Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Laser. Obsadzenie stanów energetycznych atomów. Laser W stanie naturalnym większość atomów znajduje się w stanie podstawowym. Będą również atomy wzbudzone.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Laser. Obsadzenie stanów energetycznych atomów. Laser W stanie naturalnym większość atomów znajduje się w stanie podstawowym. Będą również atomy wzbudzone."— Zapis prezentacji:

1 Laser

2 Obsadzenie stanów energetycznych atomów.

3 Laser W stanie naturalnym większość atomów znajduje się w stanie podstawowym. Będą również atomy wzbudzone. Ich liczba zależeć będzie od temperatury gazu i energii wzbudzenia dla danego poziomu. Opisuje to równanie: Obsadzenie stanów energetycznych atomów.

4 Laser W stanie naturalnym większość atomów znajduje się w stanie podstawowym. Będą również atomy wzbudzone. Ich liczba zależeć będzie od temperatury gazu i energii wzbudzenia dla danego poziomu. Opisuje to równanie: gdzie: N o i N - liczby atomów w stanie podstawowym i wzbudzonym, E o i E n - energie atomu w stanie podstawowym i wzbudzonym, T - temperatura w skali Kelvina, - to stała Boltzmanna. Obsadzenie stanów energetycznych atomów.

5 Laser W stanie naturalnym większość atomów znajduje się w stanie podstawowym. Będą również atomy wzbudzone. Ich liczba zależeć będzie od temperatury gazu i energii wzbudzenia dla danego poziomu. Opisuje to równanie: gdzie: N o i N - liczby atomów w stanie podstawowym i wzbudzonym, E o i E n - energie atomu w stanie podstawowym i wzbudzonym, T - temperatura w skali Kelvina, - to stała Boltzmanna. Równanie to przedstawia rysunek obok. energia 0 N N1N1 NoNo N2N2 EoEo E1E1 E2E2 Obsadzenie stanów energetycznych atomów.

6 Laser W stanie naturalnym większość atomów znajduje się w stanie podstawowym. Będą również atomy wzbudzone. Ich liczba zależeć będzie od temperatury gazu i energii wzbudzenia dla danego poziomu. Opisuje to równanie: gdzie: N o i N - liczby atomów w stanie podstawowym i wzbudzonym, E o i E n - energie atomu w stanie podstawowym i wzbudzonym, T - temperatura w skali Kelvina, - to stała Boltzmanna. Równanie to przedstawia rysunek obok. energia 0 N N1N1 NoNo N2N2 EoEo E1E1 E2E2 Taki rozkład obsadzeń stanów energetycznych nosi nazwę rozkładu naturalnego lub boltzmannowskiego. Obsadzenie stanów energetycznych atomów.

7 Laser W stanie naturalnym większość atomów znajduje się w stanie podstawowym. Będą również atomy wzbudzone. Ich liczba zależeć będzie od temperatury gazu i energii wzbudzenia dla danego poziomu. Opisuje to równanie: gdzie: N o i N - liczby atomów w stanie podstawowym i wzbudzonym, E o i E n - energie atomu w stanie podstawowym i wzbudzonym, T - temperatura w skali Kelvina, - to stała Boltzmanna. Równanie to przedstawia rysunek obok. energia 0 N N1N1 NoNo N2N2 EoEo E1E1 E2E2 Taki rozkład obsadzeń stanów energetycznych nosi nazwę rozkładu naturalnego lub boltzmannowskiego. W temperaturach pokojowych praktycznie wszystkie atomy znajdują się w stanie podstawowym. Obsadzenie stanów energetycznych atomów.

8 Laser Spontaniczna emisja promieniowania przez atomy.

9 Laser Wzbudzony atom prędzej, czy później przejdzie do stanu podstawowego. Może się to odbyć: Spontaniczna emisja promieniowania przez atomy.

