Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DARCZYŃCY GMINA BOREK WLKPGMINA GOSTYŃGMINA KROBIA GMINA PIASKIGMINA POGORZELAGMINA PONIEC POWIAT GOSTYŃSKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DARCZYŃCY GMINA BOREK WLKPGMINA GOSTYŃGMINA KROBIA GMINA PIASKIGMINA POGORZELAGMINA PONIEC POWIAT GOSTYŃSKI."— Zapis prezentacji:

1

2 DARCZYŃCY GMINA BOREK WLKPGMINA GOSTYŃGMINA KROBIA GMINA PIASKIGMINA POGORZELAGMINA PONIEC POWIAT GOSTYŃSKI

3 DARCZYŃCY

4 PATRONAT MEDIALNY:

5 Wsparcie lokalnych mediów: - czasopisma -radio -portale internetowe -strony internetowe Dziękujemy!

6 Komisja oceniająca wnioski: Izabela Dereszewicz, Jolanta Karaś Jolanta Majchrzak, Lucyna Szymkowiak Agnieszka Wujek, Krzysztof Fekecz Piotr Kaźmierczak, Michał Listwoń Mirosław Sobkowiak

7 Wyniki konkursu grantowego Działaj Lokalnie – III edycja 2010 r. Powiat Gostyński 25 wniosków wpłynęło 11 zostało nagrodzonych

8 1 miejsce Stowarzyszenie Powiat Gostyń 24 Projket Internetowe kroniki wsi – gmina Krobia /22 strony internetowe poszczególnych wsi lub sołectw; cykl szkoleń internetowych dla mieszkańców wsi; przełamanie bariery leku przed Internetem; autopromocja poszczególnych wsi, aktywizowanie społeczności wiejskich…/

9 2 miejsce Gmina Krobia/Samorząd wsi Ciołkowo Projekt Teatr doda nam skrzydeł /integracja mieszkańców wsi poprzez działania artystyczne; profesjonalne warsztaty teatralne; premiera spektaklu; grupa teatralna; zakup sprzętu nagłośnieniowego/

10 3 miejsce Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku w Krobi Projekt Otwórz drzwi, świat jest dla Ciebie /aktywizowanie osób nieaktywnych zawodowo poprzez edukację; j. angielski i niemiecki, informatyka, prelekcje dotyczące zdrowia, samorządu, spotkania z wykładowcami akademickimi, podróżnikami, ekspertami w zakresie weterynarii, psychologii, komunikacji społecznej itp./

11 Towarzystwo Przyjaciół Gostyńskiej Biblioteki Publicznej/Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła w Gostyniu Projekt OD WYKLUCZENIA DO POWODZENIA – STWORZENIE KLUBU – MIEJSCA SPOTKAŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I NIE TYLKO /utworzenie klubu i integracja osób niepełnosprawnych, piknik ekologiczny, warsztaty arteterapii, kurs umiejetności dnia codziennego, kurs pierwszej pomocy, kurs komputerowy, spotkania z ciekawymi ludźmi, kiermasz, Klub Książki Mówionej, doposażenie klubu, zabawa karnawałowa…/

12 Ochotnicza Straż Pożarna w Karolewie / Szkolne Koło Ligi Obrony Kraju w Borku Wlkp. Projekt PRZYSTAŃ STRZELECKA /aktywizacja społeczności lokalnej wokół modernizacji i przebudowy strzelnicy sportowej; konkurs plastyczny; zawody strzeleckie, zawody w sportach obronnych, wystawa modeli lotniczych…/

13 Urząd Miejski w Pogorzeli / Rada Sołecka w Ochli, Koło Gospodyń Wiejskich w Ochli, Kółko Rolnicze w Ochli Projekt Ochla kulturą stoi /integracja mieszkańców wsi Ochla i Łukaszewo wokół remontu i wyposażenia świetlicy wiejskiej; koło miłośników kopa; zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, w tym filmowe; piknik wsi na otwarcie…/

14 Gostyński Ośrodek Kultury Hutnik / RADA SOŁECKA oraz KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH w Krajewicach Projekt Odpoczynek i świętowanie w Krajewicach NA OKRĄGŁO – budowa okrągłej altany, modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej oraz budowa placu zabaw w Krajewicach na dole /integracja mieszkańców wokół modernizacji placu zabaw i budowy nowego oraz okragłej altany; festyn rodzinny/

15 Stowarzyszenie MOST / RADA SOŁECKA z mieszkańcami wsi Michałowo Projekt Plac zabaw – miejsce spotkań /integracja wsi Michałowo i Drogoszewo wokół modernizacji i rozbudowy placu zabaw; biesiada wiejska Pożegnanie jesieni/

16 Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pogorzeli Projekt Strzelnica dla wszystkich /remont i doposażenie zaplecza kuchenno-sanitarnego świetlicy przy strzelnicy i udostępnienie jej dla działań 10 organizacji pozarządowych i grup nieformalnych; turniej szachowy; uroczyste spotkanie opłatkowe; zabawa andrzejkowa; spotkania seniorów; spotkania młodzieży/

17 Gostyński Ośrodek Kultury HUTNIK / Koło Gospodyń Wiejskich z Siemowa wraz z mieszkańcami wsi Siemowo Projekt Siemowskie kapuśniki /odtworzenie lokalnych tradycji ludowych związanych z uprawą i przetwórstwem kapusty i wydarzeniami kulturalnymi z tym związanymi; warsztaty i konkursy kulinarne dla dorosłych i dla młodzieży szkolnej; doposażenie świetlicy; festyn wiejski; folder/

18 Gminne Centrum Kultury w Poniecu / Koło Gospodyń Wiejskich w Szurkowie Projekt Integracja Szurkowian /integracja wsi wokół modernizacji placu zabaw, budowa boiska do piłki plażowej; festyn rodzinny/

19 KWOTA DOFINANSOWANYCH WNIOSKÓW W ROKU 2010 WYNIOSŁA: 63.812,00 PLN Wartość nagrodzonych projektów: 137.147,00 PLN

20 DARCZYŃCY GMINA BOREK WLKPGMINA GOSTYŃGMINA KROBIA GMINA PIASKIGMINA POGORZELAGMINA PONIEC POWIAT GOSTYŃSKI

21 DARCZYŃCY

22


Pobierz ppt "DARCZYŃCY GMINA BOREK WLKPGMINA GOSTYŃGMINA KROBIA GMINA PIASKIGMINA POGORZELAGMINA PONIEC POWIAT GOSTYŃSKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google