Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stypendia Transferu Wiedzy - Jak napisać wniosek?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stypendia Transferu Wiedzy - Jak napisać wniosek?"— Zapis prezentacji:

1 Stypendia Transferu Wiedzy - Jak napisać wniosek?
Ewa Kocińska – RPK Poznań

2 Dokumentacja konkursowa http://fp6.cordis.lu/fp6/calls.cfm
Dokument programowy (Workprogramme) Przewodnik dla wnioskodawców (Guide for proposers) – formularze Tekst konkursu (Call text) The 6th Framework Programme in Brief - broszura z informacjami na temat 6 PR Guidelines for Evaluators - poradnik dla oceniających wnioski Podręcznik - Handbook

3 Kilka rad na początek (1)
Mam przekonać eksperta, a nie „co mam tu wpisać?” Pierwsze strony najważniejsze – czytelnik (ekspert) od razu wie, co jest celem projektu Unikanie trybu przypuszczającego i zupełnie bezosobowego, typu „należy wykonać badania…” Powtórzenie – to nie zbrodnia Kwantyfikacja (chociaż rząd wielkości)

4 Kilka rad na początek (2)
Projekt - inicjatywa oddolna Formularze mają pomóc, a nie przeszkodzić „Guidelines for drafting the proposal description” Śródtytuły, formatowanie, diagramy, rysunki Drobne pomysły np. pytania – odpowiedzi Traktowanie czytelnika prawie jak dla idiotę

5 Pierwsze kroki Koncepcja projektu – odpowiadająca celowi grantu
Co jest „deliverable”? Tytuł odnoszący się do deliverable

6 Część A: formularze administracyjne
A1: General Information on the Proposal A2: Information on Organisations (dla każdego partnera oddzielne A2) A3: nie występuje A4: Requested Fellows

7 Część B – część merytoryczna
B1. Scientific quality of the project projekt w pigułce – ogólny zarys problem – cele (ogólny i konkretne) – rezultaty uzasadnienie tematu

8 B1. Scientific Quality of the Project
B1.1. Temat badań (0,5 strony ) – dlaczego ważny, powody dla prowadzenia badań i dla transferu wiedzy do danego kraju, regionu; aspekty multidyscyplinarne B1.2. Cele projektu (0,5 strony) – cele projektu, jak je się osiągnie poprzez przyjmowanie/wysyłanie naukowców, oczekiwane rezultaty

9 B1. Scientific Quality of the Project
B1.3. Wpływ na instytucję wnioskującą (1 strona) – opis state-of-the-art i powiązanie z projektem, jak organizacja podwyższy swoje kompetencje/możliwości innowacje B1.4 Metodologia i plan pracy (2 strony + tabele i wykresy) wstęp - jak ułożono plan (podział na fazy, priorytety, pakiety?) opis zadań (kto, co, kiedy, metoda, rezultat) Kalendarz wymian Wykresy!!!

10 Uproszczony wykres Gantta
Tasks Months 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 WP1. Management 1.1 SC meetings 1.2 RCP with experts panels (each region) 1.3 Project meeting with integrated panel 1.4 Progress reports 1.5 Day-to-day communication

11 B2. Transfer of Knowledge Acitvities
B2.1. Potrzeba transferu wiedzy (1 strona + tabela) europejski wymiar potrzeba przyjmowania naukowców z różnym doświadczeniem potrzeba wysyłania swoich naukowców B2.2. Zakres transferu wiedzy (1 strona) - co? kto?

12 B2. Transfer of Knowledge Acitvities
B2.3. Wpływ transferu (1 strona) na instytucje, w szerszym aspekcie konkurencyjności Europy, kraju, regionu, polityki UE B2.4. Zaangażowanie naukowców (1 strona + tabela) plany rekrutacji i wysyłania (osobomiesiące + u kogo i dlaczego), przewidywane problemy z rekrutacją i metody ich rozwiązywania

13 B3. Quality/Capacity of the Host Organisations
Walory gospodarza i partnerów: B3.1. Profil uczestników projektu (2 strony), w tym lista głównych osób zaangażowanych w projekt B3.2. Infrastruktura (1 strona)

14 B4. Management and Feasibility
Zarządzanie i wykonalność (2 strony) Struktura organizacyjna Role poszczególnych jednostek Działania dla wykonania projektu (np. rekrutacja stypendystów) Komunikacja (wewnątrz konsorcjum; ze światem zewnętrznym) Rozpowszechnianie wyników Polityka zw. z prawami własności intelektualnej (jeśli dotyczy) Doświadczenie w zarządzaniu

15 B5. Relevance to the Objectives of the Action
(2 strony) Nawiązanie do workprogramme’u (!) Korzyści dla szkolonych Rozwój karier naukowych Rozwój umiejętności naukowców, poziomu nauki w Europie Mobilność naukowców

16 B6. European Added Value to the Community
(2 strony) Jak projekt przyczynia się do powstania/celów ERA Jak projekt przyczynia się do realizacji/rozwoju polityki EU w konkretnej dziedzinach (środowisko, zdrowie, transport, cele społeczne, wzrost zatrudnienia, ENLARGEMENT). Synergie działań na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym Jak projekt podnosi atrakcyjność Europy dla naukowców Jak projekt przyczyni się do wzrostu konkurencyjności Europy (gospodarki, przemysłu itd.)

17 B7. Previous Proposals and Contracts
Poprzednie wnioski i kontrakty Jeśli wniosek jest ponownym złożeniem (z 5/6 P.R.) – informacja: Numer wniosku Czym obecny wniosek różni się od poprzedniego Inne publiczne środki finansowania związane z projektem (aby uniknąć podwójnego finansowania)

18 B8. Other Issues Inne zagadnienia
Proste wypełnienie tabelki związanej ze sprawami etycznymi. Jeśli dotyczy - opis jak wymagania prawne będą respektowane, czy trzeba wziąć pod uwagę aspekty polityki UE. Gotowość zaangażowania różnych czynników do rozpowszechniania wyników, podnoszenia świadomości itd.

19 Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "Stypendia Transferu Wiedzy - Jak napisać wniosek?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google