10 Laser Wzbudzony atom prędzej, czy później przejdzie do stanu podstawowego. Może się to odbyć: - bezpromieniście, wtedy energia jest przekazywana sąsiedniemu atomowi poprzez zderzenie, w wyniku czego zwiększa on swoją energię kinetyczną, Spontaniczna emisja promieniowania przez atomy.

11 Laser Wzbudzony atom prędzej, czy później przejdzie do stanu podstawowego. Może się to odbyć: - bezpromieniście, wtedy energia jest przekazywana sąsiedniemu atomowi poprzez zderzenie, w wyniku czego zwiększa on swoją energię kinetyczną, - promieniście, wtedy następuje emisja fotonu, która nie podlega żadnym czynnikom zewnętrznym. Spontaniczna emisja promieniowania przez atomy.

12 Laser Niech w chwili t w stanie wzbudzonym znajduje się N atomów. Prawdopodobieństwo przejścia (ubytku) tych atomów do stanu podstawowego w bardzo krótkim czasie dt jest proporcjonalne do tego czasu: Spontaniczna emisja promieniowania przez atomy.

13 Laser Niech w chwili t w stanie wzbudzonym znajduje się N atomów. Prawdopodobieństwo przejścia (ubytku) tych atomów do stanu podstawowego w bardzo krótkim czasie dt jest proporcjonalne do tego czasu: gdzie: A - to prawdopodobieństwo przejścia atomu ze stanu wzbudzonego do podstawowego w jednostce czasu. Jest to stała charakterystyczna dla danej pary poziomów energetycznych. Spontaniczna emisja promieniowania przez atomy.

14 Laser Niech w chwili t w stanie wzbudzonym znajduje się N atomów. Prawdopodobieństwo przejścia (ubytku) tych atomów do stanu podstawowego w bardzo krótkim czasie dt jest proporcjonalne do tego czasu: gdzie: A - to prawdopodobieństwo przejścia atomu ze stanu wzbudzonego do podstawowego w jednostce czasu. Jest to stała charakterystyczna dla danej pary poziomów energetycznych. Po scałkowaniu tego równania znajdujemy: Spontaniczna emisja promieniowania przez atomy.

15 Laser Niech w chwili t w stanie wzbudzonym znajduje się N atomów. Prawdopodobieństwo przejścia (ubytku) tych atomów do stanu podstawowego w bardzo krótkim czasie dt jest proporcjonalne do tego czasu: gdzie: A - to prawdopodobieństwo przejścia atomu ze stanu wzbudzonego do podstawowego w jednostce czasu. Jest to stała charakterystyczna dla danej pary poziomów energetycznych. Po scałkowaniu tego równania znajdujemy:, czyli: Spontaniczna emisja promieniowania przez atomy.

16 Laser Niech w chwili t w stanie wzbudzonym znajduje się N atomów. Prawdopodobieństwo przejścia (ubytku) tych atomów do stanu podstawowego w bardzo krótkim czasie dt jest proporcjonalne do tego czasu: gdzie: A - to prawdopodobieństwo przejścia atomu ze stanu wzbudzonego do podstawowego w jednostce czasu. Jest to stała charakterystyczna dla danej pary poziomów energetycznych. Po scałkowaniu tego równania znajdujemy:, czyli: Ostatecznie: Spontaniczna emisja promieniowania przez atomy.

17 Laser Niech w chwili t w stanie wzbudzonym znajduje się N atomów. Prawdopodobieństwo przejścia (ubytku) tych atomów do stanu podstawowego w bardzo krótkim czasie dt jest proporcjonalne do tego czasu: gdzie: A - to prawdopodobieństwo przejścia atomu ze stanu wzbudzonego do podstawowego w jednostce czasu. Jest to stała charakterystyczna dla danej pary poziomów energetycznych. Po scałkowaniu tego równania znajdujemy:, czyli: Ostatecznie: t 0 N NoNo Spontaniczna emisja promieniowania przez atomy.

