Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DYNAMIKA Oddziaływania. Siły.. Zapamiętaj! Siła jest wielkością wektorową: posiada kierunek,zwrot, wartość i punkt przyłożenia. Siła jest wielkością wektorową:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DYNAMIKA Oddziaływania. Siły.. Zapamiętaj! Siła jest wielkością wektorową: posiada kierunek,zwrot, wartość i punkt przyłożenia. Siła jest wielkością wektorową:"— Zapis prezentacji:

1 DYNAMIKA Oddziaływania. Siły.

2 Zapamiętaj! Siła jest wielkością wektorową: posiada kierunek,zwrot, wartość i punkt przyłożenia. Siła jest wielkością wektorową: posiada kierunek,zwrot, wartość i punkt przyłożenia.

3 SIŁA WYPADKOWA- Siła, która mogłaby zastąpić w działaniu inne siły. SIŁA WYPADKOWA- Siła, która mogłaby zastąpić w działaniu inne siły. SIŁA RÓWNOWAŻĄCA- Równoważy działanie siły wypadkowej. SIŁA RÓWNOWAŻĄCA- Równoważy działanie siły wypadkowej. Składanie sił składowych to znajdowanie siły wypadkowej. Składanie sił składowych to znajdowanie siły wypadkowej.

4 Wypadkowa dwóch sił o tych samych kierunkach i zwrotach jest równa sumie wartości sił składowych: Fw= F2+F1 Wypadkowa dwóch sił o tych samych kierunkach i zwrotach jest równa sumie wartości sił składowych: Fw= F2+F1 Wypadkowa sił o tych samych kierunkach, ale o różnych zwrotach jest równa różnicy wartości sił składowych, jej kierunek jest zgodny z kierunkiem sił składowych a zwrot zgodny ze zwrotem siły o większej wartości: Wypadkowa sił o tych samych kierunkach, ale o różnych zwrotach jest równa różnicy wartości sił składowych, jej kierunek jest zgodny z kierunkiem sił składowych a zwrot zgodny ze zwrotem siły o większej wartości: Fw=F2-F1 Fw=F2-F1

5 TARCIE TARCIE Rozróżniamy tarcie statyczne Ts i kinetyczne Tk. Maksymalne tarcie statyczne zawsze jest większe od dynamicznego. Rozróżniamy tarcie statyczne Ts i kinetyczne Tk. Maksymalne tarcie statyczne zawsze jest większe od dynamicznego. Mierzenie siły tarcia statycznego i kinetycznego. Mierzenie siły tarcia statycznego i kinetycznego.

6 Tarcie nie zależy od wielkości powierzchni stykających się ciał, a jedynie od siły nacisku i rodzaju powierzchni. Tarcie nie zależy od wielkości powierzchni stykających się ciał, a jedynie od siły nacisku i rodzaju powierzchni. Tarcie rośnie wraz ze wzrostem siły nacisku. Tarcie rośnie wraz ze wzrostem siły nacisku.

7 Tarcie jest wprost proporcjonalne do siły nacisku na podłoże: T= f * N T - siła tarcia statycznego lub kinetycznego, N - siła nacisku, f - współczynnik proporcjonalności (współczynnik tarcia)

8 Pierwsza zasada dynamiki Jeżeli na ciało nie działają żadne siły lub siły działające wzajemnie się równoważą, to pozostaje ono w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. Inaczej mówiąc, ciało nie zmienia swojego stanu ruchu. Jeżeli na ciało nie działają żadne siły lub siły działające wzajemnie się równoważą, to pozostaje ono w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. Inaczej mówiąc, ciało nie zmienia swojego stanu ruchu. Sir Isaac Newton ( )

9 Tylko niezrównoważona siła może zmienić stan ruchu ciała. Może ona wprawić w ruch spoczywające ciało, a ciało poruszające się ruchem jednostajnym prostoliniowym zatrzymać, mienić jego kierunek ruchu lub rozpędzić. Tylko niezrównoważona siła może zmienić stan ruchu ciała. Może ona wprawić w ruch spoczywające ciało, a ciało poruszające się ruchem jednostajnym prostoliniowym zatrzymać, mienić jego kierunek ruchu lub rozpędzić.

10 Bezwładność to właściwość ciał polegająca na zachowaniu stanu ruchu. Miarą bezwładności ciał jest ich masa. Bezwładność to właściwość ciał polegająca na zachowaniu stanu ruchu. Miarą bezwładności ciał jest ich masa. Masa to miara ilości substancji zgromadzonej w ciele fizycznym i miara ich bezwładności. Masa to miara ilości substancji zgromadzonej w ciele fizycznym i miara ich bezwładności.

