 12 kwietnia 2007, Poznań Piotr Świerczyński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych."— Zapis prezentacji:

1 www.kpk.gov.pl Jak napisać dobry projekt w 7. Programie Ramowym? 12 kwietnia 2007, Poznań Piotr Świerczyński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE tel. (48 22) 828 74 83 wew. 311 piotr.swierczynski@kpk.gov.pl

2 www.kpk.gov.pl PLAN PREZENTACJI 1.Podstawowe informacje dotyczące przygotowania wniosku (Successful proposal submission in FP7) 2.Jak opisać Naukowe i technologiczne cele projektu i aktualny stan wiedzy 3.Najważniejsze elementy punktu Impact

3 www.kpk.gov.pl 1.Podstawowe informacje dotyczące przygotowania wniosku (Successful proposal submission in FP7)

4 www.kpk.gov.pl Successful proposal submission in FP7 Successful proposal submission in FP7 Understand the context of the call –Read the call fiche –Read and understand the part of the work programme linked to the call –Read and use the Guide for Applicants –Read and understand the evaluation criteria –Read the Rules for submission of proposals,, and the related evaluation, selection and award procedures –Guidance Notes for Evaluators for the call –All of these can be found on CORDIS: Find a Call http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm

5 www.kpk.gov.pl Successful proposal submission in FP7 Successful proposal submission in FP7 Seek help from knowledgeable people, in particular: –Use the NCPs (National Contact Points) –Use the Commission help-desks and project officers –Use experienced project participants –Listen to experienced evaluators Start early and send your proposal in time

6 www.kpk.gov.pl Successful proposal submission in FP7 Your proposal: –Is it complete? –Is the partnership right? can we all work together? clear roles responsibilities, critical mass, etc. –Have you understood the purpose of the funding schemes of FP7? –Does it address all the questions? see Guide for Applicants

7 www.kpk.gov.pl Successful proposal submission in FP7 Your proposal: –Does it address the work programme? check with the call! –Are the objectives clear? Can a non-specialist understand them? –Is the novelty clear? Say why it is novel –Is it clear how the project will be managed? Requires very particular attention in the case of the funding schemes (CP, CSA, NoE)

8 www.kpk.gov.pl Successful proposal submission in FP7 Common mistakes: –Not reading the call and work programme Leads to proposals that are out of scope –Optimistic reading of the work programme Also leads to proposals that are out of scope Read and understand what is written, not what you hope is written

9 www.kpk.gov.pl Successful proposal submission in FP7 Final comments/advice: –Be very careful with re-submissions FP7 work programmes evolve –Good science is not enough! –Apply to be an evaluator Gives very good insights into what is required http://www.kpk.gov.pl/7pr/eksperci.html https://cordis.europa.eu/emmfp7/index.cfm?fuseaction=wel.welcome

10 www.kpk.gov.pl 2. Jak opisać Naukowe i technologiczne cele projektu i aktualny stan wiedzy

11 www.kpk.gov.plwww.kpk.gov.pl Zawartość wniosku Part A Administracyjna informacja o projekcie i partnerach. Krótki opis przewidzianych działań, informacje adresowe, charakterystyka partnerów, informacja na temat oczekiwanego dofinansowania. Informacje przeznaczone są do celów statystycznych i raportu z ewaluacji. Part B Informacja merytoryczna na temat projektu. Struktura musi być zgodna z Guide of Applicants i odpowiada kryteriom oceny projektu. Zawiera m.in. opis przewidzianych działań, roli poszczególnych partnerów w projekcie i oczekiwane rezultaty.

12 www.kpk.gov.pl Part B 1: Jakość naukowo-technologiczna, zgodność z tematyką konkursu (Scientific and/or technical quality, relevant to the topics addressed by the call) 2. Wdrożenie (Implementation) 3. Znaczenie (Impact) 4. Apekty etyczne (Ethical Issues) 5. Zagadnienie równości płci (Consideration of gender aspects)

13 www.kpk.gov.pl Jakość naukowo-technologiczna, zgodność z tematyką konkursu 1.1: Koncepcja i cele projektu - opisać koncepcje projektu i jego główną ideę - opisać cele naukowo-technologiczne - wykazać, że wniosek odnosi się do jednego z zagadnień (topics) konkursu - wykazać, że cele będą osiągane w ramach realizacji projektu, a nie przez dalszy rozwój - cele powinny być przedstawione w mierzalnej formie (milestones)

14 www.kpk.gov.pl Jakość naukowo-technologiczna, zgodność z tematyką konkursu 1.2: Co projekt wnosi do aktualnego stanu wiedzy - opisać aktualny stan wiedzy w zakresie tematycznym projektu -w miarę możliwości odnieść się do istniejących patentów w tej dziedzinie 1.3: Metodologia i plan pracy Opisać proponowane działania w rozbiciu na Workpackage stanowiące logiczną strukturę projektu a) opisać ogólną strategię i plan pracy b) przedstawić plan pracy w formie wykresu Gantta

15 www.kpk.gov.pl Jakość naukowo-technologiczna, zgodność z tematyką konkursu c) przygotować szczegółowy opis pakietów pracy (work packages) -wzory poszczególnych tabel dostępne w Guide for Applicants d) Przygotować graficzną prezentację poszczególnych części projektu ukazującą współzależności pomiędzy poszczególnymi wp (np.: Pert diagram) *Liczba pakietów pracy musi być dostosowana do pracy i całkowitej wartości proponowanego projektu. Planowanie powinno być wystarczająco szczegółowe, aby uzasadnić to przed KE. Część ta maksymalnie może być opisana na 20 stronach + tabele

16 www.kpk.gov.pl Work package list

17 www.kpk.gov.pl Deliverable list

18 www.kpk.gov.pl Work package description

19 www.kpk.gov.pl Summary of staff effort

20 www.kpk.gov.pl List of milestones

21 www.kpk.gov.pl 3. Najważniejsze elementy punktu Impact

22 www.kpk.gov.pl IMPACT 3.1 Oczekiwane rezultaty wymienione w programie pracy (Work programme) należy opisać wkład proponowanego projektu w odniesieniu do programu pracy wskazać kroki konieczne do uzyskania oczekiwanych rezultatów uzasadnić dlaczego projekt ma wymiar europejski, a nie lokalny/regionalny wskazać zewnętrzne uwarunkowania, które pomogą w osiągnięciu zamierzonych celów

23 www.kpk.gov.pl IMPACT 3.2 – Collaborative Projects -rozpowszechnianie rezultatów projektu i zarządzanie własnością intelektualną (opisać narzędzia wykorzystywane w wyżej wskazanym celu) 3.2 – Coordination Action / Support Action -rozpowszechnianie rezultatów i wiedzy poprzez zaangażowanie potencjalnych uczestników FP7 – podkreslić w jaki sposób chce się osiągnąć te cele Maksymalnie 10 stron na opisanie IMPACT

24 www.kpk.gov.pl DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "Www.kpk.gov.pl Jak napisać dobry projekt w 7. Programie Ramowym? 12 kwietnia 2007, Poznań Piotr Świerczyński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google