Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRATEGIA - rodzaje strategii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRATEGIA - rodzaje strategii"— Zapis prezentacji:

1 STRATEGIA - rodzaje strategii
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE STRATEGIA - rodzaje strategii

2 ZAGADNIENIA 1. KRYTERIA PODZIAŁU Klasyczne rodzaje strategii
2. STRATEGIE PODSTAWOWE 3. STRATEGIE DZIEDZIN GOSPODAROWANIA 4. STRATEGIE FUNKCJONALNE

3 ZAGADNIENIA 1. KRYTERIA PODZIAŁU

4 STRATEGIE ZARZĄDZANIA
PODSTAWOWE DZIEDZIN GOSPODAROWANIA (domen) FUNKCJONALNE Poziom korporacji (przedsiębiorstwa) Poziom SJG STRATEGICZNE JEDNOSTKI GOSPODARCZE Poziom funkcjonalny KRYTERIUM? STRUKTURALNE – POZIOM HIERARCHII ORGANIZACYJNEJ

5 STRATEGIA ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ
STRATEGIE STRATEGIE PODSTAWOWE OPCJA STRATEGICZNA STRATEGIA ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ PROGRAM DZIAŁALNOŚCI GLOBALNEJ PROCEDURY KOORDYNACJI PROGRAMÓW I PLANÓW

6 STRATEGIE KRYTERIUM - FUNKCJA STRATEIE ZBYTU STRATEGIE PRODUKCJI
STRATEGIE BADAŃ NAUKOWYCH I ROZWOJU STRATEGIE INWESTOWANIA STRATEGIE FINANSOWANIA STRATEGIE PERSONALNE ...

7 KRYTERIUM – KIERUNEK ROZWOJU (jak użyte zostaną środki)
STRATEGIE KRYTERIUM – KIERUNEK ROZWOJU (jak użyte zostaną środki) STRATEGIE WZROSTU (INWESTYCJA) STRATEGIE STABILIZACJI (UTRZYMANIE ) STRATEGIE KURCZENIA PRODUKCJI

8 KRYTERIUM – ZACHOWANIE SIĘ RYNKU
STRATEGIE KRYTERIUM – ZACHOWANIE SIĘ RYNKU STRATEGIE ATAKU (promocji) STRATEGIE OBRONY (imitacji)

9 KRYTERIUM – PRODUKT / USŁUGA - RYNEK
STRATEGIE KRYTERIUM – PRODUKT / USŁUGA - RYNEK STRATEGIA PENETRACJI RYNKU STRATEGIA ROZWOJU RYNKU STRATEGIA ROZWOJU PRODUKTU STRATEGIA DYWERSYFIKACJI

10 KRYTERIUM – PRZEWAGA KONKURENCYJNA
STRATEGIE KRYTERIUM – PRZEWAGA KONKURENCYJNA STRATEGIA PRZEWODNICTWA W ZAKRESIE KOSZTÓW STRATEGIA ZRÓŻNICOWANIA PRODUKTU STRATEGIA KONCENTRACJI NA ...

11 STRATEGIE GENERALNE, OGÓLNE STRATEGIE ORGANIZACJI, PRZEDSIĘBIORSTWA
ZAGADNIENIA 2. STRATEGIE PODSTAWOWE INNE OKTEŚLENIA: STRATEGIE GENERALNE, OGÓLNE STRATEGIE ORGANIZACJI, PRZEDSIĘBIORSTWA

12 STRATEGIE PODSTAWOWE STRATEGIE ZARZĄDZANIA PODSTAWOWE
DZIEDZIN GOSPODAROWANIA (domen) FUNKCJONALNE KRYTERIUM? STRUKTURALNE – POZIOM HIERARCHII ORGANIZACYJNEJ Poziom korporacji (przedsiębiorstwa) Poziom funkcjonalny Poziom SJG

13 STRATEGIE PODSTAWOWE POTENCJALNE STRATEGIE CZYSTE ORGANIZACJA
MOCNE STRONY SŁABE STRAONY SZANSA ZAGROŻENIE OTOCZENIE STRATEGIA AGRESYWNA STRATEGIA KONKURENCYJNA STRATEGIA KONSERWATYWNA STRATEGIA DEFENZYWNA

14 STRATEGIE PODSTAWOWE STRATEGIE wg ANSOFFA PRODUKT RYNEK ROZWÓJ RYNKU
OBECNY NOWY NOWY OBECNY RYNEK ROZWÓJ RYNKU DYWERSYFIKACJA ROZWÓJ PRODUKTU PENETRACJA

15 STRATEGIE PODSTAWOWE (L.W. Rue, P.G. Holland) STRATEGIE STABILIZACJI
STRATEGIE WZROSTU KONCENTRACJI INTEGRACJI PIONOWEJ DYWERSYFIKACJI STRATEGIE STABILIZACJI STRATEGIE DEFENSYWNE RESTRUKTURYZACJI ZBYCIA UDZIAŁÓW LIKWIDACJI STRATEGIE ZŁOŻONE ...

