Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 LKA Berlin A No 1 Formy przejawu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 LKA Berlin A No 1 Formy przejawu."— Zapis prezentacji:

1 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 LKA Berlin A No 1 Formy przejawu korupcji

2 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 LKA Berlin A No 2 Formy przejawu korupcji Definicje: Korupcja (sytuacyjna albo strukturalna) § 331 StGB*: przyjęcie korzyści§ 332 StGB: sprzedajność § 333 StGB: wręczenie korzyści § 334 StGB: łapownictwo § 299 StGB (wcześniej § 12 UWG) nie dotyczy funkcjonariuszy w służbie publicznej Łapownictwo i sprzedajność w obrocie gospodarczym § 108 StGB: korumpowanie deputowanych * Przyp. Tłum.: niemiecki kodeks karny

3 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 LKA Berlin A No 3 Formy przejawu korupcji Definicja funkcjonariusza w służbie publicznej § 11 StGB – D - Rozszerzenie na inne osoby w organizacji z sektora gospodarki prywatnej Szczególnie obowiązani Ustawa o zobowiązaniu

4 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 LKA Berlin A No 4 Formy przejawu korupcji §§ 331, 333 S t G B B i o r ą c yD a j ą c y Prawidłowe pełnienie funkcji publicznej § 331 StGB Przyjęcie korzyści Sprawcą jest funkcjonariusz w służbie publicznej, który za wypełnienie funkcji publicznej żąda korzyści, przyjmuje ją albo jej obietnicę dla siebie lub dla osoby trzeciej. Grożąca kara:... do trzech lat pozbawienia wolności albo grzywna... § 333 StGB Wręczenie korzyści Sprawca oferuje, obiecuje lub wręcza funkcjonariuszowi w służbie publicznej dla niego lub osoby trzeciej (analogicznie do § 331 StGB) korzyść za wypełnienie funkcji publicznej. Grożąca kara:... do trzech lat pozbawienia wolności albo grzywna...

5 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 LKA Berlin A No 5 Formy przejawu korupcji §§ 332, 334 StGBB i o r ą c yD a j ą c y Pełnienie funkcji publicznej z naruszeniem obowiązków § 332 StGB Sprzedajność Sprawcą jest funkcjonariusz w służbie publicznej, który … żąda korzyści, przyjmuje ją lub jej obietnicę jako świadczenie wzajemne za minione lub przyszłe działanie w ramach wypełnienia przez niego funkcji publicznej z naruszeniem obowiązków. Grożąca kara:... od 6 miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności... § 334 StGB Łapownictwo Sprawca oferuje, obiecuje albo wręcza funkcjonariuszowi w służbie publicznej... (analogicznie do § 332 StGB) korzyść jako świadczenie wzajemne za minione lub przyszłe działanie w ramach wypełnienia przez niego funkcji publicznej z naruszeniem obowiązków. Grożąca kara:... od 3 miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności...

6 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 LKA Berlin A No 6 Formy przejawu korupcji Szczególnie ciężkie przypadki łapownictwa i sprzedajności (§ 335 StGB) Grożąca kara: Od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności Przesłanki: Kontynuowanie przyjmowania, korzyść o dużej skali albo czynność faktyczna następuje w ramach działalności gospodarczej albo jako działanie członka bandy

7 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 LKA Berlin A No 7 Formy przejawu korupcji Deliktami powiązanymi są m.in. Zdrada tajemnicy Udaremnienie ścigania karnego w urzędzie Zmowy cenowe / kartelowe Oszustwo / Nadużycie zaufania Pomocnictwo w przemycaniu ludzi Sporządzanie fałszywych dokumentów

8 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 LKA Berlin A No 8 Formy przejawu korupcji Docelowe obszary korupcji Przyznawanie zezwoleńPrzyznawanie pozwoleń Niewkraczanie organu administracyjnego Otrzymywanie zapomóg, subwencji, płatności Korzystne nabywanie nieruchomości gruntowych etc. Uzyskiwanie informacji (policja, przetargi) Zamówienia publiczne

9 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 LKA Berlin A No 9 Formy przejawu korupcji Narażone obszary zadaniowe Administracja publiczna Wystawianie urzędowych zezwoleń Udzielanie zamówień publicznych Przyznawanie funduszy/ subwencji

