Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Anna Piotrowska. Cel Co to jest różnorodność biologiczna? Dlaczego należy ją chronić? Jak MY możemy chronić różnorodność biologiczną?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Anna Piotrowska. Cel Co to jest różnorodność biologiczna? Dlaczego należy ją chronić? Jak MY możemy chronić różnorodność biologiczną?"— Zapis prezentacji:

1 Anna Piotrowska

2 Cel Co to jest różnorodność biologiczna? Dlaczego należy ją chronić? Jak MY możemy chronić różnorodność biologiczną?

3 Co to jest różnorodność biologiczna? - bogactwo gatunków

4 -zróżnicowanie osobników w obrębie gatunku http://www.farmacjaija.pl/

5 -różnorodność środowisk, ekosystemów, krajobrazów Co to jest różnorodność biologiczna? http://pl.wikipedia.org / http://www.thehindu.com/multimedia/dynamic/00022/CHILIKA_BIRDS_22781f.jpg

6 Bioróżnorodność rolnicza różnorodność ras i odmian wyhodowanych przez człowieka Dziedzictwo biologiczne i kulturowe świata http://pl.wikipedia.org

7 Konwencja o różnorodności biologicznej 1992 rok - Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro – celem trwałe i zrównoważone użytkowanie globalnych zasobów przyrodniczych

8 Ile gatunków żyje na ziemi? Najnowsze szacunki: ok. 8,7 milionów: 2,2 miliona w oceanach 6,5 miliona na lądach

9 Z kim dziś dzielimy Ziemię? Z 7 miliardami ludzi (z 9 miliardami w roku 2040). Z 1.5 miliona znanych gatunków Z 8,7 milionami gatunków, których jeszcze nie znamy

10 Ile gatunków żyjących na Ziemi poznano? (tyś)

11 Polska duże obszary leśne, łąkowe, łąkowo-polne o umiarkowanej intensywności gospodarowania obszary wodno-błotne, strefy dolinne z użytkami zielonymi otwarte tereny wyżynne część szelfu bałtyckiego

12 Spadek różnorodności biologicznej tempo wymierania gatunków 1000 razy większe niż w czasach prehistorycznych szacuje się, że co 20 minut ginie gatunek w ciągu ostatnich 100-150 lat w Polsce wyginęło ok. 40 gatunków http://ziemianarozdrozu.pl

13 Różnorodności biologicznej grozi: Zniszczenie i fragmentacja siedlisk Rozprzestrzenianie się miast http://pracownia.org.pl/korytarze-migracyjne http://m.demotywatory.pl

14 Gatunki obce inwazyjne gatunki poza granicą swojego naturalnego zasięgu wykazują ekspansywność i konkurują z gatunkami rodzimymi o niszę ekologiczną Powodują zaburzenia w funkcjonowaniu lokalnych, ewolucyjnie ustabilizowanych biocenoz

15 Gatunki inwazyjne -przykłady Kolczurka klapowana Nawłocie http://galeria.swiatkwiatow.pl http://www.bio-forum.pl

16 Gatunki inwazyjne - zwierzęta Babka bycza, sumik karłowaty 3 gatunki raków Norka amerykańska i wiewiórka szara http://hel.ug.edu.plhttp://pl.wikipedia.org

17 Zatrucie gleby, wód i powietrza Gwałtowne zmiany stanu wrażliwych typów ekosystemów Zmniejszenie tempa wzrostu, zmiana sposobu reprodukcji, osłabienie, wymieranie

18 Zniszczenie w wyniku nadmiernej eksploatacji http://pl.wikipedia.org

19 Globalne zmiany klimatu Ocieplenie i zmiana stosunków wodnych – utrata dogodnych warunków życia W efekcie – ginięcie lub migracje gatunków Gwałtowne zmiany mogą przekroczyć zdolności adaptacyjne organizmów

