Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 29-30 XI 2012 ŁAŃCUT - RZESZÓW SZLAK DROGOWY VIA CARPATHIA SZANSĄ NA WZMOCNIENIE PRZEWAG KONKURENCYJNYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 29-30 XI 2012 ŁAŃCUT - RZESZÓW SZLAK DROGOWY VIA CARPATHIA SZANSĄ NA WZMOCNIENIE PRZEWAG KONKURENCYJNYCH."— Zapis prezentacji:

1 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 29-30 XI 2012 ŁAŃCUT - RZESZÓW SZLAK DROGOWY VIA CARPATHIA SZANSĄ NA WZMOCNIENIE PRZEWAG KONKURENCYJNYCH WSCHODNICH REGIONÓW UE

2 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Obecną sieć samochodowych korytarzy transportowych na terenie Polski stanowi: -4 główne korytarze -sieć uzupełniająca VIA CARPATHIA tylko na odcinkach przygranicznych pokrywa się z siecią TEN-T. Odcinki pomiędzy Rzeszowem a Białymstokiem nie pokrywają się z międzynarodowymi korytarzami transportowymi. TEN-T – SIEĆ ISTNIEJĄCA I II III VI sieć uzupełniająca OBECNA SIEĆ KORYTARZY TEN-T

3 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad W dn. 22 marca 2012 w Brukseli ministrowie transportu osiągnęli porozumienie dotyczące przekształcenia obecnej niejednolitej struktury dróg, portów lotniczych i kanałów w jednolitą europejską sieć transportową. Bazowa sieć która ma powstać do 2030 będzie oparta na 10 głównych korytarzach. Do 2050 ma powstać sieć uzupełniająca Rozporządzenie zawierające powyższe założenia powinno być zatwierdzone w pierwszym czytaniu przez Parlament Europejski co jest spodziewane w I półroczy 2013 roku. W projekcie odcinek Rzeszów-Lublin widnieje jako część nowego korytarza transportowego PLANOWANA SIEĆ KORYTARZY TEN-T TEN-T – SIEĆ PLANOWANA LUBLIN RZESZOW

4 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad RZĄDOWY PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2011-2015 UCHWAŁA RADY MINISTRÓW NR 10/2011 Z 25.01.2011

5 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad RZĄDOWY PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2011 – 2015 Rząd Polski uchwalił w 2011r. znowelizowany Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, który jest kontynuacją PBDK na lata 2008-2012 DOCELOWA SIEĆ DRÓG SZYBKIEGO RUCHU W POLSCE Program zakłada budowę lub kontynuację: - AUTOSTRAD - DRÓG EKSPRESOWYCH - OBWODNIC VIA CARPATIA TO WAŻNY SZLAK KOMUNIKACYJNY ŁĄCZĄCY BASEN MORZA BAŁTYCKIEGO Z MORZEM CZARNYM I ŚRÓDZIEMNYM SZLAK VIA CARPATHIA W POLSCE STANOWIĄ: S-19 KORYCIN – BIAŁYSTOK – LUBLIN – RZESZÓW - BARWINEK DK 8 AUGUSTÓW - KORYCIN S-61 BUDZISKO - AUGUSTÓW

6 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad STAN PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH VIA CARPATIA NA TERENIE WOJ. PODLASKIEGO – ODC. REALIZACYJNE O/BIAŁYSTOK Suwałki - Budzisko Obwodnica Augustowa Korycin - Węzeł Białystok Zachód Węzeł Białystok Zachód - Węzeł Bielsk Podlaski Północ Obwodnica Suwałk I II III V VI Korycin – Augustów IV Węzeł Bielsk Podlaski Północ - Chlebczyn VII BIAŁYSTOK BUDZISKO KORYCIN AUGUSTÓW

7 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad DOTYCHCZASOWE MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA DOTYCZĄCE ROZWOJU VIA CARPATHIA 1.Międzynarodowa konferencja w Łańcucie (Polska, Łańcut 27.10.2006) 2.Spotkanie ekspertów Polski, Litwy, Słowacji i Węgier (Słowacja, Koszyce 12-13.12.2007) 3.Międzynarodowa konferencja Słowacja, Kralovsky Chlmec 12-13.03.2008 4.Międzynarodowa konferencja VIA CARPATIA Polska, Łańcut 22.10.2010

