Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Związki z nauką. 2 Krótka historia atomu Związki z nauką3 Krótka historia atomu I Argument Gorgiasza (483-374 pne): Gdzie Byt istnieje? Nie może istnieć

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Związki z nauką. 2 Krótka historia atomu Związki z nauką3 Krótka historia atomu I Argument Gorgiasza (483-374 pne): Gdzie Byt istnieje? Nie może istnieć"— Zapis prezentacji:

1 Związki z nauką

2 2 Krótka historia atomu

3 Związki z nauką3 Krótka historia atomu I Argument Gorgiasza (483-374 pne): Gdzie Byt istnieje? Nie może istnieć w Bycie, bo nic nie istnieje w sobie samym. Nie może istnieć w Niebycie, bo Niebytu nie ma. Byt nie istnieje nigdzie. Zatem nic nie istnieje.

4 Związki z nauką4 Krótka historia atomu I Demokryt z Abdery (460-370 pne) Istnieją wieczne i niezmienne atomy (byt) oraz próżnia (niebyt) Rzeczy są skupiskami atomów Atomy różnią się między sobą wielkością i kształtem Dlatego rzeczy są zróżnicowane Atomy są w ruchu, skutkiem zderzeń łączą się i rozdzielają Dlatego rzeczy się zmieniają

5 Związki z nauką5 Krótka historia atomu I Demokryt z Abdery (460-370 pne) Istnieją wieczne i niezmienne atomy (byt) oraz próżnia (niebyt) Rzeczy są skupiskami atomów Atomy różnią się między sobą wielkością i kształtem Dlatego rzeczy są zróżnicowane Atomy są w ruchu, skutkiem zderzeń łączą się i rozdzielają Dlatego rzeczy się zmieniają Czy Demokryt zmyślił to, co dzięki nauce dziś wiadomo?

6 Związki z nauką6 Krótka historia atomu I Rozkwit (III w. pne), a następnie upadek atomizmu jako ateizmu (I w.) Przypomnienie atomizmu w XV, a potem w XVII w. Nieudana próba wyjaśnienia barw światła (Newton) Prawo stałych stosunków wagowych (Proust 1799) Teoria atomistyczna Johna Daltona (1803)

7 Związki z nauką7 Krótka historia atomu I Rozkwit (III w. pne), a następnie upadek atomizmu jako ateizmu (I w.) Przypomnienie atomizmu w XV, a potem w XVII w. Nieudana próba wyjaśnienia barw światła (Newton) Prawo stałych stosunków wagowych (Proust 1799) Teoria atomistyczna Johna Daltona (1803) Czy Dalton dowiedział się o atomach czegoś, czego Demokryt nie wiedział?

8 Związki z nauką8 Nauka a metafizyka Obie mają na celu teoretyczne wyjaśnienie doświadczenia Teorie naukowe, inaczej niż metafizyczne, są wrażliwe na świadectwa empiryczne Teorie metafizyczne są wrażliwe na argumenty rozumowe (pojęciowe) Metafizyka dostarcza pojęć nauce

9 Związki z nauką9 Krótka historia atomu II Powstanie pojęcia cząstki elementarnej Prawo prostych stosunków objętościowych (Gay-Lussac 1808) Hipoteza równej liczby cząstek w próbce gazu o danej objętości (Avogadra 1811) Wyznaczenie ciężarów atomowych jako liczb całkowitych (Prout 1815) Hipoteza składalności atomów z atomów wodoru Odkrycie promieni katodowych (Crookes 1876) i kanalikowych

10 Związki z nauką10 Krótka historia atomu III Odkrycia kolejnych cząstek elementarnych: neutron (Rutherford 1919) pozyton (1933) itd. mezon pi (Yukawa 1935) itd. Hipoteza kwarków (Gell-Mann 1964)

11 Związki z nauką11 Źródła chemii

12 Związki z nauką12 Źródła chemii Empedokles z Agrygentu (492-432 pne) –Są cztery pierwiastki: ziemia, woda, powietrze, ogień. –Działają między nimi siły miłości i nienawiści. –Rzeczy są ich mieszaniną. Arystoteles ze Stagiry (384-322 p.n.e.) –Piąty pierwiastek: eter (kwintesencja).

13 Związki z nauką13 Źródła chemii : alchemia Rtęć (zasada metaliczności). Siarka (zasada palności). Sól (zasada rozpuszczalności).

14 Związki z nauką14 Początki chemii Pojęcie pierwiastka jako kresu analizy (R. Boyle, 1661) Trzy ziemie: –szklista (sól), –tłusta (siarka) –ciekła (rtęć) (Becher 1669) Teoria flogistonu (Stahl 1697) Odkrycie gazów Rozkład wody (Lavoisier 1781) Obalenie teorii flogistonowej

15 Związki z nauką15 Rachunek prawdopodobieństwa

16 Związki z nauką16 Zakład Pascala i rachunek prawdopodobieństwa E(wierzę) = p – p = E(nie wierzę) = p + 1- p = 1 Bógjestnie ma wierzę nie wierzę 11 Bógjestnie ma p1 - p

17 Związki z nauką17 Krytyka Kierkegaarda w ujęciu rachunku prawdopodobieństwa p 1 + p 2 + p 3 + … = 1 p 1 p 2 p 3 … 0 p 1, p 2, p 3 … 0 Bógchce Achce Bnic nie chce robię A 1 1 robię B 1 1 Bógchce Achce Bnic nie chce p1p1 p2p2 p3p3

18 Związki z nauką18 Krytyka Kierkegaarda w ujęciu rachunku prawdopodobieństwa 0 = ? n 1/n = 1 n 2 1/n = n n 1/n 2 = 1/n 0 Bógchce Achce Bnic nie chce robię A 1 1 robię B 1 1 Bógchce Achce Bnic nie chce p1p1 p2p2 p3p3 Wniosek: wartość oczekiwana (nadzieja matematyczna) nagrody jest nieokreślona


Pobierz ppt "Związki z nauką. 2 Krótka historia atomu Związki z nauką3 Krótka historia atomu I Argument Gorgiasza (483-374 pne): Gdzie Byt istnieje? Nie może istnieć"

Podobne prezentacje


Reklamy Google