Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Model Biznesowy mBanku Opracowała: Anna Woźniak. BRE BANK SA znalazł się w wyjątkowo korzystnej sytuacji do zainicjowania radykalnej zmiany podejścia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Model Biznesowy mBanku Opracowała: Anna Woźniak. BRE BANK SA znalazł się w wyjątkowo korzystnej sytuacji do zainicjowania radykalnej zmiany podejścia."— Zapis prezentacji:

1 Model Biznesowy mBanku Opracowała: Anna Woźniak

2 BRE BANK SA znalazł się w wyjątkowo korzystnej sytuacji do zainicjowania radykalnej zmiany podejścia do finansów osobistych segmentu klientów indywidualnych skłonnych akceptować zdalny model obsługi bankowej, eliminujący oddziały jako czynnik kapitałochłonny i kosztochłonny. Model Biznesowy

3 Nowy model biznesowy bankowości detalicznej wprowadzony na polski rynek po raz pierwszy przez BRE BANK SA za pośrednictwem mBank charakteryzuje się: dyskontowym systemem cen w odniesieniu do oprocentowania oraz prowizji i opłat pobieranych za czynności bankowe brakiem oddziałów i dostępnością za pośrednictwem zdalnych kanałów dystrybucji – telefon stacjonarny, telefon komórkowy (SMS, WAP), internet PC, bankomat, karta debetowa wdrożeniem ultranowoczesnej technologii informacyjnej umożliwiającej działalność w czasie rzeczywistym Model Biznesowy

4 Poza czynnikami rynkowymi, realizacja projektu mBank wykorzystuje synergię wewnętrzną w BRE Banku: koszty realizacji od strony informatyki i infrastruktury technicznej są kosztami krańcowymi nakładów poniesionych w projekcie BRE7 i ponoszonych w projekcie MultiBank depozyty zebrane za pośrednictwem mBank obniżają koszty pozyskania pasywów złotowych i wzmocnią bazę depozytową BRE Banku Model Biznesowy

5 Projekt mBank został przygotowany jako przedsięwzięcie z zakresu Nowej Ekonomii, mając na uwadze realistyczne szanse na pozyskanie znacznej bazy klientów indywidualnych w bardzo szybkim okresie, przy założeniu osiągnięcia nadwyżki finansowej w relatywnie krótkim horyzoncie czasowym (do dwóch lat). Model Biznesowy

6 Podobnie innowacyjne modele biznesowe zostały wdrożone z powodzeniem na rynku bankowości detalicznej i papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Hiszpanii, Francji, Skandynawii i Australii zaledwie dwa-trzy lata temu. Jednakże wdrożony przez mBank model biznesowy ma w chwili wdrożenia niejednokrotnie większy zakres i funkcjonalność niż jego poprzednicy po kilku latach działalności. Model Biznesowy

7 Startowa pozycja mBanku Docelowa pozycja mBanku BANK DRUGIEGO WYBORU BANK DEPOZYTOWY BANK OFERUJĄCY WYSOKIE OPROCENTOWANIE I BRAK OPŁAT BANK WIRTUALNY BANK PIERWSZEGO WYBORU INSTYTUCJA FINANSOWA OFERUJĄCA NAJLEPSZE PRODUKTY BANKOWE I NIEBANKOWE BANK OFERUJĄCY KONKURENCYJNE OPROCENTOWANIE I JEDNE Z NAJNIŻSZYCH OPŁAT BANK WIELOKANAŁOWY Pozycjonowanie mBanku - klient Ewolucja modelu biznesowego

8 mKlient indywidualny Posiada nadwyżki finansowe Akceptuje nowe rozwiązania technologiczne (Internet, telefon komórkowy, WAP) Przywiązany do szybkości i jakości obsługi Wrażliwy na poziom cen, opłat i prowizji Zorientowany na sukces i karierę (dyrektorzy, kierownicy, właściciele firm oraz młodzież i studenci) Chce być modny i na czasie Aktywny i mobilny Młody, mieszka w dużym mieście Grupa docelowa

9 76,6% Klientów 15% Klientów 4,2% Klientów 3,9% Klientów 0,4 % Klientów Struktura pozyskiwania klientów ze względu na kanały

10 BEZPIECZEŃSTWO ŚRODKÓW WYSOKA JAKOŚĆ OBSŁUGI OPŁACALNOŚĆ ZAKRES USŁUG WYGODA ZDALNY DOSTĘP DO KONTA stałe zlecenia, karty, bankomaty szybkość działania duża sieć/ bliskość oddziałów i bankomatów kompetentny i miły personel kontakt/ informacja standard wystroju oprocentowanie środków wysokość opłat/ prowizji Internet/ teleserwis stabilność banku zabezpieczenie operacji Ilość i elastyczność produktów bieżąca informacja o nowych usługach Źródło: IQS, czerwiec 2001 Model biznesowy i oferta mBanku to odpowiedź na ewoluujące potrzeby Klientów. Na każdym z wymiarów mBank osiągnął przewagę nad konkurencją Oczekiwania Klientów banków

