Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Połączenia oporników a. Połączenie szeregowe: R1R1 R2R2 RnRn U1U1 U2U2 UnUn U i.

Коpie: 1
Zamiana GWIAZDA-TRÓJKĄT R1R1 R2R2 R3R R 12 R 31 R 23 u1u1 V1V1 u2u2 V2V2 i1i1 j1j1 i2i2 j2j2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Połączenia oporników a. Połączenie szeregowe: R1R1 R2R2 RnRn U1U1 U2U2 UnUn U i."— Zapis prezentacji:

1 Połączenia oporników a. Połączenie szeregowe: R1R1 R2R2 RnRn U1U1 U2U2 UnUn U i

2 W połączeniu szeregowym rezystancje oporników dodają się

3 Dzielnik napięcia U R1R1 R2R2 U1U1 U2U2 i

4 R1R1 R2R2 i U U1U1 U2U2 Jaka cześć napięcia u odłoży się na R 1, a jaka na R 2 ?

5 b. Połączenie równoległe: i i1i1 i2i2 R1R1 R2R2 u

6 W połączeniu równoległym odwrotności rezystancji oporników dodają się Dla dwóch oporników otrzymamy:

7 Dzielnik prądu i i1i1 i2i2 u R1R1 R2R2 Jaka część prądu i popłynie przez R 1, a jaka przez R 2 ?

8 Przykład: i i1i1 i2i2 R1R1 R2R2

9 Zasada superpozycji x y x1x1 x2x2 x 1 +x 2 y 1 +y 2 y2y2 y1y1 y=Ax Odpowiedź układu liniowego na sumę wymuszeń równa się sumie odpowiedzi na poszczególne wymuszenia działające z osobna. UL x1x1 x2x2 x3x3 y1y1 y2y2 y3y3

10 x y x1x1 x2x2 x 1 +x 2 y2y2 y1y1 y=f(x) y=y 1 +y 2 Dlaczego superpozycji nie można stosować do układów nieliniowych:

11 Przykład: W obwodzie działają dwa źródła napięcia e 1 i e 2. Celem jest obliczenie napięcia u AB metodą superpozycji. i1i1 i2i2 e1e1 e2e2 R1R1 R2R2 R3R3 u AB A B i3i3

12 Pierwszy etap superpozycji - pozostawiamy w obwodzie tylko źródło e 1, a źródło e 2 zwieramy: i 2 e1e1 R1R1 R2R2 R3R3 u AB A B i 1 i 3 i1=i1= e1e1 RzRz

13 Drugi etap superpozycji - pozostawiamy w obwodzie tylko źródło e 2, a e 1 zwieramy: i 1 i 2 e2e2 R1R1 R2R2 R3R3 u AB A B i 3

14

15 Źródła sterowane Napięcie tych źródeł zależy od prądu lub napięcia sterującego A. źródła napięciowe Sterowane prądem: Sterowane napięciem: Źródło jest liniowe, jeśli zachodzi proporcjonalność: lub

16 B. źródła prądowe Sterowane prądem:Sterowane napięciem: Prąd tych źródeł zależy od prądu lub napięcia sterującego Źródło jest liniowe, jeśli zachodzi proporcjonalność: lub

17 Przykład obwodu ze źródłami sterowanymi: Jest to stałoprądowy model tranzystora znany jako model Ebersa-Molla B EC ifif irir

18 Równoważność źródeł i R u R E w AB w i R E R u ww AB wAB iREu iiJ w AB E R w u A B i R R i R E A B w R w u

19 Układy równoważne

20 Układy P i Q nazywamy równoważnymi, jeżeli ich opis matematyczny jest taki sam. Opis obwodu P Opis obwodu Q

21 Przykład

22 Zamiana GWIAZDA-TRÓJKĄT R1R1 R2R2 R3R3 1 2 3 21 3 R 12 R 31 R 23 u1u1 V1V1 u2u2 V2V2 i1i1 j1j1 i2i2 j2j2

23 R1R1 R2R2 R3R3 1 2 3 u1u1 u2u2 i1i1 i2i2 i 1 +i 2 Są to równania (*)

24 21 3 R 12 R 31 R 23 V1V1 V2V2 j1j1 j2j2 Są to równania (**)

25 Z definicji równoważności układów wynika równość odpowiednich współczynników w równaniach (*) i (**). Wynikają stąd wzory: Gdy R 1 =R 2 =R 3 =R Y R Δ =3R Y

26 Gdy R 12 =R 23 =R 34 =R Δ R Y =1/3R Δ

27 Przykład: R1R1 R2R2 R3R3 i1i1 i2i2 i3i3 A B C R4R4 R5R5 R6R6 u Dane: Celem jest obliczenie prądu w jednej z gałęzi trójkąta, np. prądu i 4 i4i4 Aby obliczyć ten prąd musimy znaleźć u AC u AC Po zamianie Δ Y nie możemy zgubić punktów AC

28 R1R1 R2R2 R3R3 i1i1 i2i2 i3i3 A B C R4R4 R5R5 R6R6 u R 46 R 65 R 54 Obwód ma teraz postać: R1R1 R2R2 R3R3 A B C O R 46 R 54 R 65 i1i1 i2i2 i3i3 u AC

29 u i1i1 i2i2 i3i3 0

30 Twierdzenie o włączaniu dodatkowych źródeł Rozpływ prądów w obwodzie nie zmieni się, jeżeli we wszystkich gałęziach zbiegających się w węźle (dowolnym) włączymy źródła napięcia o tych samych wartościach napięć źródłowych i tak samo skierowane względem węzła. Rozkład napięć w obwodzie nie zmieni się, jeżeli w pętli (dowolnej) pomiędzy kolejne węzły włączymy źródła prądu o tych samych prądach źródłowych i tak samo skierowane względem kierunku obiegu pętli. W1 W2 Dowód wynika z NPK Dowód wynika z PPK

31 Wnioski: Źródło napięcia e=u zostało przeniesione z jednej gałęzi obwodu do pozostałych gałęzi zbiegających się w tym węźle. u u e e e e e

32 j Źródło prądu zostało przeniesione. Wszystkie prądy źródłowe mają wartość j


Pobierz ppt "Połączenia oporników a. Połączenie szeregowe: R1R1 R2R2 RnRn U1U1 U2U2 UnUn U i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google