10 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 LKA Berlin A No 10 Formy przejawu korupcji Skutki i oddziaływanie korupcji w gospodarce i administracji Utrata prestiżu i zaufania Niezadowolenie klienta (petenta) Wpływ na samookreślenie się pracowników Upadek wartości etycznych Powstanie relacji zależności/możliwość szantażowania Ułatwienie tworzenia się monopolu a także wzrost kosztów zamówień usług i zaopatrzenia Pogorszenie się jakości Krzywdzenie uczciwych wykonawców Wypaczenie / Wykluczenie konkurencji

11 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 LKA Berlin A No 11 Formy przejawu korupcji Oferowane korzyści (z praktyki) Zaproszenie na posiłek Bezpłatne krótkie podróże Przygotowywanie imprez Prezenty / Upominki Zakupy dla drogiego hobby Bilety wstępu na imprezy sportowe czy kulturalne Oferowanie lukratywnego zajęcia dodatkowego Oferty zatrudnienia / Zlecenia dla bliskich Udziały w osobach prawnych Przyznawanie rabatów albo korzystnego finansowania Luksusowe wyposażenie samochodu Remonty w domu / Prace w ogrodzie Naprawy samochodu / Inspekcje Oferty o podłożu seksualnym Bezpłatne korzystanie / przekazanie w użytkowanie drogiego samochodu

12 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 LKA Berlin A No 12 Formy przejawu korupcji Oznaki korupcji Zmieniony nagle/ Zabieranie procedur do domu niewytłumaczalny styl życia Brak skarg, gdzie są one powszechne Plotki Izolowanie się Prywatne traktowanie wykonawców/firm Nagłe zainteresowanie innym resortem Obecność w czasie choroby Obchodzenie przetargów publicznych Brak wielości ofert Skoncentrowanie zadań na jednej osobie Zawarcie umowy na niekorzystnych warunkach dla organu władzy Niewytłumaczalne skracanie postępowań Nieprzejrzyste wstawianie się za wykonawcą – powtarzające się preferowane określonych przedsiębiorstw

13 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 LKA Berlin A No 13 Formy przejawu korupcji Kazus Most WE (1) 1. Kontrola skarbowa 2. 1,9 mln DM prowizji nie do odliczenia 3. Firma budowlana otrzymała publiczne zamówienia w zakresie renowacji mostu, usuwania graffiti i budowy rusztowania 4. Pierwsze przeszukiwania

14 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 LKA Berlin A No 14 Kazus Most WE (2) Formy przejawu korucpji 1. Telefon od sędziego śledczego ze Szwajcarii 2. Usiłowanie pobrania 1 mln DM ze szwajcarskiego konta obwinionego 3.Doniesienie własne adwokata obwinionego: 1 mln DM płatności prowizyjnych za sprawowanie urzędu w ostatnich 10-15 latach 4. Dalsze przeszukiwania – 90 przeszukanych miejsc, w tym 60 firm budowlanych

15 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 LKA Berlin A No 15 Formy przejawu korupcji Kazus : Urząd budowlany i nadzoru mieszkaniowego 1. Udzielanie pozwoleń na budowę 2. 300.000,- DM łapówki w ciągu 18 miesięcy 3. Rzekome przeprowadzenie obliczeń statycznych w 2 dni zamiast w 6 tygodni 4. Wystawianie faktur do 30.000,- DM za przypadek

16 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 LKA Berlin A No 16 Formy przejawu korupcji Uzgodnić wykaz robót Masy za wysoko/nisko Kalkulacja wewnętrzna Lista wykonawców Pozycje pozorne Uzgodnione kontroferty Kolejne zamówienia Wyczerpanie formularza zamówienia Numery z powietrza Zawyżone obmiary robót, roboczogodzi ny, materiały budowlane Części gorszej jakości Zawyżony udział maszyn Wliczenie korzyści 1:1 do 1:4 Rozliczenie niewykona- nych/podrożo nych robót Podwójne rozliczenie itd.! Korupcja / Oszustwo Planowanie Udzielanie Wykonywa nie Rozliczanie + Możliwości manipulowania przy robotach budowlanych

17 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 LKA Berlin A No 17 Formy przejawu korupcji Kazus : Urząd budowlany i nadzoru mieszkaniowego Skutek działania korupcyjnego w tym przypadku...... za wąska droga przeciwpożarowa w jednym z budynków mieszkalnych

