Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Maciej Podgórski kl. IIIG SPOSOBY DOSTĘPU DO INTERNETU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Maciej Podgórski kl. IIIG SPOSOBY DOSTĘPU DO INTERNETU."— Zapis prezentacji:

1 Maciej Podgórski kl. IIIG SPOSOBY DOSTĘPU DO INTERNETU

2 Internet (ang. International - globalna, międzynarodowa; network - sieć, również spotykany zapis: łac. inter - między, ang. net - sieć; dosłownie międzysieć). ogólnoświatowa sieć komputerowa, łącząca lokalne sieci, korzystające z pakietowego protokołu komunikacyjnego TCP/IP, mająca jednolite zasady adresowania i nazywania węzłów (komputerów włączonych do sieci) oraz protokoły udostępniania informacji. Stworzony w USA dla środowiska naukowego i akademickiego jako rozwinięcie sieci ARPANet (uruchomionej 1969), następnie rozszerzony na inne firmy i instytucje, od końca lat 90. stał się masowo dostępny także dla użytkowników (abonentów) indywidualnych. Definicja Internetu

3 Sposoby dostępu do Internetu Dial-up ISDN HIS ADSL I DSL Łącze dzierżawcze Sieć Telewizji kablowej PLC Satelitarnie Telefonia Komórkowa Światłowód

4 Istnieje wiele sposobów podłączenia komputera do sieci Internet. Począwszy od modemu i linii telefonicznej przez łącze stałe do sieci telewizji kablowej. Sposoby dostępu różnią się przede wszystkim prędkością połączenia i jego kosztem. Aby uzyskać dostęp do sieci globalnych należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych (ang. Internet Provider). Dostawca usług internetowych to firma mająca własną sieć szkieletową połączoną szybkim łączem internetowym. Oferuje klientom za opłatą dostęp do swojej sieci, a tym samym do Internetu. Sposoby dostępu do Internetu

5 Łączę modemowe (Dial-up) Około 56kbit/s. Łącze analogowe, w obecnych sytuacjach jest ono niewystarczające dla większości potrzeb, jednak dalej pozostaje podstawowym sposobem łączenia się z Internetem. Było bardzo popularne podczas początków rozwoju Internetu w naszym kraju. Połączenia z siecią Internet realizowane są z wykorzystaniem linii telefonicznej i modemu. Modem może być zainstalowany wewnątrz komputera jako klasyczna karta rozszerzeń lub jako zewnętrzne urządzenie podłączone do komputera przez port szeregowy. Warunkiem niezbędnym jest również zainstalowanie programu komunikacyjnego i protokołu TCP/IP. Połączenie nie wymaga specjalnych zabiegów konfiguracyjnych z wyjątkiem wpisania numeru dostępowego usługodawcy oraz identyfikatora użytkownika wraz z hasłem dostępowym. Rozwiązanie to jest dość kosztowne. Dial-up

6 ISDN (Integrated Services Digital Network) do 128 kb/s. Telefoniczna sieć cyfrowa z integracją usług, to kolejny sposób połączenia się z siecią. Tak samo jak w przypadku zwykłych analogowych połączeń modemowych, połączenie uzyskuje się z wykorzystaniem modemu zainstalowanego w komputerze i cyfrowej linii telefonicznej. Jakość takiego połączenia jest zdecydowanie lepsza niż w przypadku linii analogowych, dlatego też można uzyskać znacznie większe prędkości. Takie rozwiązanie również jest dość kosztowne ISDN

7 HIS (Home Internet Solution) 70 kb/s do 115 kb/s jest technologią dostępu do sieci Internet opracowaną przez firmę Ericsson. W Polsce usługa znana jest pod nazwą SDI – czyli Stały Dostęp do Internetu, i została wdrożona przez Telekomunikację Polską. Za pośrednictwem SDI otrzymuje się stały i nieograniczony czasowo dostęp do Internetu za pośrednictwem zwykłej analogowej linii telefonicznej z możliwością równoczesnego prowadzenia rozmów telefonicznych. Maksymalna prędkość transmisji wynosi 115 kb/s. Przy równoczesnym korzystaniu z Internetu i prowadzeniu rozmowy telefonicznej prędkość spada do 70 kb/s. HIS

8 ADSL i DSL 64kb do 20480kbit/s Są one najczęściej oferowane przez TPSA (Neostrada) Charakterystyczne dla nich jest to, iż każdy klient posiada zewnętrzny numer IP. W naszym kraju są także dostępne łącza o transferze około 100mbit/s jednak ich koszt jest bardzo wysoki i ich zastosowanie ma miejsce tylko dla wielkich przedsiębiorstw takich jak np. portale internetowe ADSL I DSL

