Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oferta zajęć pozalekcyjnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oferta zajęć pozalekcyjnych"— Zapis prezentacji:

1 Oferta zajęć pozalekcyjnych
w nauczaniu zintegrowanym

2 Oferujemy szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych

3 Wystawa prac grafiki komputerowej uczniów klas młodszych
Koło grafiki komputerowej „Obrazy myszką malowane” Wystawa prac grafiki komputerowej uczniów klas młodszych

4 Koło grafiki komputerowej adresowane jest
do uczniów klas III uczęszczających wcześniej na zajęcia informatyczne. Plan pracy obejmuje dwa działy: Tworzenie kompozycji plastycznych z wykorzystaniem programu Paint, Word 2. Tworzenie prostych prezentacji w programie PowerPoint Zajęcia w sali komputerowej cieszą się wielkim powodzeniem. Dzieci rozwijają swe umiejętności przygotowując się do konkursów, np. konkursy grafiki komputerowej, plastyczne, literackie. Prowadząca: Joanna Grządka

5 Koło informatyczne dla uczniów klas I - III

6 Rozwijanie zainteresowań informatycznych
Cele: Rozwijanie zainteresowań informatycznych - Wskazywanie użyteczności komputera w nauce, pracy i zabawie Stwarzanie warunków do rozwijania ciekawości poznawczej oraz motywacji do dalszej nauki Dzieci uczestniczące w zajęciach koła wykorzystują technologię informacyjną np. do: opracowania książeczek na konkurs biblioteczny, tworzenia prezentacji multimedialnych. Uczestnicy koła biorą udział w wielu konkursach graficznych. Prowadząca: Renata Gerlach i Joanna Grządka

7 Koło „MIŁOŚNIKÓW ZABAW LOGICZNYCH”

8 Koło „Miłośników zabaw logicznych” jest propozycją dla dzieci,
które są zainteresowane tą dziedziną i pragną część czasu wolnego spędzić w szkole. Wiodącymi metodami są tu gry i zabawy dydaktyczne, w tym także z wykorzystaniem komputera. Dzieci przygotowują się do konkursów matematycznych, do udziału w „Małym Kangurze” oraz innych organizowanych przez zaprzyjaźnione szkoły. Prowadząca: Joanna Grządka

9 Z LITERATURĄ DZIECIĘCĄ”
Koło literackie „WESOŁE SPOTKANIA Z LITERATURĄ DZIECIĘCĄ”

10 Wybrane zajęcia koła odbywają się przy użyciu komputerów.
Cele zajęć: Wszechstronny rozwój osobowości, ekspresji, wrażliwości, uczuciowości dziecka. Rozwijanie fantazji, pobudzanie do aktywności i odkrywania rzeczy nowych, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu poprzez umiejętne i świadome korzystanie z dóbr kultury. Udział dzieci w zajęciach koła ma na celu ukształtowanie szczęśliwego, asertywnego i umiejącego wyrazić własne zdanie dziecka. Dziecko uczestnicząc w nim nie może być narażone na niepowodzenia i stresy. Program umożliwia każdemu dziecku osiągnięcie sukcesu. Wybrane zajęcia koła odbywają się przy użyciu komputerów. Prowadzące: Mariola Baprawska Danuta Guziejewska

11 Koło „MAŁY EUROPEJCZYK”

12 Poznanie miejsca człowieka w świecie,
Cele: Poznanie miejsca człowieka w świecie, Przekazywanie uniwersalnych zasad i wartości moralnych (prawda, dobro, piękno, wartość istnienia, wolność, sprawiedliwość). Wiadomości i umiejętności zdobyte na zajęciach koła europejskiego uczniowie wykorzystują w życiu codziennym, podczas zajęć lekcyjnych oraz różnych konkursów przedmiotowych. Wybrane zajęcia koła odbywają się przy użyciu komputerów. Prowadząca: Iwona Stradał

13 Oferta zajęć pozalekcyjnych w klasach IV - VI

14 Koło informatyczne dla uczniów klas V i VI

15 pogłębianie wiedzy i umiejętności uczniów
CELE ZAJĘĆ: pogłębianie wiedzy i umiejętności uczniów rozwijanie zainteresowań informatycznych realizacja własnych projektów Uczniowie licznie i chętnie uczęszczają na zajęcia. Poznają nowe programy komputerowe za pomocą których tworzą projekty i prace konkursowe. W ostatnich latach szkolnym uczniowie wykonali prace na konkurs o patronie szkoły, prezentacje multimedialne o najciekawszych zakątkach Polski, prezentacje pod hasłem „Europa-nasz wspólny dom” oraz prace na konkurs „Wielcy Gdańszczanie” Prowadząca: Katarzyna Srebrowska - Budek

16 Koło dziennikarskie CELE ZAJĘĆ: szukanie i przetwarzanie informacji
prowadzenie szkolnej gazetki internetowej Członkami koła są uczniowie, którzy już sprawnie posługują się komputerem i Internetem. Ich zadaniem jest pisanie artykułów, ciekawostek, wywiadów z ciekawymi ludźmi i umieszczanie ich na podstronie szkolnej witryny. Prowadząca: Magdalena Ruczko i Jolanta Obód

