Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Sondaż Bożonarodzeniowy Streszczenie i graficzna prezentacja wyników badania 1 grudnia 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Sondaż Bożonarodzeniowy Streszczenie i graficzna prezentacja wyników badania 1 grudnia 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 1 Sondaż Bożonarodzeniowy Streszczenie i graficzna prezentacja wyników badania 1 grudnia 2010 r.

2 2 1 Streszczenie wyników 3 2 Opinia o tegorocznych Świętach Bożego Narodzenia 12 3 Zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia 13 4 Planowane wydatki na świąteczne prezenty 14 5 Prezenty świąteczne 17 6 Planowane wydatki na Święta Bożego Narodzenia 21 7 Wpływ trudności gospodarczych i skutków światowego kryzysu na wielkość planowanych wydatków świątecznych 22 8 Święta Bożego Narodzenia w zakładzie pracy 23 9 Ulubione święta i uroczystości Polaków 24 10 Informacje o badaniu 25 Spis treści

3 3 Streszczenie wyników

4 4 Kogo cieszą święta, a kogo nie? Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia cieszą zdecydowaną większość Polaków. Prawie połowa (46%) odczuwa dużą radość, a 40% nieco mniejszą. Nie cieszą co dziesiątego rodaka. Święta najbardziej cieszą się ludzi z wykształcenie wyższym, zajmujących stanowiska kierownicze i należących co typu psychograficznego dojrzali (68%) Nie cieszący się to najczęściej osoby o najniższych dochodach (do 1 tys. zł ) i zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (20%). Święta bardzo cieszą częściej kobiety (54%) niż mężczyzn (38%), ludzi młodych w wieku do 29 lat (55%) niż w wieku emerytalnym (37%), osoby z rodzin zamożniejszych (52%) niż materialnie najsłabszych (33%). W porównaniu z rokiem ubiegłym przybyło osób cieszących się bardzo z nadejścia Świąt Bożego Narodzenia (o 4 pp) i zmalała nieco nie cieszących się w ogóle (o 2 pp.). Czy święta cieszą bardziej niż przed rokiem? Bardziej cieszą 17% ankietowanym, 60% tak samo, a 18% – mniej niż przed rokiem. Większą radość okazują głównie mieszkańcy Polski środkowo-wschodniej (31%) i regionu stołecznego (24%) oraz ludzie młodzi, do 29 lat (24%); mniejszą niż w roku ubiegłym – bezrobotni (33%), mieszkańcy miast do 20 tys. (31%), Dolnego Śląska (30%) i członkowie rodzin o najniższych dochodach (29%). W porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła liczba osób, których święta cieszą bardziej (o 3 pp), a zmniejszyła się radujących się tak samo jak przed rokiem (o 4 pp). Grupa osób cieszących się mniej jest taka sama jak w ubiegłym roku. Streszczenie wyników [1]

5 5 Czy święta będą obchodzone równie uroczyście? Dwie trzecie ankietowanych deklaruje, ze tegoroczne Święta Bożego Narodzenia będą obchodzone równie uroczyście jak przed rokiem. O tym, że będą bardziej uroczyste jest przeświadczonych 12%, natomiast 16% obawia się, że mogą być mniej uroczyste. Podobny rozkład opinii odnotowano przed rokiem. Zwiększył się nieco odsetek deklarujących bardziej uroczysty charakter (z 10 do 12), a zmniejszył – mniej uroczyście (z 17 na 16). Jaka choinka? Tradycyjne drzewko świąteczne zagości w mieszkaniach 93% rodzin. Częściej będzie to choinka sztuczna, z tworzywa (52%) niż żywa, naturalna (41%). Zwyczaj strojenia świątecznej choinki nie jest kultywowany przez 7% mieszkańców kraju. W tym roku częściej niż w ubiegłym zagości w naszych domach naturalne drzewko (wzrost do 41 z 37%), rzadziej natomiast sztuczna choinka (spadek do 52 z 57 %). Streszczenie wyników [2]

