Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZYRZĄDY FERRYTOWE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZYRZĄDY FERRYTOWE."— Zapis prezentacji:

1 PRZYRZĄDY FERRYTOWE

2 Ferrimagnetyki Struktura spinelowa Struktura granatu MeO·Fe2O3
Przyrządy nieodwracalne, oparte na tensorowej przenikalności magnetycznej ferrytów. Przyrządy nieodwracalne mają charakterystyki transmisji zależne od kierunku poruszania się fali Ferrimagnetyki Struktura spinelowa Struktura granatu MeO·Fe2O3 3Me2O3·5Fe2O3 Elektronowy rezonans paramagnetyczny zjawisko Zeemana Warunek rezonansu h jest stałą Plancka, g = jest współczynnikiem rozszczepienia, jest magnetonem Bohra.

3 Elektronowy rezonans ferrimagnetyczny
Materiały charakteryzują następujące parametry: ▪ magnetyzacja nasycenia μ0Ms – największa osiągalna wartość magnetyzacji (momentu magnetycznego materiału), ▪ szerokość linii rezonansowej ΔH , ▪ stała anizotropii, ▪pętla histerezy BH. Rotacja Faradaya Fala płaska spolaryzowana liniowo w ośrodku ferrytowym w którym istnieje stałe pole magnetyczne H0 skierowane wzdłuż osi z. Taką falę możemy opisać za pomocą liniowej kombinacji dwóch fal poruszających się w kierunku z spolaryzowanych kołowo o przeciwnych kierunkach wirowania.

4 Rotacja Faradaya Fala płaska spolaryzowana liniowo w ośrodku ferrytowym w którym istnieje stałe pole magnetyczne H0 skierowane wzdłuż osi z. Taką falę możemy opisać za pomocą liniowej kombinacji dwóch fal poruszających się w kierunku z spolaryzowanych kołowo o przeciwnych kierunkach wirowania. Każdej z fal odpowiada inna wartość stałej propagacji: γ+ dla kierunku wirowania w prawo i γ- dla kierunku wirowania w lewo.

5 Izolator z rotacją Faradaya
Tłumienie w kierunku przepustowym: 0.5 –0.7 dB. Tłumienie w kierunku zaporowym: dB Pasmo: 30 %

6 Cyrkulator

7 Izolator z rezonansem ferromagnetycznym
W falowodzie prostokątnym prowadzącym falę TE10 występuje polaryzacja kołowa. Składowe Hx i Hz są przesunięte w fazie o π/2. W miejscu, gdzie ich amplitudy są Równe, mamy kołową polaryzację.

8 Filtry YIG Akronim angielskiej nazwy granatu itrowo-żelazowego 3Y2O35Fe2O3.


Pobierz ppt "PRZYRZĄDY FERRYTOWE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google