20 Intensywne rolnictwo i leśnictwo Uprawy wielkopowierzchniowe Wprowadzanie nowych odmian i ras, w tym GMO Środki ochrony roślin i nawozy Zamknięte hodowle zwierząt gospodarskich Zmiana stosunków wodnych Niszczenie śródpolnych ostoi

21 Morza i oceany – najbardziej zagrożone nieznane gatunki Morza i oceany dostarczają ludzkości 20% białka i leków- tu też obserwuje się najszybsze tempo zmian w wyniku skażenia, przełowienia, zmian klimatu

22 Czy więcej znaczy lepiej? Nie ma gatunków niepotrzebnych Sieć zależności w przyrodzie – utrata jednego z gatunków grozi zachwianiem równowagi Różnorodność biologiczna kluczem do utrzymania życia i ewolucji

23 Usługi ekosystemów

24 Przyroda świętokrzyska przemysł wydobywczy przekształcił mocno krajobraz i zdewastował siedliska pozostały jednak miejsca bogate przyrodniczo krzyżują się tu granice zasięgów gatunków stepowych i syberyjskich, zachowały się relikty puszczańskie i alpejskie.

25 Płazy rzekotka drzewna grzebiuszka ziemna traszka zwyczajna http://pl.wikipedia.org

26 Ptaki http://pl.wikipedia.org

27 Wilk http://pl.wikipedia.org

28 Chomik europejski

29 Bóbr europejski – wróg czy przyjaciel

30 Negatywne znaczenie działalności bobra: straty w gospodarce człowieka

31 Pozytywne aspekty działalności bobra tworzenie ekosystemów wodno-błotnych mała retencja, „system melioracji” zmniejszenie szybkości przepływu wód, spłaszczenie fali powodziowej, osłabienie procesów erozji samooczyszczanie wód – odstojnik biologiczny i filtr powstanie stref przejściowych na brzegach stawu – bogata roślinność i zróżnicowane zespoły fauny miejsca rekreacji, edukacji, atrakcja turystyczna

32 NASZ wpływ na różnorodność biologiczną Własny pomysł na zwiększenie bioróżnorodności Akcje czynnej ochrony przyrody Zwierzęta i rośliny w miastach Ogrody biocenotyczne Styl życia, ograniczenie konsumpcji

33 Zieleń w mieście http:// bi.gazeta.pl http://pl.wikipedia.org/

34 Bioróżnorodność w ogrodach – ogrody przyjazne ptakom, motylom, ssakom fot. Florian Pircher, Pixabay http://lukaszluczaj.pl

35 Miejsce dla dzikich roślin

36 Sadzenie krzewów

37 Sterta liści i gałęzi

38 Kompostownik

39 Domki dla owadów

40 Martwe drewno żyje http://pl.wikipedia.org

41 Ochrona różnorodności biologicznej na zakupach Produkty drewniane – certyfikat FSC Żywność ekologiczna Kawa, herbata – fair trade Okazy gatunków zagrożonych – nie kupujemy

42 Zachowanie różnorodność biologicznej jest warunkiem dobrostanu ludzkości Pojęcie różnorodności biologicznej wiąże całość zasobów żywych Ziemi z życiem człowieka Jakość ludzkiego życia zależy od tego co daje nam bogactwo żywej przyrody To pożywienie, opał, lekarstwa zapewniające zdrowie, materiały używane do budowy i okrycia. To możliwość wypoczynku, radość i natchnienie płynące z kontaktu z pięknem przyrody. To tlen, ochrona przed powodzią, suszą i erozją

43 www.bioroznorodnosc.pl Anna Piotrowska anna.piotrowska@gdos.gov.pl nr tel. 503 138 790

44 DZIĘKUJEMY!


Pobierz ppt "Anna Piotrowska. Cel Co to jest różnorodność biologiczna? Dlaczego należy ją chronić? Jak MY możemy chronić różnorodność biologiczną?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google