Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Efektywne i konsekwentne wykorzystywanie danych pochodzących od uczniów jako zachęta i wsparcie dla szkoły w osiąganiu doskonałości w zakresie uczenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Efektywne i konsekwentne wykorzystywanie danych pochodzących od uczniów jako zachęta i wsparcie dla szkoły w osiąganiu doskonałości w zakresie uczenia."— Zapis prezentacji:

1 Efektywne i konsekwentne wykorzystywanie danych pochodzących od uczniów jako zachęta i wsparcie dla szkoły w osiąganiu doskonałości w zakresie uczenia się Sharon Pruski Challenge Adviser Neath Port Talbot County Borough Council

2 Walia – system edukacji od roku 1999….. W 1997 r. w ramach decentralizacji wprowadzono w Walii Zgromadzenie Narodowe, a w roku 1999 po raz pierwszy odbyły się wybory do Zgromadzenia Obecnie Zgromadzenia ma 60 członków, z Pierwszym Ministrem i członkami zgromadzenia posiadającymi wyznaczony zakres obowiązków Od 2011 r. posiada uprawnienia do stanowienia prawa, w tym w dziedzinie edukacji

3 Walia – system edukacji obowiązujący od 1999 r.... Opracowano własny system edukacyjny odpowiadający na potrzeby kraju, coraz bardziej odbiegający od polityki edukacyjnej w Anglii Podstawowy dokument – The Learning Country – 2000 – ustanowił agendę w zakresie edukacji do roku 2010 Walia aspiruje do posiadania światowej klasy systemu kształcenia Podjęto współpracę ze specjalistami w dziedzinie edukacji z całego świata, jak prof. Michael Fullan (zespoły wspólnie uczących się nauczycieli) i Sir Michael Barber (Raport McKinsey - jak uzyskano poprawę w najbardziej ulepszonych szkołach)

4 Kluczowa reforma edukacji od roku 2009 Etap kształtowanie podstaw (Foundation Phase): dla trzylatków - siedmiolatków Ramy umiejętności czytania i pisanie oraz liczenia na poziomie FP/KS2/KS3 14-19 lat: ścieżki uczenia się Kwalifikacje do uzyskania licencjatu w Walii – program nauki skupia się na kluczowych umiejętnościach - dotyczy podstawowych kwalifikacji ucznia na koniec kluczowego etapu 4 (16 lat) lub powyżej 16 lat – oferując punkty umożliwiające wstęp na uniwersytet – holistyczne podejście do edukacji (zmiana modelu we wrześniu 2015 r.)

5 System edukacji w Walii od 2010 r. Zasadniczy punkt zwrotny stanowiły wyniki PISA OBWE z roku 2009 Minister Edukacji Leighton Andrews postanowił zdecydowanie zająć się kwestią słabych wyników uczniów walijskich, które były gorsze niż gdzie indziej w Wielkiej Brytanii oraz gorsze niż w testach z 2006 r. Opracowano dwudziestopunktowy plan zmierzający do poprawy tych słabych wyników.

6 Dwudziestopunktowy plan w dziedzinie edukacji – kluczowe cechy Po wprowadzeniu nowych ram i krajowego programu wsparcia stworzono standardy w zakresie umiejętności czytania i pisania oraz liczenia – testy dla uczniów w wieku 7-14 lat, uwzględniające: likwidację różnic w wynikach nauczania wynikających z ubóstwa (Pupil Deprivation), w oparciu o odsetek uczniów otrzymujących darmowe posiłki w szkole zawodowe standardy nauczania i standardy w zakresie przywództwa

7 Dwudziestopunktowy plan edukacji – kluczowe cechy Nowe kwalifikacje zawodowe dyrekcji na poziomie krajowym Nowy system dotyczący zarządzania w zakresie wyników dla nauczycieli/dyrektorów szkół Wsparcie dla organów zarządzających szkołami – wyższe oczekiwania Solidniejsze początkowe doskonalenie i szkolnie nauczycieli przy wsparciu zdobywających kwalifikacje nauczycieli ze strony wewnętrznych i zewnętrznych mentorów, jednostek zajmujących się zarządzaniem w zakresie zachowania oraz programu „Masters in Educational Practice”

8 Dwudziestopunktowy plan edukacji – kluczowe cechy Grupowanie (obecnie kategoryzacja) wszystkich szkół Uprawnienie władz lokalnych w odniesieniu do sfederowanych szkół Obowiązek działania władz lokalnych w ramach 4 konsorcjów regionalnych (ich liczbę zmniejszono z 22 zespołów) Uprawnienie władz walijskich do zamykania szkół ocenionych negatywnie podczas inspekcji Estyn

9 Wykorzystanie danych dla wewnętrznej i zewnętrznej ewaluacji szkół Zestawy danych Ocena nauczycieli pod koniec etapu tworzenia podstaw, kluczowego etapu 2 i kluczowego etapu 3 Porównanie na szczeblu krajowym (dane odniesienia) Zestawy danych dotyczące rodzin i podstawy programowej, z uwzględnieniem frekwencji Zewnętrzne egzaminy Dane Fischer Family Trust – wykorzystywanie danych uzyskanych na koniec etapu tworzenia podstaw w celu przewidywanie przyszłych wyników nauczania w oparciu o spodziewane „uśrednione” postępy

10 Sumaryczny arkusz danych

11 Fischer Family Trust Siatka istotnych obszarów – etap tworzenia podstaw (KS1) do KS2

12 Fischer Family Trust Data Sumaryczne zestawienie KS2 w r. 2013

13 Dane dotyczące podstawy programowej/r odzin

14

15 Dane dotyczące podstawy programowej/ rodzin

16 Zadanie w ramach warsztatu 1- analiza danych Wykorzystanie anonimowych arkuszy danych – przeanalizuj dane i oceń działanie przykładowej szkoły Jakie wnioski można wyciągnąć z trzech lat funkcjonowania przykładowej szkoły? Uzasadnienie waszej grupy dla tych wniosków

