Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 3 października 2011 r. Informacje ogólne o Projekcie oraz wykonawcach Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 3 października 2011 r. Informacje ogólne o Projekcie oraz wykonawcach Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 3 października 2011 r

2 Informacje ogólne o Projekcie oraz wykonawcach Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej i objęty dofinansowaniem w ramach pomocy de minimis (poddziałanie 2.1.1 POKL) Lider Projektu: DGA S.A. Podwykonawca Projektu: CKL S.A.

3 Lider Projektu: DGA S.A. DGA S.A. to spółka doradczo – inwestycyjna działająca na polskim rynku od 1990 roku. Zgodnie z dewizą Wspieramy Wielkich Jutra Konsultanci DGA oferują swoją wiedzę, doświadczenie oraz profesjonalizm na rzecz rozwoju firm, instytucji oraz regionów. DGA współpracuje zarówno z przedsiębiorcami rozpoczynającymi działalność, jak i z największymi podmiotami gospodarczymi. DGA to również Doradca jednostek administracji publicznej na poziomie regionalnym oraz centralnym. Profesjonalne usługi doradcze DGA dla biznesu i administracji obejmują przede wszystkim doradztwo biznesowe oraz zarządzanie projektami. Tysiące zrealizowanych projektów, niejednokrotnie pionierskich świadczy o tym, że w DGA nikt nie boi się wyzwań, a indywidualne podejście do każdego Klienta jest gwarantem sukcesu. DGA S.A. od 2004 roku jest spółką notowaną na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, pierwszą z branży konsultingowej. Na przestrzeni wielu lat funkcjonowania Spółki, działalność inwestycyjna zaowocowała powstaniem silnej i dynamicznie rozwijającej się Grupy Kapitałowej DGA. Informacje ogólne o Projekcie oraz wykonawcach

4 Podwykonawca Projektu: CKL S.A. Od 1991 roku Centrum Kreowania Liderów S.A. daje wsparcie szkoleniowe i doradza firmom, dla których rozwój wiąże się z jedną z najważniejszych i najtrafniejszych inwestycji - inwestycją w kapitał ludzki. Spółka posiada bogatą praktykę w kształceniu kadry zarządzającej i kierowniczej oraz pracowników przedsiębiorstw, organizacji i administracji. Specjalizuje się w szkoleniach obejmujących najistotniejsze techniki kierownicze oraz strategiczne umiejętności przywódcze. CKL S.A. jest jedną z pierwszych firm z branży szkoleniowej w Polsce. Spółka specjalizuje się w tematyce związanej z Efektywnością energetyczną. Od roku 2009, CKL S.A. zrealizowało 9 warsztatów o tematyce: Efektywne wykorzystanie energii w przedsiębiorstwie produkcyjnym i przemysłowym (ponad 200 przeszkolonych osób). Spółka organizuje również szkolenia o zbliżonej tematyce, m.in.: Energetyka jądrowa - dokąd zmierzamy bez węgla? Regulacje prawne i bezpieczeństwo Rynek energii - jak zmienić sprzedawcę? Optymalizacja i doskonalenie procesów produkcyjnych - warsztaty kadry zarządzającej. Informacje ogólne o Projekcie oraz wykonawcach

5 Spółka specjalizuje się w tematyce związanej z Efektywnością energetyczną. Od roku 2009, CKL S.A. zrealizowało 9 warsztatów o tematyce: Efektywne wykorzystanie energii w przedsiębiorstwie produkcyjnym i przemysłowym (ponad 200 przeszkolonych osób). Spółka organizuje również szkolenia o zbliżonej tematyce, m.in.: Energetyka jądrowa - dokąd zmierzamy bez węgla? Regulacje prawne i bezpieczeństwo Rynek energii - jak zmienić sprzedawcę? Optymalizacja i doskonalenie procesów produkcyjnych - warsztaty kadry zarządzającej.

6 Grupa docelowa mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa z branży przetwórstwa przemysłowego lub budownictwa 1536 osób (minimum 308 kobiet i 615 osób 45+) 512 przedsiębiorstw z energochłonnego sektora przemysłowego i budownictwa MMŚP 512 przedsiębiorców (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) z ww. przedsiębiorstw (205K,205os. 45+)/1536 uczestn. 1024 pracowników ww. przedsiębiorstw wydelegowanych na szkolenia przez swoich pracodawców (410K,410os. 45+)/3072 uczestn. powyżej 40% uczestników stanowią osoby w wieku powyżej 45 lat, średnio 32 przedsiębiorstwa z jednego województwa zostanie objętych wsparciem projektowym (spośród nich 96 os./39K/39os.45+). Maksymalny % os. objętych wsparciem z jednego przedsięb. nie przekroczy 15% os. objętych wsparciem w ramach Pr.

7 Projekt dedykowany jest firmom, dla których zużycie energii stanowi ważną pozycję w rachunku wyników. Szczególnie adresowany jest do szeroko rozumianych branż: budowlanej, produkcyjnej oraz przetwórczej. Program szkoleń składa się z sześciu modułów tematycznych. Każdy moduł to dwa dni szkoleniowe. Pracownicy biorący udział w szkoleniach mają obowiązek skorzystać z trzech modułów, tj. sześciu dni szkoleniowych. Każdy z tematów rozpoczyna się i kończy testem. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenia. Czas trwania projektu 06.2011-05.2103. Dzięki szkoleniom uczestnicy podniosą kompetencje techniczne w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej oraz zdobędą praktyczne umiejętności z zakresu racjonalnego wykorzystania energii. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę trenerską posiadającą bogate doświadczenie w obszarze optymalizacji zużycia energii oraz aspektów efektywności energetycznej. Każdemu uczestnikowi gwarantujemy profesjonalne materiały szkoleniowe oraz możliwość konsultacji podczas trwania zajęć.