6 6 Czy będziemy obdarowywać się prezentami? Zwyczaj obdarowywania się prezentami jest podtrzymywany w zdecydowanej większości rodzin. Prezenty wręczane są nie tylko w Wigilię i w okresie Świąt Bożego Narodzenia (50%), ale także w dniu Świętego Mikołaja (33 %), bądź tylko na Mikołajki (5%). Wręczanie dwukrotnie upominków jest rozpowszechnione na północy kraju (46%), w większych miastach (45%), wśród studentów (45%) i w rodzinach z dziećmi w wieku szkolnym (43%). 12% ankietowanych stwierdza, że w ich gospodarstwie domowym nie wręcza się prezentów. Są to najczęściej gospodarstwa o niskich dochodach, osób pozostających bez pracy i emeryckie. W tym roku świąteczne podarunki wręczane będą częściej niż w ubiegłym (o 3 pp). Ile osób zamierzamy obdarować prezentami? Upominki będą wręczane nie tylko częściej, ale też większej liczbie osób. Tegoroczna przeciętna liczba obdarowywanych osób wynosi 3,9 podczas gdy w ubiegłym – 3,4. Zwiększył się odsetek Polaków zamierzających kupić prezenty dla 4 i więcej osób (do 50 z 41). Zaprzecza to deklaracjom, że ankietowani obdarują w tym roku tyle samo (66%) bądź mniej (16%) osób niż w roku ubiegłym. Streszczenie wyników [3]

7 7 Ile wydamy na prezenty świąteczne? Statystyczny Polak, w wieku powyżej 15 lat, zamierza przeznaczyć na zakupy świątecznych prezentów średnio 303,70 złotych. Średnia dla planujących ich zakup (88%) jest oczywiście wyższa i wynosi 343,80 złotych. Najwięcej pieniędzy na zakup prezentów zamierzają przeznaczyć osoby o dochodach rodziny powyżej 4 tys. (482 zł), gospodynie domowe (471 zł), osoby w wieku 30-39 lat (469 zł), legitymujący się wyższym wykształceniem (458 zł), mieszkający w Polsce północno-wschodniej (454 zł) oraz osoby piastujące kierownicze stanowiska (450 zł). Tegoroczne wydatki kupujących na prezenty będą o 14,7 % wyższe niż w roku ubiegłym (299,80 zł). To też nieco kłóci się z deklaracjami ankietowanych oceniających, że w tym roku na prezenty wydadzą tyle samo (53%) lub mniej (17%) pieniędzy niż więcej (12%). W porównaniu z rokiem ubiegłym nieznacznie wzrosła liczba deklarujących większe wydatki (o 2 pp) i zmalała planujących niższe (2 pp). Co zamierzamy kupić na prezenty? Paleta świątecznych prezentów jest niezwykle rozległa. Najczęściej zamierzamy kupić najbliższym kosmetyki, perfumy i środki pielęgnacji (41%.), zabawki (37%), ciuchy – rzeczy do ubioru (27%), książki (23%) oraz artykuły spożywcze - słodycze i napoje (16%). Częściej niż co dziesiąty Polak kupi coś z biżuterii lub zegarek (15%) płytę CD/DVD (12%), a prawie co 10. wręczy obdarowanemu pewną sumę pieniędzy w gotówce (9%). Zestawienie prezentów nabywanych z preferowanymi przez ankietowanych osobiście jest w znacznym stopniu zgodne. Chcemy w ramach świątecznych upominków najchętniej otrzymywać kosmetyki (25%), ciuchy (20%), książki (13%), biżuterię i zegarki (17%) oraz pieniądze (14%). Stosunkowo dużo ankietowanych (32%) w końcu listopada nie miało sprecyzowanych oczekiwań wobec prezentów. Streszczenie wyników [4]

8 8 Jak sfinansujemy zakupy świątecznych prezentów? Zakupy świątecznych prezentów będą finansowane w pierwszej kolejności z bieżących dochodów (70%).Po oszczędności sięgnie prawie połowa (47%). 8% ankietowanych przeznaczy na ich zakup otrzymane w zakładzie pracy bony towarowe lub karty podarunkowe. Z kredytu bankowego skorzysta także 8%, wspomagając swe zasoby: (1) debetem lub kredytem odnawialnym (4%), (2) zadłużeniem na karcie kredytowej (2%) i (3) kredytem gotówkowym bądź ratalnym (2%). O pożyczce od rodziny myśli 3% planujących zakupy upominków świątecznych. Gdzie udamy się na zakupy prezentów? Najczęściej prezenty są lub będą nabywane w hiper i supermarketach (43%) oraz wielkich centrach handlowych (36%). W mniejszych sklepach, także specjalistycznych zamierza je kupować 30%. Bazary i targowiska odwiedzi w tym celu 10%, a kolejnych 8% dokona zakupów w internecie, z czego 4% na aukcjach internetowych np.. Allegro i 4% w sklepach internetowych. Streszczenie wyników [5]