8 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad INFORMACJE DOT. S-19: - Lata realizacji: po 2013* - Długość odcinka: 10,7 km 1. Gr. woj. lubelskiego – Międzyrzec Podlaski - Obecny etap prac: Opracowano STEŚ II, uzyskano DUŚ - Obecne natężenie ruchu: 2,7 tys. poj./dobę w 2010 roku ** - Lata realizacji: 2005 - 2008 - Długość odcinka: 6,6 km 2. Obwodnica Międzyrzeca Podlaskiego - Obecny etap prac: Oddana do użytku - Obecne natężenie ruchu: 4,9 tys. poj./dobę w 2010 roku ** ** według GPR 2010 LUBLIN MIĘDZYRZEC PODLASKI PODLASKI 2 STAN PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH S-19 W WOJ. LUBELSKIM - ODC. REALIZACYJNE O/LUBLIN * według PBDK 2011 - 2015 1

9 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ZDJĘCIA Z OBWODNICY MIĘDZYRZECA PODLASKIEGO STAN PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH S-19 W WOJ. LUBELSKIM - ODC. REALIZACYJNE O/LUBLIN

10 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ZDJĘCIA Z OBWODNICY MIĘDZYRZECA PODLASKIEGO STAN PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH S-19 W WOJ. LUBELSKIM - ODC. REALIZACYJNE O/LUBLIN

11 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad INFORMACJE DOT. S-19: - Lata realizacji: po 2013* - Długość odcinka: 62,6 km 3. Międzyrzec Podlaski – Lubartów - Obecny etap prac: Projektowanie, uzyskano DUŚ - Lata realizacji: 2009 - 2012 - Długość odcinka: 7,9 km 4. Obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej - Obecny etap prac: Oddana do użytku LUBLIN LUBARTÓW KOCK MIĘDZYRZEC PODLASKI PODLASKI STAN PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH S-19 W WOJ. LUBELSKIM - ODC. REALIZACYJNE O/LUBLIN ** według GPR 2010 * według PBDK 2011 - 2015 - Obecne natężenie ruchu: 5,3 tys. poj./dobę w 2010 roku ** - Obecne natężenie ruchu: 7,1 tys. poj./dobę w 2010 roku ** 4 3 3

12 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ZDJĘCIA Z OBWODNICY KOCKA I WOLI SKROMOWSKIEJ STAN PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH S-19 W WOJ. LUBELSKIM - ODC. REALIZACYJNE O/LUBLIN

13 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ZDJĘCIA Z OBWODNICY KOCKA I WOLI SKROMOWSKIEJ STAN PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH S-19 W WOJ. LUBELSKIM - ODC. REALIZACYJNE O/LUBLIN

14 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad INFORMACJE DOT. S-19: - Lata realizacji: 2014-2018 - Długość odcinka: 78,8 km 5. Lubartów – Kraśnik - Obecny etap prac: Opracowano STEŚ II, uzyskiwanie DUŚ - Lata realizacji: 9,6 km - Długość odcinka: 2011 - 2013 w tym odcinek wspólny z S17 od w. Lubartów do w. Dąbrowica - Obecny etap prac: W trakcie budowy * Według GPR 2010 KRAŚNIK LUBLIN LUBARTÓW - Obecne natężenie ruchu: 14,4 tys. poj./dobę w 2010* w tym odcinek Lubartów - Lublin - Obecny etap prac:Opracowano STEŚ II, uzyskano DUŚ w tym odcinek Lublin - Kraśnik 5 STAN PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH S-19 W WOJ. LUBELSKIM - ODC. REALIZACYJNE O/LUBLIN

15 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad INFORMACJE DOT. S-19: - Lata realizacji: 2013-2018 - Długość odcinka: 36,7 km 6. Kraśnik - G r. woj. lubelskiego (w. Łążek Ordynacki) - Obecny etap prac: Opracowano STEŚ II, uzyskiwanie DUŚ * Według GPR 2010 KRAŚNIK LUBLIN - Obecne natężenie ruchu: 7,4 tys. poj./dobę w 2010 roku * 6 STAN PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH S-19 W WOJ. LUBELSKIM - ODC. REALIZACYJNE O/LUBLIN

