Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój źródeł informacji i

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój źródeł informacji i"— Zapis prezentacji:

1 Rozwój źródeł informacji i
X Rozwój źródeł informacji i metod komunikacji

2 Rozwój źródeł informacji i metod komunikacji
X Rozwój źródeł informacji i metod komunikacji 1. Co to jest WAP? 2. Systemy komunikacji 3G 3. Telefonia internetowa VoIP

3 X Co to jest WAP? Protokoły komunikacyjne: to zbiór ścisłych reguł i kroków postępowania, które sa automatycznie wykonywane przez urządzenia komunikacyjne w celu nawiązania łączności i wymiany danych. Dzięki temu, że połączenia z użyciem protokołów odbywają się całkowicie automatycznie typowy użytkownik zwykle nie zdaje sobie sprawy z ich istnienia i nie musi o nich nic wiedzieć.

4 X Co to jest WAP? Wireless Application Protocol (WAP) - zbiór otwartych, międzynarodowych standardów definiujących protokół aplikacji bezprzewodowych. Rozwijaniem protokołu zajmuje się organizacja WAP Forum, będąca obecnie częścią Open Mobile Alliance (OMA). Wersja 1.0 protokołu powstała w 1998, 1.1 w 1999, a 2.0 w 2001 roku. WAP został stworzony w celu umożliwienia dostępu do usług WWW, uwzględniając ograniczenia techniczne urządzeń mobilnych (np. PDA, telefon komórkowy) korzystających z tego protokołu, oraz ograniczeń łącza danych (które może być realizowane m.in. poprzez połączenie CSD lub GPRS).

5 Co to jest WAP? X 1. Co oznacza skrót WAP?
2. W którym roku powstał WAP w wersji 1.0? 3. Po co powstał WAP? 4. Dla jakich urządzeń powstał WAP?

6 Systemy komunikacyjna 3G
X Systemy komunikacyjna 3G IP (ang. Internet Protocol) - to protokół komunikacyjny warstwy sieciowej modelu OSI (warstwy internet w modelu TCP/IP). Używany powszechnie w Internecie i sieciach lokalnych. Komutacja pakietów - w telekomunikacji sposób transmisji danych polegający na dzieleniu strumienia danych na kawałki (pakiety), a następnie wysyłanie ich za pomocą łącz komunikacyjnych pomiędzy węzłami sieci. Każdy pakiet podlega osobnemu trasowaniu (wyznaczanie trasy dla pakietu danych w sieci komputerowej, a następnie wysłanie go tą trasą) - może podążać do celu ścieżką niezależną od wcześniejszych pakietów. Sieci inteligentne - są platformą, na której operatorzy wdrażają usługi bazujące na funkcjonalności zaimplementowanej w dostarczanych przez dostawców sprzętu elementach infrastruktury telekomunikacyjnej.

7 Systemy komunikacyjna 3G
X Systemy komunikacyjna 3G Telefonia komórkowa trzeciej generacji to rozszerzenie istniejących sieci cyfrowej telefonii komórkowej o rozwiązania technologiczne oparte o komutacje pakietów i protokoły transmisyjne IP (ISIPN - Integrated Services IP Network). System telefonii trzeciej generacji (3G) umożliwia nieograniczony dostęp radiowy do globalnej infrastruktury telekomunikacyjnej za pośrednictwem segmentu naziemnego jak i satelitarnego, zarówno dla użytkowników stacjonarnych jak i ruchomych. Jest systemem integrującym w zamierzeniu wszystkie systemy telekomunikacyjne (teleinformatyczne, radiowe i telewizyjne). W odróżnieniu od systemu telefonii drugiej generacji (GSM oraz GPRS i EDGE zwanych też systemami 2.5G), w których dominującą usługą miała być usługa głosowa, w systemach 3G od momentu rozpoczęcia projektowania zakładano „równoprawne” świadczenia usług telefonicznych i transmisji danych. Prace nad specyfikacją systemu 3G są wciąż w toku, zakładają w swych kolejnych wersjach różną „skalę integracji” z rozwiązaniami pakietowymi opartymi o protokół IP (ang. Internet Protocol).

8 Systemy komunikacyjna 3G
X Systemy komunikacyjna 3G Przejście na system telefonii 3G wymaga zmodernizowania wszystkich elementów architektury sieci, pomijając urządzenia warstwy fizycznej i transmisyjnej. Bardzo wysokie ceny licencji dla operatorów oraz duży nakład inwestycyjny potrzebny na przebudowę architektury sieci spowodował iż wdrażanie telefonii komórkowej trzeciej generacji znacznie się opóźnia. Pierwszemu z systemów telefonii komórkowej trzeciej generacji nadano nazwę UMTS (ang. Universal Mobile Telecommunications System). W ramach telefonii 3G istnieją jeszcze dwa szerokopasmowe systemy transmisyjne. Są to systemy FPLMTS (ang. Future Public Land Mobile Telecommunication System) oraz MBS (ang. Mobile Broad Band System). Wszystkie te systemy zostały zatwierdzone przez Europejski Instytut Standaryzacji Telekomunikacji (ETSI) oraz sekcja radiowa Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej - ITU (ang. International Telecommunication Union). W swych specyfikacjach oferują przepływność danych od 2 Mb/s do 155 Mb/s w zakresach częstotliwości mikrofal od 1,8 GHz do 60 GHz. Z początkiem 2005 roku, Konsorcjum 3G Partnership Project (3GPP) podjęło prace zmierzające do opracowania standardu Super 3G, który pozwoli przesyłać dane drogą radiową w kierunku do użytkownika z szybkością 100 Mb/s.

