Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRATEGIA - rodzaje strategii ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRATEGIA - rodzaje strategii ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE."— Zapis prezentacji:

1 STRATEGIA - rodzaje strategii ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

2 1. KRYTERIA PODZIAŁU 1. KRYTERIA PODZIAŁU Klasyczne rodzaje strategii 2. STRATEGIE PODSTAWOWE 3. STRATEGIE DZIEDZIN GOSPODAROWANIA 4. STRATEGIE FUNKCJONALNE ZAGADNIENIA

3 1. KRYTERIA PODZIAŁU 1. KRYTERIA PODZIAŁU ZAGADNIENIA

4 STRATEGIE STRATEGIE ZARZĄDZANIA FUNKCJONALNE PODSTAWOWE DZIEDZIN GOSPODAROWANIA (domen) KRYTERIUM? STRUKTURALNE – POZIOM HIERARCHII ORGANIZACYJNEJ Poziom korporacji (przedsiębiorstwa) Poziom funkcjonalny Poziom SJG STRATEGICZNE JEDNOSTKI GOSPODARCZE

5 STRATEGIE STRATEGIE PODSTAWOWE OPCJA STRATEGICZNA STRATEGIA ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ PROGRAM DZIAŁALNOŚCI GLOBALNEJ PROCEDURY KOORDYNACJI PROGRAMÓW I PLANÓW

6 STRATEGIE KRYTERIUM - FUNKCJA STRATEIE ZBYTU STRATEGIE PRODUKCJI STRATEGIE BADAŃ NAUKOWYCH I ROZWOJU STRATEGIE INWESTOWANIA STRATEGIE FINANSOWANIA STRATEGIE PERSONALNE...

7 STRATEGIE KRYTERIUM – KIERUNEK ROZWOJU (jak użyte zostaną środki) STRATEGIE WZROSTU (INWESTYCJA) STRATEGIE STABILIZACJI (UTRZYMANIE ) STRATEGIE KURCZENIA PRODUKCJI

8 STRATEGIE KRYTERIUM – ZACHOWANIE SIĘ RYNKU STRATEGIE ATAKU (promocji) STRATEGIE OBRONY (imitacji)

9 STRATEGIE KRYTERIUM – PRODUKT / USŁUGA - RYNEK STRATEGIA PENETRACJI RYNKU STRATEGIA ROZWOJU RYNKU STRATEGIA ROZWOJU PRODUKTU STRATEGIA DYWERSYFIKACJI

10 STRATEGIE KRYTERIUM – PRZEWAGA KONKURENCYJNA STRATEGIA PRZEWODNICTWA W ZAKRESIE KOSZTÓW STRATEGIA ZRÓŻNICOWANIA PRODUKTU STRATEGIA KONCENTRACJI NA...

11 2. STRATEGIE PODSTAWOWE 2. STRATEGIE PODSTAWOWE INNE OKTEŚLENIA: STRATEGIE GENERALNE, OGÓLNE STRATEGIE ORGANIZACJI, PRZEDSIĘBIORSTWA ZAGADNIENIA

12 STRATEGIE PODSTAWOWE STRATEGIE ZARZĄDZANIA PODSTAWOWE DZIEDZIN GOSPODAROWANIA (domen) FUNKCJONALNE KRYTERIUM? STRUKTURALNE – POZIOM HIERARCHII ORGANIZACYJNEJ Poziom korporacji (przedsiębiorstwa) Poziom funkcjonalny Poziom SJG

13 STRATEGIE PODSTAWOWE POTENCJALNE STRATEGIE CZYSTE OTOCZENIEOTOCZENIE ORGANIZACJA MOCNE STRONYSŁABE STRAONY SZANSAZAGROŻENIESZANSAZAGROŻENIE STRATEGIA AGRESYWNA STRATEGIA KONKURENCYJNA STRATEGIA KONSERWATYWNA STRATEGIA DEFENZYWNA

14 STRATEGIE PODSTAWOWE STRATEGIE wg ANSOFFA RYNEKRYNEK PRODUKT OBECNY NOWY NOWYOBECNYNOWYOBECNY ROZWÓJ RYNKU DYWERSYFIKACJA PENETRACJA ROZWÓJ PRODUKTU

15 STRATEGIE PODSTAWOWE STRATEGIE PODSTAWOWE (L.W. Rue, P.G. Holland) STRATEGIE WZROSTU KONCENTRACJI INTEGRACJI PIONOWEJ DYWERSYFIKACJI STRATEGIE STABILIZACJI STRATEGIE DEFENSYWNE RESTRUKTURYZACJI ZBYCIA UDZIAŁÓW LIKWIDACJI STRATEGIE ZŁOŻONE...