16 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad BARWINEK RZESZÓW 1 INFORMACJE DOT. S-19: - Stan i lata realizacji: w przygotowaniu (2014-2020) - Długość odcinka: 54,4 km 1. Odcinek Łążek Ordynacki – Sokołów Młp. Północ - Obecny etap prac: wykonano STEŚ II, w przygotowaniu wniosek o DUŚ - Obecne natężenie ruchu: 7,0 tys. poj./dobę – odc. równoległy* (DK19) * według GPR 2010 STAN PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH VIA CARPATIA NA TERENIE WOJ. PODKARPACKIEGO – ODC. REALIZACYJNE O/RZESZÓW 2 - Stan i lata realizacji: w przygotowaniu (2014-2020) - Długość odcinka: 12,5 km 2. Odcinek Sokołów Młp. Północ - Stobierna - Obecny etap prac : uzyskano DUŚ, PB i PW w toku - Obecne natężenie ruchu: 12,1 tys. poj./dobę – odc. równoległy* (DK19)

17 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad PRZEBIEG AUTOSTRADOWEJ OBWODNICY RZESZOWA Wykonanie wszystkich inwestycji pozwoli na połączenie miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4 od północy w węźle Rzeszów Wschód oraz drogą krajową nr 4. Utworzy się tym samym specyficzna obwodnica Rzeszowa, rozwiązującą problemy komunikacyjne miasta w aspekcie ruchu tranzytowego na linii północ – południe oraz wschód – zachód. UKŁAD KOMUNIKACYJNY WOKÓŁ RZESZOWA

18 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad BARWINEK RZESZÓW INFORMACJE DOT. S-19: - Stan i Lata realizacji: w użytkowaniu od 10.09.2012 - Długość odcinka: 8,3 km 3. Odcinek Stobierna – Rzeszów Wschód - Obecne natężenie ruchu: 18,3 tys poj./dobę – odc. równoległy * - Prognozowane natężenie ruchu: 45 tys. poj./dobę – w 2025 roku ** * według GPR 2010 STAN PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH VIA CARPATIA NA TERENIE WOJ. PODKARPACKIEGO – ODC. REALIZACYJNE O/RZESZÓW 3 ** według Studium Wykonalności

19 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad S-19 STOBIERNA – RZESZÓW – ODCINEK ODDANY DO RUCHU 10.09.2012 Włączenie S-19 w Stobiernej na DK19

20 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Węzeł Jasionka S-19 STOBIERNA – RZESZÓW – ODCINEK ODDANY DO RUCHU 10.09.2012

21 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Węzeł Jasionka S-19 STOBIERNA – RZESZÓW – ODCINEK ODDANY DO RUCHU 10.09.2012

22 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Most MS-5 w ciągu nad rzeką Wisłok o długości L=144,1m S-19 STOBIERNA – RZESZÓW – ODCINEK ODDANY DO RUCHU 10.09.2012

23 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Most M11 i wiadukt W10 na DK 19 S-19 STOBIERNA – RZESZÓW – ODCINEK ODDANY DO RUCHU 10.09.2012

24 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Węzeł Rzeszów Wschód S-19 STOBIERNA – RZESZÓW – ODCINEK ODDANY DO RUCHU 10.09.2012

25 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad BARWINEK RZESZÓW 5 4 NISKO INFORMACJE DOT. S-19: - Stan i lata realizacji: w realizacji (termin zakończenia 2013 r.) - Długość odcinka: 4,4 km 4. Odcinek Rzeszów Zachód - Świlcza - Obecne natężenie ruchu: 17,8 tys. poj./dobę – odc. równoległy* (DK9) - Stan i lata realizacji: w przygotowaniu (2014-2020) - Długość odcinka: 6,3 km 5. Odcinek Świlcza – Rzeszów Południe - Obecny etap prac : Uzyskano DUŚ, wykonane PB i PW oraz II ROOŚ - Obecny etap prac: - Obecne natężenie ruchu: 17,8 tys. poj./dobę – odc. równoległy* (DK9) * według GPR 2010 STAN PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH VIA CARPATIA NA TERENIE WOJ. PODKARPACKIEGO – ODC. REALIZACYJNE O/RZESZÓW