11 BRAK/MYLNA INFORMACJA ZŁA JAKOŚĆ OBSŁUGI NISKA OPŁACALNOŚĆ NIEDOSKONAŁOŚĆ PRODUKTÓW AWARYJNOŚĆ SPRZĘTU NIEWYGODNE PROCEDURY bankomaty, infolinie system informatyczny, karty płatnicze kolejki czasochłonność, zła organizacja niemiły/ niekompetentny personel wczesne godziny zamknięcia oprocentowanie środków wysokość opłat/ prowizji wysokie koszty funkcjonowania banków bałagan organizacyjny niekompetencja niejasność dokumentów nieczytelne wyciągi formalizm, biurokracja długie czekanie na uruchomienie usług mała elastyczność produktów, trudności z ich uzyskaniem zbyt wolne operacje Źródło: IQS, czerwiec 2001 mBank przedstawił ofertę stanowiącą antytezę tradycyjnej bankowości, godząc w największe słabości marmurowej konkurencji: Źródła niezadowolenia z banków

12 ZAUFANIE, TRADYCJA JAKOŚĆ OBSŁUGI OPŁACALNOŚĆ SZEROKOŚĆ OFERTY Niskie koszty banku Brak/ niskie prowizje i opłaty stałe Wysokie oprocentowanie Nastawienie na klienta Dostępność usług (brak formalności, warunków) Brak kolejek Dostęp przez internet Miło i przytulnie Pełna gama produktów Duża ilość oddziałów Duża sieć bankomatów Uniwersalna oferta dla każdego Historia banku Marka Polskość pochodzenia Stabilność, silny inwestor BANKI WIRTUALN E: mBANK, INTELIGO McBANKI: FORTIS, MILLENIUM, HANDLOBANK EKSPANSYWNE BANKI REGIONALNE TRADYCYJNI LIDERZY (PKO BP, PEKAO S.A., PBK) Źródło: IQS, czerwiec 2001 Postrzeganie poszczególnych typów banków

13 PKOBP Pekao BPH,PBK Dostęp do konta bankowego i pełna dowolność operacji bankowych przez internet Ograniczanie kosztów obsługi klienta, redukcja lub (banki wirtualne) rezygnacja z wydatków na oddziały, redukcja pracowników SZEROKOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ OFERTY INTERNETYZACJA Wygoda: (dostęp 24 h, samoobsługa, uniknięcie kolejek i kontaktu z personelem Zysk: niższe opłaty i prowizje lub ich brak, Bezpieczeństwo: ograniczone możliwością włamań na konta internetowe, także brakiem zaufania do banków wirtualnych CZĘSTOŚĆ WSKAZŃ: OTWARTOŚĆ NA KLIENTA (STANDARD OBSŁUGI) STABILNOŚĆ I SIŁA SIECI CHARAKTERYSTYKAKONSEKWENCJE DLA KLIENTÓW LIDERZY ZMIAN mBank, Intelligo Pekao Fortis WBK, BPH Brak kolejek, formalności Miła, kompetentna obsługa Wyjątkowe traktowanie kllienta Nowoczesny, atrakcyjny design Poczucie bycia wyjątkowym klientem, zadowolenie z serwisu Oszczędność czasu, wygoda korzystania z konta Wysokie koszty serwisu przerzucane na klienta Lukas Fortis Bank Śląski Szybkie unowocześnianie produktów Wprowadzanie nowych, różnych dla różnych klientów Dopasowanie usług banku do własnych potrzeb przez każdego klienta (wybór opcji, możliwości) Uniwersalna oferta: wszystko w jednym banku Pekao, BRE BANK BŚ, Fortis BPH, WBK Rozbudowa sieci oddziałów i bankomatów Stopniowe unowocześnianie oferty Dostępność sieci, brak kosztów korzystania z bankomatów Wysokie koszty utrzymania sieci przerzucane na klientów (prowizje, opłaty) Źródło: IQS, czerwiec 2001 Postrzegane trendy na rynku bankowości detalicznej

14 Klienci detaliczni w Polsce korzystają z prostych produktów, z których najważniejszym był rachunek osobisty: Źródło: IBnGR Źródło: Accenture Model biznesowy – funkcja ROR

