Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Anna Piotrowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Anna Piotrowska."— Zapis prezentacji:

1 Anna Piotrowska

2 Cel Co to jest różnorodność biologiczna? Dlaczego należy ją chronić?
Jak MY możemy chronić różnorodność biologiczną?

3 Co to jest różnorodność biologiczna?
- bogactwo gatunków

4 zróżnicowanie osobników w obrębie gatunku

5 Co to jest różnorodność biologiczna?
różnorodność środowisk, ekosystemów, krajobrazów

6 Bioróżnorodność rolnicza
różnorodność ras i odmian wyhodowanych przez człowieka Dziedzictwo biologiczne i kulturowe świata

7 Konwencja o różnorodności biologicznej
1992 rok - Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro – celem trwałe i zrównoważone użytkowanie globalnych zasobów przyrodniczych

8 Ile gatunków żyje na ziemi?
Najnowsze szacunki: ok. 8,7 milionów: 2,2 miliona w oceanach 6,5 miliona na lądach

9 Z kim dziś dzielimy Ziemię?
Z 7 miliardami ludzi (z 9 miliardami w roku 2040). Z 1.5 miliona znanych gatunków Z 8,7 milionami gatunków, których jeszcze nie znamy

10 Ile gatunków żyjących na Ziemi poznano? (tyś)

11 Polska duże obszary leśne, łąkowe, łąkowo-polne o umiarkowanej intensywności gospodarowania obszary wodno-błotne, strefy dolinne z użytkami zielonymi otwarte tereny wyżynne część szelfu bałtyckiego

12 Spadek różnorodności biologicznej
tempo wymierania gatunków 1000 razy większe niż w czasach prehistorycznych szacuje się, że co 20 minut ginie gatunek w ciągu ostatnich lat w Polsce wyginęło ok. 40 gatunków

13 Różnorodności biologicznej grozi:
Zniszczenie i fragmentacja siedlisk Rozprzestrzenianie się miast

14 Gatunki obce inwazyjne
gatunki poza granicą swojego naturalnego zasięgu wykazują ekspansywność i konkurują z gatunkami rodzimymi o niszę ekologiczną Powodują zaburzenia w funkcjonowaniu lokalnych, ewolucyjnie ustabilizowanych biocenoz

15 Gatunki inwazyjne -przykłady
Kolczurka klapowana Nawłocie

16 Gatunki inwazyjne - zwierzęta
Babka bycza, sumik karłowaty 3 gatunki raków Norka amerykańska i wiewiórka szara

17 Zatrucie gleby, wód i powietrza
Gwałtowne zmiany stanu wrażliwych typów ekosystemów Zmniejszenie tempa wzrostu, zmiana sposobu reprodukcji, osłabienie, wymieranie

18 Zniszczenie w wyniku nadmiernej eksploatacji

19 Globalne zmiany klimatu
Ocieplenie i zmiana stosunków wodnych – utrata dogodnych warunków życia W efekcie – ginięcie lub migracje gatunków Gwałtowne zmiany mogą przekroczyć zdolności adaptacyjne organizmów

20 Intensywne rolnictwo i leśnictwo
Uprawy wielkopowierzchniowe Wprowadzanie nowych odmian i ras, w tym GMO Środki ochrony roślin i nawozy Zamknięte hodowle zwierząt gospodarskich Zmiana stosunków wodnych Niszczenie śródpolnych ostoi

21 Morza i oceany – najbardziej zagrożone nieznane gatunki
Morza i oceany dostarczają ludzkości 20% białka i leków- tu też obserwuje się najszybsze tempo zmian w wyniku skażenia, przełowienia, zmian klimatu

22 Czy więcej znaczy lepiej?
Nie ma gatunków niepotrzebnych Sieć zależności w przyrodzie – utrata jednego z gatunków grozi zachwianiem równowagi Różnorodność biologiczna kluczem do utrzymania życia i ewolucji

23 Usługi ekosystemów

24 Przyroda świętokrzyska
przemysł wydobywczy przekształcił mocno krajobraz i zdewastował siedliska pozostały jednak miejsca bogate przyrodniczo krzyżują się tu granice zasięgów gatunków stepowych i syberyjskich, zachowały się relikty puszczańskie i alpejskie.

25 Płazy rzekotka drzewna grzebiuszka ziemna traszka zwyczajna

26 Ptaki http://pl.wikipedia.org http://pl.wikipedia.org

27 Wilk

28 Chomik europejski

29 Bóbr europejski – wróg czy przyjaciel

30 Negatywne znaczenie działalności bobra:
straty w gospodarce człowieka

31 Pozytywne aspekty działalności bobra
tworzenie ekosystemów wodno-błotnych mała retencja, „system melioracji” zmniejszenie szybkości przepływu wód, spłaszczenie fali powodziowej, osłabienie procesów erozji samooczyszczanie wód – odstojnik biologiczny i filtr powstanie stref przejściowych na brzegach stawu – bogata roślinność i zróżnicowane zespoły fauny miejsca rekreacji, edukacji, atrakcja turystyczna

32 NASZ wpływ na różnorodność biologiczną
Własny pomysł na zwiększenie bioróżnorodności Akcje czynnej ochrony przyrody Zwierzęta i rośliny w miastach Ogrody biocenotyczne Styl życia, ograniczenie konsumpcji

33 Zieleń w mieście

34 Bioróżnorodność w ogrodach – ogrody przyjazne ptakom, motylom, ssakom
fot. Florian Pircher, Pixabay

35 Miejsce dla dzikich roślin

36 Sadzenie krzewów

37 Sterta liści i gałęzi

38 Kompostownik

39 Domki dla owadów

40 Martwe drewno żyje

41 Ochrona różnorodności biologicznej na zakupach
Produkty drewniane – certyfikat FSC Żywność ekologiczna Kawa, herbata – fair trade Okazy gatunków zagrożonych – nie kupujemy

42 Zachowanie różnorodność biologicznej jest warunkiem dobrostanu ludzkości
Pojęcie różnorodności biologicznej wiąże całość zasobów żywych Ziemi z życiem człowieka Jakość ludzkiego życia zależy od tego co daje nam bogactwo żywej przyrody To pożywienie, opał, lekarstwa zapewniające zdrowie, materiały używane do budowy i okrycia. To możliwość wypoczynku, radość i natchnienie płynące z kontaktu z pięknem przyrody. To tlen, ochrona przed powodzią, suszą i erozją

43 Anna Piotrowska nr tel

44 DZIĘKUJEMY!


Pobierz ppt "Anna Piotrowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google