Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Witajcie przyjaciele!!! Jestem Stefek i oprowadz ę was po pi ę knym i malowniczym mie ś cie Płock. Zobaczycie niesamowite zabytki i miejsca Płocka jak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Witajcie przyjaciele!!! Jestem Stefek i oprowadz ę was po pi ę knym i malowniczym mie ś cie Płock. Zobaczycie niesamowite zabytki i miejsca Płocka jak."— Zapis prezentacji:

1

2 Witajcie przyjaciele!!! Jestem Stefek i oprowadz ę was po pi ę knym i malowniczym mie ś cie Płock. Zobaczycie niesamowite zabytki i miejsca Płocka jak równie ż symbole tego miasta. Zapraszam do wspólnej w ę drówki.

3 Płock był pierwszą stolicą Mazowsza, od zawsze z nim związany pozostaje jednym z najważniejszych i największych miast na Mazowszu. Leży nad Wisłą, na styku Pojezierza Dobrzyńskiego i Kotliny Płockiej. W 1075 r. założono biskupstwo mazowieckie (płockie) z siedzibą w Płocku. Na przełomie XI / XII w. rezydowali tutaj Władysław Herman i Bolesław Krzywousty, a miasto było stolicą państwa. W 1180 r. powstaje szkoła elementarna, jako jedyna średniowieczna szkoła działa do dnia dzisiejszego i obecnie mieści się w niej LO im. Stanisława Małachowskiego. W 1237 r. miasto uzyskało przywilej lokacyjny na prawie polskim od Konrada Mazowieckiego, następnie rozszerzony przez Księcia Siemowita I. Przez lata Płock był stolicą księstwa, później województwa. Kolejne wieki przynoszą zniszczenia wojenne, z początkiem XVII w. wielki pożar niszczy 70% miasta. XIX w. to rozkwit miasta, rozwija się gospodarka i życie kulturalne. W 1820 r. powołano Towarzystwo Naukowe Płockie TNP, pierwszą tego typu placówkę w Polsce, a 4 lata później wydano pierwsze czasopismo. W 1869 r. uruchomiona zostaje pierwsza w Polsce szkoła zawodowa (Szkoła Niedzielno - Handlowa). W trakcie II wojny światowej miasto było siedzibą powiatu w rejencji ciechanowskiej wchodzącej w skład III Rzeszy. O tragicznych losach tamtych lat przypominają pomniki i tablice upamiętniające ludzi poległych podczas okupacji hitlerowskiej. W dzielnicy Radziwie znajduje się zbiorowa mogiła 113 polskich żołnierzy poległych w 1939 r. 21 stycznia 1945 r. Płock zostaje wyzwolony przez Wojsko Polskie i oddziały radzieckie I Frontu Białoruskiego. Ważnym wydarzeniem było otwarcie w 1959r. Mazowieckich Zakładów Rafineryjno Petrochemicznych, obecnie PKN Orlen

4 Od 1991 miasto posiada także Wielki Reprezentacyjny Herb (ustalony przez Radę Miasta), zwieńczony u góry koroną królewską, u dołu z dwoma krzyżami: Krzyżem Walecznych i Krzyżem Grunwaldu III klasy oraz ciekawą sentencją łacińską: Virtute et labore angere, czyli wzbogacać męstwem i pracą. Na czerwonej tarczy herbowej widnieje w części dolnej mur obronny z otwartą bramą, a w górnej - fronton katedry z czarną rozetą zwieńczonej złotym krzyżem i dwiema wieżami ze stożkowymi niebieskimi dachami ozdobionymi złotymi kulami. Herb miasta Płocka nawiązuje do wizerunków na tłoku pieczęci miasta z XIV wieku.

5 Ustalenie barw miasta (flagi) nast ą pi ł o 15 XII 1938 podczas obrad Rady Miejskiej. Z uzasadnienia przedstawionego przez referenta Zarz ą du Miejskiego K. Modli ń skiego-Bolesty wynika ł o, ż e barwy miasta powinny by ć ustalone na wzór barw miasta Krakowa. Od dawnego munduru wojewódzkiego, uchwalonego na Sejmie w r. 1776. Mundur taki nosi ł a szlachta, a pó ź niej równie ż zamo ż niejsze mieszcza ń stwo. By ł to mundur w kolorach: jasnoszafirowym z wypustkami szkar ł atnymi (kontusz) i s ł omiastym ( ż upan). Wynika z tego, ż e kolory miejskie powinny by ć ż ó ł to-niebieskie z wypustk ą czerwon ą po ś rodku.

6 Położona na Wzgórzu Tumskim, należy do najstarszych budowli sakralnych w Polsce. Została wzniesiona z inicjatywy biskupa Aleksandra z Malonne w latach 1130- 1144. Wielokrotnie przebudowywana, obecnie prezentuje elementy trzech stylów architektonicznych: romańskiego, gotyckiego i renesansowego. Wewnątrz katedry wiele cennych zabytków: nagrobki, epitafia, ołtarze z okresu od XVI do XIX w., a w Kaplicy Królewskiej sarkofag władców Polski: Władysława Hermana i jego syna Bolesława Krzywoustego. Polichromia Władysława Drapiewskiego z lat 1904-1914. W głównym wejściu kopia XII-wiecznych Drzwi Płockich z brązu.

7 Wzgórze Tumskie - cypel skarpy wiślanej, na którym wzniesiono gród płocki. Kazimierz Wielki w miejscu drewniano- ziemnego grodu zbudował murowany zamek. W 1532 roku spora część zamku runęła do Wisły w wyniku oberwania podmywanej skarpy. Resztki murów i budynków zamkowych zaczęły znikać po drugim rozbiorze Polski.

