Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak przygotować wniosek o stypendium indywidualne Marie Curie?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak przygotować wniosek o stypendium indywidualne Marie Curie?"— Zapis prezentacji:

1 Jak przygotować wniosek o stypendium indywidualne Marie Curie?
Ewa Kocińska, RPK Poznań Poznań, 27 lutego 2007r.

2 Uwaga wstępna Prezentacja została przygotowana na podstawie kryteriów oceny zawartych w Programie Pracy do PEOPLE Przewodnik dla wnioskodawców zawierający wskazówki jak napisać wniosek zostanie opublikowany przez Komisję Europejską na stronach CORDIS w dniu ogłoszenia konkursów na stypendia indywidualne tj. 28 lutego br.

3 Dokumentacja konkursowa
Dokument programowy (Work Programme) Przewodnik dla wnioskodawców (Guide for applicants) – formularze Tekst konkursu (Call text) FP7 Factsheets - broszura z informacjami na temat 7.PR

4 Kilka rad na początek Mam przekonać eksperta, a nie „co mam tu wpisać?” Pierwsze strony najważniejsze – czytelnik (ekspert) od razu wie, o co chodzi w projekcie Unikanie trybu przypuszczającego i zupełnie bezosobowego, „należy wykonać badania” Powtórzenie – to nie zbrodnia Kwantyfikacja (chociaż rząd wielkości)

5 Kilka rad na początek (2)
Projekt inicjatywa oddolna Formularze B mają pomóc a nie przeszkodzić Śródtytuły, formatowanie, diagramy, rysunki Drobne pomysły np. pytania – odpowiedzi Traktowanie czytelnika jak „idiotę” 

6 Opis projektu – część B Naukowa i technologiczna jakość projektu (Waga: 25%, Próg: 3 pkt) Program szkoleniowy (Waga: 15%, Próg: 3 pkt) Naukowiec – stypendysta (Waga: 25%, Próg: 4 pkt) Wdrożenie projektu (Waga: 15%, Próg: brak) Wpływ projektu (Waga: 20%, Próg: brak) Kwestie etyczne Warunek pozytywnej oceny: przejście progów i uzyskanie co najmniej 70% punktów

7 Naukowa jakość projektu
Scientific/Technological quality + interdisciplinary & multidisciplinary aspects Opis state-of-the-art i oczekiwanych rezultatów Dlaczego powinno się podejmować badania w tym temacie (aspekty naukowe, techniczne, gospodarcze, społeczne) Na sam początek kilka zdań ogólnych o projekcie?: Cel ogólny (jasno), Cele pośrednie (wypunktować) Aspekty multidyscyplinarne (między sektorowe)

8 Naukowa jakość projektu
Research methodology Podejście metodologiczne - Wybór Dlaczego to podejście doprowadzi do sukcesu (osiągnięcia celu) Originality and innovative nature of the project and relationship to the state of the art in the field Wkład do stanu wiedzy Nowe podejście – dlaczego ? + Nowe metody Timeliness and relevance of the project Dlaczego projekt powinien zostać zrealizowany w tym właśnie czasie

9 Naukowa jakość projektu
Host scientific expertise in the field - Doświadczenie w dziedzinie projektu (OIF – host 1 i 2) - Osiągnięcia, projekty, współpraca międzynarodowa (publikacje, patenty, projekty, nagrody etc. ) Quality of the group/supervisors - Informacja o opiekunie naukowym (doświadczenie, dorobek) - Plany prowadzenia, nadzoru i pomocy naukowej - Zdolność do przekazania innych umiejętności

10 Program szkoleniowy Clarity and quality of the research training
Cele szkoleniowe wniosku Wkład do rozwoju aplikanta i jego kariery Opis, czego aplikant się nauczy podczas projektu Relevance and quality of additional scientific training/complementary skills offered Komplementarne umiejętności (zarządzanie, fundrasing, prezentacja, współpraca z przemysłem, etyka itp. Host expertise in training experienced researchers/ capacity to provide mentoring Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń etc. dla post-doców

11 Jakość aplikanta, w tym CV
Research experience Umiejętności potrzebne do przeprowadzenia projektu. Research results including patents, publications, teaching etc. opis 3 głównych osiągnięć – cele, rezultaty, zastosowania, zdobyte umiejętności itd. (250 słów) Idependent thinking and leadership qualities Działania na potwierdzenie: inicjatywy, niezależnego myślenia i cech kierowniczych.