15 Rachunek osobisty (ROR) Funkcja płatnicza Karty płatnicze Przelewy Zlecenia stałe Direct debit F. oszczędnościowa Depozyty terminowe R-k oszczędnościowy Funkcja kredytowa Linia kredytowa Kredyt konsumpcyjny ROR spełnia trzy podstawowe funkcje: płatniczą, oszczędnościową i kredytową: ROR pełniący funkcję integracyjną może być użyty do cross-sellingu innych bankowych jak i niebankowych produktów. Model biznesowy – funkcja ROR

16 Mimo, że znaczenie placówek jako kanału dystrybucji ciągle maleje, stanowią one nadal podstawowy sposób kontaktu Klienta z bankiem. Internet staje się coraz ważniejszym kanałem dystrybucji, a mBank był odpowiedzią na te zmiany na rynku. Źródło: Ernst&Young Kanały komunikacji klientów z bankiem Źródło: IBnGR Kanały dystrybucji w bankowości

17 Możliwości Biznesowe Atrakcyjny rynek usług finansowych. Nowoczesne rozwiązania technologiczne. Wzrost świadomości, zachowań i oczekiwań klienta. Ograniczona liczba produktów i usług o prostej, zrozumiałej dla klienta konstrukcji połączona z unikalnymi cechami. Unikalny system dystrybucji: n Internet n Telefon: mLinia, WAP n Agenci n Zintegrowany (zcentralizowany) system obsługi klienta n Zdecydowane obniżenie kosztów i marży (model dyskontowy) n Atrakcyjne oprocentowanie, brak prowizji i opłat Model operacyjny Model biznesowy mBanku

18 Prowadzenie konta w mBanku nie wiąże się z ryzykiem, nakładami finansowymi Zmiana struktury kosztów inwestycji i kosztów działania banku wirtualnego Radykalna zmiana modelu biznesowego w odniesieniu do cen oferowanych produktów i usług Wysokie oprocentowanie za najniższe koszty Brak oddziałów i placówek Wiele potrzeb Wiele kont Inna bankowość

19 Dyskontowa oferta finansowa dla wymagających Klientów – aktywnych uczestników Nowej Ekonomii. Utrzymywanie bliskich, partnerskich relacji z Klientami. Wykorzystanie technologii dla podniesienia satysfakcji Klienta i obniżenia kosztów działalności banku. Mobilny dostęp do pieniędzy z każdego miejsca o dowolnym czasie. Oferowanie najlepszych cen na rynku usług finansowych w wybranych kategoriach. Założenia modelu biznesowego

20 rachunek a vista o charakterze oszczędnościowym rachunek o charakterze oszczędnościowo-rozliczeniowym Rachunki charakteryzowały się wysokim, konkurencyjnym oprocentowaniem, które pozwoliło pozyskać Klientów ceniących swobodę w dysponowaniu środkami zgromadzonymi na rachunku, dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym. e MAX e KONTO Odpowiedź: dwa proste produkty

21 Rachunki mBanku były najwyżej oprocentowanymi produktami depozytowymi w swojej kategorii. Oprocentowanie eKONTA było dwukrotnie wyższe od średniej na rynku ROR (8,6%) w momencie wprowadzenia oferty. Pozycjonowanie

22 Słuchając naszych Klientów możemy poznać ich specyficzne potrzeby finansowe i stale doskonalić naszą ofertę dostarczając im produkty, których naprawdę potrzebują. Główne zmiany w ofercie mBanku to reakcja na życzenia i wymagania Klientów Odpowiedź na potrzeby Klientów

23 Lista haseł jednorazowych Uruchomienie kanału SMS Możliwość prowadzenia rachunków eMAX i eKONTO jako rachunków wspólnych Zlecenia stałe dla eKONTA Poszerzenie opisów przelewów Możliwość edycji przelewów przyszłych Możliwość ustanowienia 50 przelewów zdefiniowanych dla rachunku eKONTO Wprowadzenie ochronnej eMAX lokaty Odnawialny kredyt konsumpcyjny Główne zmiany w ofercie

24 swoboda dysponowania pieniędzmi proste zasady korzystania, zamiast zawiłości regulaminowych atrakcyjna cena - wysokie oprocentowanie środków niezależne od kwoty posiadanej na rachunku rezygnacja z opłat i prowizji zwykle pobieranych przez banki 24 - godzinny dostęp do pieniędzy przez elektroniczne kanały dostępu zamiast kolejek w placówkach brak obowiązkowych, stałych wpłat na rachunki brak obowiązkowej kwoty minimalnej na rachunku bezpłatna podstawowa karta VISA Electron dla posiadacza rachunku Wyróżniki oferty mBanku


Pobierz ppt "Model Biznesowy mBanku Opracowała: Anna Woźniak. BRE BANK SA znalazł się w wyjątkowo korzystnej sytuacji do zainicjowania radykalnej zmiany podejścia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google