9 Systemy komunikacyjna 3G
X Systemy komunikacyjna 3G 1. Na czym polega komunikacja trzeciej generacji? 2. Podaj przykłady systemów 3G 3. Jakiej wielkości przepływ danych, umożliwiają systemy 3G? 4. Na jakich częstotliwościach działają systemy trzeciej generacji? 5. Jakie usługi świadczą systemy 3G? 6. Dlaczego nie używamy systemów 3G w tej chwili?

10 Telefonia internetowa VoIP
X Telefonia internetowa VoIP Bramka VoIP to rodzaj urządzenia telekomunikacyjnego, którego głównym zadaniem jest umożliwienie wykonywania połączeń telefonicznych tradycyjnym aparetem telefonicznym PSTN (publiczna komutowana sieć telefoniczna) za pośrednictwem VoIP. Telefon VoIP to typ aparatu telefonicznego który jednak w przeciwieństwie do tradycyjnych aparatów PSTN lub ISDN podłączamy nie do linii telefonicznej lecz do Internetu i rozmowy przeprowadzamy korzystając z VoIP.

11 Telefonia internetowa VoIP
X Telefonia internetowa VoIP VoIP (ang. Voice over Internet Protocol) - technologia umożliwiająca przesyłanie dźwięku (głosu) za pomocą łączy internetowych lub dedykowanych sieci wykorzystujących protokół IP, popularnie nazywana telefonią internetową. Dane przesyłane są przy użyciu protokołu IP, co pozwala wykluczyć niepotrzebne "połączenie ciągłe" i np. wymianę informacji gdy rozmówcy milczą. Zalety w porównaniu z telefonią tradycyjną: * niezależność od operatorów/monopolistów państwowych (swoboda wyboru a potencjalnie także większa prywatność) * często zerowy koszt połączeń VoIP * niższy koszt połączeń z telefonią stacjonarną (zwykle dopiero przy połączeniach zagranicznych) * pełna mobilność użytkownika (problem roamingu ma ograniczone znaczenie) * niski koszt infrastruktury (w porównaniu z tradycyjnymi liniami telefonicznymi) * integracja z przyszłościowymi usługami takimi jak przesyłanie danych czy obrazu

12 Telefonia internetowa VoIP
X Telefonia internetowa VoIP Poszczególne systemy różnią się nie tylko ceną połączeń, ale również sposobem "podłączenia" się. W przypadku kart zdrapek połączenia wykonuje się poprzez numery dostępowe/połączenia dodzwaniane (typu 0-801, ale również zwykłe numery "stacjonarne" oferowane przez niektórych operatorów VoIP). W przypadku telefonu IP, bramki VoIP lub programu (typowego VoIP lub komunikatora internetowego) połączenie wykonujemy korzystając z posiadanego łącza internetowego (istnieje możliwość wykupienia towarzyszącego numeru telefonii stacjonarnej, co pozwala na odbieranie rozmów przychodzących). Obecnie dla tego typu połączeń mamy możliwość dzwonienia na dowolny numer telefoniczny na całym świecie (niektórzy operatorzy ograniczają możliwość połączeń na płatne infolinie i telefony alarmowe). Oprócz płatności pre-paid (opłata z góry) niektórzy operatorzy oferują również wersje post-paid (opłata po wykonaniu usługi).

13 Telefonia internetowa VoIP
X Telefonia internetowa VoIP Wady w porównaniu z telefonią tradycyjną: * większa zawodność usług * konieczność posiadania dodatkowego (dzisiaj) sprzętu lub oprogramowania i łącza internetowego * przy realizacji sprzętowej większe koszty zakupu (np. aparatów) dla użytkownika końcowego Z VoIP korzystać można do połączeń z: * innymi użytkownikami VoIP * użytkownikami telefonii stacjonarnej Osiągnąć to można: * korzystając z tzw. kart zdrapek pre-paid do wykonywania rozmów międzynarodowych * używając telefonu IP lub bramki VoIP skonfigurowanych do użycia dla jednego lub wielu operatorów VoIP * wykorzystując komputer przyłączony do internetu z odpowiednim oprogramowaniem komunikacyjnym

14 Telefonia internetowa VoIP
X 1. Na co pozwala nam VoIP? 2. Podaj kilka zalet telefonii VoIP 3. Podaj kilka wad VoIP 4. Do czego najczęściej używamy VoIP? 5. W jaki sposób możemu płacić za usługę VoIP?


Pobierz ppt "Rozwój źródeł informacji i"

Podobne prezentacje


Reklamy Google