18 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 LKA Berlin A No 18 Formy przejawu korupcji Kazus Urząd ds. socjalnych Skutek działania korupcyjnego w tym przypadku...... wypłata 18.000,- DM w ciągu 2 tygodni

19 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 LKA Berlin A No 19 Formy przejawu korupcji Kary pozbawienia wolności w kompleksie dochodzeniowym Zapomoga Główny obwiniony: 5 lat Funkcjonariusz policji porządkowej: 4 lata i 6 miesięcy Funkcjonariusz policji porządkowej : 2 lata i 8 miesięcy Funkcjonariusz policji porządkowej : 2 lata i 6 miesięcy Funkcjonariusz policji porządkowej : 2 lata i 5 miesięcy Funkcjonariusz policji porządkowej : 2 lata i 2 miesiące Funkcjonariusz policji porządkowej : 11 miesięcy w zawieszeniu Żona jednego z funkcjonariuszy:2 lata i 10 miesięcy

20 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 LKA Berlin A No 20 Formy przejawu korupcji Kazus: Śledczy skarbowy K z Berlina K był specjalistą międzynarodowego oszustwa (kartelu) związanego z podatkiem VAT Udaremnił postępowanie karne, tylko postępowanie o karę grzywny, zmniejszenie długu podatkowego z DM 3.800.000 do DM 224.000 Świadczenie wzajemne korumpującego: samochód osobowy Daimler za 41.000 Karalność za sprzedajność, nadużycie zaufania, udaremnienie ścigania karnego, pośrednie oszustwo podatkowe, fałszowanie dokumentów, u współsprawcy, łapownictwo, podżeganie, nadużycie zaufania, oszustwo podatkowe Wymiar kary: 4 lata względnie 4 ½ roku pozbawienia wolności

21 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 LKA Berlin A No 21 Formy przejawu korupcji Kazus Rozliczenie tłumaczeń Faktury od tłumacza na prawie 2.000.000 w związku z nadzorem telekomunikacyjnym Z tego ok. 900.000 bez faktycznych usług Świadczenia na rzecz funkcjonariusza ds. kryminalnych w formie podróży, biletów wstępu, techniki komputerowej Osoba zaangażowana to także kierownik organu jakoosoba trzecia Uprzywilejowany = technika IT dla organu Poza postępowaniem karnym także żądania regresowe wobec funkcjonariusza ds. kryminalnych do 300.000 w danym przypadku

22 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 LKA Berlin A No 22 Formy przejawu korupcji

23 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 LKA Berlin A No 23 Wydanie drukowae z dnia 01.07.2005 Dział: Gospodarka Afera korupcyjna obciąża VW Szef Rady Zakładowej K. Volkert niespodziewanie ustępuje / Koncern składa doniesienie na wcześniejszego menedżera Skody i na innych pracowników Autor Alfons Frese Berlin – Afera korupcyjna w VW zatacza szersze kręgi. W czwartek szef Ogólnej Rady Zakładowej tego koncernu Samochodowego, Klaus Volkert, ogłosił swoje odejście. Spiegel-Online poinformował, że Volkert ma być zamieszany w aferę korupcyjną wokół członka zarządu ds. personalnych Skody Helmutha Schustera. Rzecznik prokuratury w Braunschweig powiedział, że VW złożył doniesienie na dwóch zatrudnionych, ale nie ma wśród nich Volkerta. Szef VW Bernd Pischetsrieder oświadczył: Volkswagen ściśle współpracuje z prokuraturą. Zostaną przy tym zbadane wszystkie znane informacje i dołoży się wszelkich starań, aby sprawę całkowicie wyjaśnić. W pisemnym stanowisku Ogólnej Rady Zakładowej zacytowano słowa Volkerta: Nie ponoszę winy za żadne działanie przestępcze. A w kolejnym zdaniu: weźmie sobie adwokata. Tak długo jak wina nie zostanie udowodniona, ma w jego przypadku zastosowanie domniemanie niewinności. W sprawie odejścia swojego przewodniczącego Rada informuje, że miało ono być planowane od dłuższego czasu, jednak go przyśpieszono w związku ze spodziewaną publiczną dyskusją na temat rzekomych nieprawidłowości w związku z jego osobą, aby nie obciążać tym IG Metall ani Rady Zakładowej Volkswagena. Prawdopodobnie następcą Volkerta zostanie jego zastępca Bernd Osterloh. W centrum afery korupcyjnej znajduje się jak do tej pory były szef personalny córki VW, Skody, Helmuth Schuster. Zarzucono mu nadużycie zaufania i oszustwo. Według raportu magazynu Focus Schuster miał zainkasować łapówkę za produkcję samochodów w Indiach i w Angoli. Schuster pracował w VW od 1991 roku. W latach 1993-2000 sprawował funkcje kierownicze w Centralnych Sprawach Personalnych, za które w zarządzie odpowiada Peter Hartz. Od roku 2001 do momentu wyrzucenia go przed dwoma tygodniami Schuster był członkiem zarządu Skody.