17 Koło przyrodnicze

18 rozwijanie zainteresowań przyrodniczych prowadzenie doświadczeń
CELE ZAJĘĆ: rozwijanie zainteresowań przyrodniczych prowadzenie doświadczeń Uczniowie wykorzystują tu komputer do poszukiwania odpowiedzi na nurtujące ich pytania, sami tworzą karty pracy i karty obserwacji do prowadzonych doświadczeń przyrodniczych. Tworzą również różne prezentacje o tematyce przyrodniczej. Prowadzące: Grażyna Łach, Edyta Felenczak

19 Reedukacja Ćwiczenie analizatorów słuchu
i wzroku podczas pracy na zespole korekcyjno-kompensacyjnym. Narzędziem pracy jest laptop. Metody i formy pracy na zajęciach reedukacji prezentowane są zainteresowanym rodzicom.

20 wykonywanie ćwiczeń przy komputerze służących:
Cele zajęć: wykonywanie ćwiczeń przy komputerze służących: - usprawnianiu analizatorów słuchowego i wzrokowego, doskonaleniu analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej, ćwiczeniu pamięci słuchowej i wzrokowej, - zapamiętywaniu ciągów dźwięków; - doskonaleniu zasad prawidłowej pisowni wyrazów; ćwiczeniu koncentracji uwagi Podczas zajęć uczniowie korzystają z ćwiczeń w formie elektronicznej przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego, jak również z programów darmowych pobranych z Internetu. Prowadząca: Beata Kapica

21 dla społeczności lokalnej
Inicjatywy dla społeczności lokalnej Od wielu lat udostępniamy poprzez Internet informacje o zbiorach bibliotecznych. Z informacji tych korzystają: uczniowie rodzice społeczność lokalna

22 Umożliwiamy czytelnikom interaktywny dostęp do informacji o stanie ich wypożyczeń.
Korzystamy w tym celu z programu MOL 2000+

23 Podczas „zielonych okienek” czyli godzin wolnych od zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych z pracowni informatycznej korzystają nie tylko uczniowie szkoły i ich rodzice, ale cała społeczność lokalna. Komputery i sieć Internet pomagają w odrobieniu pracy domowej, wyszukaniu informacji lub są źródłem rozrywki.

24 „Bezpieczni w komputerowym świecie”
Pracownia informatyczna jest miejscem corocznych szkoleń rodziców w ramach realizowanego programu „Bezpieczni w komputerowym świecie” Zadaniem nauczycieli-wychowawców w kontekście dbania o dziecko jest należyty kontakt z domem rodzinnym ucznia i uzmysłowienie rodzicom problemu bycia bezpiecznym w olbrzymiej „odchłani” jaką jest Internet. Umiejętność kontrolowania tego, czym konkretnie nasze dzieci zajmują się korzystając z sieci muszą posiąść nie tylko pedagodzy, ale przede wszystkim rodzice.

25 Podczas Dnia Bezpiecznego Internetu pracownia informatyczna
z projektorem oraz „INTERDWÓJKA” były miejscem warsztatów dla uczniów klas IV – VI

26 Laureaci konkursu w roku szkolnym 2007/2008
Corocznie pracownia informatyczna oraz INTERDWÓJKA są miejscem Miejskiego Konkursu Informatycznego a w bieżącym roku szkolnym Powiatowego Turnieju Wiadomości i Umiejętności Informatycznych Laureaci konkursu w roku szkolnym 2007/2008 Prezentacja nagrodzonych prac konkursowych

27 Od wielu lat podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nasza szkoła, a w szczególności pracownia informatyczna i „INTERDWÓJKA” są Powiatowym Sztabem koordynującym pracę Tu znajduje się centrum informacyjne naszego powiatu gdzie: zbierane są przedmioty na aukcje internetowe i finałowe przyjmowane są i przetwarzane wszelkie informacje powstaje strona internetowa WOŚP

28 Podczas obchodów Jubileuszu 60-lecia Szkoły
pracownia informatyczna i „INTERDWÓJKA” były miejscem prezentacji bogatej historii szkoły

29 Od lat systematycznie udostępniamy naszą pracownię komputerową do zajęć dzieciom z zaprzyjaźnionych przedszkoli w naszym rejonie

30 W ramach projektu „ Święta w Interdwójce” w sali medialnej
zorganizowano „wtorki z filmem” – projekcje filmów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

31 Corocznie w sali komputerowej „Pod Zegarem” organizowane są konkursy dla klas „0”

32 „Moja szkoła w obiektywie”
Sala medialna jest miejscem prezentowania wyników wielu imprez i konkursów różnego szczebla Wystawa prac i wręczenie nagród w konkursie „Moja szkoła w obiektywie” Rozstrzygnięcie konkursu walentynkowego – odczytywanie najładniejszych życzeń i odbieranie nagród

33 Z A P R A S Z A M Y ! Centrum Edukacyjno–Informacyjnego „INTERDWÓJKA”
W kolejnych latach zamierzamy poszerzyć działalność naszego Centrum Edukacyjno–Informacyjnego „INTERDWÓJKA” o nowe ciekawe zajęcia i inicjatywy Z A P R A S Z A M Y !


Pobierz ppt "Oferta zajęć pozalekcyjnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google