16 STRATEGIE PODSTAWOWE STRATEGIE ORGANIZACJI RYNEKSPRZEDAŻRYNEKSPRZEDAŻ KONKURENCYJNOŚĆ SŁABA POZYCJA SILNA POZYCJA WZROSTSPADEKWZROSTSPADEK OPCJA 1 1. KONCENTRACJA / WCHODZENIE W NISZE RYNKOWE, 2. INTEGRACJA POZIONA, 3. ZAWĘŻENIE POLA DZIAŁANIA NA RYNKU, 4. LIKWIDACJA OPCJA 2 1. KONCENTRACJA PRODUKCJI, 2. INTEGRACJA PIONOWA, 3. DYWERSYFIKACJA W PODOBNYCH BRANŻACH OPCJA 3 1. RESTRUKTURYZACJA, 2. DYWERSYFIKACJA W NISZACH RYNKOWYCH, 3. ZAWĘŻENIE POLA DZIAŁANIA, 4. LIKWIDACJA OPCJA 4 1. DYWERSYFIKACJA, 2. ROZWOJ RYNKU / PRODUKTU, 3. JOINT VENTURE

17 STRATEGIE PODSTAWOWE STRATEGIE PODSTAWOWE (Wright i inni) STRATEGIE WZROSTU ROZWOJU WEWNĘTRZNEGO POŁĄCZEŃ (NP. KAPITAŁOWYCH) INTEGRACJI POZIOMEJ JOINT VENTURES STRATEGIE STABILIZACJI STRATEGIE REDUKCYJNE RESTRUKTURYZACJI ZBYCIA UDZIAŁÓW LIKWIDACJI STRATEGIE ZŁOŻONE...

18 STRATEGIE PODSTAWOWE STRATEGIE PODSTAWOWE (Stabryła) STRATEGIE ROZWOJOWE STRATEGIE STABILIZACYJNE STRATEGIE RESTRUKTURYZACYJNE STRATEGIE DEFENSYWNE

19 STRATEGIE PODSTAWOWE STRATEGIE PODSTAWOWE (Stabryła) STRATEGIE ROZWOJOWE STRATEGIE STABILIZACYJNE STRATEGIE RESTRUKTURYZACYJNE STRATEGIE DEFENSYWNE

20 STRATEGIE ROZWOJOWE STRATEGIE PODSTAWOWE EKSPANSYWNOŚĆ FIRMY, ZDOBYWANIE NOWYCH RYNKÓW ZBYTU, DYWERSYFIKACJA PRODUKCJI, INWESTYCJE, STRATEGIA ZMIAN STRUKTURALNYCH (JAKO INTEGRALNA CZĘŚĆ STRATEGII ZARZĄDZANIA (PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE, NOWE STRUKTURY, FUZJE, PRZEJĘCIA)

21 STRATEGIE PODSTAWOWE STRATEGIE PODSTAWOWE (Stabryła) STRATEGIE ROZWOJOWE STRATEGIE STABILIZACYJNE STRATEGIE RESTRUKTURYZACYJNE STRATEGIE DEFENSYWNE

22 STRATEGIE STABILIZACYJNE STRATEGIE PODSTAWOWE UTRZYMAĆ AKTUALNĄ KONCEPCJĘ, STRATEGIA ZACHOWAWCZA, GRA NA ZWŁOKĘ, WYCZEKIWANIENA DOGODNY MOMENT, OSTROŻNE DECYZJE, NIECHĘĆ DO RYZYKA, DĄŻENIE DO WYSOKIEGO POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA STRATEGICZNEGO

23 STRATEGIE PODSTAWOWE STRATEGIE PODSTAWOWE (Stabryła) STRATEGIE ROZWOJOWE STRATEGIE STABILIZACYJNE STRATEGIE RESTRUKTURYZACYJNE STRATEGIE DEFENSYWNE

24 STRATEGIE RESTRUKTURYZACYJNE STRATEGIE PODSTAWOWE STRATEGIA NAPRAWCZA (reorganizować to co niesprawne, tworzyć mechanizmy zabezpieczające), STRATEGIA DYNAMICZNA (permanentnie doskonalić organizację, kadrę, Pracowników, wyroby...), SILNE STRUKTURY KONTROLNE, JEDNOZNACZNE KRYTERIA EFEKTYWNOŚCI