8 Muzeum Mazowieckie w Płocku od 16 lipca 2005 roku ma nową siedzibę w secesyjnej kamienicy, której wnętrze stanowi wspaniałą oprawę dla jednej z najbogatszych w Polsce kolekcji sztuki z przełomu XIX i XX wieku. Muzeum Diecezjalne w Płocku należy do najstarszych tego typu placówek w Polsce, powstało w 1903 r. z inicjatywy biskupa płockiego Antoniego Juliana Nowowiejskiego. Zbiory muzealne liczą obecnie ponad 10 tysięcy eksponatów. Do najbardziej interesujących należą: zbiór mazowieckiej rzeźby średniowiecznej, rękopisy i dokumenty od XII do XVI w. (Biblia Płocka, Graduały), kolekcja pasów kontuszowych i szat liturgicznych, a także zbiory malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego XVII i XVIII w.

9

10 Skręcając z Grodzkiej w wąziutką Kozią znajdziemy się vis a vis Małachowianki - najstarszej z istniejących w Polsce szkół średnich (zał. w 1180 r.). W podziemiach średniowiecznego skrzydła budynku mieści się muzeum szkolne z reliktami architektury romańskiej i gotyckiej a w gotyckiej wieży obserwatorium astronomiczne. Wśród znamienitych uczniów tej szkoły byli m.in. Ignacy Mościcki - Prezydent II RP i Tadeusz Mazowiecki - pierwszy Premier III RP, podróżnik Tony Halik czy Jan Zumbach - dowódca legendarnego Dywizjonu 303.

11 W pobliżu domu, w którym ponad sto lat temu urodził się i mieszkał poeta Władysław Broniewski (1897-1962), przy Placu Obrońców Warszawy znajduje się monumentalny pomnik wystawiony w 1972 r. na cześć poety, autorstwa Gustawa Zemły. Na podwórzu przed domem rośnie kilkusetletni dąb. Broniewski w wielu swoich wypowiedziach codziennych i poetyckich identyfikował się z prastarym drzewem. Władysław Broniewski jest Honorowym Obywatelem Miasta Płocka. Zaszczytny tytuł Honorowego Obywatela Miasta jako pierwszy otrzymał Marszałek Józef Piłsudski. 10 kwietnia 1921 roku Naczelnik Państwa odznaczył Płock Krzyżem Walecznych za bohaterską obronę przed atakami wroga w wojnie polsko-bolszewickiej 1920r. 18 sierpnia 1997 r, w 77 rocznicę pamiętnych wydarzeń na Pl. Obrońców Warszawy (przedwojennym placu Piłsudskiego) odsłonięto pomnik Marszałka. Pomnik Józefa Piłsudskiego Pomnik Władysława Broniewskiego

12 Pierwsze kominy "Petrochemii" zaczęły piąć się w górę w 1960 r. Dziś Polski Koncern Naftowy Orlen SA jest jedną z największych firm w tej części Europy i potentatem na krajowym rynku paliw płynnych i produktów petrochemicznych.

13 W sierpniu 2008 r. zainaugurował działalność płocki amfiteatr. Malowniczo wkomponowany w zbocze skarpy obiekt jest przykryty wachlarzowo rozpiętym dachem i mieści blisko 3,5 tysiąca osób na widowni. Jako pierwsze na scenie amfiteatru pokazały się najpiękniejsze Polki podczas koncertu finałowego Miss Polski.

14 Na stadionie Wisły Płock im. Kazimierza Górskiego rozgrywane s ą wa ż ne mecze mi ę dzypa ń stwowe w piłce no ż nej. Piłkarze r ę czni Wisły Płock w 2008 roku zostali Mistrzami Polski i zdobyli Puchar Polski, a dwóch zawodników jest aktualnymi wicemistrzami ś wiata w tej dyscyplinie. Płock ma tak ż e swoich olimpijczyków, medalistów Mistrzostw Ś wiata i Europy (kick-boxing, wio ś larstwo, tenis ziemny osób niepełnosprawnych).

15 Miejski Ogród Zoologiczny powstał w 1951 roku. W malowniczo położonym na nadwiślańskiej skarpie Ogrodzie Zoologicznym można podziwiać ponad 3300 zwierząt w 430 gatunkach. ZOO posiada wiele osobliwości świata zwierzęcego, w tym gatunki rzadkie i ginące. Są tu: pantery śnieżne, pingwiny przylądkowe, żurawie mandżurskie, słoń indyjski, lamparty perskie i kondory wielkie a także tamaryny i marmozety - najmniejsze małpki świata. Dumą ogrodu są także akwaria morskie i słodkowodne oraz największa kolekcja gadów w Polsce.

16 Właśnie zakończyliśmy wędrówkę po malowniczym mieście Płock. To tylko niektóre zabytki i ciekawe miejsca. Odwiedźcie nas. Przyjedzcie, a nie pożałujecie. Właśnie zakończyliśmy wędrówkę po malowniczym mieście Płock. To tylko niektóre zabytki i ciekawe miejsca. Odwiedźcie nas. Przyjedzcie, a nie pożałujecie.

17 Dominika Szafrańska Klaudia Bombalicka Klaudia Żebrowska


Pobierz ppt "Witajcie przyjaciele!!! Jestem Stefek i oprowadz ę was po pi ę knym i malowniczym mie ś cie Płock. Zobaczycie niesamowite zabytki i miejsca Płocka jak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google