9 9 Streszczenie wyników [6] Ile wydamy na przygotowanie Świat Bożego Narodzenia? Oprócz wydatków na prezenty, przeciętna polska rodzina zamierza przeznaczyć na zorganizowanie tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia średnio 559 złotych tj. o 16,6 % więcej niż w roku ubiegłym Większość ankietowanych (58 proc.) twierdzi przy tym, że jest to suma porównywalna, podobna do wydatkowanej przed rokiem. Do większych wydatków przymierza się 21%, a do mniejszych -13%. Oczywiście istnieje spore zróżnicowanie planowanych wydatków świątecznych. W co piątej rodzinie (20%) wydatkowana suma nie przekroczy 300 złotych, w nieco więcej niż co czwartej (29%) będzie oscylowała w przedziale 301-500 złotych, częściej niż w co piątej (22%) w granicach 501 – 1000 złotych, w 6% od 1001 do 2000 zł, natomiast w co 50-tej - będzie to suma wyższa od dwóch tysięcy złotych. Najbardziej kosztowne przygotowanie Świąt Bożego Narodzenia planują mieszkańcy aglomeracji stołecznej (868 zł) i rodziny zamożne, o dochodach przekraczających 4 tys. zł (841 zł). Najtaniej będą kosztowały przygotowania rodzin o najniższych dochodach (288 zł), osób bezrobotnych (403 zł) oraz rencistów i emerytów (466 zł). Czy planujemy na wydatkach świątecznych nieco zaoszczędzić? Co czwarty ankietowany deklaruje, ze będzie się starał w tym roku nieco zaoszczędzić, zmniejszając wydatki świąteczne. W ubiegłym roku deklaracje takie składało 32%, zatem w porównaniu do roku ubiegłego ubyło osób skłonnych do ograniczania wydatków związanych z świątecznymi zakupami.

10 10 Streszczenie wyników [7] Czy na wydatki świąteczne mają jeszcze wpływ skutki kryzysu? Trudności gospodarcze i skutki światowego kryzysu zdają się już nie mieć większego wpływu na wielkość planowanych wydatków świątecznych. Wprawdzie 12%. ankietowanych przyznaje, że wpływ ten jest duży, ale jest to o 11 pp mniej niż w roku ubiegłym. Najczęściej ocenia się, że jest on żaden lub niewielki (45% wobec 37% przed rokiem), a jako umiarkowany, ani duży ani mały postrzegany jest przez 36%, o 3 pp mniej niż rok temu. Jakie świąteczne prezenty/gifty oferują pracownikom pracodawcy? Częściej niż co trzeci z pracujących (36%) stwierdza, że w Wigilię i/lub Sylwestra zatrudnieni w ich zakładzie będą wcześniej zwalniani z pracy, prawie co trzeci, że otrzymają bony towarowe lub karty podarunkowe uprawniające do świątecznych zakupów w wybranych sklepach (32%) oraz, że odbędą się firmowe imprezy świąteczne (31%). Najrzadziej wskazywano na zwyczaj obdarowywania paczkami świątecznymi dzieci pracowników (24%).

11 11 Prezentacja wyników

12 12 1. Czy zbliżające się Święta Bożego Narodzenia cieszą Pana(ią) bardzo, trochę czy wcale? Opinia o tegorocznych Świętach Bożego Narodzenia 2. Czy tegoroczne Święta Bożego Narodzenia cieszą Pana(ią) tak samo, bardziej, czy też mniej niż te przed rokiem? 3. Czy tegoroczne Święta Bożego Narodzenia będą równie uroczyste jak te przed rokiem, bardziej uroczyste czy też mniej? N=1000 dane w procentach

13 13 4. Czy w tym roku będzie ubierana w Pana(i) domu choinka świąteczna? 5. Czy w Pana(i) rodzinie jest zwyczaj obdarowywania się prezentami świątecznymi? Zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia dane w procentach 5a. Kiedy w Pana(i) gospodarstwie domowym wręczane są upominki, prezenty?

