Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZYRZĄDY FERRYTOWE. Przyrządy nieodwracalne, oparte na tensorowej przenikalności magnetycznej ferrytów. Przyrządy nieodwracalne mają charakterystyki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZYRZĄDY FERRYTOWE. Przyrządy nieodwracalne, oparte na tensorowej przenikalności magnetycznej ferrytów. Przyrządy nieodwracalne mają charakterystyki."— Zapis prezentacji:

1 PRZYRZĄDY FERRYTOWE

2 Przyrządy nieodwracalne, oparte na tensorowej przenikalności magnetycznej ferrytów. Przyrządy nieodwracalne mają charakterystyki transmisji zależne od kierunku poruszania się fali MeO·Fe 2 O 3 3Me 2 O 3 ·5Fe 2 O 3 Struktura spinelowaStruktura granatu Ferrimagnetyki Elektronowy rezonans paramagnetyczny zjawisko Zeemana Warunek rezonansu h jest stałą Plancka, g = 2.0023 jest współczynnikiem rozszczepienia, jest magnetonem Bohra.

3 Elektronowy rezonans ferrimagnetyczny Materiały charakteryzują następujące parametry: magnetyzacja nasycenia μ 0 M s – największa osiągalna wartość magnetyzacji (momentu magnetycznego materiału), szerokość linii rezonansowej ΔH, stała anizotropii, pętla histerezy BH. Rotacja Faradaya Fala płaska spolaryzowana liniowo w ośrodku ferrytowym w którym istnieje stałe pole magnetyczne H 0 skierowane wzdłuż osi z. Taką falę możemy opisać za pomocą liniowej kombinacji dwóch fal poruszających się w kierunku z spolaryzowanych kołowo o przeciwnych kierunkach wirowania.

4 Rotacja Faradaya Fala płaska spolaryzowana liniowo w ośrodku ferrytowym w którym istnieje stałe pole magnetyczne H 0 skierowane wzdłuż osi z. Taką falę możemy opisać za pomocą liniowej kombinacji dwóch fal poruszających się w kierunku z spolaryzowanych kołowo o przeciwnych kierunkach wirowania. Każdej z fal odpowiada inna wartość stałej propagacji: γ + dla kierunku wirowania w prawo i γ - dla kierunku wirowania w lewo.

5 Tłumienie w kierunku przepustowym: 0.5 –0.7 dB. Tłumienie w kierunku zaporowym: 20-30 dB Pasmo: 30 % Izolator z rotacją Faradaya

6 Cyrkulator

7 Izolator z rezonansem ferromagnetycznym W falowodzie prostokątnym prowadzącym falę TE 10 występuje polaryzacja kołowa. Składowe H x i H z są przesunięte w fazie o π/2. W miejscu, gdzie ich amplitudy są Równe, mamy kołową polaryzację.

8 Filtry YIG Akronim angielskiej nazwy granatu itrowo-żelazowego 3Y 2 O 3 5Fe 2 O 3.


Pobierz ppt "PRZYRZĄDY FERRYTOWE. Przyrządy nieodwracalne, oparte na tensorowej przenikalności magnetycznej ferrytów. Przyrządy nieodwracalne mają charakterystyki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google