18 Laser Niech w chwili t w stanie wzbudzonym znajduje się N atomów. Prawdopodobieństwo przejścia (ubytku) tych atomów do stanu podstawowego w bardzo krótkim czasie dt jest proporcjonalne do tego czasu: gdzie: A - to prawdopodobieństwo przejścia atomu ze stanu wzbudzonego do podstawowego w jednostce czasu. Jest to stała charakterystyczna dla danej pary poziomów energetycznych. Po scałkowaniu tego równania znajdujemy:, czyli: Ostatecznie: t 0 N NoNo Istnieje związek między średnim czasem życia atomu n w stanie wzbudzonym i prawdopodobieństwem przejścia atomu do stanu podstawowego podstawowego w jednostce czasu A :. Zatem: Spontaniczna emisja promieniowania przez atomy.

19 Laser Spontaniczna emisja promieniowania przez atomy. Niech w chwili t w stanie wzbudzonym znajduje się N atomów. Prawdopodobieństwo przejścia (ubytku) tych atomów do stanu podstawowego w bardzo krótkim czasie dt jest proporcjonalne do tego czasu: gdzie: A - to prawdopodobieństwo przejścia atomu ze stanu wzbudzonego do podstawowego w jednostce czasu. Jest to stała charakterystyczna dla danej pary poziomów energetycznych. Po scałkowaniu tego równania znajdujemy:, czyli: Ostatecznie: t 0 N NoNo Istnieje związek między średnim czasem życia atomu n w stanie wzbudzonym i prawdopodobieństwem przejścia atomu do stanu podstawowego podstawowego w jednostce czasu A :. Zatem:

20 Laser Wymuszona emisja promieniowania przez atomy.

21 Laser Wymuszona emisja promieniowania przez atomy. Wymuszona emisja promieniowania ma miejsce wtedy, gdy wysłany w wyniku emisji spontanicznej foton napotyka na swojej drodze atom wzbudzony do energii jaką posiada foton. Wówczas atom zmuszony jest do powrotu do stanu podstawowego z emisją fotonu.

22 Laser Wymuszona emisja promieniowania przez atomy. Wymuszona emisja promieniowania ma miejsce wtedy, gdy wysłany w wyniku emisji spontanicznej foton napotyka na swojej drodze atom wzbudzony do energii jaką posiada foton. Wówczas atom zmuszony jest do powrotu do stanu podstawowego z emisją fotonu. Oba fotony poruszają się w tym samym kierunku, mają tę samą częstotliwość, fazę, energię. O świetle, które posiada tylko takie fotony, mówimy, że jest spójne.

23 Laser Wymuszona emisja promieniowania przez atomy. Wymuszona emisja promieniowania ma miejsce wtedy, gdy wysłany w wyniku emisji spontanicznej foton napotyka na swojej drodze atom wzbudzony do energii jaką posiada foton. Wówczas atom zmuszony jest do powrotu do stanu podstawowego z emisją fotonu. Oba fotony poruszają się w tym samym kierunku, mają tę samą częstotliwość, fazę, energię. O świetle, które posiada tylko takie fotony, mówimy, że jest spójne. Światło z emisji spontanicznej, w którym fotony biegną w różnych kierunkach, mają różne częstotliwości, energie i fazy, mówimy, że jest niespójne.

24 Laser Wymuszona emisja promieniowania przez atomy. Wymuszona emisja promieniowania ma miejsce wtedy, gdy wysłany w wyniku emisji spontanicznej foton napotyka na swojej drodze atom wzbudzony do energii jaką posiada foton. Wówczas atom zmuszony jest do powrotu do stanu podstawowego z emisją fotonu. Oba fotony poruszają się w tym samym kierunku, mają tę samą częstotliwość, fazę, energię. O świetle, które posiada tylko takie fotony, mówimy, że jest spójne. Światło z emisji spontanicznej, w którym fotony biegną w różnych kierunkach, mają różne częstotliwości, energie i fazy, mówimy, że jest niespójne. Emisja wymuszona jest zjawiskiem rezonansowym chociażby dlatego, że częstotliwość fotonu wymuszającego musi być taka sama jak wymuszanego (przypomnij sobie rezonans wahadeł).