16 1. DYWERSYFIKACJA, 2. ROZWOJ RYNKU / PRODUKTU, 3. JOINT VENTURE
STRATEGIE PODSTAWOWE STRATEGIE ORGANIZACJI KONKURENCYJNOŚĆ SŁABA POZYCJA SILNA POZYCJA RYNEK SPRZEDAŻ WZROST SPADEK OPCJA 1 1. KONCENTRACJA / WCHODZENIE W NISZE RYNKOWE, 2. INTEGRACJA POZIONA, 3. ZAWĘŻENIE POLA DZIAŁANIA NA RYNKU, 4. LIKWIDACJA OPCJA 2 1. KONCENTRACJA PRODUKCJI, 2. INTEGRACJA PIONOWA, 3. DYWERSYFIKACJA W PODOBNYCH BRANŻACH OPCJA 3 1. RESTRUKTURYZACJA, 2. DYWERSYFIKACJA W NISZACH RYNKOWYCH, 3. ZAWĘŻENIE POLA DZIAŁANIA, 4. LIKWIDACJA OPCJA 4 1. DYWERSYFIKACJA, 2. ROZWOJ RYNKU / PRODUKTU, 3. JOINT VENTURE

17 STRATEGIE PODSTAWOWE STRATEGIE PODSTAWOWE (Wright i inni)
STRATEGIE WZROSTU ROZWOJU WEWNĘTRZNEGO POŁĄCZEŃ (NP. KAPITAŁOWYCH) INTEGRACJI POZIOMEJ JOINT VENTURES STRATEGIE STABILIZACJI STRATEGIE REDUKCYJNE RESTRUKTURYZACJI ZBYCIA UDZIAŁÓW LIKWIDACJI STRATEGIE ZŁOŻONE ...

18 STRATEGIE PODSTAWOWE STRATEGIE PODSTAWOWE (Stabryła)
STRATEGIE ROZWOJOWE STRATEGIE STABILIZACYJNE STRATEGIE RESTRUKTURYZACYJNE STRATEGIE DEFENSYWNE

19 STRATEGIE PODSTAWOWE STRATEGIE PODSTAWOWE (Stabryła)
STRATEGIE ROZWOJOWE STRATEGIE STABILIZACYJNE STRATEGIE RESTRUKTURYZACYJNE STRATEGIE DEFENSYWNE

20 STRATEGIE PODSTAWOWE STRATEGIE ROZWOJOWE EKSPANSYWNOŚĆ FIRMY,
ZDOBYWANIE NOWYCH RYNKÓW ZBYTU, DYWERSYFIKACJA PRODUKCJI, INWESTYCJE, STRATEGIA ZMIAN STRUKTURALNYCH (JAKO INTEGRALNA CZĘŚĆ STRATEGII ZARZĄDZANIA (PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE, NOWE STRUKTURY, FUZJE, PRZEJĘCIA)

21 STRATEGIE PODSTAWOWE STRATEGIE PODSTAWOWE (Stabryła)
STRATEGIE ROZWOJOWE STRATEGIE STABILIZACYJNE STRATEGIE RESTRUKTURYZACYJNE STRATEGIE DEFENSYWNE

22 STRATEGIE STABILIZACYJNE
STRATEGIE PODSTAWOWE STRATEGIE STABILIZACYJNE UTRZYMAĆ AKTUALNĄ KONCEPCJĘ, STRATEGIA „ZACHOWAWCZA”, GRA NA ZWŁOKĘ, WYCZEKIWANIENA DOGODNY MOMENT, OSTROŻNE DECYZJE, NIECHĘĆ DO RYZYKA, DĄŻENIE DO WYSOKIEGO POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA STRATEGICZNEGO

23 STRATEGIE PODSTAWOWE STRATEGIE PODSTAWOWE (Stabryła)
STRATEGIE ROZWOJOWE STRATEGIE STABILIZACYJNE STRATEGIE RESTRUKTURYZACYJNE STRATEGIE DEFENSYWNE

24 STRATEGIE RESTRUKTURYZACYJNE
STRATEGIE PODSTAWOWE STRATEGIE RESTRUKTURYZACYJNE STRATEGIA NAPRAWCZA (reorganizować to co niesprawne, tworzyć mechanizmy zabezpieczające), STRATEGIA DYNAMICZNA (permanentnie doskonalić organizację, kadrę, Pracowników, wyroby ...), SILNE STRUKTURY KONTROLNE, JEDNOZNACZNE KRYTERIA EFEKTYWNOŚCI

