Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości współpracy indywidualnej z Joint Research Centre (JRC) w 7.PR Joanna Stalewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości współpracy indywidualnej z Joint Research Centre (JRC) w 7.PR Joanna Stalewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych."— Zapis prezentacji:

1 Możliwości współpracy indywidualnej z Joint Research Centre (JRC) w 7.PR Joanna Stalewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Poznań, 20.02.2008 r.

2 Miejsce Joint Research Centre w 7PR Współpraca – badania w ramach współpracy Pomysły – badania pionierskie Ludzie – działania programu Marie Curie Możliwości – potencjał badawczy Działania JRC nienależące do obszaru badań jądrowych Bezpośrednie działania Euratom – badania jądrowe JRC Pośrednie działania Euratom – badania nad syntezą i rozszczepieniem jądrowym +

3 JRC w Komisji Europejskiej Komisja Europejska Prezydent Barroso Komisarz Potočnik Nauka i Badania Komisarz Dimas Środowisko Komisarz Piebalgs Energia (razem 27 Komisarzy) DG JRC DG ŚrodowiskoDG Energia & Transport … DG Research Więcej informacji: http://ec.europa.eu/commission_barroso/potocnik/indexfl_en.htm

4 JRC w Komisji Europejskiej JRC w 7.PR FP7 indirect actions Współpraca z krajowymi publicznymi i prywatnymi organizacjami badawczymi, uniwersytetami, przemysłem i instytucjami międzynarodowymi Program Euratom JRC direct action 2007-2011 517 M Program szczegółowy JRC direct action 2007-2013 1,751 M Razem JRC w 7.PR = 2,268 M

5 Instytuty badawcze JRC IPTS - Instytut Studiów Perspektyw Technologicznych Sewilla, Hiszpania Personel: 100 IHCP – IPSC - IES Instytut Zdrowia i Ochrony Konsumenta Personel 350 Instytut Ochrony i Bezpieczeństwa Obywateli Personel 370 Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju Personel 350 Ispra, Włochy ITU – Instytut Pierwiastków Transuranowych Karlsruhe, Niemcy Personel: 250 IRMM –Instytut Materiałów Odniesienia i Pomiarów Geel, Belgia Personel: 220 IE – Instytut Energii Petten, Holandia Personel: 180

6 JRC w 7.Programie Ramowym Działania główne JRC: Żywność, Produkty Chemiczne i Zdrowie Środowisko i Zrównoważony Rozwój Bezpieczeństwo Działania horyzontalne JRC : Analizy techno-ekonomiczne Materiały Odniesienia i Pomiarów Bezpieczeństwo publiczne i zapobieganie oszustwom finansowym W 7.PR brak znaczących zmian w zakresie form współpracy dla indywidualnych naukowców, w porównaniu z 6.PR Nacisk na współprace i budowanie powiązań naukowych w ramach współpracy instytucjonalnej

7 Adresaci działań JRC doświadczeni naukowcy z MS, NMS, CC młodzi naukowcy studenci przedstawiciele krajowego, regionalnego i lokalnego szczebla administracji publicznej przedstawiciele sektora prywatnego lub non-profit przedstawiciele organizacji badawczych przedstawiciele laboratoriów krajowych

8 Formy współpracy indywidualnej z JRC Personel statutowy Personel niestatutowy ( Personel statutowy (Statutory staff) Urzędnicy (Officials) Pracownicy tymczasowi (Temporary agents) Pracownicy kontraktowi (Contractual agents) Personel niestatutowy (Non-statutory staff) Stypendia kat. 20, 30 i 40 (Research Fellows) Praktyki (Trainees) Delegowany Krajowy Expert (SNE)

9 - Personel niestatutowy - stypendia naukowe kat. 20 Kategoria 20 (stypendium doktoranckie) Młodzi naukowcy, czas trwania 6 - 36 miesięcy ! Stypendyści są wybierani w drodze konkursów ogłaszanych na stronie internetowej instytutów ! Konkursy na stypendia są organizowane indywidualnie przez każdy Instytut JRC, kilka razy w roku Równy status kobiet i mężczyzn

10 - Personel niestatutowy - stypendia naukowe kat. 30 i 40 Stypendium kat. 30 – stypendium podoktoranckie Stypendium kat. 40 – stypendium dla doświadczonych naukowców Stypendium kat. 30 – wiek: młodzi naukowcy, czas trwania 6-36 miesięcy Stypendium kat. 40 - wiek: < 65 lat, czas trwania 1 - 24 miesięcy Doświadczeni naukowcy - 10 lat doświadczenia w badaniach po uzyskaniu stopnia doktora lub 16 lat doświadczenia w badaniach bez uzyskania stopnia doktora Równy status kobiet i mężczyzn

11 – Personel niestatutowy – praktyki w JRC ! Trzy rodzaje praktyk: 1. przygotowanie pracy magisterskiej 2. praktyka po uzyskaniu dyplomu uczelni wyższej 3. praktyka dla osób, których program studiów obejmuje element współpracy z przemysłem Minimalny czas trwania praktyki - 3 miesiące Maksymalny czas trwania praktyki – 12 miesięcy ! Konkursy na praktyki organizowane są przez poszczególne instytuty JRC ! Konkursy ogłaszane są na stronach poszczególnych instytutów Praktyki w DG JRC, tak jak w przypadku innych Dyrekcji Generalnych KE

12 Aktualnie ogłoszone konkursy na stypendia Instytut Materiałów Odniesienia i Pomiarów (Geel, Belgia) 1. otwarty konkurs na stypendia naukowe kat. 20 i 30 Najbliższy termin składania aplikacji upływa 15 marca 2008r. Kolejne terminy składania aplikacji: 15 lipca 2008r., 15 listopada 2008r. Więcej informacji na stronie Instytutu: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/html/job_opportunities/fellowships_at_IRMM/index.htm 2. specjalny konkurs na stanowisko Pracownika Tymczasowego Termin składania aplikacji upływa 29 lutego 2008r. Więcej informacji na stronie Instytutu: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/html/job_opportunities/Temporary_staff/Call_temporary_agent.htm Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju (Ispra, Włochy) 1. Otwarty konkurs na staże naukowe Najbliższy termin składania aplikacji upływa 29 lutego 2008r. Więcej informacji na stronie Instytutu: http://ies.jrc.ec.europa.eu/actions0.html http://ies.jrc.ec.europa.eu/actions0.html

13 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl 7. Program Ramowy http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html http://ec.europa.eu/research/fp7 Joint Research Centre http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm Instytuty JRC http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1440 Wysyłanie zapytań do KE http://ec.europa.eu/research/enquiries Baza ekspertów 7.PR https://cordis.europa.eu/emmfp7 Prośby o informację: http://ec.europa.eu/research/enquiries Więcej informacji

14 Dziękuję za uwagę Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Żwirki i Wigury 81 02-091 Warszawa tel: 0 22 828 74 83 fax: 0 22 828 53 70 e-mail: kpk@kpk.gov.pl Osoba do kontaktu w KPK: Joanna Stalewska joanna.stalewska@kpk.gov.pl


Pobierz ppt "Możliwości współpracy indywidualnej z Joint Research Centre (JRC) w 7.PR Joanna Stalewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google