11 Druga zasada dynamiki Jeżeli na ciało działa niezrównoważona siła, to porusza się ono z przyspieszeniem o wartości wprost proporcjonalnej do działającej siły, a odwrotnie proporcjonalnej do masy tego ciała. Jeżeli na ciało działa niezrównoważona siła, to porusza się ono z przyspieszeniem o wartości wprost proporcjonalnej do działającej siły, a odwrotnie proporcjonalnej do masy tego ciała. a=F/m lub F=m*a a=F/m lub F=m*a F - siła ( 1 N) m - masa ( 1kg) a - przyspieszenie ( 1m/s²) Jeden niuton to siła, która masie 1 kg nadaje przyspieszenie 1m/s². Jeden niuton to siła, która masie 1 kg nadaje przyspieszenie 1m/s².

12 Swobodne spadanie ciał Wszystkie ciała swobodnie spadają ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem grawitacyjnym g. Na Ziemi i na naszej szerokości geograficznej to przyspiesznie jest równe: 9,81 m/s² Wszystkie ciała swobodnie spadają ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem grawitacyjnym g. Na Ziemi i na naszej szerokości geograficznej to przyspiesznie jest równe: 9,81 m/s² Do obliczeń używamy g=10m/s². Do obliczeń używamy g=10m/s².

13 Czas swobodnego spadania nie zależy od masy ciała. ( np. dwie kulki z plasteliny o różnych masach spadają w tym samym czasie) Czas swobodnego spadanie zależy od kształtu ciała. ( np. dwie identyczne kartki papieru [ jedna zgnieciona, czyli o innym kształcie ] spadają w różnym czasie. O tym, że ciała spadają w różnym czasie decyduje opór powietrza. W próżni wszystkie ciała spadają w jednakowym czasie. Czas swobodnego spadania nie zależy od masy ciała. ( np. dwie kulki z plasteliny o różnych masach spadają w tym samym czasie) Czas swobodnego spadanie zależy od kształtu ciała. ( np. dwie identyczne kartki papieru [ jedna zgnieciona, czyli o innym kształcie ] spadają w różnym czasie. O tym, że ciała spadają w różnym czasie decyduje opór powietrza. W próżni wszystkie ciała spadają w jednakowym czasie.

14 Trzecia zasada dynamiki Jeśli ciało A działa na ciało B pewną siłą, to ciało B działa na ciało A siłą o takiej samej wartości, takim samym kierunku, lecz o przeciwnym zwrocie. Jeśli ciało A działa na ciało B pewną siłą, to ciało B działa na ciało A siłą o takiej samej wartości, takim samym kierunku, lecz o przeciwnym zwrocie.

15

16

17 Pęd ciała. Zasada zachowania pędu Pędem ciała nazywamy iloczyn jego masy i prędkości. Pęd jest wielkością wektorową: Pędem ciała nazywamy iloczyn jego masy i prędkości. Pęd jest wielkością wektorową: Jego kierunek i zwrot jest zgodny z kierunkiem i zwrotem prędkości, Jego kierunek i zwrot jest zgodny z kierunkiem i zwrotem prędkości, Jego wartość jest równa iloczynowi masy i szybkości (wartości prędkości) ciała. Jego wartość jest równa iloczynowi masy i szybkości (wartości prędkości) ciała. Jednostką pędu jest Jednostką pędu jest Ciała, które wzajemnie na siebie oddziałują, stanowią układ ciał. Ciała, które wzajemnie na siebie oddziałują, stanowią układ ciał. Zasada zachowania pędu: Jeżeli ciała układu działają wzajemnie tylko na siebie i na skutek tego zmieniają się ich pędy, to pęd całego układu nie ulega zmianie. Zasada zachowania pędu: Jeżeli ciała układu działają wzajemnie tylko na siebie i na skutek tego zmieniają się ich pędy, to pęd całego układu nie ulega zmianie.

18 Układ odosobniony Układem odosobnionym nazywamy układ ciał, na który nie działają żadne siły zewnętrzne. Układem odosobnionym nazywamy układ ciał, na który nie działają żadne siły zewnętrzne. W układzie odosobnionym pęd układu nie ulega zmianie, jeżeli tylko nie działają nań siły zewnętrzne. W układzie odosobnionym pęd układu nie ulega zmianie, jeżeli tylko nie działają nań siły zewnętrzne.

19 Zderzenia kul Zderzenia kul


Pobierz ppt "DYNAMIKA Oddziaływania. Siły.. Zapamiętaj! Siła jest wielkością wektorową: posiada kierunek,zwrot, wartość i punkt przyłożenia. Siła jest wielkością wektorową:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google