25 STRATEGIE PODSTAWOWE STRATEGIE PODSTAWOWE (Stabryła)
STRATEGIE ROZWOJOWE STRATEGIE STABILIZACYJNE STRATEGIE RESTRUKTURYZACYJNE STRATEGIE DEFENSYWNE

26 STRATEGIE PODSTAWOWE STRATEGIE DEFENSYWNE PRZETRWANIE,
MINIMALIZACJA STRAT, ODPOWIEDŹ NA NIEPOWODZENIA, OGRANICZENIA (produkcja, rynek, inwestycje, zatrudnienie – do likwidacji firmy włącznie)

27 Strategie podstawowe STRATEGIE PODSTAWOWE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE
WARUNKI DZIAŁANIA RÓŻNE KOMBINACJE RZADKO „CZYSTA” TYPOLOGIA Strategie podstawowe „DALEK HORYZONT PLANOWANIA” STRATEGIA ROZWOJOWA, „BLISKI HORYZONT” – REALNA SYTUACJA DWA UJĘCIA STRATEGII OPCJA STRATEGICZNA. PROGRAM DZIAŁANOŚCI GLOBALNEJ

28 ZAGADNIENIA 3. STRATEGIE DZIEDZIN GOSPODAROWANIA
INNE OKREŚLENIA: STRATEGIE RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI, DOMEN, BIZNESÓW, STRATEGIE KONKURENCJI

29 STRATEGIE DOMEN STRATEGIE ZARZĄDZANIA PODSTAWOWE
DZIEDZIN GOSPODAROWANIA Poziom korporacji (przedsiębiorstwa) Poziom SJG FUNKCJONALNE Poziom funkcjonalny KRYTERIUM? STRUKTURALNE – POZIOM HIERARCHII ORGANIZACYJNEJ

30 STRATEGIE DOMEN Strategiczne Jednostki Gospodarcze
STRATEGIE DZIEDZIN GOSPODAROWANIA (domen) STRATEGIA NADRZĘDNA (KORPORACJI) DOSTOSOWANIE Strategiczne Jednostki Gospodarcze (wyspecjalizowane, własny sektor/segment, misja, cele i strategia) POZIOM PODSTAWA KOCEPCJA KONKRENCYJNOŚCI

31 STRATEGIE DOMEN KONCEPCJA KONKURENCYJNOŚCI Przewaga strategiczna
ł n Cele strategiczne Unikalność zewnętrzna (POSTRZEGANA PRZEZ KLIENTA) Pozycja niskiego kosztu sektor / szerokie ZRÓŻNICOWANIE PRZYWÓDZTWO KOSZTOWE KONCENTRACJA NA RÓŻNICOWANIU KONCENTRACJA NA KOSZTACH segment / wąski (wg. M. PORTER)

32 Istnieją dwie bazowe strategie konkurencji kosztowej i zróżnicowania:
Strategia kosztowa Istnieją dwie bazowe strategie konkurencji kosztowej i zróżnicowania: Istotą strategii kosztowej jest redukcja strukturalnych i procesowych kosztów działalności Uwarunkowania strukturalne: ekonomia skali, krzywa doświadczenia, konfiguracja łańcucha wartości (make or buy), lokalizacja względem dostawców i odbiorców etc. Uwarunkowania procesowe: wykorzystanie mocy produkcyjnych, zakres asortymentowy, częstość przestawień, tryb współpracy pomiędzy b+r, produkcją i sprzedażą , produktywność etc.

33 Istota strategii minimalnych kosztów wymaga
Strategia kosztowa Istota strategii minimalnych kosztów wymaga kultury organizacyjnej eliminującej koszty (spartańskie biura, ograniczone dodatki pozapłacowe, poczucie potrzeby oszczędności etc.) braku tolerancji dla jakichkolwiek strat ciągłej kontroli kosztów nowoczesnych technologii rygorystycznie przestrzeganych kryteriów alokacji zasobów kontroli nad czynnikami kosztów (ekonomią skali, wykorzystaniem mocy, zakresem asortymentowym, funkcjonowaniem łańcucha wartości etc.)

