Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1/15 Aleksander Sobolewski, Zbigniew Robak, Teresa Kordas, Grzegorz Łabojko, Zdzisław Klimek, Katarzyna Flak, Krzysztof Szafraniec, Anna Seniuk, Zbigniew.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1/15 Aleksander Sobolewski, Zbigniew Robak, Teresa Kordas, Grzegorz Łabojko, Zdzisław Klimek, Katarzyna Flak, Krzysztof Szafraniec, Anna Seniuk, Zbigniew."— Zapis prezentacji:

1 1/15 Aleksander Sobolewski, Zbigniew Robak, Teresa Kordas, Grzegorz Łabojko, Zdzisław Klimek, Katarzyna Flak, Krzysztof Szafraniec, Anna Seniuk, Zbigniew Suchecki, Karolina Popielewska, Irena Lis, Piotr Bargieł, Andrzej Kaleta, Janusz Korczak REACH - czy rejestracja to już wszystko ? Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla 41 – 803 Zabrze, ul. Zamkowa 1

2 2/15 R-Registration (rejestracja) E-Evaluation (ocena) A-Authorisation (zezwolenia) CH-Chemicals (chemikaliów) Rejestracja do substancje produkowane w ilości > 1,000 t/r do substancje produkowane w ilości t/r do substancje produkowane w ilości > 1 t/r Rozporządzenie REACH,

3 3/15 Konsorcjum Producentów Koksu Dokumenty regulujące zasady pracy Konsorcjum Deklaracja Współdziałania ze stycznia 2008 Umowa Konsorcjum z lutego 2009 Umowy finansowe na każdy rok współpracy Członkowie Konsorcjum Koksownia Przyjaźń Sp.z o.o., Dąbrowa Górnicza Kombinat Koksochemiczny Zabrze S.A., Zabrze Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria S.A., Wałbrzych Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o., Częstochowa CARBO-KOKS Sp z.o.o Zakład Produkcyjny, Bytom Koordynator - Pełnomocnik Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze

4 4/15 Aktualnie prowadzone prace w ramach współpracy Konsorcjum Dostosowanie dokumentacji rejestracyjnej do wymogów zawartych w Poradniku Dotyczącym Półproduktów prace nad przygotowaniem dokumentu RMM (Risk Management Measure) zawierającym informacje nt. zarządzania ryzykiem dla smoły i benzolu Opracowane ankiety związanej z zachowaniem ściśle kontrolowanych warunków podczas produkcji smoły i benzolu oraz w obrocie tymi substancjami przegląd norm przedmiotowych związanych z badaniami smoły i benzolu w zakresie zachowania ściśle kontrolowanych warunków podczas badań i pobierania próbek smoły i benzolu przygotowanie do uaktualnienia dokumentacji rejestracyjnej, zaleconej po pierwszym przeglądzie w ECHA, w zakresie zastosowań zidentyfikowanych i kategorii procesowych

5 5/15 Aktualnie prowadzone prace w ramach współpracy Konsorcjum organizowanie cyklicznych spotkań członków Konsorcjum KPK kontakt z R4CC oraz ECHA szkolenie w zakresie obsługi nowej wersji oprogramowania IUCLID wspólne omawianie dokumentów otrzymywanych z ECHA oraz konsorcjów europejskich przygotowanie do rejestracji siarki bieżąca weryfikacja i uaktualnienie Kart Charakterystyki dla produktów koksowni Naszym celem jest utrzymania rejestracji smoły i benzolu jako wyodrębnionych półproduktów transportowanych

6 6/15 Definicja półproduktu wg Poradnika dotyczącego półproduktów Zgodnie z art. 3 ust. 15 rozporządzenia REACH półprodukt oznaczasubstancję, która jest produkowana, zużywana lub stosowana wyłącznie do przetwarzania chemicznego (zwanego dalej syntezą) w celu przekształcenia jej w inną substancję. Status substancji w odniesieniu do tego, czy jest ona półproduktem, nie wynika w rzeczywistości z jej chemicznego charakteru, ale ze sposobu, w jaki jest wykorzystywana po wyprodukowaniu. Definicja półproduktu jest zatem definicją pośredniego zastosowania substancji. W przypadku danej substancji za półprodukt uznawana jest jedynie taka jej ilość, która jest zużywana lub stosowana do przetwarzania chemicznego w celu przekształcenia jej w inną substancję. Każda inna ilość tej samej substancji nie jest uznawana za półprodukt.

7 7/15 Potwierdzenie ściśle kontrolowanych warunków 1. Czy uwzględniono wszystkie etapy istnienia substancji? 2. Czy stosowane jest ścisłe oddzielenie za pomocą środków technicznych? 3. Czy stosowane są procedury kontroli i procedury postępowania w celu minimalizacji emisji? 4. Czy substancją zajmuje się tylko odpowiednio wyszkolony i upoważniony personel? 5. Czy w przypadku czyszczenia i konserwacji instalacji przed otwarciem systemu i wejściem do niego stosowane są specjalne sposoby postępowania? 6. Czy procedury dotyczące postępowania z substancjami są dobrze udokumentowane i ściśle nadzorowane przez podmiot zarządzający miejscem wytwarzania?

8 8/15 Podjęte kroki dla zachowania ściśle kontrolowanych warunków Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla proponuje, aby we współpracy Komitetu Technicznego PKN nr 111 ds produktów węglopochodnych i materiałów z węgla uszlachetnionego oraz członków Konsorcjum Producentów Koksu dokonać przeglądu norm związanych z badaniami smoły i benzolu oraz ich nowelizacji zwłaszcza pod kątem zachowania ściśle kontrolowanych warunków podczas pobierania i przygotowania próbek do analiz oraz ich wykonywania. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na podjęcie takich prac, wytypowanie przedstawicieli do tej współpracy oraz deklarację udziału w pokryciu związanych z tym kosztów. Ze strony ICHPW pracami kierować będzie Przewodnicząca KT nr 11 Pani Dr inż. Teresa Topolnicka, w pracach uczestniczył będzie także specjalista ds REACH Dr inż. Zbigniew Robak.

9 9/15 Czego jeszcze można się spodziewać? oNastępne przeglądy dokumentacji rejestracyjnej i związana z tym konieczność kolejnych uaktualnień dokumentacji oWeryfikacja klasyfikacji produktów koksowni, wykorzystanie opcji opt-out przez polskie koksownie oDokładne sprawdzenie przestrzegania ściśle kontrolowanych warunków w odniesieniu do smoły i benzolu, zgodnie z najnowszą wersją Poradnika Dotyczącego Półproduktów oCzy dla smoły i benzolu uda się utrzymać status wyodrębnionego półproduktu transportowanego i tym samym zwolnienie z autoryzacji czyli uzyskiwania zezwolenia oCzy koks i gaz koksowniczy pozostaną dalej wyłączone z REACH co wiąże się ze zwolnieniem z rejestracji? oNowe wersje programu IUCLID

10 10/15 INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA ul. Zamkowa 1; Zabrze Telefon: Fax: NIP: Regon: Internet: Zbigniew Robaktel Grzegorz Łabojko tel Teresa Kordas tel


Pobierz ppt "1/15 Aleksander Sobolewski, Zbigniew Robak, Teresa Kordas, Grzegorz Łabojko, Zdzisław Klimek, Katarzyna Flak, Krzysztof Szafraniec, Anna Seniuk, Zbigniew."

Podobne prezentacje


Reklamy Google