Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REACH - czy rejestracja to już wszystko ?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REACH - czy rejestracja to już wszystko ?"— Zapis prezentacji:

1 REACH - czy rejestracja to już wszystko ?
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla 41 – 803 Zabrze, ul. Zamkowa 1 Aleksander Sobolewski, Zbigniew Robak, Teresa Kordas, Grzegorz Łabojko, Zdzisław Klimek, Katarzyna Flak, Krzysztof Szafraniec, Anna Seniuk, Zbigniew Suchecki, Karolina Popielewska, Irena Lis, Piotr Bargieł, Andrzej Kaleta, Janusz Korczak REACH - czy rejestracja to już wszystko ? Aby zmienić liczbę całkowitą slajdów wyświetlaną w stopce slajdu należy po zakończeniu prezentacji wejść do menu WIDOK -> WZORZEC -> WZORZEC SLAJDÓW i wstawić odpowiednią liczbę a następnie kliknąć ZAMKNIJ WIDOK WZORCA

2 R - Registration (rejestracja) E - Evaluation (ocena)
Rozporządzenie REACH, R - Registration (rejestracja) E - Evaluation (ocena) A - Authorisation (zezwolenia) CH - Chemicals (chemikaliów) Rejestracja do substancje produkowane w ilości > 1,000 t/r do substancje produkowane w ilości t/r do substancje produkowane w ilości > 1 t/r Aby zmienić liczbę całkowitą slajdów wyświetlaną w stopce slajdu należy po zakończeniu prezentacji wejść do menu WIDOK -> WZORZEC -> WZORZEC SLAJDÓW i wstawić odpowiednią liczbę a następnie kliknąć ZAMKNIJ WIDOK WZORCA

3 Konsorcjum Producentów Koksu
Dokumenty regulujące zasady pracy Konsorcjum Deklaracja Współdziałania ze stycznia 2008 Umowa Konsorcjum z lutego 2009 Umowy finansowe na każdy rok współpracy Członkowie Konsorcjum Koksownia Przyjaźń Sp.z o.o., Dąbrowa Górnicza Kombinat Koksochemiczny „Zabrze” S.A., Zabrze Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A., Wałbrzych Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o., Częstochowa CARBO-KOKS Sp z.o.o Zakład Produkcyjny, Bytom Koordynator - Pełnomocnik Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze

4 Aktualnie prowadzone prace w ramach współpracy Konsorcjum
Dostosowanie dokumentacji rejestracyjnej do wymogów zawartych w Poradniku Dotyczącym Półproduktów prace nad przygotowaniem dokumentu RMM (Risk Management Measure) zawierającym informacje nt. zarządzania ryzykiem dla smoły i benzolu Opracowane ankiety związanej z zachowaniem ściśle kontrolowanych warunków podczas produkcji smoły i benzolu oraz w obrocie tymi substancjami przegląd norm przedmiotowych związanych z badaniami smoły i benzolu w zakresie zachowania ściśle kontrolowanych warunków podczas badań i pobierania próbek smoły i benzolu przygotowanie do uaktualnienia dokumentacji rejestracyjnej, zaleconej po pierwszym przeglądzie w ECHA, w zakresie zastosowań zidentyfikowanych i kategorii procesowych

5 Aktualnie prowadzone prace w ramach współpracy Konsorcjum
organizowanie cyklicznych spotkań członków Konsorcjum KPK kontakt z R4CC oraz ECHA szkolenie w zakresie obsługi nowej wersji oprogramowania IUCLID wspólne omawianie dokumentów otrzymywanych z ECHA oraz konsorcjów europejskich przygotowanie do rejestracji siarki bieżąca weryfikacja i uaktualnienie Kart Charakterystyki dla produktów koksowni Naszym celem jest utrzymania rejestracji smoły i benzolu jako wyodrębnionych półproduktów transportowanych