25 Laser Wymuszona emisja promieniowania przez atomy. Wymuszona emisja promieniowania ma miejsce wtedy, gdy wysłany w wyniku emisji spontanicznej foton napotyka na swojej drodze atom wzbudzony do energii jaką posiada foton. Wówczas atom zmuszony jest do powrotu do stanu podstawowego z emisją fotonu. Oba fotony poruszają się w tym samym kierunku, mają tę samą częstotliwość, fazę, energię. O świetle, które posiada tylko takie fotony, mówimy, że jest spójne. Światło z emisji spontanicznej, w którym fotony biegną w różnych kierunkach, mają różne częstotliwości, energie i fazy, mówimy, że jest niespójne. Emisja wymuszona jest zjawiskiem rezonansowym chociażby dlatego, że częstotliwość fotonu wymuszającego musi być taka sama jak wymuszanego (przypomnij sobie rezonans wahadeł). E1E1 EoEo h h h przed emisją wymuszoną po emisji wymuszonej

26 Laser Wymuszona emisja promieniowania przez atomy.

27 Laser Wymuszona emisja promieniowania przez atomy. Aby otrzymać wiązkę światła spójnego trzeba najpierw doprowadzić gaz do stanu, w którym duża ilość atomów będzie wzbudzona do takich samych stanów energetycznych. Należy spowodować inwersję obsadzeń poziomów energetycznych przez elektrony, czyli spowodować, aby obsadzenie poziomów było antyboltzmannowskie (więcej atomów w stanach wzbudzonych niż podstawowych).

28 Laser Wymuszona emisja promieniowania przez atomy. Aby otrzymać wiązkę światła spójnego trzeba najpierw doprowadzić gaz do stanu, w którym duża ilość atomów będzie wzbudzona do takich samych stanów energetycznych. Należy spowodować inwersję obsadzeń poziomów energetycznych przez elektrony, czyli spowodować, aby obsadzenie poziomów było antyboltzmannowskie (więcej atomów w stanach wzbudzonych niż podstawowych). Zauważono, że emisja spontaniczna odbywa się z różnymi prawdopodobieństwami, charakterystycznymi dla danych dwóch poziomów. U części pierwiastków znaleziono poziomy metatrwałe, dla których prawdopodobieństwo emisji spontanicznej jest bardzo małe.

29 Laser Wymuszona emisja promieniowania przez atomy. Aby otrzymać wiązkę światła spójnego trzeba najpierw doprowadzić gaz do stanu, w którym duża ilość atomów będzie wzbudzona do takich samych stanów energetycznych. Należy spowodować inwersję obsadzeń poziomów energetycznych przez elektrony, czyli spowodować, aby obsadzenie poziomów było antyboltzmannowskie (więcej atomów w stanach wzbudzonych niż podstawowych). Zauważono, że emisja spontaniczna odbywa się z różnymi prawdopodobieństwami, charakterystycznymi dla danych dwóch poziomów. U części pierwiastków znaleziono poziomy metatrwałe, dla których prawdopodobieństwo emisji spontanicznej jest bardzo małe. Z tego wynika, że czas życia atomów w stanie wzbudzonym, gdy elektron przebywa na poziomie metatrwałym, jest odpowiednio długi.

30 Laser Wymuszona emisja promieniowania przez atomy. Aby otrzymać wiązkę światła spójnego trzeba najpierw doprowadzić gaz do stanu, w którym duża ilość atomów będzie wzbudzona do takich samych stanów energetycznych. Należy spowodować inwersję obsadzeń poziomów energetycznych przez elektrony, czyli spowodować, aby obsadzenie poziomów było antyboltzmannowskie (więcej atomów w stanach wzbudzonych niż podstawowych). Zauważono, że emisja spontaniczna odbywa się z różnymi prawdopodobieństwami, charakterystycznymi dla danych dwóch poziomów. U części pierwiastków znaleziono poziomy metatrwałe, dla których prawdopodobieństwo emisji spontanicznej jest bardzo małe. Z tego wynika, że czas życia atomów w stanie wzbudzonym, gdy elektron przebywa na poziomie metatrwałym, jest odpowiednio długi. Jeśli wśród poziomów energetycznych atomu są takie trzy jak na rys. i jeśli poziom 2 jest metatrwały, to po pewnym czasie pod wpływem energii zewnętrznej znajdzie się na nim bardzo dużo elektronów (pompowanie optyczne) h pompowanie optyczne