25 STRATEGIE PODSTAWOWE STRATEGIE PODSTAWOWE (Stabryła) STRATEGIE ROZWOJOWE STRATEGIE STABILIZACYJNE STRATEGIE RESTRUKTURYZACYJNE STRATEGIE DEFENSYWNE

26 STRATEGIE PODSTAWOWE PRZETRWANIE, MINIMALIZACJA STRAT, ODPOWIEDŹ NA NIEPOWODZENIA, OGRANICZENIA (produkcja, rynek, inwestycje, zatrudnienie – do likwidacji firmy włącznie)

27 Strategie podstawowe STRATEGIE PODSTAWOWE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE WARUNKI DZIAŁANIA RÓŻNE KOMBINACJE RZADKO CZYSTA TYPOLOGIA DALEK HORYZONT PLANOWANIA STRATEGIA ROZWOJOWA, BLISKI HORYZONT – REALNA SYTUACJA DWA UJĘCIA STRATEGII 1.OPCJA STRATEGICZNA. 2.PROGRAM DZIAŁANOŚCI GLOBALNEJ

28 3. STRATEGIE DZIEDZIN GOSPODAROWANIA 3. STRATEGIE DZIEDZIN GOSPODAROWANIA INNE OKREŚLENIA: STRATEGIE RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI, DOMEN, BIZNESÓW, STRATEGIE KONKURENCJI ZAGADNIENIA

29 STRATEGIE DOMEN STRATEGIE ZARZĄDZANIA PODSTAWOWE DZIEDZIN GOSPODAROWANIA FUNKCJONALNE KRYTERIUM? STRUKTURALNE – POZIOM HIERARCHII ORGANIZACYJNEJ Poziom korporacji (przedsiębiorstwa) Poziom funkcjonalny Poziom SJG

30 STRATEGIE DOMEN STRATEGIE DZIEDZIN GOSPODAROWANIA (domen) S trategiczne J ednostki G ospodarcze (wyspecjalizowane, własny sektor/segment, misja, cele i strategia) DOSTOSOWANIE STRATEGIA NADRZĘDNA (KORPORACJI) POZIOM PODSTAWA KOCEPCJA KONKRENCYJNOŚCI

31 STRATEGIE DOMEN (wg. M. PORTER) Przewaga strategiczna sektor / szerokie segment / wąski zakresdziałaniazakresdziałania Unikalność zewnętrzna (POSTRZEGANA PRZEZ KLIENTA) Pozycja niskiego kosztu ZRÓŻNICOWANIE PRZYWÓDZTWO KOSZTOWE KONCENTRACJA NA RÓŻNICOWANIU KONCEPCJA KONKURENCYJNOŚCI KONCENTRACJA NA KOSZTACH CelestrategiczneCelestrategiczne

32 Strategia kosztowa Istnieją dwie bazowe strategie konkurencji kosztowej i zróżnicowania: Istotą strategii kosztowej jest redukcja strukturalnych i procesowych kosztów działalności Uwarunkowania strukturalne: ekonomia skali, krzywa doświadczenia, konfiguracja łańcucha wartości (make or buy), lokalizacja względem dostawców i odbiorców etc. Uwarunkowania procesowe: wykorzystanie mocy produkcyjnych, zakres asortymentowy, częstość przestawień, tryb współpracy pomiędzy b+r, produkcją i sprzedażą, produktywność etc.

33 Strategia kosztowa Istota strategii minimalnych kosztów wymaga kultury organizacyjnej eliminującej koszty (spartańskie biura, ograniczone dodatki pozapłacowe, poczucie potrzeby oszczędności etc.) braku tolerancji dla jakichkolwiek strat ciągłej kontroli kosztów nowoczesnych technologii rygorystycznie przestrzeganych kryteriów alokacji zasobów kontroli nad czynnikami kosztów (ekonomią skali, wykorzystaniem mocy, zakresem asortymentowym, funkcjonowaniem łańcucha wartości etc.)

34 Strategia kosztowa - kiedy ma największy sens Gdy cena jest dominującym kryterium zakupów Gdy produkty są standardowe (mąka, cukier, kartofle, benzyna, audyt) Gdy możliwości zróżnicowania są bardzo ograniczone Gdy nabywcy wykorzystują produkty w podobny sposób i mają podobne oczekiwania Gdy nabywcy mają silną pozycję wobec dostawców

