Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MOST POKOLEŃ Grupa G10.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MOST POKOLEŃ Grupa G10."— Zapis prezentacji:

1 MOST POKOLEŃ Grupa G10

2 Ratusz

3 Katedra

4 Kościół Farny św. Bartłomieja
Początki kościoła sięgają roku 1456, kiedy to w uroczystości św. Wojciecha został założony z rozkazu Klemensa biskupa płockiego, na życzenie króla Kazimierza. Zbudowany kościół był bardzo okazały, początkowo frontonem zwrócony w kierunku ulicy Nadwiślańskiej. Wielokrotnie przebudowywany ze względu na osunięcia skarpy. Obok kościoła dzwonnica z końca XIX wieku i figura św. Barbary.

5 Klasztor i Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela i Seminarium Duchowne
W latach wzniesiono jednonawową świątynię w stylu późnego baroku. Zachowało się wyposażenie wnętrza z bogatą dekoracją snycerską, między innymi ołtarze i konfesjonały pochodzące z lat 70. Od 1773 roku przez kolejne 10 lat budowano klasztor, w którym zakonnicy mieszkali do czasu kasaty zakonu 1864 r. Wówczas budynek klasztorny przeznaczono na seminarium duchowne.

6 Muzeum Diecezjalne To pobenedyktyńskie opactwo, istniejące co najmniej od drugiej połowy XI w. Na terenie muzeum znajduje się także czternastowieczna Wieża Szlachecka z fragmentu murów, z dawnego zamku kazimierzowskiego, będącego później siedzibą książąt mazowieckich, a od XVI w. starostwa płockiego. Druga wieża zwana Zegarową, z tego samego okresu, została wzniesiona na pozostałościach widocznego do dziś XI- wiecznego palatium Władysława Hermana. W Muzeum Diecezjalnym można obejrzeć bogaty zbiór malarstwa, rzeźby z XV i XVI w., numizmatów i przedmiotów rzemiosła artystycznego, pastorał biskupa Krzywickiego, rękopisy min. Biblię Płocką i Ewangeliarz z XII w.

7 Muzeum Mazowieckie  Kamienica secesyjna należąca do lokalnego przemysłowca Stanisława Górnickiego, właściciela pierwszej płockiej elektrowni i żeglugi na Wiśle, powstała w latach 1914 – Do dziś zachowały się jedynie dekoracyjne elementy fasady z charakterystycznym wykuszem. Mieści się w niej Muzeum Mazowieckie, które gromadzi i udostępnia zwiedzającym największą w Polsce kolekcję sztuki secesyjnej oraz zbiory dotyczące historii Płocka i regionu.

8 KAMIENICA TOWARZYSTWA NAUKOWEGO PŁOCKIEGO
       Rodowód kamieniczki (dawniej kanonii) sięga wieku XV, kiedy wznosi ją kanonik płocki Stefan z Mniszewa (ok. 1445). Jest to więc jedna z nielicznych, ocalałych budowli gotyckich, utrzymywana w doskonałym stanie technicznym dzięki staraniom .        Towarzystwa Naukowego Płockiego( założonego 3 czerwca 1820 roku).

9 Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły
Jest pierwszą uczelnią, po strajkach szkolnych 1905 r., w której wykładano w języku polskim, było to początkowo gimnazjum męskie, mieszczące się w budynku usytuowanym przy ulicy Królewieckiej (obecnie 3 Maja). W 1918 roku szkołę nazwano imieniem króla Władysława Jagiełły, a po drugiej wojnie światowej dawne gimnazjum męskie zamieniono na koedukacyjne Liceum Ogólnokształcące- zwane Jagiellonką.

10 Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego
Dawna Kolegiata P.W św. Michała, powstała prawdopodobnie w 1180roku. Dokumenty historyczne mówią, że pod koniec XII w. przy kolegiacie funkcjonowała szkoła. W 1611 roku szkołę przejęli jezuici i w krótkim czasie wybudowali tu gmach kolegium do dziś stanowiący XVII – wieczne skrzydło szkoły. Małachowianka jako placówka szkolna sięga swym rodowodem XII w., zyskując dzięki temu miano najstarszej szkoły w Polsce.

11 Dom pod Trąbami Znajduje się przy zbiegu ulic Tumskiej i Mostowej , nazwa pochodzi od herbu Radziwiłłów Trąby, umieszczonego w południowym szczycie budowli. Budynek przylegał do muru obronnego w pobliżu Bramy Wyszogrodzkiej . Został wzniesiony jako kanonia na przełomie XIV i XV wieku. Jego średniowieczny rodowód potwierdzają potężne gotyckie sklepienia i mury w piwnicach. W okresie międzywojennym był siedzibą Akcji Katolickiej.

12 Baszta Obronna W 1355 r. za czasów Kazimierza Wielkiego, miasto otoczono ceglanym murem. Jednym z niewielu zachowanych fragmentów jest czworoboczna baszta z XVIII w., przebudowana i zaadaptowana na budynek mieszkalny. Od końca XIX wieku aż do drugiej wojny światowej mieścił się tu przytułek dla starców i kalek, ufundowany przez rodzinę Flatau, obecnie baszta pełni funkcje biurowe.

13 Odwach Wartownia żołnierska z czasów carskich. Bdynek wybudowany w 1837 roku w stylu klasycystycznym przez architekta Jakuba Miklaszewskiego. Podczas Powstania Styczniowego, gdy Płock był wyznaczony na siedzibę rządu w pobliżu miała miejsce potyczka powstańców z załogą rosyjską. Przed wejściem do budynku znajduje się Płyta Nieznanego Żołnierza jest to miejsce składania hołdu poległym w obronie wolności i niepodległości ojczyzny.