24 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 LKA Berlin A No 24 Erscheinungsformen der Korruption

25 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 LKA Berlin A No 25 Berliner Morgenpost z 01.06.2005 Zarzuty o korupcję wstrząsają Volkswagenem Przewodniczący Rady Zakładowej ustąpił / Szef VW zapowiada wyczerpujące wyjaśnienie Wolfsburg – Dzierżący władzę przewodniczący Rady Zakładowej VW Klaus Volkert złożył wypowiedzenie z mocą natychmiastową. Ten zaskakujący krok uzasadniono w oświadczeniu Rady Zakładowej dyskusją na temat rzekomych nieprawidłowości w związku z jego osobą. W licznych informacjach prasowych wnioskowano powiązanie Volkerta z dochodzeniem w sprawie afery korupcyjnej VW. Szef VW Bernd Pischetsrieder zapowiedział wyczerpujące wyjaśnienie. Nie ponoszę winy za żadne działanie przestępcze oświadczył Volkert. Nosi się on z zamiarem wzięcia adwokata. Obejmuje go domniemanie niewinności, dopóki wina nie zostanie dowiedziona. Volkert chciał tak czy inaczej ustąpić w tym roku i zwolnić drogę dla swojego następcy Bernda Osterloha. Spiegel Online donosił w czwartek: Szef Rady Zakładowej Volkert ma być zamieszany w aferę korupcyjną wokół członka zarządu ds. personalnych Skody Helmutha Schustera. Volkert i Schuster mają posiadać udziały w firmie, która ubiegała się o zlecenie Skody w Pradze. Schuster zwolnił swą posadę w Skodzie 15 czerwca. Zarzuca się mu żądanie łapówek od potencjalnych dostawców. VW, zgodnie z informacjami prokuratury w Braunschweig, złożył w związku z tym doniesienie i oświadczył, że w Volkswagenie jest afera korupcyjna. VW oświadczył, że audyt wewnętrzny bada stan faktyczny. Według prokuratury VW chce przekazać w najbliższy poniedziałek dokumenty do doniesienia. Po południu Wirtschaftswoche informowało, że członek zarządu ds. personalnych VW Peter Hartz w związku z tą sprawą ma wkrótce ustąpić. Magazyn przypuszcza nawet, że ta afera korupcyjna osiągnie rozmiary skandalu wielkości Nowej Ojczyzny. Rzecznik VW Thomas Mickeleit oświadczył jednak: Hartz jest i pozostanie członkiem zarządu ds. personalnych. Szef koncernu Bernd Pischetsrieder poinformował, że zbadane zostaną wszelkie wskazówki, zgodnie z którymi pracownicy chcieli przynieść finansową szkodę przedsiębiorstwu. Na temat szczegółów trwającej kontroli ani wysokości ewentualnie powstałych szkód przedsiębiorstwo nie chciało się jednak tymczasowo wypowiadać w czwartek.

26 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 LKA Berlin A No 26 Erscheinungsformen der Korruption

27 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 LKA Berlin A No 27 Milionowe oszustwo w Karstadt – Ujęto czterech pracowników Essen – Koncern KarstadtQuelle miał odnieść szkody w wyniku afery związanej z oszustwem na prawie sześć milionów euro. Czterech byłych pracowników spółki Karstadt Warenhaus AG w wieku między 48 a 57 lat podejrzewa się o regulowanie w latach 1995 a 2004 na rzecz przedsiębiorstwa transportu lotniczego z Düsseldorfu sfingowanych faktur na miliony euro za prace, które nigdy nie zostały wykonane. W zamian za to pracownicy Karstadt dostawali łapówki i dotacje rzeczowe, co potwierdził rzecznik przedsiębiorstwa oraz policja. Po wykryciu oszustwa przez audyt wewnętrzny koncernu 48-letni pracownik Karstadt z Hilden odebrał sobie życie skacząc z mostu. Powodem samobójstwa miało być urlopowanie go podane do wiadomości przez przedsiębiorstwo dzień wcześniej. 48-latek, tak jak jego trzej pozostali koledzy z tego samego działu, miał należeć do kręgu osób skorumpowanych. Trzej mężczyźni, którzy częściowo przyznali się do winy, oraz właściciel przedsiębiorstwa transportu powietrznego zostali ujęci w czwartek. Karstadt Warenhaus AG rozstała się w między czasie ze wszystkimi pracownikami zamieszanymi w aferę. Dpa/Berliner Morgenpost z 13.11.2004