31 Laser Wymuszona emisja promieniowania przez atomy. Aby otrzymać wiązkę światła spójnego trzeba najpierw doprowadzić gaz do stanu, w którym duża ilość atomów będzie wzbudzona do takich samych stanów energetycznych. Należy spowodować inwersję obsadzeń poziomów energetycznych przez elektrony, czyli spowodować, aby obsadzenie poziomów było antyboltzmannowskie (więcej atomów w stanach wzbudzonych niż podstawowych). Zauważono, że emisja spontaniczna odbywa się z różnymi prawdopodobieństwami, charakterystycznymi dla danych dwóch poziomów. U części pierwiastków znaleziono poziomy metatrwałe, dla których prawdopodobieństwo emisji spontanicznej jest bardzo małe. Z tego wynika, że czas życia atomów w stanie wzbudzonym, gdy elektron przebywa na poziomie metatrwałym, jest odpowiednio długi. Jeśli wśród poziomów energetycznych atomu są takie trzy jak na rys. i jeśli poziom 2 jest metatrwały, to po pewnym czasie pod wpływem energii zewnętrznej znajdzie się na nim bardzo dużo elektronów (pompowanie optyczne). Przypadkowy foton o energii h 12 spowoduje emisję wymuszoną elektronów z poziomu 2 na 1 – otrzymamy wiązkę światła spójnego. akcja laserowa h pompowanie optyczne h h

32 Laser Wymuszona emisja promieniowania przez atomy. Aby otrzymać wiązkę światła spójnego trzeba najpierw doprowadzić gaz do stanu, w którym duża ilość atomów będzie wzbudzona do takich samych stanów energetycznych. Należy spowodować inwersję obsadzeń poziomów energetycznych przez elektrony, czyli spowodować, aby obsadzenie poziomów było antyboltzmannowskie (więcej atomów w stanach wzbudzonych niż podstawowych). Zauważono, że emisja spontaniczna odbywa się z różnymi prawdopodobieństwami, charakterystycznymi dla danych dwóch poziomów. U części pierwiastków znaleziono poziomy metatrwałe, dla których prawdopodobieństwo emisji spontanicznej jest bardzo małe. Z tego wynika, że czas życia atomów w stanie wzbudzonym, gdy elektron przebywa na poziomie metatrwałym, jest odpowiednio długi. Aby zwiększyć prawdopodobieństwo zajścia emisji wymuszonej laserom gazowym nadaje się kształt rury z dwoma lustrami na jej końcach. Lustra zawracają foton wydłużając jego drogę w gazie, a tym samym prawdopodobieństwo spowodowania emisji wymuszonej Jedno z luster jest półprzepuszczalne. akcja laserowa h pompowanie optyczne h h Jeśli wśród poziomów energetycznych atomu są takie trzy jak na rys. i jeśli poziom 2 jest metatrwały, to po pewnym czasie pod wpływem energii zewnętrznej znajdzie się na nim bardzo dużo elektronów (pompowanie optyczne). Przypadkowy foton o energii h 12 spowoduje emisję wymuszoną elektronów z poziomu 2 na 1 – otrzymamy wiązkę światła spójnego.


Pobierz ppt "Laser. Obsadzenie stanów energetycznych atomów. Laser W stanie naturalnym większość atomów znajduje się w stanie podstawowym. Będą również atomy wzbudzone."

Podobne prezentacje


Reklamy Google