8 W ramach cyklu, proponujemy udział w następujących modułach tematycznych: Moduł 1. Efektywność energetyczna - praktyczne sposoby zmniejszenia zużycia energii w przedsiębiorstwie W programie między innymi: Praktyczne wykorzystanie wskaźników energochłonności i ich zmiany; Audyt energetyczny zakładu; Dobór taryf, cenników i sposobów rozliczania energii; Możliwe zmiany organizacyjne pracy zakładu przemysłowego; Zmiana zachowań pracowników. Moduł 6. Techniczne przygotowanie przedsiębiorstwa do przedsięwzięć energooszczędnych W programie między innymi: Wybór i obsługa optymalnych urządzeń i rozwiązań; Rodzaje technologii energooszczędnych możliwych do zastosowania w nowo powstającym przedsiębiorstwie; Wybrane przykłady najlepszych rozwiązań w zakresie termomodernizacji, wentylacji i klimatyzacji, zastosowania kolektorów słonecznych i lamp solarnych; Diagnostyka cieplna i przegląd możliwych usprawnień; Wpływ modernizacji systemu grzewczego (C.O. i c.w.u.) wraz z wymianą urządzeń grzewczych oraz wykorzystanie systemów inteligentnego opomiarowania (smart metering); Przykładowe wyliczenia oszczędności uzyskanych po wprowadzeniu przedsięwzięć energooszczędnych w istniejących przedsiębiorstwach.

9 Moduł 2. Praktyczne aspekty gospodarowania energią w zakładzie produkcyjnym i przemysłowym W programie między innymi: Wykorzystanie narzędzi wspierających racjonalizację gospodarką energii; Narzędzia związane z optymalizacją, wykorzystywane w gospodarowaniu energią; Wykorzystanie technologii informatycznych w gospodarowaniu energią; Przegląd dostępnych na rynku elementów automatyki przemysłowej do zastosowania w gospodarowaniu energią; Określanie specyfikacji i tworzenie aplikacji informatycznych wykonujących optymalizację

10 Moduł 3. Techniczne sposoby poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie W programie między innymi: Dobór i wdrożenie energooszczędnych rozwiązań w budynkach: oświetlenie, wentylacja i klimatyzacja, systemy biurowe; Inteligentne oświetlenie - dobór i racjonalizacja; Likwidacja poborów chwilowych - optymalizacja równomiernego poboru energii; Audyt - termomodernizacja budynku - praktyczne efekty.

11 Moduł 4. Metody oszczędzania energii w urządzeniach i instalacjach produkcyjnych W programie między innymi: Rozwiązania wykorzystywane w zakładach produkcyjnych i przemysłowych - silniki indukcyjne, pompy obiegowe i cyrkulacyjne, systemy wentylacyjne, systemy sprężonego powietrza, oświetlenie; Gospodarka sprężonym powietrzem; Kompensacja mocy biernej; Mała kogeneracja w zakładach przemysłowych; Systemy opomiarowania i monitoringu przepływu energii.

12 Moduł 5. Praktyczne możliwości ograniczania energochłonności typowych instalacji i urządzeń przemysłowych W programie między innymi: Efektywność energetyczna w silnikach elektrycznych i audyt w napędach elektrycznych; Metody regulacji napędów elektrycznych: zmiana napięcia zasilającego, rezystancji w obwodzie wirnika, liczby par biegunów, częstotliwości napięcia zasilającego; Dobór instalacji pod kątem uzyskania najwyższej efektywności energetycznej; Kotłownie i instalacje pary oraz gorącej wody; Praktyka energooszczędnej eksploatacji.

13 Moduł 6. Techniczne przygotowanie przedsiębiorstwa do przedsięwzięć energooszczędnych W programie między innymi: Wybór i obsługa optymalnych urządzeń i rozwiązań; Rodzaje technologii energooszczędnych możliwych do zastosowania w nowo powstającym przedsiębiorstwie; Wybrane przykłady najlepszych rozwiązań w zakresie termomodernizacji, wentylacji i klimatyzacji, zastosowania kolektorów słonecznych i lamp solarnych; Diagnostyka cieplna i przegląd możliwych usprawnień; Wpływ modernizacji systemu grzewczego (C.O. i c.w.u.) wraz z wymianą urządzeń grzewczych oraz wykorzystanie systemów inteligentnego opomiarowania (smart metering); Przykładowe wyliczenia oszczędności uzyskanych po wprowadzeniu przedsięwzięć energooszczędnych w istniejących przedsiębiorstwach.

14 Kontakt Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami ds. szkoleń! Biuro w Katowicach: ul. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice Kierownik biura: Dagmara Halama, d.halama@ckl.pld.halama@ckl.pl Specjalista ds. rekrutacji: Alicja Michalik, a.michalik@ckl.pla.michalik@ckl.pl telefon: 32 356-76-09, 511-780-844 Biuro w Poznaniu: ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań Kierownik biura: Katarzyna Dynowska, k.dynowska@ckl.plk.dynowska@ckl.pl Specjalista ds. rekrutacji: Justyna Budkiewicz, j.budkiewicz@ckl.plj.budkiewicz@ckl.pl telefon: 61 643-52-51, 517-459-862 Szczegóły projektu znajdziecie Państwo na stronie: www.efektywnaenergia.eu oraz www.ckl.plwww.efektywnaenergia.euwww.ckl.pl


Pobierz ppt "Warszawa, 3 października 2011 r. Informacje ogólne o Projekcie oraz wykonawcach Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google