17 Model kategoryzacji szkół, 2014 r. W nowym systemie wykorzystuje się do ostatecznej oceny następujące elementy: zakres środków dotyczących wyników (dane) autoewaluację szkoły dotyczącą zdolności do poprawy w zakresie przywództwa, nauczania i uczenia się ocenę autoewaluacji szkoły ze strony doradców (challenge advisers) w konsorcjach regionalnych, w uzgodnieniu z władzami lokalnymi

18 Szkoły podstawowe Pomiary wyników nauczania wykorzystane w trakcie etapu pierwszego w szkołach podstawowych w czterech grupach danych, w oparciu o ocenę nauczyciela i dane dotyczące frekwencji: ogólne wyniki język matematyka frekwencja

19 Szkoły średnie Wyniki nauczania w szkołach średnich mierzone są w odniesieniu do czterech grup danych w oparciu o wyniki egzaminów i dane dotyczące frekwencji, w oparciu o następujące dane: Próg dla poziomu 2 obejmujący język angielski i walijski jako pierwszy język oraz matematykę Punktację obejmująca j. angielski/walijski jako pierwszy język oraz matematykę 5+ A*–A GCSE lub równoważny poziom Frekwencję.

20 Ramy autoewaluacji i zdolność do uzyskania poprawy we własnym zakresie Druga ocena przeprowadzana jest poprzez analizę możliwości i potencjału szkoły uzyskania poprawy we własnym zakresie - w oparciu o następującą punktację: potencjał i zdolność do uzyskania poprawy i wdrażania planów wkład w postaci zewnętrznego wsparcia osiągnięcia w dziedzinie zarządzania zmianami, radzenia sobie z niezadowalającymi wynikami i reagowanie na zalecenia pokontrolne ze strony regionalnego konsorcjum jasna wizja, priorytety, plany i umiejętność sprostania wyzwaniom w zakresie poprawy.

21 odpowiednie systemy do analizowanie postępów, monitorowania obszarów wymagających poprawy i podejmowanie skutecznych działań naprawczych wysokie kwalifikacje w dziedzinie nauczania oraz wprowadzanie, konsekwentne i skuteczne stosowanie strategii nauczanie i uczenia się wpływających na poprawę standardów efektywne systemy śledzenie postępów uczniów umożliwiające liderom szkolnym identyfikowanie niezadowalających wyników określonych grup uczniów i skuteczne udzielenie wsparcia Ramy autoewaluacji – zdolność do uzyskanie poprawy we własnym zakresie

22 Kategoryzacja szkół – poziomy wsparcia

23

24

25

26 Nowy system kategoryzacji krajowych szkół nieustannie skupiał się będzie na: tych szkołach, w których grupy uczniów wykazują niezadowalające wyniki lub w których nauczyciele są niezdolni do konsekwentnego zapewnienia wszystkim uczniom możliwości pełnego wykorzystania ich potencjału na szkołach niezdolnych do osiągnięcia kategorii „zielone”. To ważna zmiana, powodujące że kontekst (ubóstwo) nie będzie mógł służyć jako wymówka, a stagnacja w szkołach nie będzie tolerowana

27 Z zastosowaniem 4 kategorii szkół dokonaj wstępnego zakwalifikowania przykładowej szkoły do odpowiedniej kategorii (zielonej, żółtej, bursztynowej lub czerwonej) wyłącznie na podstawie DANYCH. Jak grupa uzasadnia zakwalifikowanie szkoły do tej kategorii? Zadanie 2 podczas warsztatów Kategoryzacja szkół

28 Zewnętrzna i wewnętrzna ewaluacja szkół Szkoły zobowiązane są do ciągłej autoewaluacji i opracowywanie planów naprawczych Tworzy to podstawę do procesu kontroli za strony Estyn Wspólne ramy inspekcji (ostatnio wprowadzone w 2010 r. ale podlegające ciągłemu uaktualnieniu) nakreślają formułę autoewaluacji – w niektórych obszarach niezadowalające wyniki nie podlegają dyskusji i skutkują niską oceną kontroli

29 Wewnętrzna i zewnętrzna ewaluacja szkół Ramy inspekcji Estyn obejmują 3 kluczowe kwestie: poziom wyników poziom nauczania poziom przywództwa & zarządzania stopnie – doskonały/dobry/dostateczny/niezadowalający

30 Wewnętrzna i zewnętrzna ewaluacja szkół Ramy inspekcji Estyn obejmują następujące kategorie szkół: wybitna – wiodąca w danym sektorze monitorowana przez władze lokalne monitorowana przez Estyn wymaga znacznej poprawy wymaga zastosowania specjalnych środków. Kluczowe znaczenia ma to, że gdy nowy system działa zgodnie z planem, ewaluacja na poziomie szkoły, władz lokalnych i Estyn powinna dać podobne wyniki!!!

31 Warsztaty 3 Autoewaluacja szkoły i plany rozwoju szkoły Przyjrzyj się przykładom autoewaluacji szkół oraz planom rozwoju szkoły i na podstawie tych dokumentów zdecyduj, do której kategorii należy szkoła (zielonej, żółtej, bursztynowej czy czerwonej)? Dlaczego twój grupa wybrała tę właśnie kategorię?


Pobierz ppt "Efektywne i konsekwentne wykorzystywanie danych pochodzących od uczniów jako zachęta i wsparcie dla szkoły w osiąganiu doskonałości w zakresie uczenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google