Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stypendia Transferu Wiedzy - Jak napisać wniosek? Ewa Kocińska – RPK Poznań

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stypendia Transferu Wiedzy - Jak napisać wniosek? Ewa Kocińska – RPK Poznań"— Zapis prezentacji:

1 Stypendia Transferu Wiedzy - Jak napisać wniosek? Ewa Kocińska – RPK Poznań ek@ppnt.poznan.pl www.ppnt.poznan.pl/rpk

2 Dokumentacja konkursowa http://fp6.cordis.lu/fp6/calls.cfm http://fp6.cordis.lu/fp6/calls.cfm Dokument programowy (Workprogramme) Przewodnik dla wnioskodawców (Guide for proposers) – formularze Tekst konkursu (Call text) The 6th Framework Programme in Brief - broszura z informacjami na temat 6 PR Guidelines for Evaluators - poradnik dla oceniających wnioski Podręcznik - Handbook

3 Kilka rad na początek (1) Mam przekonać eksperta, a nie co mam tu wpisać? Pierwsze strony najważniejsze – czytelnik (ekspert) od razu wie, co jest celem projektu Unikanie trybu przypuszczającego i zupełnie bezosobowego, typu należy wykonać badania… Powtórzenie – to nie zbrodnia Kwantyfikacja (chociaż rząd wielkości)

4 Kilka rad na początek (2) Projekt - inicjatywa oddolna Formularze mają pomóc, a nie przeszkodzić Guidelines for drafting the proposal description Śródtytuły, formatowanie, diagramy, rysunki Drobne pomysły np. pytania – odpowiedzi Traktowanie czytelnika prawie jak dla idiotę

5 Pierwsze kroki Koncepcja projektu – odpowiadająca celowi grantu Co jest deliverable? Tytuł odnoszący się do deliverable

6 Część A: formularze administracyjne A1: General Information on the Proposal A2: Information on Organisations (dla każdego partnera oddzielne A2) A3: nie występuje A4: Requested Fellows

7 Część B – część merytoryczna B1. Scientific quality of the project (15%) projekt w pigułce – ogólny zarys problem – cele (ogólny i konkretne) – rezultaty uzasadnienie tematu

8 B1. Scientific Quality of the Project B1.1. Temat badań (0,5 strony ) – dlaczego ważny, powody dla prowadzenia badań i dla transferu wiedzy do danego kraju, regionu; aspekty multidyscyplinarne B1.2. Cele projektu (0,5 strony) – cele projektu, jak je się osiągnie poprzez przyjmowanie/wysyłanie naukowców, oczekiwane rezultaty

9 B1. Scientific Quality of the Project B1.3. Wpływ na instytucję wnioskującą (1 strona) – opis state-of-the-art i powiązanie z projektem, jak organizacja podwyższy swoje kompetencje/możliwości; innowacje B1.4 Metodologia i plan pracy (2 strony + tabele i wykresy) wstęp - jak ułożono plan (podział na fazy, priorytety, pakiety?) opis zadań (kto, co, kiedy, metoda, rezultat) Kalendarz wymian Wykresy!!!

10 Uproszczony wykres Gantta Tasks Months 123456789101112 WP1. Management 1.1 SC meetings 1.2 Experts panels 1.3 Project meeting with integrated panel 1.4 Progress reports 1.5 Day-to-day communication

11 B2. Quality of the Knowledge Transfer (15%) B2.1. Potrzeba transferu wiedzy (1 strona + tabela) europejski wymiar potrzeba przyjmowania naukowców z różnym doświadczeniem potrzeba wysyłania swoich naukowców B2.2. Zakres transferu wiedzy (1 strona) - co? kto?

12 B2. Quality of the Knowledge Transfer B2.3. Wpływ transferu (1 strona) na instytucje, w szerszym aspekcie konkurencyjności Europy, kraju, regionu, polityki UE B2.4. Zaangażowanie naukowców (1 strona + tabela) plany rekrutacji i wysyłania (osobomiesiące + u kogo i dlaczego), przewidywane problemy z rekrutacją i metody ich rozwiązywania

13 B3. Quality of the Host Organisations (15%) Walory gospodarza i partnerów: B3.1. Profil uczestników projektu (2 strony), w tym lista głównych osób zaangażowanych w projekt B3.2. Infrastruktura (1 strona)

14 B4. Management and Feasibility (15%) Zarządzanie i wykonalność (2 strony) Struktura organizacyjna Role poszczególnych jednostek Działania dla wykonania projektu (np. rekrutacja stypendystów) Komunikacja (wewnątrz konsorcjum; ze światem zewnętrznym) Rozpowszechnianie wyników, promocja Polityka zw. z prawami własności intelektualnej (jeśli dotyczy) Doświadczenie w zarządzaniu

15 B5.Added Value and Relevance to the Objectives !!! B5.Added Value and Relevance to the Objectives !!!(40%)!!! (3 strony) Nawiązanie do workprogrammeu (!) Korzyści dla szkolonych Rozwój karier naukowych przez mobilność Rozwój umiejętności naukowców, poziomu nauki w Europie Korzyści z realizacji na poziomie UE Korzyści dla tzw. less favoured regions i dla krajów kandydujących

16 B5.Added Value and Relevance to the Objectives -Jak projekt przyczynia się do powstania/celów ERA -Jak projekt przyczynia się do realizacji/rozwoju polityki EU w konkretnej dziedzinach (środowisko, zdrowie, transport, cele społeczne, wzrost zatrudnienia). -Synergie działań na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym -Jak projekt podnosi atrakcyjność Europy dla naukowców -Jak projekt przyczyni się do wzrostu konkurencyjności Europy (gospodarki, przemysłu itd.)

17 B6.Previous Proposals and Contracts Poprzednie wnioski i kontrakty Jeśli wniosek jest ponownym złożeniem (z 5/6 P.R.) – informacja: (a) Numer wniosku (b) Czym obecny wniosek różni się od poprzedniego Informacja o innych publicznych środkach finansowania związanych z projektem (aby uniknąć podwójnego finansowania)

18 B7.Other Issues Proste wypełnienie tabelki związanej ze sprawami etycznymi. Jeśli dotyczy - opis jak wymagania prawne będą respektowane, czy trzeba wziąć pod uwagę aspekty polityki UE. Gotowość zaangażowania różnych czynników do rozpowszechniania wyników, podnoszenia świadomości itd. Zarządzanie prawami własności intelektualnej (jeśli dotyczy)

19 Wysłanie wniosku on-line: EPSS Electronic Proposal Submission System http://fp6.cordis.lu/fp6/subprop.cfm

20 Kryteria oceny wniosku Rodzaj kryteriumPrógWaga Naukowa jakość projektu lub aspektu szkoleniowego 3 pkt15% Jakość działań szkoleniowych4 pkt15% Jakość/możliwości instytucji wnioskującej/partnerów -15% Zarządzanie i wykonalność3 pkt15% Wartość dodana i zgodność z celami -40%

21 Od wysyłki wniosku do kontraktu Luty 2006 – potwierdzenia przyjęcia wniosku Marzec 2006 – ocena wniosków Maj 2006 – wysyłka raportów z oceny do wnioskodawców / wyniki na CORDISie Maj 2006 – rozpoczęcie negocjacji kontraktu z Komisją Od lipca 2006 – podpisywanie kontraktów z wnioskodawcami

22 Dziękuję Państwu za uwagę i życzę powodzenia!


Pobierz ppt "Stypendia Transferu Wiedzy - Jak napisać wniosek? Ewa Kocińska – RPK Poznań"

Podobne prezentacje


Reklamy Google