35 Strategia zróżnicowania Istotą strategii zróżnicowania jest stworzenie takiej oferty dla odbiorców, którą trudno imitować wbudowanie w ofertę takich atrybutów produktu lub systemu współpracy, który zwiększa satysfakcję odbiorcy (np. zmniejsza jego straty, koszty, potrzeby adaptacji itd.) ma wyraźne materialne i niematerialne elementy Strategia zróżnicowania oznacza szukanie możliwości zróżnicowania wzdłuż całego łańcucha wartości: b+r (np.częstsze innowacje, specjalne atrybuty wyrobu) produkcji (np.produkcja pod zamówienia, ISO) logistyki (np. szybsze dostawy, gwarancja 24g, brak pomyłek) marketingu i sprzedaży (np. informacja, warunki zamówień, wygoda, budowanie wiązek produktów/usług)

36 Strategia zróżnicowania Strategia zróżnicowania wymaga systematycznych innowacji lub ochrony patentowej swojej oferty tworzenia opcji dla odbiorców i zaspokajania ich potrzeb z pewnym wyprzedzeniem stałego podtrzymywania i wzmacniania marki wzmacniania sygnałów o realnym i symbolicznym zróżnicowaniu swojej oferty (opakowanie, marka, system dostaw, typ odbiorców, tradycja, cena, profesjonalizm etc.) stałej ochrony podstaw na których opiera się zróżnicowanie (np. porażka Anina jako luksusowej lokalizacji, porażka Porsche w latach osiemdziesiątych, klęska polskich wódek na rynkach światowych - od Wyborowej aż po Źubrówkę)

37 Strategia zróżnicowania - kiedy ma największy sens Strategia zróżnicowania ma największy sens gdy: jest wiele sposobów budowania odmienności w oparciu o techniczne parametry, ekonomię, wymiary jakości, obsługę posprzedażową gdy potrzeby odbiorców i tryb korzystania z oferty jest zróżnicowany gdy konkurenci wybierają własne drogi, a koszty imitacji są wysokie standardowe sposoby masowego konkurowania zostały wypróbowane i nie odniosły efektu ze względu na zróżnicowanie potrzeb odbiorców

38 Krzywa U Jak ugrzęznąć pośrodku MS ROI

39 4. STRATEGIE FUNKCJONALNE 4. STRATEGIE FUNKCJONALNE ZAGADNIENIA

40 STRATEGIE FUNKCJONALNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA PODSTAWOWE DZIEDZIN GOSPODAROWANIA FUNKCJONALNE KRYTERIUM? STRUKTURALNE – POZIOM HIERARCHII ORGANIZACYJNEJ Poziom korporacji (przedsiębiorstwa) Poziom funkcjonalny Poziom SJG

41 STRATEGIE FUNKCJONALNE DOTYCZĄ FUNKCJI ORGANIZACJI (PRZEDSIĘBIORSTWA) POZIOM DZIAŁ KORPORACJI i SJG SPECYFIKA PROGRAMY DŁUGOTERMINOWE WYSPECJALIZOWANYCH RODZAJÓW FIRMY LUB WAŻNYCH PROBLEMÓW

42 STRATEGIE FUNKCJONALNE OBSZARY PROBLEMOWE STRATEGII FUNKCJONALNYCH MARKETING ZASOBY LUDZKIE PROCESY INFORMACYJNE SYSTEMY JAKOŚCI PRODUKCJA B+R FINANSE

43 STRATEGIE FUNKCJONALNE ROLA UZUPEŁNIĆ STRATEGIE PODSTAWOWE I DOMEN POSTAĆ ANALIZY I PROJEKTY DECYZJI

44 STRATEGIE FUNKCJONALNE POZIOM KORPORACJI POZIOM SJG STRATEGIE PODSTAWOWE STRATEGIE DZIEDZIN STRATEGIE FUNKCJONALNE

45 STRATEGIE FUNKCJONALNE 1.OPRACOWYWANE SĄ W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH FUNKCJI ORGANIZACJI 2.MOGĄ WYSTĘPOWAĆ ZARÓWNO NA POZIOMIE CENTRALI JAK I SJG 3.MAJĄ CHARAKTER CZĄSTKOWY WSPIERAJĄC – JAKO PROGRAMY SZCZEGÓŁOWE POZOSTAŁE GRUPY STARTEGII

46 STRATEGIE FUNKCJONALNE RELACJE POMIĘDZY STRATEGIAMI OGÓLNYMI, DOMEN I FUNKCJONALNYMI... Strategie dotyczące całej firmy to strategie ogólne, strategie domen... są związane z sektorami (branżami)... strategie funkcjonalne przenikają zarówno strategie ogólne, jak i domen... ponieważ wynikają one ze społecznego podziału pracy w organizacji... (R. Krupski)


Pobierz ppt "STRATEGIA - rodzaje strategii ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google