14 Ulica Tumska Centralna ulica śródmieścia, powstała w pierwszej połowie XIX w. Ulicę Tumską tworzy zespół budynków w różnych stylach z przełomu XIX i XX wieku. Były to należące do bogatych mieszczan kamienice, w których dolne kondygnacje przeznaczono na sklepy, kawiarnie i restauracje, gdzie kwitło życie miasta.

15 Hotel Angielski Budynek, w którym oryginalnie połączono elementy gotyku angielskiego i klasycyzmu. Został wzniesiony około 1840 r., a następnie przebudowywany w ostatnich latach XIX w. Witał gości zachowaną do dziś charakterystyczną szeroką bramą ze zwieńczeniem w kształcie łuku w tzw. ośli grzbiet i dwiema obejmującymi ją półwieżyczkami z krenelażami. Na fasadzie nad bramą umieszczono na konsolach popiersia w stylu antycznym.

16 DOM POD OPATRZNOŚCIĄ Kamienica posiada dwa frontony: główny, bardziej ozdobny od strony pl. Narutowicza i drugi podobny, lecz skromniejszy od strony Grodzkiej. Przebudowa przeprowadzona ok roku nadała jej kształt klasycystyczny. W tympanonie od strony pl. Narutowicza dwie płaskorzeźbione postacie kobiet i biblijne oko - stąd nazwa domu "pod opatrznością". Dom ten zakupiło Towarzystwo Naukowe Płockie dn od sukcesorów W. Humięckiego z przeznaczeniem na muzeum TNP. Projektowi temu patronował prof. Ignacy Mościcki. Po remoncie budynku przeniesiono tam zbiory muzealne, całości nadając nazwę Muzeum Mazowsza Płockiego im. prof. Ignacego Mościckiego. Funkcję muzeum budynek pełnił aż do roku 1976, kiedy przeniesiono do niego Bibliotekę im. Zielińskich.

17 KAMIENICA MODERNISTYCZNA
       Kamienica wybudowana ok przez architekta Bolesława Zienkiewicza. Był to budynek mieszkalny, z bardzo bogato zdobioną elewacją frontową (ryzality, reliefy, konsole, ornamentacja roślinna). Jeżeli chodzi o charakter budowli to ścierają się tu dwa style: neorenesans i modernizm. W czasie okupacji kamienica była siedzibą gestapo, a w latach Urzędu Bezpieczeństwa. Później mieściła się w niej Powiatowa Komenda Milicji, następnie Urząd Spraw Wewnętrznych, a obecnie Komenda Policji.

18 COLLEGIEN HAUS W latach wzniesiony został neoklasycystyczny gmach "kamery pruskiej" ("Collegien Haus - stąd nazwa ulicy Kolegialna) lub pruskiej "komory celnej". Budynek zaprojektowany przez Dawida Gilly -prezentuje neoklasycyzm, opierający się na założeniach klasycyzmu greckiego. Budynek cały czas był siedzibą władz. Ciekawostką jest fakt, iż na przełomie 1806/1807 rezydował tu jako przedstawiciel Napoleona, Józef Wybicki twórca Hymnu Narodowego). Pełnił funkcję prefekta departamentu, a ze względu na rozległe uprawnienia nazywany był "księciem płockim".

19 Budynek Sądu Dawny PAŁAC BISKUPI
       Pierwotny dwór biskupi zbudowany został poza murami zamku w XIV wieku - jego fragmenty (tzw. sklepienia klasztorne, kolebkowe) zostały zachowane w części parterowej gmachu od strony TNP. Właściwy pałac biskupi wzniósł bp Wojciech Baranowski ok r. Siedziba biskupów ma charakter drewniano-murowany i składa się z 3 budynków. Po roku 1879 władze rosyjskie rozbudowują obiekt, przeznaczając go na sądy i hipotekę.

20 WIEŻA CIŚNIEŃ W 1879 r. wzniesiono przy ówczesnej ulicy Warszawskiej, dziś pl. Dąbrowskiego ­ pięciokondygnacyjną wieżę ciśnień. Była to przez dziesięciolecia jedna z najwyższych budowli w Płocku. Stanowiła integralną część sieci wodociągowej, funkcjonującej przez wiele lat.

21 Rogatki Warszawskie  Wzniesiono je najwcześniej z wszystkich, bo w latach W tych klasycystycznych budynkach, zbudowanych na planie prostokąta, szczególną uwagę zwracają wgłębione portyki z kolumnadą w porządku jońskim.

22 Rogatki Dobrzyńskie  Wzniesione około 1825 roku od strony zachodniej miasta przy dawnym trakcie dobrzyńskim, mają kształt rotund z łukowatymi wnękami oraz gzymsem wspartym na kolumnach, półkolumnach i palistrach toskańskich.

23 Przygotowanie antyram

24 Przygotowanie antyram

25 Ekspozycja antyram na szkolnym korytarzu

26 Ekspozycja antyram na szkolnym korytarzu

27 Poza przedstawionymi na slajdach obiektami zaprezentowano również:
Przygotowany materiał fotograficzny i opisy mają przybliżyć uczniom miejsca ważne w Płocku. Poza przedstawionymi na slajdach obiektami zaprezentowano również: miejsca pamięci narodowej, pomniki, wybrane tablice pamiątkowe, historyczne miejsca i budynki. W opisach wykorzystano informacje z: „Płock od A do Z”, „Przewodnik Płock i okolice”. Zdjęcia wykonane zostały przez: Sandra Ramotowska, Eliza Sławińska, Mirosława Szulc, Beata Lipińska. Opracowanie graficzne i komputerowe Rafał Wichrowski.


Pobierz ppt "MOST POKOLEŃ Grupa G10."

Podobne prezentacje


Reklamy Google