9 Łącza dzierżawione do 20Mb/s Oferują stały dostęp do Internetu o bardzo dużej przepustowości danych (do 20Mb/s). Są często stosowane w sieciach osiedlowych, które powstały z myślą współużytkowania dostępu do Internetu. Wówczas wysokie koszty łącza stałego dzielone są miedzy wszystkich użytkowników. Zwykle serwer sieci LAN posiada łącze stałe (np. typu DSL), które to jest udostępnione dla innych komputerów w sieci. Oprócz tego użytkownicy sieci mogą bardzo szybko wymieniać ze sobą dane, czego nie ma przy innych sposobach dostępu do Internetu. Coraz popularniejsze stają się także sieci LAN oparte na technologii radiowej, WLAN, gdzie stosuje się radiową komunikację w zakresie 2,4GHz i 5,4GHz. Do istniejącej struktury sieci LAN dokłada się dodatkowo kilka punktów dostępowych, przez co obszar, który obejmuje dana sieć rozszerza się do nawet kilku kilometrów. Jest to także możliwość dotarcia do tych użytkowników, którzy znajdują się zbyt daleko od sieci LAN i nie ma możliwości doprowadzenia do nich kabla koncentrycznego. Łącze dzierżawcze

10 Sieci telewizji kablowej Do 128 Mb/s Dostęp do sieci Internet może być również realizowany z wykorzystaniem operatorów telewizyjnych sieci kablowych. W komputerze abonenta zostaje zainstalowany specjalny modem kablowy, którego zadaniem jest wyodrębnienie z dostarczanego sygnału danych komputerowych. Z drugiej strony przewodu montowane są urządzenia umożliwiające komunikację z wykorzystaniem sieci telewizji kablowej. Przepustowość takich łączy waha się od 128 kb/s do 10 Mb/s. Sieć telewizji kablowej

11 Łącze PLC Do 135 Mbps Sieć PLC jest technologią wykorzystującą do transmisji danych istniejące linie energetyczne oraz podstacje energetyczne, w których montuje się kontrolery łączące światłowodową sieć informatyczną z siecią energetyczną niskiego napięcia. W budynku, gdzie mają być odbierane przesyłane dane, montuje się kolejny kontroler, dzięki czemu sygnał pojawia się we wszystkich gniazdkach mieszkania. Taki sygnał jest doprowadzany do komputera przez specjalny modem PLC. PLC SCHEMAT

12 Schemat PLC

13 Łącze Satelitarne Do 40 Mbit / s Obecnie istnieje kilka rozwiązań tego typu. Należy tu jednak wyróżnić łącza jednokierunkowe i dwukierunkowe. Łącze jednokierunkowe zapewnia tylko odbiór sygnałów z satelity. Transmisja od użytkownika musi się odbywać z wykorzystaniem drugiego łącza, np. modemowego, które pozwala na wysyłanie informacji. W rozwiązaniach dwukierunkowych stosuje się anteny nadawczoodbiorcze, które umożliwiają wysyłanie i odbieranie informacji przez satelitę. Rozwiązanie to jest w Polsce rzadko stosowane ze względu na bardzo wysokie koszty instalacji i użytkowania. Łącze satelitarne

14 Telefonia komórkowa Do 7,2 Mb/s Telefon komórkowy – ten sposób połączenia jest praktykowany w miejscach, gdzie nie ma linii telefonicznych ani innego połączenia (np. w górach). Dostęp komputera do Internetu jest możliwy dzięki zainstalowaniu w nim karty modemowej połączonej łączem kablowym (lub na podczerwień) z telefonem komórkowym (karta i aparat muszą udostępniać taką opcję) bądź poprzez kartę modemową instalowaną bezpośrednio w aparacie telefonicznym. W podobny sposób można się połączyć z Internetem przy użyciu kieszonkowego komputera zwanego palmtopem. Telefonia komórkowa

15 linie światłowodowe Do 6,9Tb/s technologia, w której szeroko zastosowano transmisję danych z użyciem światłowodów. Obecnie jest to jedna z najszybszych linii, przez które można przesyłać dane z zawrotną prędkością równą około 6,9Tb/s. Sieci oparte na światłowodach zwane są FDDI (Fiber Distributed Data Interface). Umożliwiają stosowanie wielu protokołów jednocześnie, co zapewnia wysokoefektywny transfer danych. Światłowód

16


Pobierz ppt "Maciej Podgórski kl. IIIG SPOSOBY DOSTĘPU DO INTERNETU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google