28 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 LKA Berlin A No 28 Erscheinungsformen der Korruption

29 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 LKA Berlin A No 29 Wydanie drukowane Z 13.11.2004 Dział: Polityka Przypadek Berlusconiego Włoski premier oskarżony o przekupywanie sędziego – wyrok spodziewany w grudniu Berlin/Rzym – Ubiegłego lata wyglądało to tak, jakby mediolański proces przeciw Silvio Berlusconiemu, w którym premier oskarżony jest o wręczenie łapówki sędziemu, miał skończyć się przedwcześnie i przede wszystkim bez wyroku, ponieważ wraz z początkiem przewodnictwa Włoch w Radzie UE z dniem 1 lipca 2003 koalicja rządowa przeforsowała ustawę gwarantującą immunitet osobom piastującym pięć najwyższych urzędów w państwie. Weszła w życie i chroniła w ten sposób premiera i przewodniczącego Rady UE przed przykrym zakończeniem procesu. Jednak w styczniu br. włoski sąd konstytucyjny uznał właśnie tamtą ustawę za nieważną. Postępowanie wznowiono wiosną, a w piątek prokurator Ilda Boccassini zażądała w swojej mowie końcowej ośmiu lat więzienia dla Berlusconiego. Wysokość kary wynika z ciężkości stawianych mu zarzutów. W połowie lat 80-tyvh państwowy koncern Iri chciał sprzedać swój dział spożywczy znany pod skrótową nazwą SME. Ofertą na w przeliczeniu około 350 milionów euro przetarg wygrał przedsiębiorca Carlo de Benedetti. Jednak później Berlusconi złożył kontrofertę. Jak sam oświadczył przed rokiem w Mediolanie, na życzenie szefa ówczesnego rządu Bettino Craxiego. Nagle całą sprzedaż wznowiono i wyrokiem sądu rozstrzygnięcie było niepomyślne dla Benedettiego. Ten wyrok, jak mówi akt oskarżenia, dzisiejszy premier kupił za łapówkę. Rzeczywiście Berlusconi miałby powód, żeby się chcieć zrewanżować Craxiemu. Wcześniejszy szef rządu bowiem zablokował dekretem unieruchomienie regionalnych stacji telewizyjnych Berlusconiego po tym, jak sąd konstytucyjny uznał jego działalność za sprzeczną z prawem. W piątek prokurator wyjaśniła, jak jej zdaniem Berlusconi i jego zaufany Cesare Previti przekupili sędziów, żeby wymóc na nich taki a nie inny wyrok. Previti został przed rokiem uwolniony od tego zarzutu, jednak skazany za korupcję na pięć lat pozbawienia wolności. Sędzia Renato Squillante, który miał dostać pieniądze od Previtiego, skazany został na osiem lat pozbawienia wolności. Sam Berlusconi określa się mianem prześladowanego przez wymiar sprawiedliwości. Nie zgodził się na przesłuchanie przed sądem, także w piątek był nieobecny. Wyrok spodziewany jest teraz w grudniu. Berlusconi polecił oświadczyć, że w przypadku skazania go wyczerpie wszelkie środki prawne. cir./dpa

30 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 LKA Berlin A No 30 Formy przejawu korupcji Deficyty wewnątrz administracji (przykłady) Niewystarczający nadzór służbowy i fachowy Brakująca kontrola Koncentrowanie zadań na jednym pracowniku (zasada jednej pary oczu) Zbyt duża uznaniowość względnie decyzyjność Zbyt wiele lub trudno zrozumiałe przepisy Niewystarczające wykształcenie i dokształcanie Niewystarczająca komunikacja i informacja Usamodzielnienie się poszczególnych pracowników albo resortów


Pobierz ppt "Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 LKA Berlin A No 1 Formy przejawu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google