6 Definicja półproduktu wg Poradnika dotyczącego półproduktów
Zgodnie z art. 3 ust. 15 rozporządzenia REACH półprodukt oznacza „substancję, która jest produkowana, zużywana lub stosowana wyłącznie do przetwarzania chemicznego (zwanego dalej „syntezą”) w celu przekształcenia jej w inną substancję”. Status substancji w odniesieniu do tego, czy jest ona półproduktem, nie wynika w rzeczywistości z jej chemicznego charakteru, ale ze sposobu, w jaki jest wykorzystywana po wyprodukowaniu. Definicja półproduktu jest zatem definicją pośredniego zastosowania substancji. W przypadku danej substancji za półprodukt uznawana jest jedynie taka jej ilość, która jest zużywana lub stosowana do przetwarzania chemicznego w celu przekształcenia jej w inną substancję. Każda inna ilość tej samej substancji nie jest uznawana za półprodukt.

7 Potwierdzenie ściśle kontrolowanych warunków
Czy uwzględniono wszystkie etapy istnienia substancji? Czy stosowane jest ścisłe oddzielenie za pomocą środków technicznych? Czy stosowane są procedury kontroli i procedury postępowania w celu minimalizacji emisji? Czy substancją zajmuje się tylko odpowiednio wyszkolony i upoważniony personel? Czy w przypadku czyszczenia i konserwacji instalacji przed otwarciem systemu i wejściem do niego stosowane są specjalne sposoby postępowania? Czy procedury dotyczące postępowania z substancjami są dobrze udokumentowane i ściśle nadzorowane przez podmiot zarządzający miejscem wytwarzania?

8 Podjęte kroki dla zachowania ściśle kontrolowanych warunków
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla proponuje, aby we współpracy Komitetu Technicznego PKN nr 111 ds produktów węglopochodnych i materiałów z węgla uszlachetnionego oraz członków Konsorcjum Producentów Koksu dokonać przeglądu norm związanych z badaniami smoły i benzolu oraz ich nowelizacji zwłaszcza pod kątem zachowania ściśle kontrolowanych warunków podczas pobierania i przygotowania próbek do analiz oraz ich wykonywania. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na podjęcie takich prac, wytypowanie przedstawicieli do tej współpracy oraz deklarację udziału w pokryciu związanych z tym kosztów. Ze strony ICHPW pracami kierować będzie Przewodnicząca KT nr 11 Pani Dr inż. Teresa Topolnicka, w pracach uczestniczył będzie także specjalista ds REACH Dr inż. Zbigniew Robak.

9 Czego jeszcze można się spodziewać?
Następne przeglądy dokumentacji rejestracyjnej i związana z tym konieczność kolejnych uaktualnień dokumentacji Weryfikacja klasyfikacji produktów koksowni, wykorzystanie opcji „opt-out” przez polskie koksownie Dokładne sprawdzenie przestrzegania ściśle kontrolowanych warunków w odniesieniu do smoły i benzolu, zgodnie z najnowszą wersją Poradnika Dotyczącego Półproduktów Czy dla smoły i benzolu uda się utrzymać status wyodrębnionego półproduktu transportowanego i tym samym zwolnienie z autoryzacji czyli uzyskiwania zezwolenia Czy koks i gaz koksowniczy pozostaną dalej wyłączone z REACH co wiąże się ze zwolnieniem z rejestracji? Nowe wersje programu IUCLID

10 INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA ul. Zamkowa 1; 41-803 Zabrze
Zbigniew Robak tel Grzegorz Łabojko tel Teresa Kordas tel Aby zmienić liczbę całkowitą slajdów wyświetlaną w stopce slajdu należy po zakończeniu prezentacji wejść do menu WIDOK -> WZORZEC -> WZORZEC SLAJDÓW i wstawić odpowiednią liczbę a następnie kliknąć ZAMKNIJ WIDOK WZORCA INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA ul. Zamkowa 1; Zabrze Telefon: Fax: Internet: NIP: Regon:


Pobierz ppt "REACH - czy rejestracja to już wszystko ?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google