12 Jakość aplikanta, w tym CV
Match between the fellow’s profile and project Potential for reaching a position for professional maturity Potential to acquire new knowledge Potencjał dla osiągnięcia niezależności jako naukowiec - jak projekt przyczyni się do rozwoju kariery i osiągnięcia niezależności (OIF- wykorzystanie wiedzy spoza Europy) + CV: doświadczenie zawodowe osiągnięcia, lista projektów, publikacji, patentów, zaproszeń na konferencje etc. Można dołączyć krótkie streszczenia jednej lub dwóch najważniejszych publikacji

13 Wdrożenie Quality of infrastructures/facilities and international collaborations of host Jaki sprzęt zostanie udostępniony (udowodnienie, że spełni wymagania projektu); Opis aktualnej współpracy międzynarodowej

14 Wdrożenie Practical arrangements for the implementation and management of the scientific project Praktyczne ustalenia, dzięki którym projekt będzie mógł być wykonany (zwłaszcza po stronie hosta) Practical and administrative arrangements, and support for the hosting of the fellow Ustalenia administracyjne – pomoc dla stypendysty w znalezieniu się w nowym kraju (nauka języka, administracja lokalna, mieszkanie, szkoły dla dzieci itp.)

15 Wdrożenie Feasibility and credibility of the project + work plan
Plan pracy (harmonogram, zależność wynikowa, kwantyfikacja, metody) – diagramy, wykresy Cele pośrednie, które pozwolą na ocenę postępów projektu (tabela?) Informacja o przerwach (jeśli są planowane) i o potrzebie badań poza „hostem” (eksperci ocenią pozytywny/negatywny wpływ na przebieg projektu) Ustalenia, plany związane z prawami własności intelektualnej (własność, patentowanie, publikacje, wykorzystanie)

16 Wykres Gantta

17 Diagram PERT

18 Uproszczony schemat projektu
Problem Cele szczegółowe ….. Cel Działanie 1 Działanie 2 Działanie 3 Działanie 4 Działanie 5 Działanie 6 Rezultat Follow up

19 Milestones (punkty zwrotne)
No. Name Timing Criteria 1 Model of the process X 3rd month Set of data on …. 2 Correlation between phenomena Z and Y 12th month 50 values of H are dependent on K 3 Confirmation of thesis T 16 month …….. 4 Improved methodology for … 24 month The results are 20% more accurent than state of the art

20 Wpływ Potential of acquiring competencies
- Jak stypendysta będzie kontynuował drogę podjętą w projekcie Korzyści dla aplikanta (zwłaszcza długoterminowe) Contribution to career development - Zgodność z celami akcji Marie Curie (związek z Work Programme) - Wpływ na rozwój kariery stypendysty

21 Wpływ Contribution to European excellence and European competitiveness
Jak projekt przyczynia się do powstania/celów ERA Jak projekt przyczynia się do realizacji/rozwoju polityki UE w konkretnej dziedzinach. (środowisko, zdrowie, transport, cele społeczne, wzrost zatrudnienia etc.). - Jak przyczyni się do rozwoju poziomu nauki w Europie Jak projekt przyczyni się do wzrostu atrakcyjności Europy dla naukowców Jak projekt przyczyni się do wzrostu konkurencyjności Europy (gospodarki, przemysłu etc.)

22 Kwestie etyczne Proste wypełnienie tabelki związanej ze sprawami etycznymi. Jeśli dotyczy, opis jak wymagania prawne będą respektowane, czy trzeba wziąć pod uwagę aspekty polityki UE etc.

23 Dziękuję Państwu za uwagę!
Ewa Kocińska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Fundacja UAM – Poznański Park Naukowo-Technologiczny ul. Rubież 46, Poznań tel. (61) ;


Pobierz ppt "Jak przygotować wniosek o stypendium indywidualne Marie Curie?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google