26 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Wiadukt kolejowy WK1 nad S-19 w km 2+869,03 S-19 W. RZESZÓW – ZACHÓD – W. ŚWILCZA

27 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w. Świlcza na DK4 S-19 W. RZESZÓW – ZACHÓD – W. ŚWILCZA

28 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad BARWINEK RZESZÓW 6 NISKO INFORMACJE DOT. S-19: - Stan i lata realizacji: w przygotowaniu (po 2020) - Długość odcinka: 94 km 6. Odcinek Rzeszów Południe – Barwinek (gr. państwa) - Obecny etap prac: - Obecne natężenie ruchu: 7,2 tys. poj./dobę – odc. równoległy* (DK9) Złożony wniosek o wydanie DUŚ * według GPR 2010 STAN PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH VIA CARPATIA NA TERENIE WOJ. PODKARPACKIEGO – ODC. REALIZACYJNE O/RZESZÓW

29 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad KOLIZJE S-19 Z OBSZARAMI CHRONIONYMI

30 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad KOLIZJE S-19 Z OBSZARAMI CHRONIONYMI

31 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad KOLIZJE S-19 Z OBSZARAMI CHRONIONYMI S-19 na odcinku Rzeszów – Barwinek koliduje z 7 obszarami Natura 2000: 1. Beskid Niski PLB180002 2. Jasiołka PLH180011 3. Łysa Góra PLH180015 4. Ostoja Jaśliska PLH180014 5. Trzciana PLH180018 6. Wisłok środkowy z dopływami PLH180030 7. Osuwiska w Lipowicy PLH180011 W zależności od wariantu S-19 zbliża się od 0,5 km do 8 km do 8 kolejnych obszarów Natura 2000 Dodatkowo występują: - rezerwaty przyrody - 2 parki krajobrazowe - 4 obszary chronionego krajobrazu

32 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ROZWIĄZANIA TECHNICZNE - PRZEKROJE Przekrój typowy drogi ekspresowej na prostej na odcinku Nisko – Sokołów Pas dzielący I etap : 12 m Docelowo: 5 m Jezdnia: I etap: 2 pasy po 3,5 m Docelowo: 3 pasy po 3,5 m Pas awaryjny: 2,5 m

33 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ROZWIĄZANIA TECHNICZNE - PRZEKROJE Przekrój normalny 2+1 na odcinku Sokołów – Stobierna Jezdnia: 2+1 pasy ruchu po 3,5 m z opaską dzielącą 0,5 m Opaska: 0,75 m

34 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ROZWIĄZANIA TECHNICZNE - PRZEKROJE Przekrój typowy drogi ekspresowej na prostej 2+2 na odcinku Miejsce Piastowe – Barwinek oraz na granicy w Barwinku Pas dzielący wraz z opaskami – 5 m Jezdnia: 2 pasy po 3,5 m Opaska zewnętrzna: 0,7 m (brak pasa awaryjnego – co ok. 2 km zatoka awaryjna)

35 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 1.Pismem z 7 lipca 2009 słowackie Ministerstwo Transportu uzgodniło stronie polskiej punkt połączenia drogi S-19 z drogą R4 2.W dn. 16-17 października 2012 w Medzilaborcach odbyło się spotkanie robocze ekspertów ds. infrastruktury drogowej na którym uzgodniono, iż szczegóły dot. umowy międzyrządowej o połączeniu dróg S19/R4 zostaną ustalone po uzyskaniu przez obie strony decyzji DUŚ. KONCEPCJA PRZEBIEGU DROGI EKSPRESOWEJ S-19 W OBRĘBIE GRANICY POLSKO- SŁOWACKIEJ W BARWINKU GRANICA PAŃSTWA

36 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad WAŻNE REGIONALNE POŁĄCZENIE RZESZÓW - WARSZAWA KLUCZOWYM BĘDZIE POŁĄCZENIE DROGĄ ESKPRESOWĄ RZESZOWA Z WARSZAWĄ POPRZEZ LUBLIN

37 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 29-30 XI 2012 ŁAŃCUT - RZESZÓW SZLAK DROGOWY VIA CARPATHIA SZANSĄ NA WZMOCNIENIE PRZEWAG KONKURENCYJNYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google