34 Strategia kosztowa - kiedy ma największy sens
Gdy cena jest dominującym kryterium zakupów Gdy produkty są standardowe (mąka, cukier, kartofle, benzyna, audyt) Gdy możliwości zróżnicowania są bardzo ograniczone Gdy nabywcy wykorzystują produkty w podobny sposób i mają podobne oczekiwania Gdy nabywcy mają silną pozycję wobec dostawców

35 Strategia zróżnicowania
Istotą strategii zróżnicowania jest stworzenie takiej oferty dla odbiorców, którą trudno imitować wbudowanie w ofertę takich atrybutów produktu lub systemu współpracy, który zwiększa satysfakcję odbiorcy (np. zmniejsza jego straty, koszty, potrzeby adaptacji itd.) ma wyraźne materialne i niematerialne elementy Strategia zróżnicowania oznacza szukanie możliwości zróżnicowania wzdłuż całego łańcucha wartości: b+r (np.częstsze innowacje, specjalne atrybuty wyrobu) produkcji (np.produkcja pod zamówienia, ISO) logistyki (np. szybsze dostawy, gwarancja 24g, brak pomyłek) marketingu i sprzedaży (np. informacja, warunki zamówień, wygoda, budowanie wiązek produktów/usług)

36 Strategia zróżnicowania
Strategia zróżnicowania wymaga systematycznych innowacji lub ochrony patentowej swojej oferty tworzenia opcji dla odbiorców i zaspokajania ich potrzeb z pewnym wyprzedzeniem stałego podtrzymywania i wzmacniania marki wzmacniania sygnałów o realnym i symbolicznym zróżnicowaniu swojej oferty (opakowanie, marka, system dostaw, typ odbiorców, tradycja, cena, profesjonalizm etc.) stałej ochrony podstaw na których opiera się zróżnicowanie (np. porażka Anina jako luksusowej lokalizacji, porażka Porsche w latach osiemdziesiątych, klęska polskich wódek na rynkach światowych - od Wyborowej aż po Źubrówkę)

37 Strategia zróżnicowania - kiedy ma największy sens
Strategia zróżnicowania ma największy sens gdy: jest wiele sposobów budowania odmienności w oparciu o techniczne parametry, ekonomię, wymiary jakości, obsługę posprzedażową gdy potrzeby odbiorców i tryb korzystania z oferty jest zróżnicowany gdy konkurenci wybierają własne drogi, a koszty imitacji są wysokie standardowe sposoby masowego konkurowania zostały wypróbowane i nie odniosły efektu ze względu na zróżnicowanie potrzeb odbiorców

38 Jak “ugrzęznąć” pośrodku
Krzywa U Jak “ugrzęznąć” pośrodku ROI MS

39 4. STRATEGIE FUNKCJONALNE
ZAGADNIENIA 4. STRATEGIE FUNKCJONALNE

40 STRATEGIE FUNKCJONALNE
STRATEGIE ZARZĄDZANIA PODSTAWOWE DZIEDZIN GOSPODAROWANIA Poziom korporacji (przedsiębiorstwa) Poziom SJG FUNKCJONALNE Poziom funkcjonalny KRYTERIUM? STRUKTURALNE – POZIOM HIERARCHII ORGANIZACYJNEJ

41 STRATEGIE FUNKCJONALNE
DOTYCZĄ FUNKCJI ORGANIZACJI (PRZEDSIĘBIORSTWA) POZIOM DZIAŁ KORPORACJI i SJG SPECYFIKA PROGRAMY DŁUGOTERMINOWE WYSPECJALIZOWANYCH RODZAJÓW FIRMY LUB WAŻNYCH PROBLEMÓW

42 STRATEGIE FUNKCJONALNE
ZASOBY LUDZKIE MARKETING PROCESY INFORMACYJNE OBSZARY PROBLEMOWE STRATEGII FUNKCJONALNYCH SYSTEMY JAKOŚCI FINANSE B+R PRODUKCJA

43 STRATEGIE FUNKCJONALNE
ROLA UZUPEŁNIĆ STRATEGIE PODSTAWOWE I DOMEN POSTAĆ ANALIZY I PROJEKTY DECYZJI

44 STRATEGIE FUNKCJONALNE
POZIOM KORPORACJI STRATEGIE FUNKCJONALNE STRATEGIE PODSTAWOWE POZIOM SJG STRATEGIE DZIEDZIN

45 STRATEGIE FUNKCJONALNE
OPRACOWYWANE SĄ W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH FUNKCJI ORGANIZACJI MOGĄ WYSTĘPOWAĆ ZARÓWNO NA POZIOMIE CENTRALI JAK I SJG MAJĄ CHARAKTER CZĄSTKOWY WSPIERAJĄC – JAKO PROGRAMY SZCZEGÓŁOWE POZOSTAŁE GRUPY STARTEGII

46 STRATEGIE FUNKCJONALNE
RELACJE POMIĘDZY STRATEGIAMI OGÓLNYMI, DOMEN I FUNKCJONALNYMI ... Strategie dotyczące całej firmy to strategie ogólne, strategie domen ... są związane z sektorami (branżami) ... strategie funkcjonalne przenikają zarówno strategie ogólne, jak i domen ... ponieważ wynikają one ze społecznego podziału pracy w organizacji ... (R. Krupski)


Pobierz ppt "STRATEGIA - rodzaje strategii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google