14 14 6. Proszę powiedzieć, czy w porównaniu do poprzedniego roku zamierza Pan(i) przeznaczyć na świąteczne prezenty więcej, tyle samo, czy też mniej pieniędzy? 7. Ile pieniędzy zamierza Pan(i) wydać na świąteczne prezenty? [średnia dla osób zdecydowanych kupić prezenty świąteczne] dane w procentach N=1000 Planowane wydatki na świąteczne prezenty

15 15 *średnie wartości w PLN Wiek Wykształcenie Grupa społeczno - zawodowa Miejsce zamieszkania 7. Ile pieniędzy zamierza Pan(i) wydać na świąteczne prezenty? [średnia dla osób zdecydowanych kupić prezenty świąteczne] Planowane wydatki na świąteczne prezenty

16 16 Średnia planowanych wydatków na prezenty w makroregionach *średnie wartości w PLN [średnia dla osób zdecydowanych kupić prezenty świąteczne] STOŁECZNY PÓŁNOCNO- WSCHODNI PÓŁNOCNY POŁUDNIOWO- WSCHODNI ŚRODKOWY POŁUDNIOWY POŁUDNIOWO- ZACHODNI ŚRODKOWO- ZACHODNI ŚRODKOWO- WSCHODNI 409,7 312,9 453,9 272,2 372,2 399,6 261,4 321,7 286,8

17 17 8. Ilu osobom zamierza Pan(i) kupić prezenty? Wiek Dochód rodziny Płeć Średnia: 3,9 osoby Prezenty świąteczne dane w procentach

18 18 8a. Czy będzie to więcej, tyle samo czy mniej osób niż w ubiegłym roku? Wiek Dochód rodziny Płeć Prezenty świąteczne dane w procentach

19 19 9. Co zamierza Pan(i) kupić jako prezenty świąteczne? 10. A co chciałby(łaby) Pan(i) osobiście najbardziej otrzymać w prezencie na gwiazdkę? wskazania powyżej 3% wskazania powyżej 5% Prezenty świąteczne dane w procentach

20 20 11a. Gdzie przede wszystkim będzie Pan(i) kupował(a) świąteczne prezenty? Preferowane miejsce zakupu prezentów świątecznych dane w procentach N=874

21 21 Planowane wydatki na Święta Bożego Narodzenia 11. W jaki sposób sfinansuje Pan(i) tegoroczne zakupy prezentów świątecznych? 12. Jak Pan(i) sądzi, ile mniej więcej będą kosztowały Pana(i) rodzinę, gospodarstwo domowe tegoroczne Święta Bożego Narodzenia pomijając wydatki na prezenty? 13. Czy w porównaniu do roku ubiegłego łączne wydatki na przygotowanie tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia będą: 14. Czy w jakikolwiek sposób będzie się Pan(i) starał(a) w tym roku zaoszczędzić, zmniejszyć wydatki związane ze Świętami Bożego Narodzenia? N=1000 dane w procentach Debetem lub kredytem odnawialnym ze swego konta osobistego w banku Zadłużeniem na karcie kredytowej Z oszczędności 479 zł 60 gr 559 zł 10 gr średnia

22 22 Średnie 15. Jak duży wpływ, o ile jakikolwiek, mają na wielkość planowanych przez Pana(ią) wydatków świątecznych, trudności gospodarcze i skutki światowego kryzysu w naszym kraju? Wpływ trudności gospodarczych i skutków światowego kryzysu na wielkość planowanych wydatków świątecznych dane w procentach Dochód rodziny

23 23 15. Czy w tym roku przed Świętami Bożego Narodzenia w Pana(i) zakładzie pracy... Święta Bożego Narodzenia w zakładzie pracy dane w procentach N=1000/490

24 24 Ulubione święta i uroczystości Jakie święta, uroczystości lubi Pan(i) najbardziej? Proszę wskazać dwa spośród wymienionych na liście. dane w procentach Sondaż Wielkanocny2008 (N=800)

25 25 Informacje o badaniu Sondaż Bożonarodzeniowy zrealizowano w dniach 22-29.11.2010 r. w ramach badań omnibusowych. Wywiady realizowano techniką wywiadu osobistego z kwestionariuszem wspomaganym komputerowo (CAPI). Sposób przeprowadzenia badania Sondaż przeprowadzono na 1000-osobowej reprezentatywnej próbie losowej, ludności kraju w wieku 15+. Struktura próby została przeważona ze względu na podstawowe cechy ogółu ludności Polski (dane GUS). Statystyczny błąd pomiaru wynosi +/-3%.


Pobierz ppt "1 Sondaż Bożonarodzeniowy Streszczenie i graficzna prezentacja wyników badania 1 grudnia 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google